פיטורים אסורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה


האיסור על פטורים של אשה בהריון ללא היתר משר העבודה והרווחה חל רק על נשים אשר השלימו לפחות שישה חודשי עבודה, אולם גם במקרים בהם לא חל חוק עבודת נשים, כלומר במקרה שמדובר בפיטורים של עובדת אשר עבדה פחות מ – 6 חודשים במקום העבודה, ניתן לבחון האם פוטרה העובדת עקב או בשל ההריון, שאז הפיטורים מהווים הפליית העובדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות, הקובע כי אין להפלות עובד או עובדת על רקע מין, היריון או הורות חוק זה חל במקביל לאיסור הספציפי על פיטורי עובדת בהיריון בחוק עבודת נשים וניתן ליישם אותו בפיטורים של עובדת אשר פוטרה מחמת הריונה.

ההבדל בין חוק עבודת נשים לחוק שוויון הזדמנויות
ההבדל המהותי בין האיסור בחוק עבודת נשים על פיטורי אישה בהריון על פיטורי עובדת בהיריון טרם שחלפו ששה חודשים להעסקתה לבין האיסור על פיטורי אישה בהריון מכוח חוק שוויון הזדמנויות הוא כי האיסור על פיטורי העובדת לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה יחול אך ורק ככל שייקבע עובדתית כי העובדת פוטרה מחמת הריונה או בין היתר מחמת הריונה ולכן יש צורך להוכיח כי הסיבה לפיטורי העובדת היא היותה בהריון ולא מסיבה אחרת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורים בהריון / לאחר חופשת לידה

 2. זכויות נשים בהריון

 3. חוק עבודת נשים

 4. חוק הריון עבודה

 5. פיטורי פקידה בהריון

 6. הפליה של אמהות בעבודה

 7. תקנות עבודת נשים

 8. פיטורים בהריון בלי היתר

 9. פיצויים על תקופת ההיריון

 10. פיטורי צמצום עובדת בהריון

 11. הממונה על עבודת נשים

 12. פיטורים חברת ביטוח - הריון

 13. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 14. פיטורים של אישה בהריון

 15. חוק עבודה במשמרות אישה בהריון

 16. היתר לצמצום משרה בהריון

 17. המשך תשלום משכורת לעובדת בהריון

 18. צו מניעה נגד עובדת בהריון

 19. פיטורים עובדת בהריון לפני 6 חודשים

 20. ערעור על החלטת המפקח על עבודת נשים

 21. הפליה של אישה בהריון בקבלה לעבודה

 22. הממונה על עבודת נשים - חריגה מסמכות

 23. עבודה במכון רנטגן בזמן הריון

 24. פיטורים בהריון עקב סגירת עסק

 25. הסדרת מעמד לעובדת זרה בהריון

 26. האם פוטרה העובדת בשל הריונה ?

 27. פיטורים בהריון - עובדת זרה פיליפינית

 28. פיטורים של אישה שנכנסה להריון

 29. פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים

 30. התרת פיטורים של עובדת - חוק עבודת נשים

 31. חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה

 32. ביטול החלטה של הממונה על חוק עבודת נשים

 33. הפליה בקבלה לעבודה עקב הריון – פיצויים ?

 34. פיטורי עובדת בהריון פחות מחצי שנה

 35. פיטורים של אשה בהריון לפני או אחרי 6 חודשים

 36. הממונה על חוק עבודת נשים - הממונה לענייני נשים

 37. פיטורים אסורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 38. פיטורי אישה בהריון לאחר יום עבודה אחד בלבד

 39. התפטרות לאחר לידה - התפטרות עובדת על מנת לטפל בתינוק

 40. חובת גילוי של עובדת על הריונה - אי גילוי על הריון למעסיק

 41. חוק מחייב את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לאחר הלידה

 42. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים המתירה לפטר

 43. תובעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, לטענתה פוטרה בשל הריונה

 44. פיטורי עובדת בהריון שנעשו מספר ימים לפני שמלאו 6 חודשים להעסקתה

 45. תקנות עבודת נשים עבודות אסורות ועבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות התשס''א 2001

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון