מידע שימושי / תוכן עניינים

דיני עבודה

פיטורים

 • פיצויי פיטורים
 • התפטרות שדינה פיטורים
 • בית הדין לעבודה
 • עובד מעביד
 • הרעה בתנאי עבודה
 • התפטרות הרעה בתנאי העבודה
 • פיצויי פיטורים
 • פיטורים - כללי
 • שימוע
 • חובה לעשות שימוע
 • פיגורים בתשלום משכורת
 • מהי הרעה מוחשית בתנאי עבודה ?
 • התפטרות
 • התראה לפני התפטרות
 • החזרת עובד שפוטר לעבודה
 • עובד עונתי

  רכיבי השכר וזכויות עובדים
 • הלנת שכר
 • שכר - משכורת
 • הלנת שכר
 • חוק הגנת השכר
 • התפטרות בגין הלנת שכר
 • ריבית והצמדה
 • משרת אמון אישי
 • שעות נוספות - כללי
 • שעות נוספות
 • הוכחת שעות נוספות
 • רישום שעות על ידי מעביד
 • חובת ניהול פנקס עבודה
 • הודעה מוקדמת - כללי
 • הודעה מוקדמת
 • הודעה מוקדמת לעובד
 • פיטורים ללא הודעה מוקדמת
 • אישור העסקה בכתב
 • דמי אבטלה
 • שכר מינימום
 • שעות עבודה ומנוחה
 • יום עבודה
 • שעות המנוחה השבועית
 • הפסקות
 • עבודה במוצאי שבת
 • זכאות לתשלום אש"ל
 • עבודת לילה
 • דמי חגים
 • עבודה בחגים
 • פדיון דמי חגים
 • דמי ההבראה
 • תביעה ליתרת דמי הבראה
 • חופשה
 • דמי חופשה
 • צבירת ימי חופשה
 • פדיון חופשה
 • התיישנות דמי חופשה
 • דמי חופשה לעובדי שמירה
 • דמי נסיעה
 • דמי מחלה

  פיטורים בהריון
 • פיטורים בהריון – כללי
 • זכויות נשים בהריון
 • חוק עבודת נשים
 • חובת הגילוי הריון
 • פיטורים עקב הריון
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 • הזכות לשוויון בעבודה
 • הפליה
 • נטל ההוכחה הפליה
 • הוכחת הפליה
 • הממונה על חוק עבודת נשים
 • פיטורים לאחר חופשת הלידה
 • השבה לעבודה אחרי לידה
 • שעות נוספות לעובדת בהריון
 • הפליה בקבלה לעבודה בגין הריון
 • התפטרות עובדת על מנת לטפל בתינוק
 • פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים
 • אסור לפדות בכסף את תקופת הפיטורים

  חוזה עבודה
 • חוזה עבודה - כללי
 • חוזה עבודה
 • אין חוזה עבודה
 • חוזה עבודה אישי
 • הסכם קיבוצי
 • איך מקימים ארגון עובדים
 • ביטול מכרז
 • שיקולים ביטול מכרז
 • מכרז פנימי בעירייה

  הסכמים קיבוציים
 • הסכמים קיבוציים
 • היקף תחולתם של הסכמים קיבוציים

  זכויות עובדים בפירוק או פשיטת רגל המעביד
 • פירוק – פשיטת רגל – זכויות עובדים
 • אחריות מוגברת בין חברה לעובדיה
 • הטלת אחריות אישית לנושא משרה בחברה
 • הרמת מסך ביחסי עבודה
 • עסק שאיבד מכרז - חילופי מעבידים
 • הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי עובדים
 • הרמת מסך
 • גמלה מביטוח לאומי
 • הסכום המירבי שמקבלים מביטוח לאומי
 • התנגדות לבקשת פירוק חברה
 • היקף חובת שימוע בפיטורים עקב קשיים כלכליים
 • בקשת חייב להכרזה על פשיטת רגל
 • חוסר תום לב של החייב בהליכי פשיטת הרגל
 • בקשה להוצאה לפועל של מספר זוכים כנגד חייב אחד
 • מהו "הסדר נושים " בהוצאה לפועל
 • תביעת חוב - סמכויות מפרק נאמן בהליכי פשיטת רגל או פירוק

  זכויות ביטוח - קרן פנסיה
 • קרן פנסיה קרן השתלמות וביטוח מנהלים
 • היקף חובת המדינה לתת ייעוץ פנסיוני
 • המאפיינים של קרנות הפנסיה
 • סמכות קרן פנסיה לשנות את התקנון
 • תוכניות הבראה לקרנות הפנסיה הוותיקות

  הטרדה מינית בעבודה
 • הטרדה מינית בעבודה
 • מקרים בהם אין חשיבות לשאלת העניין של המוטרד
 • הגדרת "מעשה מגונה" והעונש בחוק
 • פיצוי בגין הטרדה מינית
 • אחריות מעביד למעשים של עובדיו
 • הגדרת המונח יחסי מרות
 • נטל ההוכחה בתביעה שעילתה הטרדה מינית
 • אופן הטיפול בתלונה על הטרדה מינית

  אפליה בעבודה
 • אפליה בעבודה
 • הזכות לשוויון בעבודה
 • נטל ההוכחה בתביעות בגין הפליה בעבודה
 • נטל ההוכחה של העובד
 • הפליה מחמת גיל
 • תקופת הכשרה

  חברות כוח אדם
 • זכויות עובדי חברות כוח אדם
 • קבלני כוח אדם
 • העסקה של 9 חודשים בלבד
 • קביעת "המעסיק בפועל" של העובד
 • המבחנים לקביעה מיהו המעסיק של העובד
 • העסקה "אמיתית" או "פורמאלית" של עובדים
 • חילופי חברות כוח אדם

  זכויות עובדים זרים
 • זכויות עובדים זרים
 • תיווך עבודה – לשכות פרטיות
 • הפרטת התיווך בעבודה - חוק שירות התעסוקה
 • תנאים מוקדמים למתן רישיון לשכה פרטית

  כללי
 • הגדרת יחסי עובד מעביד
 • סמכות בית הדין לעבודה
 • בג"צ
 • פסקי דין בנושא דיני עבודה
 • פסקי דין בנושא הגנת הצרכן
 • פסקי דין בנושא ביטוח
 • פסקי דין בנושא מקרקעין - נדל"ן
 • פסקי דין בנושא ביטוח לאומי
 • פסקי דין בנושא עסקים - חברות
 • פסקי דין בנושא ירושה - צוואה
 • פסקי דין בנושא מיסים
 • סעד זמני
 • צו עיקול
 • ערעור
 • ערעור שכנגד
 • עובד שנפטר
 • התפטרות בגלל מצב בריאותי לקוי
 • כתב ויתור
 • דוגמא - כתב ויתור
 • חתימה על כתב ויתור
 • תלונה נגד המעביד
 • פיצויים כספיים בהפרת חוק הגנה על עובדים
 • מהו חוק הגנה על עובדים
 • יחסי עובד מעביד - הקרבה המשפחתית
 • כרטיס חכם עו"ד

  דיני עבודה - פסקי דין
 • תביעה זכויות כספיות מקדם מכירות החזר הלוואה
 • תביעה של מורה על גמול ניהול רטרואקטיבי
 • פיטורים של עובד בגלל תלונה על אי סדרים בניהול
 • מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן
 • תביעה זכויות פיצויי פיטורים עובד זר לא חוקי בגלל מעצר
 • עבודה בהתנדבות במטה בחירות – זכאות לשכר
 • תביעה תשלום מענק שנתי יחסי על שנה אחרונה
 • העברת עובד למסלול קביעות
 • תביעה עובד נמל שינוי דרגה ימאי – רב חובל
 • תביעה אישית נגד בעל מסעדה שנסגרה
 • צו ההרחבה לתעשיית הדפוס על ענפיו
 • תביעה ביטול פיטורי צמצום
 • הסכם עבודה כעצמאי עם הצגת חשבונית מס
 • תביעה של שומר באתר בניה זכאות תשלום פיצויי פיטורים
 • ערעור פיטורים שלא כדין - בקשה לגילוי מסמכים
 • תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה
 • תניית שיפוט ייחודית לבית משפט בחו"ל
 • תיקון הסכמי פרישה – בקשה לפיצול דיון
 • סעיף אי התחרות בהסכם עבודה
 • תנאים הגבלת עיסוק של עובד
 • מימוש אופציה רכישת מניות בחברה לאחר פיטורים של עובד
 • תביעה של מורים נגד מנהל בית ספר - הלנת פיצויי פיטורים
 • זכויות מאבטח - תשלום על כוננות הפרשי שכר משמרת לילה
 • זכויות קצרנית - פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה
 • זכאות פיצויי פיטורים על חודשי הסתגלות - תנאי פרישה ועדה פריטטית
 • העברת מורה לבית ספר אחר בגלל בעיות רפואיות - ועדה רפואית
 • בקשה הגדלת תקופת שירות מטעמי בריאות - סעיף 100ב
 • זכאות עובד החזר הוצאות רכב, שעות נוספות, הוצאות טלפון
 • זכויות עובד זר פועל בניין אשרת עבודה קבלן
 • צבירת ימי חופשה עובד מדינה - פיצויי פיטורים מעל 100% - תקשי"ר
 • התנכלות לעובד בגלל סכסוכים פוליטיים - הפחתת שכר
 • האם מותר לפטר בגלל מכונת אמת ? פיטורים בגלל בדיקת פוליגרף
 • ערעור על קיצוצים בשכר עובדים - פיצויי הלנת שכר
 • האם יש זכות לקבל הוצאות משפט שכר טרחת עו"ד בתביעות
 • הסכם קיבוצי תכנית הבראה - ביטול פיטורים פגם שימוע
 • דרוג של עובד - פגם בהחלטה של ממונה על שכר הסכמי עבודה
 • שליח בחו"ל תביעה על תוספת שכר - תוספת בוררות
 • תביעה אחות מעשית בית אבות – פיצוי פיטורים
 • פיטורים מעבודה יציאה לימודים - מכתב אולטימטום סמנכ"ל
 • ניכויים משכורת הסכם עבודה - דמי חבר, סל ביטוח, קרן מתנות
 • זכות פיצויי פיטורים – צו הרחקה אזורי
 • עבודה מעבר הקו הירוק - זכאות שירותי הסעה מהבית
 • תביעה בגין החזר דמי נסיעות - שליח
 • האם טיול נחשב ליום עבודה ?
 • שחרור הכספים בפוליסות ביטוח מנהלים
 • פיטורים של עוזרת גננת בעקבות העדרויות
 • תביעה עובדי תעשיה אוירית - הסכם קיבוצי מיוחד
 • השעייה מהעבודה - סעיף 48 חוק שירות המדינה (משמעת)
 • בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן במעמד צד אחד
 • תביעה של מתמחה משפטים - הודעה מוקדמת שכר עבודה
 • ערעור הגדלת גמלה עקב שירות צבאי סדיר בגין מצב בריאות
 • קצבת פרישה - ערעור על החלטת הממונה על תשלום הגימלאות
 • אי הגשת תצהירים - בקשה לדחות את התביעה על הסף ?
 • תביעה כנגד החלטה להפסיק תשלום קצבת הזיקנה
 • בקשה גילוי מסמכים - דוחו"ת חודשיים מכירת מוצרים
 • ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד
 • תביעה להפרשי פיצויי פיטורין בגין קיזוז סכומים מקופת הפיצויים
 • סירוב בקשה להתקבל לעבודה כמנהלת מועדון לקוחות
 • בקשה למינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד)
 • חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה
 • סכסוך קיבוצי - דרישה של ההסתדרות לתוספת תקן כוח אדם
 • תשלום פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה - חוזה על תנאי ?
 • תביעה נגד תנובה - תשלום שווי קו חלוקה
 • מחלת גב פגיעה בעבודה - תאונת עבודה
 • תביעה לקבלת רכב מיוחד - הסכם גימלת ניידות
 • דמי לידה - יחסי עובד מעביד קירבה משפחתית
 • המשרד לענייני דתות - משכורות רבנים
 • פיטורים מעבודה - מורה לנגינה
 • ערעור בגין החלטת ועדה לעררים לענין גמלת ילד נכה
 • תיקון שומות דמי ביטוח בגין דמי שכירות חנות
 • קיצבת שאירים - תביעה לגימלת הבטחה הכנסה
 • תיקון תביעה - סעיף סעדים
 • תקנה 129 תקנות בית הדין לעבודה - המצאת כתבי בי דין
 • תביעה - טענה כי פוטר - טענו כי התפטר מיוזמתו
 • תביעה לתשלום שכר עבודה - מסמך מאומת ע"י רו"ח
 • נתבקשה להגיע לקבל את השיק במשרדי החברה אך לא הגיעה
 • תביעה לתשלום שכר עבודה - כתב הגנה לא הוגש
 • צווי מניעה זמניים האוסרים להתקשר בהתקשרות עסקית עם לקוחות
 • צו מניעה פיטורים - מרכזת טיפול בעולים
 • מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב
 • עובד פוטר "מהיום להיום" - מגיע לו דמי הודעה מוקדמת ?
 • נכות כללית - דרגת אי כושר בשיעור של 74% לצמיתות
 • ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים - לא התייחסה למכתבים
 • ערעור על החלטה של רשמת - לא נתנה החלטה לגופה של הבקשה
 • פיצוי הלנה בין הסכם פשרה אשר קבל תוקף של פסק דין
 • בקשה לחייב הפקדת ערובה - תקנה 519 תקנות סדר הדין האזרחי
 • דוגמא למינוי מומחה רפואי לבדיקת קשר סיבתי
 • נציגי ציבור הוזמנו ולא הופיעו - האם דוחים דיון בבית דין לעבודה ?
 • תביעה להכיר כפגיעה בעבודה - שליח איש תחזוקה
 • תביעה נגד מבטחים להכיר בתור ידועה בציבור
 • פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה
 • מפעיל מחשבים - תביעה פיצויי פיטורים
 • ביטול פיטורים מעבודה בבית חולים
 • תביעות זכויות סוציאליות - הסכם פשרה
 • הליכים משמעתיים - מפקח ביחידה לאיכות הבנייה שבמינהל ההנדסה בעירייה
 • בקשה פסילת שופטת בגלל עניין אישי - משוא פנים
 • בקשה למתן חשבונות
 • ערעור על החלטת רשמת בית הדין הארצי - דחיית בקשה להארכת המועד להגשת ערעור
 • התפטרות של הורה - זכאות לפיצויי פיטורין
 • הנהלת אל על - ועדת משמעת
 • עובד פוטר עקב התנהגות אלימה, תקיפת עובד, שימוש בסמים - פיצויי פיטורים ?
 • תביעה לפיצויי פיטורין - מועד סיום העבודה שנוי במחלוקת
 • ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה - ערעור החלטה רשמת
 • ערעור - לא נקבעו בתקנות כללים שונים לגבי סמכות מקומית
 • סעיף 31 (ד) חוק בית הדין לעבודה
 • מחיקת תביעה מאחר והתובע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים
 • תיק נקבע לדיון מהיר ביום הצדדים לא התייצבו
 • תביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני - צו הרחבה
 • תביעה לתשלום בגין עבודה בשבתות במונית
 • שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ
 • דמי ההבראה - טענה כי התובע לא עבד שנה מלאה
 • תביעה - הובטח בעל פה בעת קבלתו לעבודה רכב צמוד
 • כתב תביעה סטודנטית - 150% שעות נוספות, ימי חג, שבתות
 • נשלחה הביתה אינה מתאימה לביצוע פרוייקט פיצויי פיטורים ?
 • צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש
 • בקשה להורות להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות - אם תדחה תביעה
 • טעות חישוב, פליטת קולמוס, השמטה מיקרית תיקון פסק דין ?
 • בקשה לסילוק התובענה על הסף - הנתבעים אינם ישויות משפטיות
 • החלטה לדחות ישיבת שימוע - על מנת לממש את זכות הטיעון
 • לא אושר לעבוד שעות נוספות
 • דמי מחלה עפ"י הסכם קיבוצי 50% משכר
 • הכרה כידועה בציבור כדי שתוכל לקבל פנסיית שארים ממבטחים
 • ערעור דיון מהיר - בקשת רשות ערעור 15 יום מיום קבלת פסק הדין
 • צו מניעה להימנע מפנייה ללקוחות
 • בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר שבע
 • צו מניעה זמני - פיטורים משיקולים פוליטיים
 • ערעור על פסק דין בחיפה - פיצויי פיטורים
 • יחסי עובד ומעביד - מנכ"ל
 • עובד צה"ל הלנת שכר
 • תביעות משכורת חודש דמי הבראה פדיון חופשה
 • הפרת חובות נאמנות כעובדים
 • סוכן ספרים עצמאי - פגיעה בעבודה
 • ויכוח בין תובע לשופט
 • משכורת שאינה כוללת מענק עידוד
 • הפרת התחייבות לקבלת אופציות
 • בקשה דחופה לתפיסת מטלטלין ולמינוי כונס נכסים במעמד צד אחד
 • ההלכה המתירה תיקון כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון
 • פסק דין לפי תקנה 49(ב) לתקנות בית הדין לעבודה
 • האם לצורך חישוב פיצויי הפיטורים אין לכלול את העמלות ?
 • נתבעת לא הופיעה לדיון למרות שהוזמנה כדין
 • חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - צווי עיקול על דרך השגרה ?
 • תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969
 • בקשה למתן סעדים זמניים במסגרת בקשת צד בסכסוך קיבוצי
 • פסק בוררין - הממונה האזורי על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה
 • גילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים
 • פוטר סירב להבדק במכונת אמת לאחר שנחשד בגניבת כסף
 • הצעה להתפטר ולהמשיך לעבוד כקבלני משנה עצמאים
 • תביעה לשכר עבודה שבועיים
 • מה מיועדת להבטיח ערבות בנקאית כתב ערעור ?
 • תקנה 18 תקנות בית הדין לעבודה (אגרות)
 • בקשה לתיקון כתב תביעה כדי להוסיף נתבעת נוספת
 • שחקן מכבי תל אביב נפגע במהלך "משחק ליגה"
 • פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים
 • ערעור תחום חופש העיסוק והגבלתו
 • ערעור ברשות על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב
 • תביעה לקבלת זכויות פנסיה - התיישנות
 • פיצויי פיטורים - מחסנאי
 • רופא תעסוקתי - מסגר
 • עתירה למתן צו מניעה זמני - אוניות
 • המרצת פתיחה - מדינת ישראל שר התחבורה
 • העברת תביעה לדיון בפני המוסד לבוררות מכח חוק הספורט
 • דחיית תביעה החזר 600 ש"ח
 • בכתב ההגנה נאמר כי כלל לא העסיק את התובע
 • פיטורים עקב צימצומים
 • העברת תביעה למוסד לבוררות של התאחדות הספורט בישראל
 • הפרה בוטה של תנאי הסכם העבודה
 • תביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני
 • תביעה לשכר עבודה, פדיון חופשה, הודעה מוקדמת, ודמי נסיעות
 • תביעה לשכר עבודה, נסיעות ובונוסים
 • סעיף 5 (ב) חוק פיצויי פיטורים
 • לא היו יחסי עובד ומעביד - בעלות במניות
 • תביעה נמחקה - טען כי אינו הנתבע הנכון
 • תביעה לפיצוי בגין אי הפרשות תגמולים לפוליסת ביטוח מנהלים
 • סוכן מכירות - תביעה לתשלום פיצויי פיטורים
 • תביעה אי ביצוע הפרשות לקופת גמל
 • תביעה לתשלום השלמת פיצויי פיטורים
 • תנאי פרישה של אנשי צבא קבע - עתירה
 • עובד תקף מעביד - הפחתת פיצויים ?
 • חופש העיסוק סוד מסחרי - עבודה של רוקח
 • הסכם זכיינות - יחסי עובד מעביד
 • הסכם סודיות - חשיפה של סוד מסחרי
 • אישור להארכת חל"ת ל-3 שנים נוספות
 • בעל הבית לא נתן מכתב פיטורים - הציע לעבור לחברה אחרת
 • בקשה להטלת עיקול זמני על כלי רכב
 • החזר הוצאות נסיעות
 • תביעה דיון מהיר - שכר עבודה
 • רשימת עובדות - דיון בית דין לעבודה
 • פיצוי בגין מניעת השתכרות
 • דפס - פיצויי הלנת פיצוי פיטורים
 • 9% בגין מענק פרישה
 • אי תשלום מלא של רווחים לעובדים בהתאם לנוהל
 • כתב אישום בגין הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה
 • תשלום תוספות יוקר במהלך תקופת עבודה
 • נושא תביעה עקרוני - מדיון מהיר לדיון רגיל
 • טכנאי מילוי דיו - פיצויי פיטורים
 • פיטורים בהודעה טלפונית
 • עובד שהתפטר וחזר בו מהתפטרותו
 • ערעור גימלאות תוך 60 יום ממועד קבלת החלטה על שיעור הגימלה
 • הפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות - תושב שטחים
 • תקנה 12 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות)
 • הפקדת ערובה - תושב בשטחי האוטונומיה בשליטת הרשות הפלשתינית
 • הודעה לעובד שהוא לא מפוטר
 • דחיית בקשה לכלול פלוגתאות ברשימת הפלוגתאות
 • מסעדה נסגרה - תובע לא קיבל פיצויי פיטורים
 • פיטורים חשאיים
 • תביעה פיצויי פיטורים נגד בעלים של חנות נעלים
 • שכר עבודה מולן
 • תשלום משכורת באיחור
 • ערעור ברשות של המדינה
 • הפרת הוראות חוקת העבודה לעובדים במוסדות ההסתדרות
 • תשלום על כוננויות של רופא
 • ערעור על פסק דין שניתן בחוסר סמכות
 • האם פסק דין נחתם בהרכב חסר לאור פטירתו של נציג הציבור
 • סרוב לתת מכתב פיטורים בטענה שהעובד התפטר ולא פוטר
 • עמיתי קרן הפיצויים - הסכם קיבוצי
 • הרחקת חבר מחברות בעמותה
 • בקשה לצו עיקול בגלל כוונה להפסיק את הפעילות העסקית
 • תביעת איש מכירות נגד חברה שעוסקת בהתקנת צלחות לויין
 • פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה - האם מעשה בית דין
 • תביעה של פקידה נגד חברה לעבודות בניין
 • התפטרות עקב מצב בריאות לקוי
 • הסכם קיבוצי כללי לתעשיית הדפוס
 • אי הצעת עבודה אחרת
 • בקשה לפסילת נציגי ציבור
 • הבהרה של פסק דין
 • דחיית בקשה לצרוף צד לתביעה
 • צו מניעה שמירה על סודיות
 • בקשה להצהיר על קיומם של יחסי עובד-מעביד
 • בקשה בכתב לביטול פסק דין שניתן בהעדר
 • עובד לא דאג להחתים כרטיסי העבודה
 • קורס הכשרה - עבודה חודש אחד
 • תביעה לתשלום שעות נוספות
 • עבודה במסגרת קרן BIP - קרן למנע התקפי לב חוזרים
 • דור המעבר - אנשי קבע משרד הבטחון
 • תקיפה בגלל פיטורים
 • רוקח - סודות מסחריים
 • מבחן הפיקוח - קשר אישי
 • איסור תחרות - עיבוד תמלילים
 • מו"מ לא הסתיים בעסקה - סוד מסחרי
 • תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?
 • יציאה לחל"ת ל- 3 שנים
 • סעד זמני מבקרת פנים
 • בעל בית סגר חברה פתח חברה חדשה - פיצויי פיטורים
 • שינוי נסיבות בקשה חדשה עיקול
 • תביעה לתשלום הפרשי שכר מינימום
 • תשלום על עבודה בימי חג
 • אי תשלום פיצויים בגלל גניבה
 • דחיה של מועד דיון - פניה לסיוע משפטי
 • עיקול הפקדות לקופת פיצויים של מעביד
 • תאונת עבודה טעמי צדק
 • תביעה על דמי ביגוד
 • מכרז העסקת מוקדנים בזק
 • עבודה עם חשבוניות אצל חוקר פרטי - יחסי עובד מעביד ?
 • אי התייצבות בלשכה בלי סיבה
 • שותפים לחיצת יד
 • תביעה סעד - חודשי הסתגלות
 • פנסיה מוקדמת הסכם פרישה
 • טענה של חברות - אין יריבות משפטית
 • בית דין מקומי למשמעת של עובדי עירייה
 • מתאמן לפי חוק חוקרים פרטיים - יחסי עובד מעביד ?
 • פיטורים עקב אילוצי המערכת
 • העדרות מתמחה 30 יום
 • סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי
 • תביעה על החזר ניכוי הלוואה
 • הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה
 • פיטורים אחרי לידה - אפליה ?
 • שחרור כספים שהצטברו בקופת גמל
 • ד"ר יוסף בכר - רואה חשבון - שאלות הבהרה
 • עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה
 • פרישה של מורה פנסיה בשיעור 48% ממשכורתו הקובעת
 • תקנה 21 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
 • שאלות הבהרה רואה חשבון
 • תוקף התפטרות חבר מועצה עירייה - 48 שעות
 • פיטורים הורדה בדרגה
 • גיל פרישה הסכם קיבוצי - אל על
 • מהו סופר דיינים ?
 • צלם טלויזיה - העדרות מהעבודה
 • תביעה נגד עמידר
 • חובה שבדין להפריש לגמל ?
 • הקמת עסק מתחרה לאחר התפטרות / פיטורים
 • פיטורים על ידי קצין בטחון - קב"ט
 • עזיבת עבודה בגלל יחס משפיל
 • תובע גר בחו"ל - ערובה ?
 • הפרשת 8.33% לקופת תגמולים
 • חקירה פומבית בגין חשדות גניבה
 • משרד תיווך מתחרה - איסור תחרות
 • מחלוקת לגבי בורר
 • איסור תחרות לתקופה של שנתיים
 • החזר חצי אגרה - בית דין עבודה
 • דיון במהלך פגרת בתי המשפט
 • נושא הפקדת ערובה של תושבי האוטונומיה
 • מכתב לגבי תפקוד בעבודה של עובד
 • ערעור על החלטה לא לכלול פלוגתאות - רשימת פלוגתאות
 • קצבת ילדים אדם לא תושב ישראל
 • בקשה לביטול פסק דין בגלל אי התייצבות לדיון
 • חוק הגמלאות - ערעור
 • תביעה של זבנית פיצויי פיטורים
 • מזכירה בכירה - שעות נוספות
 • עובד שלא קיבל הודעה שהוא מפוטר
 • תלושי שכר עבודה במסעדה
 • זכויות מצילים - פיטורים
 • זכויות מחסנאי - פיצויי פיטורים
 • תובע נפטר - מה עושים ?
 • העמדה לדין של עובד מדינה - בית הדין למשמעת של עובדי המדינה
 • תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי
 • תקנה 73 תקנות בית הדין לעבודה - המועד להגשת ערעור בזכות 30 יום
 • הארכת מועד הגשת ערעור - מצב בריאותי לקוי של בעל דין
 • האם מקרה הטרדה מינית מצדיק פיטורים ?
 • החזרת מורה לעבודה – צו עשה זמני
 • האם סמכות בית הדין לעבודה משתרעת על כל מחלוקת בין עובד למעביד ?
 • תקנה 129(2) תקנות בית הדין לעבודה - עיכוב ביצוע סעד זמני ערעור
 • מה המטרה של צו מניעה זמני ?
 • עבודה צמיתה – תקנות התקשי"ר
 • תביעה של נהג משאית על משכורת
 • סעד זמני לחייב טיפול רפואי במחלקה שיקומית
 • תקנה 160 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי
 • צו לחתום על הסכם
 • הרשעה בגין עבירה על חוק שכר מינימום
 • בקשה פיצול סעדים – תביעה על פנסיה
 • בקשה למחיקה על הסף העדר סמכות עניינית
 • בקשה צו עשה מינוי סגן מנהל בית ספר
 • פיטורים עקב נסיגת צה"ל מדרום לבנון
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הפליה בשכר
 • מהו מותב קטוע ?
 • צו ארעי מקפיא עריכת שימוע
 • משכורת קובעת לפנסיה לפי שכר כולל
 • הודאה והדחה – טענת פרעתי
 • הפליה בגלל אמונה דתית ראיון עבודה
 • מכתב ביטול פיטורים
 • התפטרות עקב מצב בריאות – שף מטבח
 • סירוב לקחת צ'ק אחרי פיטורים
 • קיזוז פיקדון על ביגוד של עובד
 • עובד עזב ללא התראה - קיזוז שכר אחרון ?
 • שיבוץ עבודה - פיצויי פיטורים
 • הרשעה בעבירה של הפרת אמונים – שלילה של פיצויי פיטורים
 • הסכם עבודה אישי של עובד עירייה
 • מנהל פיתוח ורכש – פיצויי פיטורים
 • הסכם פרישה לגמלאות של מורה / מנהל - תביעה
 • הפרת התחייבות להעסיק מורה
 • זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז
 • תביעה של חברי אגד פרישה מעבודה - קרן הגימלאות של חברי אגד בע"מ
 • זכות מעביד לקזז נזקים שנגרמו לו ממשכורת עובד
 • תוספת רופאי בריאות הציבור
 • תביעה של מטפלת שעבדה בבית של מעביד
 • גימלאי של צה"ל – זכות לקבל גמלה ?
 • אי תשלום משכורת אחרונה
 • בקשה למחוק על הסף בקשת רשות ערעור שהוגשה באיחור
 • תביעה של ידועה בציבור נגד מעביד
 • אי העברת טופס 161 אל חברת ביטוח - הלנת פיצויי פיטורים ?
 • תביעה של עובדת זרה - צו עשה השבת דרכון
 • ערעור על פיטורים בגלל אי התאמה
 • זכויות עובד שעות מפוצלות
 • יחסי עובד מעביד - עסק פיצוחים
 • סעיף 33ז' חוק הסכמים קיבוציים
 • האם עובד מדינה או עובד חברת כוח אדם ?
 • תביעה דמי טיפול ארגוני מקצועי
 • תקנה 3(א)(11) תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
 • סעיף 39 חוק בית הדין לעבודה / סעיף 79א לחוק בתי המשפט
 • בקשה קופת חולים - מימון תרופה של חולי טרשת נפוצה
 • סמכות שיפוטים בית דין לעבודה - מקום מגוריו של התובע ?
 • שירותי עיתונאות – יחסי עובד מעביד
 • שאלת התיישנותה של תביעה בנושאים פנסיוניים
 • פסק דין הצהרתי ביטול החלטה הפחתת שכר
 • תקנה 388 לתקנות סדר הדין האזרחי - בקשה למינוי כונס נכסים
 • דחיית תביעה של שומר נגד חברת שמירה
 • הסכם לאספקת כוח אדם - דו"ח משכורות עובדים
 • בקשה למתן סעד זמני – מניעת פרסום מכרז פומבי
 • תאונת עבודה חבר ישוב
 • תביעה של פסיכולוגית לתשלום מענק פרישה
 • תביעה שכנגד פגיעה במוניטין – בית דין לעבודה
 • תביעה נגד קופת חולים מאוחדת - הוצאות בגין טיפול רפואי בחו"ל
 • תביעה של אסירים - תשלום שכר גבוה יותר
 • זכאות לקצבת פרישה - סעיף 10(א)(2) חוק שירות הקבע בצה"ל גימלאות
 • סעיף 107 לפקודת החברות
 • צו זמני הסתדרות
 • שעות נוספות הסכם קיבוצי
 • אי חתימה על חוזה עבודה
 • תביעה נגד רשות השידור
 • סעדים זמניים בסכסוך קיבוצי
 • ניכוי תשלום חוב מס הכנסה
 • מענק עבודה מועדפת חייל משוחרר
 • זכות טיעון ערעור
 • חזרה מהתפטרות - מה עושים אם המעביד לא מסכים ?
 • תביעה נגד מועצה מקומית – פיטורים
 • התחייבות לשמירת סודיות - הגבלת עיסוק של עובד ?
 • האם אפשר לחייב להשאיר עובד בעבודה ?
 • פיטורים של מורה צמצומים
 • ביטול פיטורים של מורה
 • פיטורים עקב צמצומים
 • דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי
 • משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים
 • בוררות תנאי פרישה עירייה
 • התראה לפני התפטרות בגלל הרעת תנאים
 • פיצויים על שביתה בעידוד מועצת הפועלים
 • מענק אי ניצול ימי מחלה
 • פרשנות הסכם עבודה
 • פיצויים בגלל אי עריכת שימוע לפני פיטורים
 • מכתב פיטורים בדואר - האם חוקי ?
 • תביעה של חולה סרטן לאשר תרופה – טקסול
 • פיטורים בגלל ויכוחים
 • פיטורים בעל פה
 • בקשה להתיר להגיש תצהיר עדות ראשית
 • שירותי הובלה יחסי עובד מעביד ?
 • פיטורים בגלל גניבה – פיצויי פיטורים ?
 • מהי חברה מעורבת ? חוק החברות הממשלתיות
 • סמכות בינלאומית בית דין לעבודה
 • הגשת בקשת דחיית דיון בבית משפט באיחור
 • תביעה ייצוגית ביטוח מנהלים – קיפוח נשים
 • הפרת התחייבות מינוי מנהל
 • אי התייצבות לדיון בגלל מחלה
 • בקשה לצו מניעה לקבלת עבודה
 • תלושי שכר לא נכונים
 • תביעה נגד קג"מ- קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
 • ערעור אי הפקדת ערובה
 • יחסי עובד מעביד / פרילנסר - עיתונאי ?
 • דוגמא לתביעה על פיצויי פיטורים
 • ערעור מחיקת כתב הגנה
 • התקשרות לצורך הקמת שותפות עסקית או יחסי עובד מעביד ?
 • שחרור כספי פוליסה בלי טופס 161 ?
 • משכורת קובעת לגמלה
 • התפטרות בגין שינוי תפקיד
 • תביעה נגדית של עובד
 • 50 אחוז פיצויי פיטורים
 • תביעה של עובדים זרים פיצויי פיטורים
 • תאריך לא נכון במכתב פיטורים
 • תביעה של מעביד נגד עובד להחזר כספים
 • האם אפשר לחייב מעביד למלא טפסים של ביטוח לאומי ?
 • אמרת עד - סעיף 10א לפקודת הראיות
 • הכרה כעובד קבוע
 • ביטול חוזה מצב נפשי פסיכוטי
 • דוגמא לתביעה זכויות עבודה
 • פיצויים בגין הפרת חוזה העסקה
 • עבודה בשמירה כל יום
 • פיטורים במפתיע
 • פיצויים על פיטורים בלי שימוע בנוסף לפיצויי פיטורים ?
 • פנסיית יסוד - תביעה בנושא פנסיית יסוד
 • בקשת צד לסכסוך קיבוצי
 • קנס על עבודה בשבת
 • תביעה של נהגים נגד אגד על תנאי פרישה
 • תביעה של מאמן כדורסל
 • העברת עובד זר לאדם אחר
 • מימוש אופציות של עובד בחברה לאחר פיטורים
 • היעדרות חבר מועצה מישיבות מועצה
 • שביתה בשירות חיוני - הגבלות
 • ערעור על הרעה מוחשית בתנאי עבודה
 • יחסי עובד מעביד רשות השידור
 • פרשנות סעיף הסכם קיבוצי
 • אי שחרור פיצויי פיטורים במועד
 • תביעה של סוכן לתשלום עמלות עסקה בחו"ל
 • הרצפטין - בקשה של חולה סרטן מימון תרופה
 • מענק חצי יובל - תביעה
 • הסכם קיבוצי תנאי הפרישה לאחר תוכנית הבראה
 • החזר כספי קרן גמלאות
 • פיטורים של שוטר בגלל הוצאת חומר מאגר מידע
 • התנהגות בלתי הולמת של עובד מדינה
 • זכויות של מאמן כושר – בית דין לעבודה
 • הסכם קיבוצי בענף המלונאות
 • טעות בחישוב משכורת של שוטר
 • תביעה של הסתדרות המהנדסים נגד הסתדרות העובדים
 • בית הדין למשמעת של עובדי המדינה
 • תביעה על הטרדה מינית של קצינה
 • תביעה של עובד קבוע רשות השידור
 • צו הפסקת עבודה מנהלי
 • מהם תנאים סוציאליים ?
 • מנהל עבודה פיטורים
 • הלכות הגמלאות
 • פיצויי פיטורים מוגדלים
 • עובד או קבלן עצמאי ?
 • הפליה של אמהות בעבודה
 • אי שיבוץ משרד החינוך
 • האם אפשר לדחות תשלום אגרה בית משפט ?
 • זכויות עובד ותיק – מענק פרישה
 • בקשה לא להפסיק קצבה עד סיום הליכים משפטיים
 • בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז
 • הצגת דוח מבקר המדינה
 • הבטחה של מעביד לשלם פיצויי פיטורים
 • תביעה של עובדים זרים מולדביה על משכורת
 • הלנת שכר עבודה
 • פיטורים של אם חד הורית
 • תביעה של איש צוות אוויר – אצ"א
 • קבלן עצמאי / מזמין שירותים - יחסי עבודה
 • השכר הקובע פיצויי פיטורים
 • דמי הסתגלות
 • ביטול עיקול על פיצויי פיטורים
 • תמריץ מעסיקים – זכאות בביטוח לאומי
 • בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?
 • ביטוח הגנה משפטית
 • התנכלויות בעבודה בגלל גילוי שחיתות
 • המשך תשלום משכורת לעובדת בהריון
 • סרוב מעביד לשחרר כספים מחברת ביטוח לאחר פיטורים
 • 150 אחוז פיצויי פיטורים
 • תשלום על השתלמות של שוטר במשטרה
 • חישוב פיצויי פיטורים - כולל עמלות/בונוסים ?
 • היתר להעסקת עובדים זרים - ערבות בנקאית
 • עבודה בתקופת התמחות בלי היתר לשכת עורכי הדין
 • טענות כלפי תנאי מכרז
 • האם חובה לעמוד בפני בית דין למשמעת ?
 • טופס אשל - דיווח כוזב
 • החלת תנאי עבודה על עובדי קבלן כוח אדם
 • שינוי חוקת ההסתדרות
 • הודעה על זכייה במכרז
 • תביעת עובד נגד חברה בקשיים כלכליים
 • חוזה יועצים - יחסי עובד מעביד ?
 • עיסוק רופא פרקטיקה פרטית בבית ללא היתר
 • חשיפת דוחות ביקורת בנק ישראל
 • אישור עבודה רופא עצמאי
 • בקשה לבטל פיטורים
 • התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות
 • שינוי תפקיד - עילה להתפטרות ?
 • בקשה לקיצור שעות עבודה
 • יחסי עובד מעביד מדריך טיולים
 • פיטורים פוליטיים - עובד עירייה
 • האם הסכם הוא הסכם קיבוצי ?
 • זכויות יושב ראש הכנסת
 • הסכם עם כונס נכסים
 • השעיית עובדים מהעבודה
 • עמלות מכירות - תביעה
 • גמול הכנה לבחינות בגרות
 • בחירות להסתדרות
 • זכות קצבת שארים אלמנה
 • תנאי פרישה משרד ממשלתי
 • בוררות - חובת הנמקה ?
 • קצבת שארים זכאות
 • תביעה חוק שכר מינימום
 • ריטיינר חודשי - תביעה של עו"ד
 • תוכנית ויסקונסין
 • עבודה בימי שישי פדיון חופשה
 • יחסי עובד מעביד קבלן משנה
 • מענק הסתגלות
 • תשלום פיצויים רק אחרי הגשת תביעה לבית דין לעבודה
 • יחסי עובד מעביד פשרה
 • אי התייצבות לחקירה נגדית
 • הפרת הסכם עבודה אישי
 • מבחן ההשתלבות במשפט העבודה
 • מכרז מנהל בית ספר
 • גליבק - מימון תרופה סל הבריאות סרטן
 • תביעה תשלום משמרת שלישית
 • חשיפת חוזה מכירה
 • פיטורים בגלל כתב אישום שהוגש נגד עובד
 • זכאות לדמי לידה
 • כתב ויתור
 • יציאה לחופשה בלי להודיע למקום העבודה
 • שכר מינימום תקופת התמחות של יועץ מס
 • חוזה עבודה ללא הגבלה של זמן
 • פיטורים לאחר פגישה בארבע עיניים
 • סכסוך בעלי מניות - בחברה משפחתית
 • פנסיה חוק שירות המדינה
 • רשיון עסק שתייה
 • בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת רשם
 • ראיה מזויפת - זיוף ראיה משפטית
 • מנהל חינוכי - זכויות עבודה
 • חבר סגל אקדמי האוניברסיטה - זכאות לקבלת מענק
 • תביעה של מתמחה נגד עו"ד - שכר עבודה
 • איך מוכיחים פיטורים ?
 • פיטורים בגלל תקיפת תלמיד
 • תקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה – תיקון כתב תביעה
 • תביעה עובדת פיליפינית
 • האם אפשר להוריד מהמשכורת בגלל תאונה ?
 • ביטול מינוי גזבר עירייה
 • כרטיס עובד / תלושי שכר / הסכמה בע"פ - יחסי עובד מעביד ?
 • שלילת תשלום לעובד בגין תלונות
 • יחסי עובד מעביד הפן השלילי / פן חיובי
 • התפטרות בגלל הורדת שכר
 • התפטרות בעידנא דריתחא
 • זכויות אסיר - עבודות שיקום מחוץ לבית סוהר
 • ויתור על חקירה נגדית
 • גילוי מסמכים בבית דין לעבודה
 • אי קבלת משכורת בזמן
 • התיישנות של פיצויי הלנת שכר
 • חישוב המשכורת הקובעת לצורך פנסיה
 • הפחתה / ביטול - פיצויי הלנת שכר
 • דירוג אחיות – לימודים אקדמיים
 • מעמד בעל משאית - יחסי עובד מעביד
 • תביעה לשעות נוספות
 • תביעה תוספת עבודה במשמרות

  הגנת הצרכן
 • הפרה יסודית של הסכם למכירת רכב
 • רכישת יחידת נופש - חוק הגנת הצרכן
 • הטעייה של צרכנים לגבי תווית בגב המוצר
 • רכישת חבילת נופש - מלון בבניה ללא בריכה
 • תביעה על הפרת הזמנת השכרת רכב בחו"ל
 • אחריות ספק הזמנת רכב בחו"ל
 • תביעה על רכישת חבילת נופש שיט על סיפון האוניה
 • תמונה של מוצר שלא משקפת את המוצר בפועל
 • חיוב בגין חריגה מנפח חבילת גלישה באינטרנט
 • ביטול חבילת נופש בחו"ל באמצעות פקס
 • ניסיון ביטול עסקה טלפונית באמצעות כרטיס אשראי
 • החלפת מצלמה מקולקלת עם חשבונית ואריזה מקורית
 • הזמנת חבילת נופש מלון - חדרים מרוחקים, תקלות, מיזוג
 • ביקורת כיבוי אש - צו סגירה מחלקת רישוי עסקים עירייה
 • מס על פדיון פוליסת ביטוח מנהלים – חובת גילוי
 • ביטול עסקת קניית מזגן - התקנה רשלנית דגם מסוג אחר
 • ביטול הסכם רכישת יחידת נופש בספרד - פיצויים
 • תביעה נגד סלקום – אי ביטול תשלום על חבילות תוכן
 • ביטול עסקה הסכם תיווך באמצעות כרטיס אשראי
 • צרכן נכה - קניית כסא גלגלים דרך האינטרנט
 • תביעה נגד פלאפון ביטול עסקה שדרוג טלפון דור שלישי
 • ביטול מכירה פומבית תקלה טכנית באתר אינטרנט
 • חבילת נופש - ביטולה יגרור קנסות ?
 • העברת זכויות לשבוע נופש
 • תביעה הסכם להספקת שירותי רט"ן
 • תביעה בגין נסיעה כדי להתפלל בסמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב
 • תביעה של פלאפון בגין אי תשלום
 • תביעה הסכם מכירת יחידת נופש במלון
 • תביעה של חברת סלקום על חוב
 • תביעה כספית - כרטיסי טיסה לטיול משפחתי בספרד
 • דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי
 • תביעת פיצויים בגין רכישת מדיח כלים
 • תביעה בגין זיכוי קנסות - טלפון סלולרי
 • תביעה של חברת סלקום בסדר דין מהיר
 • תביעה יתרת תשלומים של 5 מכשירים
 • תביעה פיצויים - רכישת והתקנת ארונות מטבח
 • השכרת רכב בחו"ל - גלגל רזרבי
 • תביעה בקשר לנופש לעובדים במלון
 • מה התוקף המשפטי להתקשרות חסוי בהסכם לקבלת שירותי טלפון סלולרי ?
 • תביעה נגד קלאב הוטל
 • ביטול קנסות חניה
 • ביטול עיקול על מכונית
 • תביעה נגד קונים
 • תביעה נגד אגודה שיתופית
 • הפרת הסכם קניית יחידת נופש בחו"ל
 • פיצוי על חבילת נופש אנטליה - תורכיה
 • בקשה לתיקון כתב תביעה ייצוגית
 • אישור תביעה ייצוגית נגד חברת חשמל
 • תביעה נגד מוסך - שיפוץ רכב שלא נתבקש
 • תביעה של סוכנות נסיעות לחו"ל
 • תביעה תשלום על חבילת אינטרנט
 • תביעה של נטוויז’ן על חוב
 • תביעה לקבל שירותי רדיו – טלפון ציוד קצה
 • ביטול עסקה חבילת התקשרות טלפון נייד
 • תביעה נגד סוכנות נסיעות על כרטיסי טיסה
 • מכונת קפה - תביעה
 • קניית מזגן - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד מוסך מורשה של מזדה
 • תביעה נגד מנו ספנות - כרטיסים שיט
 • תביעה של סלקום נגד חברה - הסכם
 • תביעה צמיגים
 • רט"ן - רדיו טלפון נייד
 • הודעה בכתב על רצון להתנתק מהכבלים
 • חוב על אינטרנט
 • תביעה של NETVISION על חוב
 • מדיניות החזרים של חנות - תביעה
 • הוראת קבע כבלים - תביעה
 • תביעה - טיסות פנים הודו
 • תביעה על הפסקת שירות
 • תביעה נגד השטיח המעופף
 • תביעה נגד סוכנות נסיכות בגלל אשרת כניסה
 • תביעה אספקת מכונית מסחרית
 • תביעה על הספקת קרמיקה
 • הפרת הסכם אספקת אריחי שיש
 • תביעה נגד ספק חבילת נופש לחו"ל
 • תביעה על טיסה בחברה שונה ממה שכתוב בכרטיס
 • איחור אוטובוס - תביעת פיצויים
 • פיצויים על איחור רכבת
 • תביעת פיצויים - טיול מאורגן סין
 • זכויות לשבוע נופש מדי שנה - ביטול הסכם
 • איחור בהגעת כבודה - תביעת פיצויים
 • משיכה שטר מזוייף בנקט - תביעת פיצויים
 • תביעת פיצויים בגין נחיתת ביניים
 • תביעה להחזרת מקדמה לאולם אירועים
 • טעות בהזמנה מלון - תביעת פיצויים
 • חופשת סקי - תביעת פיצויים
 • פיצויים על אי עליה לטיסה
 • טעות בהזמנת כרטיסי טיסה - פיצויים
 • תביעה נגד המכרז של המדינה - מצלמה דיגיטאלית
 • תביעת פיצויים נגד אורנג' על מכשיר נוקיה דגם N73
 • הפרת הסכם עם פלאפון - תביעת פיצויים
 • ביטול עסקה קניית שעון
 • תביעה לתשלום בגין אספקת שירותי תקשורת בינלאומיים
 • ביטול חוזה עם קלאב אין
 • תביעה איחסון שרתים
 • תביעה על אי תשלום על מוצרי נקיון
 • תביעה על אי תשלום על ריהוט
 • הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי
 • תשלום על אינטרנט - אין חוזה / בלי הסכם
 • הסכם רכישת יחידת נופש - זוג חרדים
 • הטעייה רכב יד ראשונה - תביעת פיצויים
 • הסכם קניית רכב משומש - אחריות למנוע וגיר
 • תשלום חוב על גלישה באינטרנט
 • תביעה נגד פלאפון על חוסר תום לב
 • פיגור בתשלומים לפלאפון בגלל קשיים כלכללים
 • תביעה נגד שירותי הסעה
 • תביעה נגד איסתא על מלון בטורקיה
 • תביעה בגין כתמי חלודה על הרכב חדש
 • פיקדון על ממירים כבלים – תביעת פיצויים
 • אירוח במלון – פסח - תביעה על הזמנת חדרים
 • תביעה נגד בזק בגלל חשבון טלפון גבוה
 • הפרת הסכם הזמנת סחורה
 • החלפת ספק גז בבית משותף
 • זיקוקים בר מצווה – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד מלון סגירת ממלכת הילדים
 • הרעלת מזון בלון באילת – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד מוסך בגלל טיפול ברכב
 • שמלת כלה – אי נוחות – תביעת פצויים ?
 • עישון במסעדה – עגמת נפש
 • מסך פלזמה פגום – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד סלון כלות
 • איחור חזרה טיסה לארץ – הפסד ימי עבודה - תביעת פיצויים
 • תביעת פיצויים – מקומות בטיסה ליד חלון
 • תביעה נגד קייטרינג בר מצווה
 • קניית מכשיר לא חוקי בישראל – תביעת פיצויים ?
 • איחור של 3 שעות טיסה – פיצויים ?
 • הודעה על הקדמת טיסה – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד השטיח המעופף – מזוודות נאבדו
 • תביעת פיצויים על עגמת נפש מלון טורקיה
 • תביעה על בזבוז זמן בנמל תעופה
 • קניית שמלת כלה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • ביטול טיול לחו"ל עקב מיעוט נרשמים
 • תביעה על עישון בבית קפה
 • החזר כסף בגין רכישת יחידת נופש באילת ?
 • לא מצליח להתנתק משירות טינטרנט – פיצויים ?
 • תביעת פיצויים – קניית מחשב דרך אתר אינטרנט
 • התיישנות עונש דו"ח חניה
 • תביעת פיצויים של סטודנטים על חבילת נופש באילת
 • דמי ביטול חבילת נופש טורקיה
 • תביעה נגד סוכנות נסיעות בגלל איחור טיסה
 • גניבה תכולה של מזוודה – טיסה תאילנד
 • תביעה – לא הייתה גישה לחוף ים במלון
 • חימום לא עבד – מלון חו"ל
 • תביעת פיצויים – מזוודות לא הגיעו
 • תלונות על התנהגות של פקידה בחו"ל
 • תביעת פיצויים נגד איבריה - איחור טיסה
 • פיצויים על ביטול טיסה בגלל תקלה
 • מקרן פגום - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד תדיראן על מקרר - פיצויים
 • תביעה נגד בזק על שירות חופשי חודשי
 • החזרת שעון לחנות
 • עיכוב המראה של מטוס - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד איסתא על הארכת ויזה
 • פיצוי נוסע בגין שינוי בלוח טיסות - תביעה נגד אופיר טורס
 • אריחי שיש - תביעת פיצויים
 • המצאת כתב תביעה למורשה - מה הגדרת מורשה ?
 • תיבת הילוכים אוטומטיות - גיר אוטומטי - תביעת פיצויים
 • תביעת פיצויים נגד דיזנהויז על עוגמת נפש - חופשה
 • תביעה נגד ניו קופל - תיקון רכב
 • תביעה על הזמנת מזנון
 • תביעה נגד אגד על איחור אוטובוס - פיצוי איחור לעבודה
 • מה עושים אם חולים לפני טיסה - ביטול כרטיסי טיסה ?
 • תביעה נגד סלקום על תיקון מכשיר
 • תביעה נגד פלאפון על התחייבות
 • כמה דמי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן ?
 • שירות שלא נקבע לו תשלום
 • תביעת פיצויים על הזמנת מצבה
 • תביעה נגד רב בריח - החלפת דלת פלדלת
 • תביעה נגד הדואר - אי קבלת מכתב כתובת חדשה
 • תביעה על עוגמת נפש איבוד מזוודות לאחר טיסה
 • תביעה נגד בזק על תקלה בטלפון
 • תביעת פיצויים נגד חנות – נזק תמונות מצלמה דיגיטלית
 • תביעת פיצויים חופשה משפחתית על אונייה
 • ביטול עסקה קניין טבעת יהלומים
 • תביעה על הזמנת מערכת אזעקה – פיצויים ?
 • תביעה נגד אולם אירועים – פיצויים על בר מצווה
 • תוקף כרטיסי טיסה לארה"ב – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד השטיח המעופף על טיול מאורגן
 • תביעה נגד רשות שדות התעופה עוגמת נפש בגין החמצת טיסה
 • תביעה של נגד איסתא – הזמנה באינטרנט
 • תביעה נגד הוט – ניתוק יס / YES
 • חדר אחד במקום שני חדרים במלון - תביעה נגד קשרי תעופה
 • פיצויים על עוגמת נפש במהלך ירח דבש - תביעה נגד מלון
 • תביעה נגד איסתא - אי הודעה על ביטול טיסה
 • נופש על ספינה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • תביעה נגד ברליץ – פיצויים לימוד אנגלית
 • תביעת פיצויים על עוגמת נפש – הפלגה
 • תביעה על התקנת דוד שמש - מים לא חמים – פיצויים ?
 • תביעה נגד ישראייר איחור טיסה
 • טופס בדיקה של ליקויים של רכב
 • תביעה נגד קשרי תעופה בגלל עיכובים
 • תביעת פיצויים נגד ספר – פיצוי על הלחמת שיער
 • תביעה נגד הוט – התקנה של טלפון ע"י טכנאי
 • פיצויים על דו"ח שגוי
 • תביעת פיצויים נגד סלקום מחיקה של זיכרון
 • תביעה נגד הום סנטר קניית ריצוף קרמיקה
 • תביעת פיצויים על עוגמת נפש – הפלגה על אונייה
 • החזר הוצאות גרירה – האם אפשר לקבל החזר הוצאות גרר ?
 • תביעה נגד מוסך צ'מפיון מוטורס
 • תביעת פיצויים איחור הפלגה לקפריסין
 • ביטול טיסה / חבילת נופש בגלל מצב בטחוני – החזר כספי ?
 • תביעה נגד אגד טעות של מודיעין אגד
 • תביעת פיצויים קניית טבעת יהלומים
 • תביעה נגד פזגז
 • תביעה נגד מירס על ביטול התחייבות
 • תביעת פיצויים על מקרר מרעיש
 • הזמנת חדרים במלון - בר מצווה – תביעת פיצויים
 • טיול מאורגן רוסיה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • הפרת הסכם צילום חתונה
 • תביעה נגד אופיר טורס על טיול מאורגן לחץ הטעיה ?
 • החזרת מוצר לחנות – מה גובה זיכוי ?
 • תביעת פיצויים טיסה - פראג
 • תביעה נגד איסתא – הזמנת מלון ניו יורק ארה"ב
 • תביעה נגד צלם בר מצווה – פיצויים ?
 • תביעה נגד מכבסה פיצויים על נזק לבגדים
 • תביעה נגד השטיח המעופף – קלאב טורקיה
 • תביעה נגד פלאפון על ניתוקים – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה נגד א.ל.מ. חשמל ואלקטרוניקה על עוגמת נפש
 • תביעה נגד מגה ספורט
 • זיכוי על מכשיר מקולקל במקום תיקון ?
 • תביעת פיצויים נגד תחנת דלק פז נזקים בגלל תדלוק
 • תביעה נגד YES / תביעת נגד יס נזקים במהלך התקנה
 • תביעה נגד אורנג' בגין תיקון מכשיר
 • תביעה על תנאים מאכזבים במלון - פיצויים ?
 • תביעת פיצויים על מוצרים לתינוק
 • תביעה נגד אמישראגז – החזר דמי פיקדון
 • תביעה נגד אגד הפרה של תנאי רישיון
 • תביעה נגד הדקה ה-90 – חבילת נופש
 • תביעה נגד חברת הובלות
 • תביעה אכילת קורנפלקס – פיצויים ?
 • תביעה נגד שגריר חברה גרירה - איחור הגעת גרר
 • תביעה פיצויים בגין נופש מלון צ'כיה - קרלו וויארי
 • תביעה נגד אופיר טורס על טיול מאורגן
 • תביעת פיצויים הזמנת ארונות מטבח
 • תביעה נגד איסתא פיצויים על עוגמת נפש
 • תביעה נגד אוטו דיפו על התקנה
 • תביעה נגד פלאפון על עוגמת נפש
 • תביעה נגד הדואר בגין נזקים משלוח חבילה
 • תביעה נגד השטיח המעופף על חבילת נופש מלון
 • שריפה בגלל מכונת כביסה
 • תביעה על כתם על מסך פלזמה
 • תביעה על עגמת נפש חופשה בחו"ל – תביעות קטנות
 • תביעה נגד אולם אירועים בלי תעודת כשרות
 • תביעה קניית כיריים באינטרנט
 • תביעה נגד אשת טורס בגין חבילת נופש
 • חבילת נופש - תשלום טיפים לאנשי צוות ?
 • נפילה באמבטיה של מלון
 • תביעה על קניית משקפיים מולטיפוקל
 • החלפת מלון במהלך חופשה בחו"ל
 • עתירה חוזה רכישת דירת נופש
 • תביעה נגד ארקיע – איחור טיסה
 • תביעה נגד אשת טורס
 • תביעת פיצויים הזמנת מלון דרך האינטרנט
 • תביעה על הזמנת משקפיים – צבע שונה
 • תביעת פיצויים – דיל טורקיה
 • תביעה נגד איבריה על איבוד מצלמה – איבוד טלפון נייד
 • איך תובעים פיצויים על עישון ?
 • תביעה על התקנת סורגים בבית
 • ביטול הזמנה של מלון בטלפון - החזר תשלום ?
 • תביעה על הזמנת כורסא בגין איחור משלוח – פיצויים ?
 • פיצויים על קניית מצלמה עם אחריות - מחסני חשמל
 • קניית שואב אבק - ביטול עסקה
 • אחריות על תיקון מחשב – תביעת פיצויים
 • האם אפשר לקבל פיצויים על המתנה בשדה תעופה ?
 • מצלמה דיגיטלית לא תקינה – פיצויים ?
 • תביעה על קניית רכב מאזדה משומש – תעודת אחריות
 • תביעה נגד פוג'יקום – קניית טלוויזיה
 • תביעה על הזמנת שירותי קייטרינג – פיצויים ?
 • פיצויים מחברת איסתא על שינוי טיסה
 • התקנת מקרר – תביעת פיצויים על תקלות במקרר
 • תביעה נגד ניופאן קניית טלויזיה
 • תביעה על ביטול חיובים של סלקום על אינטרנט
 • קניית ארון פגום - תביעת פיצויים ?
 • הזמנת סורגים למרפסת – פיצויים על נזק
 • תביעה נגד קשרי תעופה – חבילת נופש וורנה בולגריה
 • תביעה נגד סוכן נסיעות על שירות לא טוב
 • פיצויים על הובלה
 • קניית ספה – עור מתקלף צבע דוהה – תביעת פיצויים ?
 • החזר כספי על אירוע
 • פיצויים על אי הגעת מזוודות - תביעה נגד אל על
 • האם אפשר לתבוע את אורנג' על עוגמת נפש / בזבוז זמן ?
 • כמה אפשר לקבל על עישון במסעדה ?
 • תביעה נגד אולם אירועים בגלל רמה נמוכה
 • תביעה נגד אייס / נירלט על קניית מסיר כתמי צבע
 • תביעה נגד מירס בגלל קנסות על ניתוק
 • פיצויים על איבוד מכשיר שנמסר לתיקון
 • האם אפשר לתבוע חברת הובלה ?
 • תביעה נגד הדקה התשעים – אי הגעת מזוודות
 • תביעה על אי קבלת כרטיס טיסה
 • קניית רכב יד שניה – הטעיה של קונה – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד פלאפון חו"ל – שימוש בחו"ל
 • תביעה נגד ישרוטל – על מזגן לא תקין
 • תביעה על שיט נופש לאיים הקריביים באוניה
 • תביעה על טיול באוקראינה - רשימת אורחים במלון
 • קניה תנור פגום – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד גוליבר על הזמנת חבילת נופש
 • תביעה נגד פלפון – יחס מזלזל
 • תביעה על קניית לפטופ – פיצויים ?
 • תביעה נגד קווי חופשה – הזמנת מלון חופשה
 • קשיים ביטול עסקה – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה נגד סלקום על הבטחה של סוכן מכירות
 • תביעה נגד חברת אל על מזוודות הגיעו באיחור – פיצויים ?
 • שיט / הפלגה - האם אפשר לקבל פיצויים על עגמת נפש ?
 • האם אפשר לקבל פיצויים מחברת איבריה ?
 • תביעת פיצויים נגד אל על בגלל סירוב לעלות על טיסה
 • תקלות בבית מלון – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה על בקשה להקדים טיסה חזרה לארץ
 • תביעה נגד באג – אחריות תיקון מכשיר
 • תביעה על קניה של דלתות
 • תביעה על קניית משקפי שמש
 • פיצויים מחברת ארקיע בגלל מרחק מלון מהעיר
 • תביעה על קניית פאה – פיצויים ?
 • תביעה נגד ארקיע בגלל איחורים בטיסה
 • תביעה נגד אופטיקנה על קניית משקפי ראיה – פיצויים ?
 • תביעה נגד אל על על טיול מאורגן
 • תביעה נגד ספגטים
 • פיצויים על איחור הגעת מזוודה – ירח דבש
 • תביעה נגד אופיר טורס - ביטול חופשה
 • תביעה נגד בזק בגלל ניתוקים של אינטרנט
 • תביעה של נטוויז'ן על חוב – דוגמא
 • אי קבלה של כרטיסי טיסה אחרי הזמנה – פיצויים ?
 • אכילה של חוט מתכת – פיצויים ?
 • תביעה על הזמנת מקלחון – פיצויים ?
 • תביעה על קניית מתקן מים
 • תביעה נגד חצי חינם בגלל ביטול הזמנה
 • תביעת פיצוי נגד פרטנר – אורנג' בגלל תקלות חוזרות
 • האם אפשר לקבל החזר כסף על מלון בחו"ל ?
 • הזמנה של שולחן אוכל פגום - תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד חברת חשמל – החזר תשלום על צריכת חשמל
 • הזמנה של מוצר צבע אחר - האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • עיכוב יציאה של אוניה מהנמל – פיצויים ?
 • תביעה נגד סוחר רכב מורשה – תקלות אחרי קניית רכב
 • תביעה נגד שלמה סיקסט בגלל השכרת רכב
 • החזר כסף על הזמנת טיול מאורגן
 • תביעה על קניית ג'קוזי – פיצויים ?
 • אי עליה על טיסה – אחריות אל על ?
 • תביעה נגד ישראייר פיצוי על מזוודה
 • תביעת פיצוי נגד פלאפון בגלל מחיקת זיכרונות מספרי טלפון
 • תביעה על הדבקת שיער – פיצויים ממספרה ?
 • כמות אוכל לא הספיקה - תביעת פיצויים נגד חברת קייטרינג
 • תביעה על קניית רהיטים – פיצוי ?
 • תביעה של פלאפון נגד לקוח
 • תביעה נגד קלאב הוטל – רעשים במלון
 • תביעה של מירס נגד לקוח
 • האם אפשר לקבל פיצוי על הרכבת מטבח לא טובה ?
 • תביעה על קניית אופנוע – בעיה במנוע
 • הודעות קנס כתובת לא מעודכנת משרד הרישוי ביטול קנס ?
 • שלט חניה מ- 17:00 – עד 09:00 - ביטול קנס / דו"ח חניה
 • תשלום של צ'קים – פשיטת רגל של חברה / פירוק
 • תביעה על הזמנה של דלתות משקופים מנגריה
 • איחור של הגעת מזוודה – תביעות קטנות
 • תביעה בנושא הסכם עם פלאפון
 • דוגמא לתביעה של פלאפון
 • תביעה על החמצת טיסה – פיצויים ?
 • תביעות של פלאפון נגד חברות אחרות - דוגמא
 • האם אפשר לקבל פיצויים על שינוי זמן טיסה ?
 • תביעה על התנהגות נהג אוטובוס
 • איחור בהכנת שמלת כלה - תביעת פיצויים ?
 • מלון רמה נמוכה - תביעת פיצויים
 • פיצוי על שינוי יעדים טיול מאורגן
 • תביעה נגד רונית רפאל בגין טיפולים
 • קניית אוזניות – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד טורנדו על קניית מזגן
 • תביעה בגלל אוטובוס מלא
 • עיכוב טיסה בלי הסבר
 • תביעה על הזמנת מכשיר GPS / ג'י פי אס
 • האם אפשר לתבוע על עיכוב טיסה ?
 • תביעה נגד בזק בינלאומי על חיוב אינטרנט
 • התקנת מטבח - פיצויים על עגמת נפש ?
 • ביטול הסכם עם חברה סלולרית ?
 • תביעה על שיבושים תחבורה ציבורית
 • תביעה נגד חנות על קניית טלפון סלולרי
 • קנייה באינטרנט - תביעת פיצויים
 • מזוודה לא הגיעה טיסה - תביעת פיצויים
 • קניית מיטת נוער - תביעת פיצויים
 • חבילת סקי – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד צלם אירועים בר מצווה
 • שמלת כלה פגומה - האם אפשר לקבל פיצוי ?
 • עוגמת נפש טיול מאורגן - פיצוי על נזק ?
 • האם אפשר לקבל פיצוי על איחור רכבת ישראל ?
 • האם אפשר לקבל פיצוי על שמלת כלה פגומה ?
 • גביה של תשלום נוסף - תביעה נגד הוט
 • האם אפשר לקבל פיצוי על קבלת מוצר באיחור ?
 • כיבוי פתאומי של טלפון סלולרי - פיצוי סלקום ?
 • חיוב חשבונית לא נכון של פלאפון - פיצויים ?
 • תביעת פיצויים נופש בחו"ל – מקומות סגורים
 • תביעה נגד מחסני חשמל – פגם במוצר – מצלמה
 • הפרת חוזה חבילת נופש חו"ל
 • פיצוי על קניית כורסת טלויזיה
 • דמי יציאה - מחברה סלולרית
 • מחיר על מוצר שונה מהמחיר בקופה – תביעת פיצויים ?
 • תביעה מופרזת / תביעה מוגזמת – מה הדין ?
 • תביעה נגד מירס הפרת הסכם
 • אי אישור מקומות טיסה – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד ניופאן קניית טלוויזיה LCD
 • ביטול עסקה עם פלאפון בגלל רצון לעבור לחברה אחרת
 • פיצויים על הפלגה – הפסקת אספקת מים על ספינה
 • נזקים במהלך טיול בסין - האם אפשר לקבל פיצוי ?
 • קניית שולחן אוכל שבור – תביעת פיצויים ?
 • תביעת פיצויים על אירוע חינה
 • תקלות בקו אוטובוס של אגד – האם אפשר לתבוע פיצויים ?
 • קניית אופנוע רכיבים / חלקים לא מקוריים – תביעת פיצויים
 • תביעה בגין עבודת פחחות צבע לקויה - ירידת ערך רכב
 • בעלי זכויות יחידות נופש במלון – בוררות
 • תביעה על דרישה לשלם בכניסה למועדון – אפליה ?
 • תביעה על עסקת טרייד אין מכוניות משומשות
 • האם אפשר לבטל חוזה יחידת נופש בארץ ?
 • תביעת פיצויים על בחילות ? חבילת נופש שייט על אוניה
 • תביעת פיצויים על מלון הכל כלול
 • תביעה נגד מפיקי חתונות
 • ביטול טיסה לחו"ל בגלל שביתה – זכות פיצויים ?
 • כרטיס מועדון - תשלום דמי חבר ?
 • פיצוי על איחור טכנאי
 • ריפוד ספה פגום – תביעה
 • אי הודעה על סיום מבצע של הוט – תביעת פיצויים ?
 • מעבר מיס להוט - תביעת פיצויים
 • איך מבטלים חוזה יחידת נופש ?
 • תביעת פיצויים נגד בית קפה – עישון
 • חיוב שער דולר גבוה מדי - חבילת נופש חו"ל
 • עישון ברכבת
 • מעבר מבזק להוט
 • האם צריך ויזה לטורקיה ? תביעת פיצויים
 • פיצוי על קניית ארון ריק
 • פיצוי על מחיקת זיכרון כרטיס SIM
 • איחור אוטובוס - האם יש חוק ?
 • הזמנת רהיטים פגומים
 • נזק לבגדים כביסה - פיצוי ?
 • איבוד מזוודה בטיסה - מי אחראי ?
 • הנחה תלמידים אוטובוס אילת ?
 • איחור טיסה בגלל בדיקה בטחונית
 • קנס אוטובוסים
 • טלוויזיה מקולקלת - פיצוי ?
 • חופשה בחו"ל - חדר לא מתאים במלון
 • אוכל מקולקל במלון הקאות שלשולים
 • חיוב על סרטים שלא הוזמנו - הוט
 • כיור פגום - פיצוי על נזקים
 • נזק לרכוש מזוודות - טיסה חו"ל
 • תביעה נגד איגור טורס בע"מ
 • פיצוי על שערה ? (במזון)
 • ארון אמבטיה פגום - תביעת פיצויים
 • תמונה לא נכונה - תביעת פיצויים
 • תקלות במתקן מים ביתי - פיצוי ?
 • טעות חיוב שיחות טלפון סלולרי
 • החזרת מכשיר פיזיותרפיה
 • פיצוי מלון בתאילנד
 • קניית דלת פיצוי
 • תביעה על 50,000 שקלים בגלל עישון
 • מעבר מהוט ליס - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד מלון קלאב אין
 • תביעות קטנות פלאפון
 • פיצוי על מיקרוגל
 • פיצוי על קניית בגדים בחו"ל
 • החזרת מוצרים לחנות
 • פיצוי על בעיות קליטה פלאפון
 • פיצוי על עצירת ביניים - טיסה ישירה
 • טיול מאורגן פיצוי על חדר במלון
 • פציעה במהלך טיול מאורגן - נפילה
 • תנור מקולקל
 • החזרת נעליים לחנות - מה הדין ?
 • החלפת שעון מפגר - תביעה נגד חנות שעונים
 • חבילת כדורגל בחו"ל - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד סופרבוס
 • פיצוי על תקלות בטיסות
 • הסבה לגז - תביעת פיצויים
 • צביעת דירה - תביעת פיצויים
 • החזרת כסף אחרי קנייה
 • חתימה על חוזה בלי לקרוא עם סלקום
 • קרע בשמלת כלה
 • מלון בבניה / מלון בהרצה - פיצוי חופשה בחו"ל
 • שיפוץ רהיטים ישנים פיצוי על נזק
 • הוצאה לפועל חוב פלאפון
 • נזק תינוק איחור בטיסה
 • קילומטרז לא נכון - הטעיה קניית רכב
 • תביעה נגד קלאב אין
 • דמי ביטול חבילת נופש
 • בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
 • דלק מהול - תביעת פיצויים
 • איחור טיסת צ'רטר
 • צו הפטר - קנסות חניה
 • תביעה ייצוגית - הטעיה ניסויים בבעלי חיים על מוצרים
 • תביעה ייצוגית יוגורט
 • דלק מהול - תביעה ייצוגית
 • עישון בחדר כושר
 • שבירה של מכשירים מזוודה במהלך טיסה חו"ל
 • טכנאי של הוט לא הגיע - תביעת פיצויים ?
 • דוגמא הסכם פשרה - תביעות קטנות

  ביטוח
 • תאונה לפני שהצעת ביטוח חיים הועברה לחברת הביטוח
 • האם מוות כתוצאה מנגיף - דלקת ריאות הינו תאונה
 • סירוב חברת ביטוח לשלם על ציוד שנגנב
 • ביטוח מקיף - היתקלות אבן שפה בולטת בכביש
 • ביטוח חיים - אי גילוי מחלה בהצהרת בריאות
 • פוליסת ביטוח על אבדן יהלומים
 • טופס הצהרת בריאות - אי הצהרה על יתר לחץ דם
 • ביטוח חיים – מוות ממנת יתר של סמים
 • רשלנות סוכן ביטוח במתן ייעוץ בנושא ביטוח מנהלים
 • אובדן כושר עבודה של רואה חשבון בגין פגיעה בדלת
 • כיסוי "נהג צעיר" לאחר שינוי תנאי פוליסה
 • פוליסת ביטוח סיעוד - אירוע מוחי בגין תאונת דרכים
 • נזק לרכב שהוכרז אובדן כללי – טוטאל לוס ע"י נהג חדש
 • ביטוח גניבת רכב – טענת חברת ביטוח כי הרכב לא נגנב
 • מבוטח לא סיפר לסוכן על תאונות דרכים וגניבת רכב
 • תביעה גין ביטול הוראות התשלום לאחר חתימה
 • ביטוח מקיף לרכב – שימוש חלפים משומשים
 • ביטוח נהג שלא הורשה לנהוג ברכב
 • ביטוח חיים - תעודת פטירה הוכחה שאדם מת
 • ביטול פוליסת ביטוח רטרו אקטיבית - חידוש אוטומטי
 • תגמולי ביטוח מחלת סרטן - אבדן כושר עבודה
 • גניבת רכב - אמצעי מיגון לא הופעלו
 • ביטוח חיים - כיסוי ההלוואה במקרה פטירה
 • ביטוח תאונות אישיות תלמידים - חינוך חינם חוק לימוד חובה
 • ביטוח ניתוח בינלאומי – פרמיות החזר הוצאות ניתוח
 • תביעה על חוב פרמיות ביטוח – תשלום סוכן ביטוח
 • תביעה נגד סוכן ביטוח רכב - לא הייתה קיימת בכלל פוליסה
 • ביטוח פוליסה שווי נמוך יותר מהערכת שמאי - גניבת ציורים
 • ביטוח רכב נגנב – תשלום רק חלק מסכום ביטוח - בלי מיגונים קודן
 • הצעת פוליסת ביטוח חיים - גילוי מחלה קשה במהלך תקופת אכשרה
 • תשובות הצהרת בריאות ביטוח חיים - הסתרת לחץ דם
 • חידוש ביטוח בתי עסק – נזקי אש פריצה - מיגונים דרישה לקיום סייר
 • תביעת שיבוב – תביעה של חברת ביטוח נגד צד ג
 • חברת ביטוח שלחה צ'ק כשעל גב הצ'ק יש התחייבות לא לתבוע אותה
 • תביעה על התנגשות בדלת זכוכית - ביטוח תאונות אישיות
 • התיישנות תביעת השתתפות של חברת ביטוח נגד חברת ביטוח
 • אי חידוש אוטומטי פוליסת ביטוח - אי התראה לפני סיום מועד פוליסה
 • גניבת מכונית - חשד מעורבות מבוטח חברת ביטוח - בדיקת פוליגרף
 • תביעה נגד חברת ביטוח פלסטינית - ביטוח מקיף
 • מוות במהלך טיול בחו"ל – פוליסת ביטוח קולקטיבית אלמנט של ריסק
 • סעיף 59 חוק חוזה הביטוח - כפל ביטוח זכות השתתפות
 • ביטוח ספורט אתגרי חו"ל - נפילה סוס
 • גניבת משאית - ביטוח מקיף רכוש - מחירון לוי יצחק
 • ביטוח גניבת רכב - ירידת ערך בגלל תאונות קודמות
 • פוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 4 טונות - תאונת דרכים
 • ביטוח הוצאות תשלום בית חולים בניו יורק
 • פוליסת ביטוח לבית - כוויה שמן רותח
 • ביטוח שריפה בארון חשמל
 • לשכת המהנדסים האדריכלים - ביטוח תאונות אישיות
 • תביעת מוטבים בפוליסת ביטוח חיים
 • פוליסה לביטוח מטענים ימיים - פרשנות
 • ירידת ערך מכונית שנרכשה ממדינת ישראל
 • ביטוח גניבת ג'יפ - ניכוי 35%
 • ביטוח גניבת רכב פז'ו
 • ביטוח מכולה
 • ביטוח מקיף גניבת רכב - מערכת מיגון מסוג ביטכונית
 • ביטוח גניבת רכב סיטרואן רדיו טייפ
 • פיצוץ פינוי סלעים - ביטוח עבודות קבלניות
 • פיצויים בגין נזקים - חברת הובלה
 • חוסר במטען של חלקי מחשב - ביטוח
 • גניבת רכב - תנאי המיגון הנדרשים בפוליסה
 • ביטוח גניבת מכונית מסוג B.M.W
 • ניכוי 2.5% השתתפות עצמית
 • מי בעלים של רכב שכור
 • גניבת רכב - טענות הביטוח כי התובע ביים את הגניבה
 • ביטוח גניבת רכב מסוג מיציבושי
 • פוליסת ביטוח לבתי עסק - בית מלאכה
 • תביעה לפרעון חוב תמורת שירותי מוסך וחלפים
 • תשלום תגמולי ביטוח המגיעים לאלמנה
 • פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אי כושר מלא זמני לעבודה
 • השאיר את המפתחות בתוך הרכב - ביטוח גניבה של רכב
 • הסכם לבדיקת פוליגרף - נזק למכונית
 • תביעת חוב פוליסה ביטוח אשראי
 • ביטוח דירה גשם
 • תביעה נגד מוביל ימי על נזקים
 • פוליסת ביטוח חובה לאופנוע - נהיגה בחוסר זהירות
 • הודעה על ביטול חוזה בדואר רשום - "לא נדרש"
 • ביטוח נזק לרכב מסוג לאדה
 • ביטוח כל הסיכונים - עבודות הרכבה פייברגלס
 • תביעת ביטוח מטען מכונות גילוח
 • תביעת ביטוח ציוד רפואי
 • התיישנות ביטוח אחריות
 • סעיף 70 חוק חוזה הביטוח
 • ביטוח לחבר מושב - נזקים דירה / בית
 • נזק תוצאתי - פוליסת ביטוח
 • ביטוח נזקי רכוש אופנוע - סטה מהמסלול
 • ביטוח נזק מכבש יציקת מרצפות
 • איבוד שליטה על הרכב בגלל עכבר - תאונה
 • רשיון רכב מזגן
 • ביטוח גניבה של רכב טויוטה
 • תביעה נגד סוכן ביטוח - ביטוח רפואי תייר
 • האם חברת ביטוח לא מסכימה לכסות ניתוח בחו"ל ?
 • פוליסת ביטוח ניתוח בחו"ל
 • תאונה עצמית - הסכם שכירות רכב עם חברת השכרה
 • ביטוח מוביל אווירי - נזק התחממות יתר של מטענים
 • ביטוח שמירה מרחבית על אתר בניה
 • גניבת רכב סוג פורד - ביטוח מקיף
 • גניבת רכב - ביטול ביטוח בגלל רשלנות שמירת מפתחות
 • ירייה רובה - פוליסה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • תקנה 172 א'n תקנות התעבורה - ביטוח רשיון
 • פריצה - פוליסה ביטוח מושלם לבעלי מגורים
 • זיקת ביטוח נזקי צד ג'
 • ביטוח מטען אריגים
 • בקשה - ערובה אחרת במקום ערבון
 • ביטוח שריפת רכב - חוטי חשמל מנוע
 • שמירת מרחק לפני פניה - ביטוח אשם בתאונה
 • ביטוח גניבת רכב - נלקחו מפתחות בזמן אוכל
 • ביטוח גלגלים של משאית
 • תביעת ביטוח - מוצרים אלקטרוניים
 • ביטוח הרחבת כיסוי תכשיטים גם מחוץ לדירה
 • כיסוי ביטוחי נזקים כבדים שנגרמו למשאית
 • ביטוח נזקים של רטיבות מטען
 • חיוב לבצע בדיקת פוליגרף ? ביטוח גניבה של רכב
 • השתתפות עצמית - שאלה משפטית
 • גניבת רכב בגלל מערכת מיגון לא תקינה - ביטוח מכסה ?
 • גניבה של רכב בזמן שהייה בחו"ל - ביטוח מכסה ?
 • סעיף הפוטר את חברת הביטוח מחבות במקרה של נהיגה בשיכרות ?
 • סעיף 26 לחוק חוזה הביטוח - מקרה ביטוח נגרם במתכוון
 • דיווח על תאונה לסוכן ביטוח - התיישנות
 • ביטוח גלישה ממצוקים
 • סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח - כוונת מרמה
 • ביטוח רכה נעשה לאחר גניבה
 • תביעה על הפרש סכומים שלא התקבלו מחברת ביטוח
 • ביטוח גניבה של רכב - החזר פרמיות
 • תעודת הביטוח מונפקת ע"י חברת הביטוח והסוכן מוסר אותה ללקוח
 • מצג שהציג סוכן הביטוח לתובע בעת עריכת פוליסה
 • אמצעי מיגון מערכת ביטכונית - תביעת ביטוח
 • ביטוח סחורה שיצאה מהמחסנים
 • גניבת רכב מרצדס - ביטוח
 • שחרור בעל פוליסה מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה ?
 • השארת מפתחות באוטו - ביטוח גניבת רכב ?
 • ביטוח חיים אבדן כושר עבודה - ביטול פוליסה בגלל כוונת מרמה
 • סעיף 19 לפקודת רכב מנועי
 • סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח
 • תביעת ביטוח - מועד תחילת מרוץ ההתיישנות - קביעת ביטוח לאומי
 • אלמנת פנסיונר - קרן פנסיה
 • ביטוח מקיף משאית - תביעה
 • תביעת שיבוב - שריפה של רכב בגלל תקלה עצמית
 • דו"ח סוקר - ביטוח עסק מפני פריצה
 • ביטוח גניבה של מכונית - הסכם פוליגרף
 • חידוש ביטוח - גניבת רכב
 • ביטוח גניבה של מכונית - חניה של בית
 • ביטוח שחקן כדורגל - פציעה בברך
 • זיוף רכב גנוב - ביטוח גניבה
 • סעיף 59 חוק חוזה הביטוח - כפל ביטוח
 • שמאי של חברת ביטוח או שמאי פרטי ?
 • התיישנות פוליסה ביטוח תאונות אישיות
 • רפואה שלמה - פוליסת ביטוח
 • מטריה בתי עסק - תביעת פוליסת ביטוח
 • הצעת ביטוח אחרי תאונה - הוצאת פוליסה רטרואקטיבית ?
 • חתימה על טופס הסכמה לבדיקת פוליגרף - האם תקף ?
 • ביטוח ניקוי רכב
 • גניבת משאית חניון
 • האם רשאי ביטוח לאומי להגיש תביעת שיבוב נגד חברת ביטוח ?
 • האם התניית תשלום ביטוח בדיקת פוליגרף חוקי ?
 • מה קורה אם שוכחים להפעיל אזעקה ? ביטוח גניבת רכב
 • תביעת שיבוב – חוסר יריבות
 • עבודות מיזוג אוויר – פוליסת ביטוח
 • ביטוח אחריות מקצועית - הנדסאי בניין
 • תביעה נגד חברת ביטוח על עוגמת נפש בגלל סירוב עיקש לשלם ?
 • נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל
 • ביטוח באזור יהודה והשומרון
 • ביטוח חילוץ דרום אמריקה - ערעור
 • סעיף 55 חוק חוזה ביטוח
 • תקנת השוק - ביטוח
 • גניבת רכב מתקן שטיפת מכוניות - ביטוח ?
 • אלצהיימר / דמנציה - ביטוח סיעוד ?
 • השארת מונית לא נעולה – ביטוח ?
 • טופס הצהרת בריאות של עובדים
 • חברת ביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - מה עושים ?
 • פריצה לבית - מכתב של חברת ביטוח - דחיית תביעה
 • פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי - גניבת מחפרון
 • החזר כספי ביטוח רפואי משלים של קופת חולים - תביעה
 • פוליסת ביטוח קבלנים / פוליסת ביטוח מעבידים – כפל ביטוח ?
 • דואר ישראל - רכישת פוליסת ערבות להבטחת זכות בעלות ברכב פרטי
 • פוליסה ביטוח חיים - דלקת
 • ביטוח עסק בתוך מחסן
 • ביטוח גניבת חפצים
 • ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי ביטוחי במקרה תרמית ?
 • מסירת גרסה שקרית במשטרה - תביעת ביטוח
 • תיקון מערכת אזעקה - גניבת מפתחות רכב
 • מכונית נגנבה ונמצאה - האם יש ביטוח ?
 • ביטוח נגרר - דחיית תביעה
 • ביטוח שחקן כדורגל - נכות
 • רכב התחמם - נהג לא עצר - האם יש ביטוח ?
 • רישיון נהיגה צרפתי – ביטוח חובה
 • אמצעי מיגון - תנאי לכריתת חוזה ביטוח ?
 • תביעה נגד מוסך הסדר
 • ביטוח סחורה בהעברה - האם יש כיסוי ביטוחי ?
 • ביטוח שיטפון
 • ביטוח מוגבל לנהג יחיד
 • איומים עולם תחתון - ביטוח עסק ?
 • אסון גשר המכביה - תביעת פיצויים
 • אזעקה לא תקינה בעסק - האם יש ביטוח ?
 • תביעת ביטוח – הכרעה ללא שמיעת ראיות
 • ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה
 • ביטוח תיקון מזגן
 • בובקט - ביטוח ציוד מכני כבד
 • ביטוח משחק באולינג
 • ביטוח מקיף טוטל לוס – דוגמא לתביעת פיצויים
 • ביטוח תאונות אישיות התקף לב
 • התיישנות - ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
 • טורניר קט רגל - ביטוח קט רגל – פציעה
 • שריפה בגלל סיבה לא ידועה - ביטוח ?
 • שריפה באשמת שוכר – שכירות מה הדין ?
 • חתימה הצעת ביטוח - ערעור על אותיות קטנות
 • גניבת רכב מפתח רזרבי
 • חוות לולים פריצה גניבת תרנגולות – ביטוח ?
 • סוכן ביטוח לא עשה הרחבה לביטוח – פיצויים ?
 • ביטוח מזויוף / תעודת ביטוח מזוייפת
 • גניבת רכב גנוב – מה הדין מבחינת ביטוח ?
 • אי תשלום פרמיה לחברת ביטוח – האם חברת ביטוח תגיש תביעה ?
 • הסעת יותר נוסעים מהמותר
 • סעיף 15 חוק חוזה הביטוח – דרישת הכתב
 • שכח להפעיל אזעקה האם חברת ביטוח תפצה על גניבת רכב ?
 • ביטוח תכולה של בית – הצתה
 • טופס הזמנת פוליסה חתימה רק של סוכן ביטוח – האם זה תקף ?
 • לא הוכחת "מקרה ביטוח" כהגדרתו בפוליסה - מה המשמעות ?
 • גניבת רכב – חתימה על ייפוי כוח העברת בעלות חברת ביטוח
 • תביעות ביטוח - ממתי מתחילה התיישנות ?
 • ביטוח כפל - מהו המועד בו מתחיל מרוץ ההתיישנות לתביעה ?
 • ביטוח אחריות מקצועית של מהנדס
 • שטרי מטען - פקודת הובלה טובין בים
 • פוליסת ביטוח למשק פעיל – תביעה נגד סוכן ביטוח
 • פיצויים חודשיים במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט
 • ערעור ביטוח תאונות אישיות
 • מהי פעולה אשר יכולה להחשב כפעולה המפסיקה מרוץ תקופת ההתיישנות ?
 • ביטוח מקיף גניבת מכונית נמצאה שרופה
 • ביטוח מעבדת שיניים - אחריות מקצועית
 • ביטוח רכב - קלקול מכני חשמלי
 • תביעה לתשלום תגמולי בטוח בגין פריצה בעסק
 • ערעור על חוב לשפות את קרנית
 • סעיף ‎70 חוק חוזה הביטוח
 • טענה של חברת ביטוח – סוכן ביטוח לא מטעם הביטוח
 • ביטוח תאונות אישיות - פיצוי חד פעמי ?
 • מהו אבדן שלם בפוליסת ביטוח רכב ?
 • שריפה / הצתה בכוונה של פיצוציה – ביטוח ?
 • שריפת נכס – אי קיום דרישות מכבי אש - ביטוח ?
 • ערעורים על פסק דינו החלקי של בית משפט השלום בתל-אביב-יפו
 • רכב מזויף - חיתוך הלחמת מספר שילדה – ביטוח ?
 • ביטוח מעבידים רצח
 • רישיון נהיגה אמריקאי - ביטוח חובה
 • פריצה - אזעקה לא הופעלה לפני הגניבה – ביטוח ?
 • תקופת אי הכושר זכאות כפל פיצוי שבועי ? פוליסת ביטוח תאונות אישיות
 • גניבת רכב לפני עברת בעלות – ביטוח ?
 • תביעה על רשלנות סוכן ביטוח
 • מי אחראי לשריפה ? תביעה
 • בקשה למחיקת כותרת סדר דין מקוצר
 • מרמה בתביעת תגמולי ביטוח
 • קניית רכב גנוב באמצעות מודעה בעיתון
 • סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח - פרשנות
 • אי חידוש רישיון נהיגה בגלל קנסות
 • הפחתת מחיר רכב ע"י חברת ביטוח – מחירון לוי יצחק
 • פריצה – האם שומר שכר ?
 • ביטוח נזק מאזדה
 • סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח - התיישנות
 • תביעה של חברת ביטוח על השתתפות עצמית
 • גניבת מכונית סובארו – ביטוח
 • השארת מפתחות אצל עובד בחניון
 • גניבת מכונית מחניון
 • ערעור שלילת רישיון סוכן ביטוח - החלטת המפקח על הביטוח
 • ביטוח רכב הורה מלווה
 • ביטול הסכם דיוני למינוי מומחה רפואי
 • ביטוח רכב שנגרר למוסך נשרף
 • תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש לרכב סובארו
 • כמה הוצאות על היעדר התייצבות בית משפט ?
 • ביטוח גניבת רכב יום אחרי שנגמרה הפוליסה
 • תביעה נגד חברת ביטוח - מעשה בית דין ?
 • האם תובע מתחזה ?
 • ביטול הסכם פשרה
 • תביעה על נזק למטען
 • גניבת רכב חניון תת קרקעי – ביטוח ?
 • ביטוח חו"ל - מהי תקרת כיסוי ביטוחי ?
 • התיישנות מקוצרת תביעות ביטוח
 • נזק לרכב בגלל שלולית מים - ביטוח ?
 • ביטוח נזק רכב דודג' קרייזלר נאון
 • התיישנות פוליסת ביטוח חיים
 • תביעת ביטוח נזק רכב רנו
 • פוליסת ביטוח - כיסוי הפרה מכוונת של חוזה ?
 • ביטוח קו הבריאות - תביעה
 • פוליסת ביטוח בריאות - הצהרת בריאות
 • התיישנות תביעה נגד עורך דין
 • פיצוץ רכב - ביטוח ?
 • תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי
 • הסתמכות על חוות דעתו של המומחה
 • האם קיים מעשה בית דין ? מבחנים
 • הסתרת תאונות קודמות מחברת ביטוח
 • טבלת תמותה - חישוב פרמיה של רכיב ריסק
 • דמי שימוש ברכב
 • רחיצת מכוניות - גניבת רכב
 • חישוב שכר אלמנה לצורך פנסיה
 • פסילת רישיון פוליסת ביטוח
 • התרשלות סוכן ביטוח
 • ביטוח בעלי חיים - תנאי שמירה בפוליסה
 • גידול ממאיר - ביטוח
 • תביעה ייצוגית מס בולים
 • שריפת מכונית ביטוח מקיף
 • ביטוח חבות מעבידים - השתתפות עצמית
 • כתב סילוק ביטוח
 • נהיגה בשכרות - ביטוח ?
 • ביטוח אשפוז חו"ל
 • ביטוח עבריין
 • סרטן ביטוח חיים
 • ביטוח אובדן כושר עבודה - דחייה
 • הוצאות אשפוז בחו"ל – ביטוח
 • פציעה במהלך משחק כדורגל ליגה למקומות עבודה
 • התנגשות במכונית חונה
 • ביטוח פריצות חנות
 • זכות עיכבון סחורה
 • ביטוח עבודות קבלניות - חריגים
 • היוון קצבה פרישה
 • הסכם בין סוכן ביטוח לבין חברת ביטוח
 • סעיף 18 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח
 • ערעור ליקויי בניה
 • מטוס לימוד טיסה - ביטוח br>
 • מימון השתלת מח עצם - ביטוח
 • ביטוח מחלת הסרטן
 • מפתחות רכב ביטוח
 • פוליסת ביטוח מטרות חברתיות
 • ביטוח סירה
 • אופנוע שימוש בכוח
 • תביעת שיבוב רכב מבוטח
 • פיצוי משאית נגנבה
 • גובה מים נזק לרכב
 • ביטוח משאית – סוכן ביטוח
 • ביטוח מחשבים חברת שמירה
 • עדים תביעת ביטוח רכב
 • ביטוח נזק למונית
 • מספר מנוע רכב – זיהוי
 • בקשה לחדש ביטוח רכב
 • רוח נפילת רעפים מהגג פגיה במכוניות חונות ברחוב
 • מכונית מבוטחת - תביעה
 • מורה לחינוך גופני - ביטוח
 • תשלום במזומן - סוכן ביטוח
 • ביטוח מדחס אוויר
 • קיזוז בגין ביטול תעודת החובה
 • תשלום סוכנות הביטוח באמצעות כרטיס אשראי
 • שריפה עבודות חשמל
 • תעודת ביטוח החובה
 • ביטוח חיים מחלת לב
 • דמי ביטוח פוליסת ביטוח עבודות קבלניות
 • סמכות מנהל מס רכוש
 • ביטוח רכב נוסף מעורב בתאונה
 • הסכם הפשרה – זכותו של המבוטח
 • תקופת אי הכושר
 • נהג סטה - ביטוח מקיף

  מקרקעין - נדל"ן
 • רישום שגוי של קרקע מכוח צו קיום צוואה
 • תביעה בגין החזר תשלום בגין זכויות בניה בדירה
 • הסכם עסקה שלא נרשמה בפנקסי המקרקעין
 • זכאות חבר מושב עובדים לרשום נחלות
 • מקרקעין בתחום צו תפיסה לצרכים צבאיים
 • זכות להקצאת המגרשים - מנהל מקרקעי ישראל
 • פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין
 • תביעת יורשים נגד עירייה לדמי שימוש ראויים
 • בעלות במקרקעין שעברו הליכי הסדר
 • שינוי רישום זכויות מבחינה פורמאלית בלבד
 • בקשה למחיקת הערת אזהרה בדבר נאמנות
 • תביעה לתיקון רישום טענת מרמה
 • בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז
 • צו עשה צו אכיפה להסכם מכר חנות - זכות סירוב ראשון
 • צו עשה דיירים בבית משותף - תיקון רישום בית משותף
 • תביעה למתן פסק דין הצהרתי - בעלים חוקיים של דירה
 • פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין
 • המחאת זכויות במקרקעין – ביטול רשות לאחר השקעה
 • ביטול רישום יחידה בפנקס הבתים המשותפים
 • התנגדות למתן היתר בניית דירה
 • זכויות חכירה בבנין לפני חוק המקרקעין
 • חוכרים לדורות נחלה - זכויות "בר רשות" - הפקעה
 • סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תביעה תיקון רישום
 • תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל
 • אכיפת עסקה מקרקעין - סעיף 8 חוק המקרקעין
 • סעיף 127(ב) חוק המקרקעין - הערת אזהרה לפני רישום עיקול
 • זעקת ההגינות - עסקאות סותרות מקרקעין
 • קרקע מדינת אויב אחרי כיבוש צה"ל - רכוש ממשלתי
 • רוב מיוחד בעלי דירות סעיף 71ב(א) חוק המקרקעין
 • זיקת חניה - זיקת הנאה במקרקעין
 • סעיף 55(ג) חוק המקרקעין - היתר להצמיד חלקים לדירה
 • חלוקת נכס פסק דין בית דין רבני - רישום עיקול לטובת האישה
 • תחרות על הצמדות - סעיף 9 חוק המקרקעין - תביעה צו מניעה
 • סעיף 10 חוק המקרקעין - עקרון תקנת השוק - תיקון רישום
 • רישיון בלתי הדיר במקרקעין - זכויות מתיישבים קהילתיים
 • זיקת הנאה 30 שנה - בקשה לרשום זכות מעבר בחלקה
 • טיוטא של חוזה מכר דירה בלי חתימה על הסכם - חתימה על זכרון דברים
 • הקצאת קרקע הגרלה - ביטול עסקה צו פינוי
 • סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תיקון רישום
 • חוק נכסי המדינה - סעיף 2 - רישום חלקה לאחר הליכי הסדר
 • הגשת תביעה באיחור - התיישנות בעלות זכויות במקרקעין
 • סמכות בית משפט לתקן רישום מוטעה בפנקס רישום מקרקעין
 • חיוב רטרואקטיבי ארנונה – שיפוץ נכס במצב רעוע
 • הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש
 • הסכם למכירת מקרקעין - היוון זכויות
 • איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן
 • תקנה 241 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי
 • תביעה זכויות חכירה
 • ביטול החלטה של ועדת המכרזים המשותפת למנהל מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון
 • ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה
 • בקשה לצו מניעה לא להכנס לחלקה לא להניח צנרת ביוב
 • בקשה לבית משפט קביעת גובה דמי שכירות
 • חזקת השיתוף - התיישנות סעד הצהרתי
 • פינוי דיירים לפי חוזה שכירות מוגנת
 • צו מניעה עבודות בנייה ללא היתר
 • חזקה כדין או הסגת גבול ?
 • בש"א - ביטול צו מניעה
 • העברת דיון המרצת הפתיחה לסדר דין רגיל
 • ניהול חניון בנאמנות
 • תביעה סילוק יד ופינוי דירה - בקשה לדחות על הסף
 • תביעה על תשלום דמי תיווך למתווך
 • העברת מחצית דירה קיבל במתנה ללא תמורה
 • ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות
 • ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית
 • בנייה של בעל דירה אחת בשטח של הרכוש המשותף - סכסוך שכנים
 • צו סילוק - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)
 • התייצבות עמותה מצויה בהליכי פירוק להליכים אישור בית משפט
 • סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה
 • זכויות בעלות על מכונית נתפסה על ידי המשטרה
 • תביעה כספית בגין דמי שימוש במבנה
 • קבלת היתר בניה מהרשויות ללא צורך חתימה
 • ערעור דמי שימוש ראויים בגין שימוש בקרקע משותפת שעשה אחד השותפים באופן בלעדי ללא רשות
 • הסכם הפעלה לנהל סעדה
 • מה זה עמידר ?
 • זכויות בניה קומה נוספת
 • קרוואן מגורים על חלקה
 • פינוי דיירים מוגנים
 • תביעה נגד ערב - השכם שכירות
 • שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה
 • הגשת תשריט ללשכת המקרקעין - הוצאת שטחים משותפים
 • הפרש שטח דירה בין פרוספקט לבין שטח בפועל
 • זכויות חכירה במקרקעין בחוזה זמני - פג תוקף
 • הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע
 • אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה
 • אי קבלת עמדת שמאי מכריע
 • השפעה בלתי הוגנת - שעבוד נכס מקרקעין להבטחת חוב
 • תביעה על החזר אגרת סלילת כבישים ומדרכות
 • זכאות עדכון דמי שכירות
 • עתירה מנהלית נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 • מהו בניין חורג ?
 • בקשה לתיקון לוח הזכויות סעיפים 92 ו 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
 • תביעה שכירות משנה
 • תביעה לתשלום אגרת תיעול
 • בקשת ביטול החלטתה של ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית
 • בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור
 • עתירה להצהיר כי היתרים ניתנו - לא כדין
 • תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'
 • תביעה לקבל תקבולים מפרוייקט
 • בקשה לאסור באופן זמני עד להכרעה בתביעה על חלוקתה של חלקה
 • בקשה לעקל ו/או לרשום הערת אזהרה על חלקה
 • תביעה של חסויה בגין דמי שכירות ראויים
 • חתימה של דיירים על הסכם זכויות וחובות בבית משותף
 • בניה ללא היתר בניה בניגוד לתב"ע
 • סלילת דרכי גישה לרכב - בתים פנימיים של ישוב
 • הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?
 • ריב של שכנים על זכויות נחלות מושב
 • תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך של 2% + מע"מ
 • תביעה בניה של צימר ללא היתר
 • תביעה להסדרת חזקה משותפת במקרקעין
 • התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות
 • זכויות חכירה רשומות ל - 999 שנה
 • מהו סכום מס השבח שיש לקזז מהוצאות מכירה של משק ?
 • ליקויי בניה - עגמת נפש
 • סטיה מהיתר או מתכנית
 • האם צריך לצרף את הועדה המחוזית כבעל דין ?
 • עילת פינוי - בעל הבית רוצה להרוס את המושכר
 • חוק התיישנות - תביעות לקיום זכות מקרקעין מוסדרים
 • שטח בניה מירבי על פי מכרז
 • עילת פינוי דייר מוגן בגלל נטישה
 • סעיף 29 פקודת הנזיקין - הסגת גבול במקרקעין
 • עילת פינוי דייר מוגן - ע"פ סעיף 131 (2) - הדייר לא קיים תנאי מתנאי השכירות
 • בניה סטיה מהיתר
 • אי תשלום מס שבח בזמן
 • פירוק שיתוף הסכם בין השותפים
 • בנה ביתך – פיצויים על עיכוב
 • ערב רגיל / ערב יחיד / ערב מוגן - מה ההבדל ?
 • אישור קליטה חבר מושב
 • היטל השבחה - חוק התכנון והבניה
 • ליקויי בניה - אפשרות תיקון נוספת של קבלן / תיקון חוזר
 • הוצאות מימון על ערבות
 • סעד בגין פגיעה עקב הקמת מבנה ללא היתר
 • חוקיות אי גילוי מחיר מלא בהסכם
 • התיישנות תביעות מקרקעין / לא מקרקעין – מה ההבדל ?
 • פינוי דייר מוגן ידועה בציבור – נטישה
 • אחריות פלישת סוללה למגרש
 • סעיף 17(א) חוק הנאמנות
 • ליקויי בניה – חשיבות חוות דעת מומחה ניטרלי
 • הודעה על הפקעה - פקודת הקרקעות
 • חוזה שכירות מוגנת - חולה סכיזופרניה חסוי
 • עיקול לטובת צד שלישי על נכס שנקנה בחוזה מהבעלים שכנגדו הוטל העיקול
 • תביעה על הנחת צינורות תשתית
 • הודעות לכל בעלי מקרקעין - סעיף 149(א)(2א)(ב) חוק התכנון והבניה
 • התעלמות מהנדס – ליקויי בניה
 • ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר
 • זכויות בור מים
 • פטור מהתחיבות מותנית בביצוע על ידי אחר
 • עתירה מנהלית הפקדת תוכנית
 • סרוב לקבל דמי שכירות
 • תביעה של מתווך נגד קבלן על דמי תיווך
 • צו עיקול זכויות בניין - בני ברק
 • כריית חול ללא היתר - כתב אישום
 • חתימה של ראש עיר על צו הריסה מנהלי
 • הפרת חוזה - זכאות פיצוי בנוסף לפיצוי מוסכם ?
 • איחור במסירה של דירה - פיצוי כספי בגין
 • סעיף 197 חוק התכנון והבניה - פיצויים ועדה מקומית ?
 • חריגות תכנית מתאר שהופקדו
 • אי סבירות קיצוני תוכנית בניה
 • נטישת חלקה - הפרת חוזה חכירה
 • תביעת פיצויים של בעלי חלקות נגד העירייה
 • מינוי כונס נכסים למכירת נכס שאינו משועבד
 • סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין
 • שימוש במגרשים ריקים
 • דמי הסכמה למינהל
 • צו מניעה איסור להיכנס לחלקה
 • העלאת דמי שכירות של עמידר
 • סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה
 • האם הערת אזהרה גוברת על עיקול מאוחר ?
 • באילו מקרים צריך לשלם דמי תיווך למתווך ?
 • תביעה משותפת של דיירים נגד קבלן - פיצויים ליקויי בניה
 • משא ומתן השכרת בית - טיוטא של חוזים
 • תביעה לסילוק יד
 • מכירת אחוזי בניה על ידי רשות הפיתוח
 • תביעת פיצויים נגד מושב על השקעות בקרקע
 • בקשה של מהנדס בית משפט להבהיר את היקף סמכותו
 • תביעה של בית ספר נגד מזנון על פינוי
 • מה הגדרה של רשיון במקרקעין ?
 • חתימה מזוייפת על חוזה שכירות - תוקף משפטי ?
 • האם התקנת מזגן היא שינוי במושכר לפי חוזה שכירות ?
 • סעיף 212 חוק התכנון והבניה - צו הריסה
 • חיוב תשלומי יתר דירה בישוב
 • חוזה פיתוח - מה שווי מקרקעין ?
 • השלמת תמורה לפי הסכם
 • איך מבטלים החלטה של ועדה מחוזית ?
 • תאגיד ציבורי שהוקם על פי דין - תקנות הגנת הדייר
 • סעיף 76 לחוק בתי המשפט - סמכות בית משפט לענייני משפחה
 • תקנה 1(3) לתקנות הגנת הדייר
 • תשלום מלוא התמורה לפני שנערך הסכם ביטול
 • חוב ארנונה - תביעה סדר דין מקוצר
 • דמי שימוש ראויים - חוק הגנת הדייר
 • תביעה חישוב צריכת מים - עיריית בני ברק
 • סעיף 214 חוק התכנון והבניה - מסירת הודעה כוזבת
 • הפרת חוזה היתר בניה
 • פרוק שיתוף בית מגורים
 • חזקת השיתוף בין בני זוג - איך תובעים ?
 • מתנה של זכות במקרקעין
 • ערעור על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה - דוגמא
 • סעיף 43 חוק המקרקעין - משאלות השותפים
 • סעיף 49 ז'(ב) חוק מיסוי מקרקעין
 • חוק רוכלים
 • סעיף 189 חוק התכנון והבניה - הפקעת מקרקעין
 • ליקויי בנייה ריצוף
 • העלאת גובה דמי שכירות בית עסק
 • סעיף 11א' לפקודת המסים
 • ערעור על תביעה - דוכן בורקס
 • סכסוך עסקת קומבינציה
 • ליקויים בדירה לפני קבלת חזקה
 • ויתור על הפרת חוזה עילה לתביעת פינוי
 • ליקויי בנייה סדקים - תביעת פיצויים
 • פיצוי לקונים על איחור מסירה של דירה
 • איחור של עד 90 יום במסירת חזקה של דירה
 • מכולה לפינוי אשפה מתחת לבנין - תביעה נגד עירייה
 • פרוק שיתוף במקרקעין ע"י מכירה
 • הודעה על אי התאמה - מהי הודעה על אי התאמה ?
 • הסכם פירוק - פרשנות
 • מעבד עונתי - פיצויים
 • ערעור על החלטת שמאי מכריע
 • מתי חל חוק המכר ?
 • תיקון טעות סופר - תביעה ביטול רישום
 • פרשנות הסכם שכירות - איך מפרשים הסכם שכירות ?
 • תביעה על סכום מוגזם
 • הפרת הסכם שכירות שיפוצים - עילה לפינוי ?
 • מתקן תקשורת אנטנות סלולריות - היתר בדיעבד ?
 • מתנה על תנאי - חוק המתנה
 • מהי זכות אובליגטורית ?
 • שינוי יעוד במקרקעין - הקמת תחנת דלק - מינהל מקרקעי ישראל
 • מימוש משכנתא נכה 100 אחוז
 • מסירת דירה מקבלן באיחור
 • הסכם רכישת מגרש
 • זכויות בדירה הרשומה על שם האב
 • מה סמכות מפקח על רישום מקרקעין ?
 • זכויות בניה יורשים
 • הערת אזהרה עסקת קומבינציה
 • ירידת ערך דירות בגלל שינוי תב"ע
 • זיקת הנאה במקרקעין - ייפוי כוח כללי
 • פיצויים בגין הפקעה
 • סעיף 85 חוק הגנת הדייר - הצהרות
 • בקשה למתן צו ניהול - חוק האפוטרופוס הכללי
 • חוק רכישת מקרקעין אישור פעולות פיצויים
 • הרחבת בניה בית כנסת
 • הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה
 • אי רישום כבית משותף בגלל חריגה מהיתר בניה
 • בקשה להסיר שעבוד מקרקעין
 • איך מוכיחים בעלות על דירה ? המרצת פתיחה
 • הפקעה בניית כביש - פיצויים ?
 • תקלות בדירה של קבלן
 • חוב למושב
 • האם גג מהווה קומה נוספת ?
 • אכיפת רישום
 • צו מניעה מעקה על גג
 • פלישה לדירה
 • עיכוב ביצוע צו סגירה
 • הסכם חליפין עם רשות הפיתוח
 • זכאות מתווך דמי תיווך ?
 • צו פינוי חנות
 • צו הריסה תוספות בניה
 • בנייה לא חוקית בגינה משותפת
 • חלוקת רכוש בין אחים
 • תביעה על מחיר יחידות דיור
 • הסכם / חוזה על היטל השבחה ?
 • פירוק שיתוף דירה בני זוג נשואים
 • עתירה להפקיד תכנית מתאר מקומית
 • תכנית מתאר התנגדות
 • הפקעת שטחים - פיצויים ?
 • התמוטטות קיר תומך
 • חריגות בניה כניסה נפרדת
 • סכסוך בין אחים על קרקעות
 • אי קיום פסק דין - ביזיון בית המשפט ?
 • תביעה נגד חפציבה
 • עסקת קומבינציה - הסתרת מידע / מצג שווא
 • התיישנות / שיהוי - תביעה לביצוע בעין
 • בניה ליד ים - תביעה ייצוגית ?‏
 • הזרמת שפכים תעשייתיים לנחל הקישון
 • ערעור על בקשה למחוק ערעור
 • השלכת פסולת ברשות הרבים
 • לכלוך ברשות הרבים
 • ערעור עצמאי
 • זיוף חתימה על הסכם מכר ?
 • שפך הירקון התנגדות בניה
 • איסור אכילה שמורת טבע - תקנות שמורות הטבע
 • האם בעלות בדירה מכוח חזקה גוברת על בעלות דייר מוגן ?
 • לכלוך שמורת טבע - השלכת זבל שמורת טבע
 • צו מניעה קבוע – בניה
 • ערר על החלטה של שמאי מכריע בעניין פיצויים
 • הוצאות מחיקת עתירה
 • נסיעה על טרקטורון בשמורת טבע - כתב אישום
 • קבלת הלוואה בניגוד לרצון
 • הפקעה - פקודת הדרכים ומסילות הברזל
 • התנגדות להיתר בניה
 • התיישבות בודדים
 • זריקת סיגריה מהחלון תוך כדי נסיעה - כתב אישום
 • הפקעה ללא פיצוי - פגיעה בקניין ?
 • בעלות במושע
 • שימור מבנים - צו מניעה
 • האם עיבוד קרקע מקנה זכויות בעלות ?
 • הפסקת זיהום נחל
 • פליטת עשן מרכב - כתב אישום
 • הזרמת שפכים לים ללא היתר
 • רפת - צו מניעה פיצויים מטרד
 • חוזה שכירות בית כנסת
 • דמי תיווך מתווך עסקת קומבינציה
 • כתב אישום נגד נהג ביובית
 • גן ציבורי תביעה על מטרד
 • התיישנות תביעת פינוי
 • הגבהת גובה גינה של שכנים
 • זכרון דברים מועד חתימה על חוזה
 • התחמקות מתשלום למתווך
 • האם אפשר לחייב לדון בתוכנית מתאר ?
 • משרד רישום והסדר קרקעות של ממלכת ירדן
 • רישיון שימוש משק
 • פסק דין הצהרתי בעלות על חלקה
 • מתי חובה לשלם דמי תיווך ?
 • מכירת קרקע לשני אנשים שונים
 • דמי שכירות תחנת משטרה
 • המבחן הקובע האם אדם נחשב בעלים של נכס
 • פינוי מבנים חוף ים
 • דיירות מוגן מכוח חזקה ?
 • שמאי מוסכם
 • הפרה יסודית של חוזה קניית דירה
 • פינוי משרד - הסכם שכירות
 • הפקעה לצורכי ציבור - דוגמא
 • תכנית מתאר דרכים ציבוריות
 • הפיכת יחידת דיור אחת למספר יחידות דיור
 • הסבת זכויות מוגנת בדירת מגורים
 • צו הגבלת שעות קיום אירועים עד שעה 12:00
 • היתר כריה
 • טופס 4 תעודת גמר בניה - ערעור
 • שמירה על יערות
 • אי מניעת זיהום אויר - כתב אישום
 • היתר לבניית בית מטבחיים
 • זיכרון דברים פיקדון
 • סימון גבולות מגרש לצורך בניית גדר
 • אם חד הורית - דיירות מוגנת
 • ביטול הפקעה בגלל פגמים
 • ירידת ערך בגלל ליקויים בדירה
 • האם חנות מהווה רכוש משותף של דיירי בניין ?
 • הסכם רכישת זכויות דיירות מוגנת
 • מבנה בריטי
 • פטור דמי ארנונה - פסק דין הצהרתי
 • אדם לא ידע על מה הוא חותם - ביטול הסכם ?
 • הקצאת כספים עמותה
 • מימון גנים חב"ד ע"י משרד החינוך ?
 • סמכות ועדת ערר לפסוק הוצאות שכר טרחת עו"ד
 • עתירה לאסור לחתום על הסכם
 • עמידה בתנאי סף – מכרז
 • חיוב יתר בגין גרעון מים
 • החזרת ערבות בנקאית - מכרז
 • שינוי שומה רטרואקטיבי
 • מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך
 • ערעור על נציב מים
 • ארנונה – הנחות
 • אישור הקמת אנטנה סלולרית
 • סעיף 17 לחוק חופש המידע
 • היתר שימוש חורג מרתף בית
 • חובת התייעצות – רשות מנהלית
 • מכרז פסילת הצעה בלי ערבות בנקאית
 • השגה על חיוב ארנונה - חישוב שטח שגוי
 • ארנונה מגרש חניה
 • תביעה הוגשה נגד נתבע לא נכון
 • סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות
 • הקצאת קרקעות חקלאיות
 • מכרז עבודות שיפוץ
 • האם חניות חלק מהרכוש המשותף של הבניין ?
 • מינוי ללא מכרז
 • כרייה בניגוד לחוק - כרייה לא חוקית
 • עתירה להצהיר על ביטול הסכם
 • בקשה לא לשלם מס רכוש
 • צו מניעה זמני בניה
 • הסכם מתנה – נטל נראיה
 • ערעור על חוות דעת מומחה אשר מונה בהסכמת הצדדים
 • חסינות דיפלומטית – שכירות
 • שווי זכויות חוזיות - אי הוכחת זכויות חוזיות
 • ביטול הפקעת חלקה
 • הקצאת מגרש - המרצת פתיחה
 • היטל השבחה על קרקע - נושה מובטח
 • איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
 • פיצויים חוכר קרקע חקלאית מינהל מקרקעי ישראל
 • צו לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות
 • הסכם גירושין חלוקת דירה
 • דיספוזיציה בדירה
 • הסגת גבול דירה
 • סעיף 51 חוק הגנת הדייר - קביעת דמי שכירות
 • חדר כביסה בניין מגורים - רכוש משותף ?
 • פרשנות הסכם קומבינציה
 • הסכם רכישת דירה במהלך הקפאת הליכים
 • רישום דירה למראית עין
 • המרצת פתיחה למתן פסק דין
 • תכנית מתאר תחנות תדלוק
 • חוזה חכירה - תוקף
 • שינוי תב"ע לאחר הסכם קומבינציה
 • ביטול עסקת מכר בגין יפוי כוח
 • חלוקת נחלה במושב - פיצויים
 • שכירות מוגנת חנות
 • משכון דירה להבטחת ערבות בנקאית
 • סילוק יד חניה מקורה
 • אי תשלום ועד בית - תביעה מפקח על רישום מקרקעין
 • ילקוט פרסומים תכנית מתאר
 • עיכוב הליכים הפרת הסכם
 • אחריות קבלן ליקויי תכנון דירה
 • ילקוט פרסומים הפקעה
 • זכרון דברים עסקת קומבינציה
 • הוצאות פיקוח - תיקונים דירה
 • שריפה דירה לאחר הסכם מכר
 • צו עיקול דירה במסגרת הליכי הוצאה לפועל
 • בקשה להשלמת שאלונים
 • מחיקת תביעה חוסר סמכות בית משפט
 • מהי אי התאמה יסודית ? - ליקויי בניה
 • ליקויי בניה - ירידת ערך דירה ?
 • אי רישום דירה - פיצויים ?
 • הסכם מקום שיפוט ייחודי - תקנה 5 תקנות סדר הדין האזרחי
 • דמי שכירות על שימוש
 • דמי חכירה היוון
 • עילת פינוי דייר
 • הפקעה - תכנית שינוי מתאר
 • חלקות מתרוכה
 • חלוקה בעין חנות
 • שכירות הזמנת ארונות
 • זכויות חכירה ממנהל
 • ייפוי כוח חוק המקרקעין
 • דיירים מוגנים חוזה שכירות
 • המינהל זכות במקרקעין
 • דמי שכירות פינוי דייר
 • דמי היתר בניה
 • קרן קיימת לישראל – רישום דירה
 • תפיסת נכס ללא רשות
 • עתירה ועדת משנה
 • מטרת ההפקעה
 • פינוי דייר ע"י בעל הבית
 • ערעור להחזיק במבנים
 • הוצאות תיקונים של בניין
 • בר רשות בנכס
 • תביעת דמי שכירות
 • משכון רכב במשרד הרישוי
 • כונס בנק טפחות
 • חנות בקניון – רכוש משותף
 • חנות רשומה - ערעור
 • דין הקדימה במקרקעין

  ביטוח לאומי
 • גמלת שמירת הריון
 • חישוב דמי לידה - בסיס שכר
 • אוטם שריר הלב - תאונת עבודה
 • הבטחת הכנסה - הכנסה רעיונית מנכסי מקרקעין
 • ביטוח לאומי - תביעה על עישון פסיבי בעבודה
 • אם חד הורית - קצבת נכות כללית רטרואקטיבית
 • גמלת הבטחת הכנסה - חישוב הכנסה מנכס
 • פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש
 • קצבת שארים - ידועה בציבור
 • זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים
 • גמלת הבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף
 • גמלה לשמירת הריון - אי קבלת אישור רפואי
 • הפסקת עבודה לצורך שמירת הריון
 • מענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין
 • תשלום יתר גמלת הבטחת הכנסה - ניכוי חוב מקצבת ילדים
 • אי הכרה באירוע אוטם שריר הלב
 • גמלת ילד נטוש - הבטחת הכנסה
 • זימון בדיקה מחדש קביעת נכות וועדה רפואית
 • תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות
 • יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי
 • גמלת הבטחת הכנסה - לימודים
 • ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז
 • סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי
 • בקשה חידוש דיון בקביעת נכות כללית - תקנה 37
 • מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין
 • הכרה פגיעה בעבודה ביטוח לאומי - גב ירך
 • פטרת העור והציפורניים - פגיעה בעבודה רטיבות
 • ליקוי בברכיים תוצאה של אירוע תאונתי שאירע בעבודה
 • תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה
 • תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר
 • דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי
 • כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי
 • דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים
 • סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו
 • החמרה בגין פגיעה בעבודה בגב
 • סעיף 58 ביטוח לאומי
 • ערעור ביטוח לאומי - בהרכב הועדה לא נכלל נוירולוג על אף שמדובר בפגימה בתחום הנוירולוגי
 • התמוטטות עצבים - גמלת שירותים מיוחדים
 • סעיף 14 (א) חוק הבטחת הכנסה
 • תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה
 • בעיה באצבעות - ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי
 • בקע מפשעתי בקע טבורי כתוצאה מתאונה בעבודה
 • תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות
 • פסק דין הצהרתי - ליקוי בברכיים פגיעה בעבודה
 • כאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה
 • מורה דרך מלווה - אירוע המוחי תאונת עבודה ?
 • תשלום דמי פגיעה עקב תאונה בנסיעה לכיוון חנות
 • עלה נוסע למונית והחל להשתולל ולדרוש כסף תוך כדי איום - תאונת עבודה ?
 • ניהלה חנות לדברי מאפה - הגישה תביעה לקבלת דמי לידה
 • תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית
 • מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת
 • ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון
 • החלטתה של הועדה הרפואית לעררים - לא חל שינוי בדרגת הנכות הצמיתה
 • ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה
 • 40% מוגבלות בניידות - ערעור הועדה הרפואית לעררים
 • קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?
 • דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק
 • 50% מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים
 • האם מאמץ ומתח מתמשך אינם אירוע תאונתי ?
 • התנגדות להפניית שאלות הבהרה למומחה - ויכוח עם המומחה ?
 • ערעור ועדה רפואית - נכות של 5% בגין הפגיעה בעבודה
 • בדיון מחדש אין החמרה במצב - ערעור החלטת הועדה הרפואית לעררים
 • גיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה לו עוד שנה עד תום שרותו הסדיר בצה"ל
 • תקנה 10 (ג) תקנות הבטחת הכנסה
 • סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית
 • תביעתה לתשלום דמי אבטלה - סיוע משפטי
 • קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה
 • תביעה לדמי לידה - עבדה שלא במשק ביתה
 • עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה
 • נהג משאית שכיר תאונת עבודה
 • 78% אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה
 • סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל
 • נכות כללית - 36% נכות רפואית
 • תאונה לא אירעה במהלך העבודה או בהקשר אליה
 • שרברב - ליקוי בכפות הידיים - תוצאה של פגיעה בעבודה ?
 • נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר
 • האם הגורם הישיר לכאב ברגל היא החבלה בעבודה ?
 • 5% נכות לפי סעיף 37 (8) (א) בגין תאונה בעבודה
 • גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה
 • תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק
 • סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי
 • 10% אחוזי נכות צמיתה בגין פגיעה בעבודה
 • הועדה הרפואית לעניני ניידות - קשיי הליכה, צליעה היצרות תעלת עמוד השדרה
 • תשלום דמי פגיעה עקב ירידה בשמיעה
 • סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי
 • בקשה לדיון מחדש בגין החמרת מצב
 • ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת
 • מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?
 • סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי
 • פגיעה בעבודה - נתפס גבו ולא יכול היה לזוז
 • 24% נכות בגין פגיעה בעבודה
 • 10% נכות בגין תאונה בעבודה
 • תקנות הביטוח הלאומי דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה
 • סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)
 • מענק עבודה מועדפת
 • תביעה ליקוי בגב
 • מצב בריאותי קונסטיטוציונלי
 • סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי
 • עבודה בחנות - מאמצים פיזיים ?
 • העדר קשר בין החבלה בעמוד השדרה לבקע הטבורי ?
 • 25% נכות בגין תאונה בעבודה
 • ברנדיל למעלה - מחלת מקצוע כאבים ביד
 • סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי
 • תביעה לתשלום קצבת שאירים - הגדרת "אלמנה"
 • פגיעה בעבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי
 • הגבלת תנועות עמוד שידרה מותני בצורה קלה
 • עוזר מנופאי כאבי גב
 • צו סווג מבוטחים
 • פרופ' אליהו להמן - מינוי מומחה
 • נכות זמנית בשיעור 50%
 • לשכת התעסוקה - עבודה המצריכה שעתיים עבודה ביום
 • בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו
 • סעיף 158 לחוק ביטוח לאומי
 • קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה
 • תאונת עבודה - מורה לנהיגה
 • קבלן בניין תאונה בעבודה
 • ד"ר רוני וולף מינוי מומחה
 • דמי אבטלה מינימרקט
 • תאונת עבודה שכיר בנגריה
 • מודליסטית - פגיעה בעבודה
 • סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי
 • 5% נכות בגין פגיעה באוזן
 • סעיף 213 חוק הביטוח הלאומי
 • ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים לנפגעי עבודה
 • זכאות 180 ימי אי-כושר ע"י רופאה
 • אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה
 • שאלות הבהרה למומחה ד"ר צינמן
 • ד"ר יוסף עאוני - מינוי מומחה
 • תקנה 7 (3) לתקנות הבטחת הכנסה
 • סעיף 14 לחוק לפיצוי לנפגעי גזזת
 • גמלת ניידות - הפחתת אחוזי נכות
 • ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה
 • הגדרת "ילד נכה" - ביטוח לאומי
 • סעיף 174 חוק ביטוח לאומי
 • מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 • אי כושר בשיעור 74% ולא 75%
 • אחות אחראית - תאונת עבודה
 • הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק
 • 5% נכות תאונת עבודה
 • חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה
 • סירוב לעבוד בעבודה עם משמרות
 • סירוב לעבוד - אין באפשרותה למצוא אדם שיטפל בתינוק
 • בעיות בברך - טעות משפטית בהחלטת ועדה רפואית ?
 • זכאות לדמי אבטלה - חופשת לידה
 • מנהל מזנון - התקף לב
 • פריצת דיסק - דמי פגיעה בעבודה
 • אירוע מוחי - מנהל עבודה שכיר
 • סעיף 158 חוק ביטוח לאומי
 • שכר מינימום של 15 ש"ח לשעה
 • סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד
 • קשר בין תאונה לפגיעה ברגל
 • ערעור על אפס אחוזי נכות
 • ועדה רפואית לעררים לענין ניידות רכב
 • השגחה מתמדת
 • תביעה לתשלום הפרשי גמול מילואים
 • תביעה להכיר בארוע מוחי
 • החזרת תיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי
 • לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי
 • הכרה בכאבי גב בגלל תאונת עבודה
 • סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי
 • החלטה של ועדה לתביעות על התיישנות
 • ניצול מרות ביחסי עבודה - לחץ / איומים
 • תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ
 • מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 • מכונאי רכב - פריצת דיסק
 • ערעור על דחיית תביעה בגלל חוות דעתו של מומחה רפואי
 • פגיעה במהלך השתלמות
 • תביעה - חשד ששותף מועל בכספים
 • ועדה רפואית צילומי רנטגן עדכניים
 • לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?
 • מחלה ביד - מיקרוטראומה ?
 • תואר במחשבים - לשכת אבטלה
 • סרוב לעבוד בעבודה - משמרות
 • גמלת סיעוד - תעודת עיוור
 • המועד להגיש ערעור כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי הוא 6 חודשים
 • בקשה לחייב לשלם מזונות - בית דין לעבודה
 • 80% מוגבלות ניידות
 • כיסוי הוצאות אשפוז לידה - ביטוח לאומי
 • נפילה בגלל סחרחורת בעבודה
 • סעיף 174 חוק הביטוח
 • עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?
 • מעמדו של בעל שליטה בחברה כ"עובד" לצורך ענף ביטוח אבטלה
 • עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?
 • הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה
 • ד"ר א. ניימן - מינוי מומחה רפואי
 • האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?
 • יחסי עובד מעביד - לא נערך הסכם עבודה
 • זכות דמי מחלה מתחילה בתום 90 ימים
 • סעיף 222 חוק ביטוח לאומי
 • בקשה מעובד לחתום על טופס תקינות רכבים
 • צבעי - דמי אבטלה
 • סעיף 27 תקנון שירות התעסוקה
 • שאלות הבהרה למומחה ד"ר מ. ביזר
 • גמלת ניידות - הפחתת נכות מ - 80% ל - 40%
 • תאונת עבודה - מטפלת בקשישים
 • נכות זמנית נוירולוגית - ביטוח לאומי
 • פרוטוקול ישיבת ועדה רפואית ביטוח לאומי
 • סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי
 • מיקרוטראומה - ניקיון
 • פיטורים בהריון - שמירת הריון
 • ביטוח לאומי קיזוז 10% בגין - מצב קודם
 • שתי תביעות בית דין לעבודה
 • מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?
 • ביטוח לאומי - תביעת שיבוב / תחלוף
 • החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד
 • אוטם שריר הלב – התקף לב של פסיכיאטר - תאונת עבודה ?
 • בעיות גב של אחות בגלל הרמת חולים - תאונת עבודה ?
 • ד"ר דוד אנגל – מינוי מומחה רפואי ביטוח לאומי
 • סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה
 • שמירת הריון מורה של משרד החינוך
 • עיקול בגלל חוב לביטוח לאומי
 • חישוב לא נכון של דמי לידה ע"י ביטוח לאומי – מה עושים ?
 • דחייה של תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה
 • צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר
 • נכות כללית עקרת בית – תביעה ביטוח לאומי
 • ערעור על נכות - צדק טבעי
 • חוקר פרטי עצמאי – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 • ירידה בשמיעה זכויות ביטוח לאומי
 • השלמת הכנסה ידועה בציבור
 • רכב קובע - ניידות ביטוח לאומי
 • זכאות לקצבת זקנה
 • הכרה במחלת נפש ע"י ביטוח לאומי כתאונת עבודה
 • ניתוח מעקפים ביטוח לאומי
 • אפילפסיה - נכות כללית ביטוח לאומי ?
 • תאונת עבודה – פציעה באצבע - ביטוח לאומי
 • פגיעה באצבע - דמי פגיעה ביטוח לאומי
 • תקיפה פגיעה בעין – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 • קצבת זיקנה ערעור
 • ערעור דמי לידה בית דין לעבודה
 • נכות 75 אחוז ביטוח לאומי – נכות כללית
 • זכאות מענק עבודה ביטוח לאומי
 • איך מוכיחים אירוע תאונתי ? ביטוח לאומי
 • סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה
 • מי נחשב תושב ישראל זכאי לקבל שירותי בריאות ?
 • פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?
 • 50 אחוז נכות – גמלת ניידות ביטוח לאומי ?
 • תקנה 11 תקנות הביטוח הלאומי מקדמות
 • שירותים מיוחדים ביטוח לאומי
 • ביטוח לאומי - זכאות קצבת תלויים מוות טבעי ?
 • האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?
 • מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?
 • כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?
 • פגיעה שמיעה נגר
 • נזיפות מלקוחות - תביעה בגין זכויות עובד
 • נזק אוזניים בעבודה – ביטוח לאומי
 • בקע מפשעתי – זכויות ביטוח לאומי
 • נכות זמנית 50 אחוז
 • נכות 5 אחוז - ערעור
 • מעלית נתקעה - התקף לב בגלל לחץ – זכויות ביטוח לאומי
 • סעיף 10 חוק הביטוח הלאומי
 • ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי – דוגמא
 • איך מערערים על דמי פגיעה ?
 • נהג מונית בעיות גב – זכויות ביטוח לאומי
 • שיקום מקצועי ביטוח לאומי – איך מגישים תביעה ?
 • ביטוח לאומי ניידות - זכויות ילדים
 • מהו פסק דין הצהרתי בעניין הכרה בתאונת עבודה בביטוח לאומי ?
 • ביטוח לאומי לא קיבל אישור רפואי לגבי שמירת הריון – מה עושים ?
 • סעיף 36 חוק הנכים תגמולים ושיקום
 • הבטחת הכנסה רכב רשום על נהג חסר רישיון נהיגה
 • הבטחת הכנסה ביטוח לאומי בן זוג עובד
 • האם מאמץ פיזי בעבודה יכול לגרום התקף לב ?
 • הכרה מחלת מקצוע – אי זכאות לקבלת גמלה
 • נכות זמנית 20 אחוז ביטוח לאומי
 • ועדה רפואית של ביטוח לאומי לא התייחסה חוות דעת פרטית
 • דמי אבטלה חבר קיבוץ
 • זכויות גרושה גמלת שאירים ביטוח לאומי
 • הבטחת הכנסה סטודנטים
 • תביעה של ביטוח לאומי נגד גורם אחר - האם יש התיישנות ?
 • בעיות גב פועל יצור - זכויות ביטוח לאומי
 • פגיעה בשמיעה - מיקרוטראומה ?
 • פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי
 • נהג מונית שרות בעיות גב
 • גמלה ילד נכה ביטוח לאומי - בדיעבד / רטרואקטיבית ?
 • טעות של ועדה רפואית ביטוח לאומי
 • 10 אחוז נכות פגיעה בגב ביטוח לאומי
 • ביטול קצבת נכות כללית בגלל הכנסות עבודה
 • הבטחת הכנסה - עברת בעלות פיקטיבית של רכב
 • אגודת מים זכויות עובדים ביטוח לאומי
 • גמלת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 • הרמת מלט - מאמץ לא רגיל ?
 • קצבת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 • תמריץ מעסיקים - חוק עידוד המגזר העסקי
 • מכתב דחיה דמי אבטלה
 • 50 אחוז נכות נפשית ביטוח לאומי
 • זכאות דמי לידה למי שלא עבד
 • פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?
 • טיול ועד עובדים בנק - תאונת עבודה
 • שמירת הריון דחייה של ביטוח לאומי - מה עושים ?
 • חישוב קצבת נכות מעבודה
 • תאונה בדרך מהבית לעבודה - מה ההגדרה של "בית" ?
 • עבודה נדרשת מועדפת
 • אפילפסיה תאונת עבודה ?
 • אסיר נכות ביטוח לאומי
 • קטרקט עיניים חשיפה לשמש - תאונת עבודה ביטוח לאומי ?
 • סרטן בגלל עבודה או עישון ?
 • העברת דיון לבית הדין האזורי לעבודה - סמכות ייחודית
 • רעש בעבודה
 • 30 אחוז נכות זמנית ביטוח לאומי
 • אוטם לב בעבודה
 • האם נכסי מקרקעין שוללים גמלת הבטחת הכנסה ?
 • ילד נכה ביטוח לאומי - ערעור
 • קצבת זקנה ביטוח לאומי - מתי מגישים בקשה ?
 • הפסקת עבודה לפני הריון - זכאות דמי לידה
 • קצבת ילדים - תנאי זכאות
 • עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?
 • ערעור ביטוח לאומי צלקת
 • ביטוח לאומי פוסט טראומטי
 • דמי לידה דחייה של ביטוח לאומי
 • עבודה עסק משפחתי - זכאות דמי לידה ?
 • תביעה קצבת תלויים ביטוח לאומי
 • ערעור על ועדה של ניידות ביטוח לאומי
 • מי זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ?
 • זכויות עובד פגיעה בשמיעה
 • אסיר משוחרר - גמלת הבטחת הכנסה ביטוח לאומי
 • דמי פגיעה עצמאי
 • גמלת סיעוד ביטוח לאומי בדיקה של אחות
 • התיישנות קצבת זקנה - איחור בקשה ביטוח לאומי
 • קצבת ילדים - מגורים
 • 30 אחוז נכות ביטוח לאומי
 • האם ביטוח לאומי יכול להוריד נכות ?
 • הערכת תלות גמלת סיעוד ביטוח לאומי
 • תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי
 • הבטחת הכנסה גרושה
 • מה ההגדרה של עבודה מועדפת ?
 • השלמת הכנסה זכאות עצמאי
 • הבטחת הכנסה זכויות ילדה
 • הסכם ניידות - החלטה של לשכת הבריאות המחוזית
 • זכאות גמלת שירותים מיוחדים ביטוח לאומי
 • כל מה שרציתם לדעת על עבודה מועדפת
 • מזונות ביטוח לאומי פשיטת רגל
 • מה ההגדרה של אירוע חריג בעבודה ?
 • פגיעה במהלך תיקון בבית – ביטוח לאומי
 • הוכחה של תאונת עבודה ביטוח לאומי – ראשית ראיה
 • גולגולת דקה ביטוח לאומי
 • גמלת ילד נכה רטרואקטיבית - ביטוח לאומי
 • הבטחת הכנסה רכב
 • חשיפה לקור בעבודה – נכות ביטוח לאומי ?
 • דמי אבטלה שכיר
 • האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?
 • קורס להכשרה מקצועית ביטוח לאומי
 • דמי אבטלה מטפלת
 • תביעה נגד ביטוח לאומי פעולת איבה
 • גב נתפס ביטוח לאומי
 • דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד
 • הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה
 • הליך מנהלי פגום צו מניעה
 • הכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה
 • תקנה 15 ביטוח לאומי
 • ערעור הבטחת הכנסה הבטחת הכנסה
 • יחסי עובד מעביד בעל ואישה
 • זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית
 • חקירה נגדית שאלות בכתב
 • תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית
 • ביטוח לאומי נהג משאית
 • דמי אבטלה ערעור
 • קצבת זקנה עולה חדש
 • אפיקונדיליטיס ביטוח לאומי נכות
 • נכות ביטוח לאומי פטור מס רכישה
 • סיעוד הגדרת פעולות יום יום - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות
 • דמי אבטלה קורס ?
 • עתירה לבג"צ על דמי אבטלה
 • הארכת אשרת שהייה בישראל
 • בקשה לפסילת שופט
 • אישור מומחה רפואה תעסוקתית - החמרה
 • פטור מעירבון בגלל קשיים כלכליים
 • דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?
 • זכאות לקצבת זיקנה - האם צריך להיות תושב ?
 • בקשה לאיחוד דיון - דוגמא
 • עקר בית - תשלום דמי ביטוח לאומי ?
 • ביטול חוב ביטוח לאומי
 • עתירה נגד פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה
 • בקשה לפטור מהפקדת עירבון – עתירה בג"ץ
 • בקשה לבג"צ להתערב בפסק דין
 • התקף לב בגלל מתח – תאונת עבודה ?
 • סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי - גמלה שמירת הריון
 • תאונת עבודה יועץ מס
 • עשית עושר ולא במשפט - ביטוח לאומי
 • טיפול חוב לעובדים ע"י מפרק
 • דמי לידה – תוספת דמי הבראה ?
 • קצבת זקנה תושב ישראל / תושב חוץ
 • קצבת ילדים - תושב ישראל
 • סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי
 • ביטול מכרז של ביטוח לאומי
 • הארכת מועד ערעור על החלטת מפרק
 • זכויות מתנדבים ביטוח לאומי
 • סעיף 258 חוק הביטוח הלאומי - הגדרת אלמנה
 • הארכת חופשת לידה - סעיף 51 לחוק הביטוח הלאומי
 • עיקול זמני על כספים מוחזקים - ביטוח לאומי
 • הסכמתם של מאלפי כלבי נחייה לעיוורים
 • הכרה בנכות פעולת איבה
 • עתירה של מאלף כלבים
 • ביטוח לאומי פעולת איבה / טרור - שאלת הסמכות ?
 • הפחתת קצבת זקנה
 • האם חוקי להפחית קצבת זקנה ביטוח לאומי ?
 • ביטוח בריאות למי שאינו תושב ?
 • סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי - זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה
 • זכות הזקיפה
 • הזכות לקיום בכבוד
 • ערובה - מימוש משכון
 • תיקון סעיף 2 א לחוק הביטוח הלאומי
 • פרופ' יואב ציפמן – מינוי מומחה רפואי
 • פגיעת הלם פיגוע – ביטוח לאומי
 • זכאות לקצבת זקנה אם עוברים לחו"ל
 • אירוע מוחי בגלל העברה בתפקיד
 • גישה למאגר מידע משרד הפנים – פגיעה בפרטיות ?
 • שלילת גמלאות ביטוח לאומי שוהה שלא כדין בישראל
 • עתירה ביטול פסק דין בית דין ארצי לעבודה
 • עתירה על פרישה בגלל מצב רפואי
 • עתירה לבג"ץ על דחיית ערעור בית דין לעבודה
 • מסירת מידע רפואי ביטוח לאומי – פגיעה בפרטיות ?
 • פוסט טראומה אחרי פיגוע
 • הכרה באדם ערבי נפגע בפיגוע ?
 • הגשת תביעה אחרי שבע שנים
 • זכאות לקצבת הבטחת הכנסה
 • ערעור על ועדה רפואית לעררים
 • התייצבות חלקית לשכת האבטלה
 • מתי משלמים הבטחת הכנסה ?
 • תביעה נגד פקיד ביטוח לאומי - רשלנות עובד ?
 • תושבות ביטוח בריאות
 • האם עקר בית משלם ביטוח לאומי ?
 • תביעה לקביעת תושבות
 • סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות
 • ילד נכה ביטוח לאומי
 • תסמונת התעלה הקרפלית - ביטוח לאומי
 • אירוע חריג - הגדרת "אירוע חריג"
 • גזזת - ערעור על החלטת ועדת מומחים
 • חרדות בגלל פיגוע ?
 • פגיעה נפשית פיגוע
 • הוצאות אשפוז תאונת עבודה
 • סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי - זכות שיפוי
 • ויתור על זכויות ביטוח לאומי - האם אפשר לוותר ?
 • זכויות יורשים לקבל גמלה מביטוח לאומי
 • שירותים מיוחדים ביטוח לאומי - ערעור
 • מענק עבודה נדרשת
 • אגרה על רדיו
 • חריגת שופט ממסגרת דיון
 • סמכות בלעדית בית משפט לענייני משפחה
 • מעמד קטין חוזר / תעודת קטין חוזר
 • החלטה אדם לא תושב ישראל – מה עושים ?
 • קטין חוזר זכויות
 • תביעה על תקיפה של חיילים
 • ביטול תעודת עולה / ביטול אזרחות

  דיני חברות - עסקים
 • זכות תביעה חוב אישי - צד להסדר נושים עם התנגדות
 • הברחת זכויות בסמוך להתמוטטות כדי למלט נושים
 • תביעה ביטול הסכם העברת שליטה חברה
 • הסכם מימון הלוואה עם בנק - ערבות אישית
 • חתימה על כתב ערבות על חוב בחשבון החברה
 • תביעה החזר כספי כרטיס אשראי ויזה - עסקאות ללא אישור
 • שינוי זכויות חתימה ע"י בנק חשבון פיקדון – תביעה להחזר
 • תביעה נגד בנק להחזיר כסף – אי בדיקת תנאי אשראי
 • תביעה של בנק נגד לקוח על יתרות חובה - טענת עושק כפייה
 • אי הגשת דו"חות כספיים - הכללת פרט מטעה בדו"ח
 • חשיפת תוכנית עסקית - הלוואות לצורך מימון עסקה
 • קניית מניות חברה ע"י דירקטור במהלך משא ומתן מיזוג
 • שיעור החזקה מותר - תקנות השקעות משותפות בנאמנות
 • ניסיון להשפיע על שער מניה - פקודות קניה מכירה נגדיות
 • היתר בניה דיסקוטק - מועדון - רישיון עסק זמני
 • בקשה להפעיל מועדון ביליארד - סנוקר משחקייה
 • ביטול רישיון עסק תחנת מוניות - חריגות בניה ביתן על מדרכה
 • חידוש רישיון רוכלות - ביטול קנס דוכן ליד חנות עסק
 • בקשה לקבל רישיון עסק מסויג יריד - הגבלת תחרות מסחרית
 • בקשה צו הצהרתי בעלות על מניות מוחזקות בנאמנות
 • תביעה על טובות הנאה אישיות משיכת משכורות מנופחות
 • ניהול עסקים בתרמית - סעיף 373 לפקודת החברות
 • אחריות פלילית אישית של תאגיד
 • חובת גילוי נאות
 • הלכת הניהול הפנימי
 • הסדר נושים - סעיף 233 לפקודת החברות
 • זכות ההגנה הפסיבית - הנוגעת לאפשרותו של אדם להעמיד לעצמו מייצג
 • פרשנות תקנון חברה
 • הוראה - במותו של בעל מניה תחדל מנייתו להתקיים
 • סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך
 • זכות עיון של בעל מניות בחשבונות ובמסמכי חברה - דיני חברות
 • ערבות עסקה עם חברה זרה
 • העדפת נושה - מירמה ?
 • בטלות למפרע או מעתה ואילך ?
 • דרישות לתשלום ערבויות - קיזוז כנגד תשלומים
 • עבירה לפי סעיפים 4 ו47-(א)(1) לחוק ההגבלים העסקיים
 • גילוי היסטוריית השקעות - תנאי להגשת תביעה ייצוגית
 • תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך
 • העלמת נכסים של חברה בפירוק
 • בקשה להטלת עיקול על זכויותיה של לשכת המס
 • רשימה מקבילה - בורסה
 • מיזכר הבנה
 • סעיף 267 פקודת החברות - עיכוב הליכים
 • תביעה להחזר כספים על דירה - פירוק חברה קבלנית
 • מחיקת מניות חברה - רישום למסחר בבורסה
 • הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים
 • הסכם מכירת מניות מייצגות שטח מקרקעין
 • הצבעה על הוצאת חבר אגודה - תקנות דן
 • המרצת פתיחה בנושא בעלות מקרקעין
 • בקשה לחייב לחתום על כתב העברת מניות
 • בקשה למימוש משכנתא - הוצאה לפועל
 • זכויות נושים - חוב מגובש
 • הסכם בנייה לגובה ללא הגבלה
 • האם יש לבעל מניות בחברה זכות להתנגד למינוי מפרק זמני
 • תקנה 360 (א) תקנות סדר הדין האזרחי
 • העברות של מניות בחברה מבעלי מניות מקוריים
 • חבות בפיצויים לפי סעיף 12(ב) על מי שאינו צד לחוזה ?
 • מתי מועד פירעון של חובות מעוקלים ?
 • תביעה אכיפת זכויות - בעלי מניות בכורה
 • סמכות לעכב יציאה מהארץ של דירקטורים
 • תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום יתרת מחיר סחורה
 • ערעור על הרשעה - חוק ההגבלים העסקיים
 • תרמית בקשר לניירות ערך
 • תביעה לתשלום יתרת חוב מחברה בפירוק
 • ערעור על פסילת הנפקת אופציות
 • פארצלאציה - הסכם בין עירייה - חברה
 • ליקויי בנייה - קבלן בהליכי פירוק
 • הפרדה בין רכוש לבין שליטה על חברה
 • תוכנית לבצע תוספת בנייה - מבנים שבתחומי קיבוץ
 • עושק המיעוט - ביטול תקנות
 • רווחים מהפעלת מלון
 • כתב ערבות בנקאית עד להכרעת בית משפט בדבר זכויות
 • תביעה על חלוקת פלאיירים
 • האם חוק החוזים האחידים חל על תקנון של תאגיד ?
 • בקשה לעיון בחשבונות של חברה בגלל קיפוח
 • תקנון משפט החברים
 • בקשת אישור תביעה ייצוגית - מחירים של שיחות בינלאומיות
 • הסדר נושים לפי סעיף 233 לפקודת החברות
 • מיזם משותף - הקצאת מניות לאחד היזמים בשלבים ארגוניים
 • סעיף 52ד חוק ניירות ערך - מידע פנים
 • סעיף 36 לפקודת החברות
 • חוזה קומבינציה עם חברה
 • התחייבות להקנות לחברה חלק מזכויות חכירה - בניית בניין מסחרי
 • ביטול הסכם ניהול - קיפוח המיעוט (בעלי מניות)
 • פירוק חברה - מנהלים רוקנו את כל הכסף בחברה
 • תביעה על חוב עיסקאות של יבוא סחורות רומניה
 • ערעור על שינויים בהנחיות לעניין רישומם של ניירות ערך למסחר בבורסה
 • בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט - עיקול על נכס מקרקעין
 • פירוק חברה - העלמת כספים
 • תביעה ייצוגית נגד דירקטורים / מנהל קונסורציום החתמים
 • ערעור על דחיית תביעה ייצוגית
 • כונס נכסים זמני - אכיפת איגרת חוב מובטחת על ידי שעבוד צף
 • היקף אחריות אישית של חברה בגין עבירה שנעברה ברכב
 • ערעור על פתיחה הליכי פשיטת רגל
 • ערעור הפרת פטנט
 • בקשה להעביר העתק דו"חות כספיים
 • עבירות לפי סעיף 33(א)(4) חוק העמותות
 • חובת תום לב והעדר הפליה אגודה שיתופית
 • דחיית ערעור הרמת מסך
 • בקשה לעכב את ההליכים - צו פירוק
 • תביעה בגין הפרת הסכם בניה בירושלים
 • בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות
 • המחאות הוחזרו בגלל חשבון מוגבל בבנק - צו פירוק חברה
 • תביעה על גידול פטמים
 • מסמכי שחרור של סחורה - תביעה של חברה
 • סעיף 114 חוק השקעות משותפות בנאמנות - קנס אזרחי
 • ערעור חיבור דירה לרשת מים
 • הפרת חוזה שכירות פיצויים מוסכמים
 • רישום שעבוד אצל רשם החברות לגבי תגמולי ביטוח
 • האם איגוד הכדוריד בישראל הינו אישיות משפטית ?
 • תביעה של שותף נגד שותפים על רווחים של פרויקט בניה
 • העברת סכסוך קביעת שווי מניות להכרעתו של בורר
 • האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?
 • ביטול הענקה - סעיף 96 פקודת פשיטת הרגל
 • חברה בע"מ - חיוב אישי מכוח דיני הנזיקין
 • הפרת הסכם תשלום בגין פינוי אשפה
 • ביצוע עסקאות מתואמות נוגדות – עבירה על פי חוק ניירות ערך
 • ניצול לרעה של הליכי בית המשפט – פשיטת רגל
 • עיכוב פינוי בית מגורים פשיטת רגל
 • חיוב בעל רוב מניות בחברה בחוב החברה
 • תקנה 241 תקנות סדר הדין האזרחי
 • תשלום על פי הוכחת חוב – אישור מפרק חברה
 • חברה חדלת פרעון לפי מאזן אחרון
 • מהי הגדרת עובד ? תביעת חוב פירוק חברה ביטוח לאומי
 • האם אפשר לכפות על מפעל הפיס לגלות פרטי זוכים בהגרלת לוטו ?
 • בקשה אישור תביעה ייצוגית – הפרת חובות גילוי דיווח על פי חוק ניירות ערך
 • סעד הצהרתי - פטור לשלם יתרת חוב
 • אחריות מנהל תיק השקעות ניגוד אינטרסים
 • זכויות מתפללי בית כנסת - חוק הגנת הדייר
 • סירוב נושים לקבל כספים לקופת הפירוק
 • האם כונס נכסים יכול להעסיק עובדים ?
 • בקשת מפרק חברה בפירוק – החזר תשלומים לשלטונות מע"מ
 • ביטול מינוי מפרק זמני לאחר צו הקפאת הליכים
 • הרמת מסך סוכנות נסיעות
 • שעבוד כספים קופות גמל קופות פיצויים
 • צו מניעה מימוש אופציה רכישת מניות
 • השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של ניירות ערך
 • שימוש במידע פנים בידי איש פנים
 • הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך
 • המחאה ספציפית או המחאה כללית ?
 • הליכים נגד עמותה בפירוק
 • ביטול חתימה על ההתנגדות להתראת פשיטת רגל
 • פושט רגל - רשות לנהל חשבון ?
 • פעולות בניגוד לתקנון עמותה - פירוק עמותה
 • שימוש במידע פנים – הצעת רכש
 • בקשה להרחבת צו רישום נכסים
 • עובדים לשעבר של חברה בכינוס נכסים
 • סעיף 19א פקודת פשיטת הרגל - עיכוב הליכים עד הכרעה בהצעת הסדר
 • האם אפשר להגיש תביעת נזיקין נגד עמותה בפירוק ?
 • פשיטת רגל עסק שירותי ליווי ?
 • דו"ח כספי חברה בכינוס נכסים
 • סעיף 359 לפקודת החברות - ביטול שעבוד
 • צו החייאת חברה - מהו צו החייאת חברה ?
 • איסור על מימוש מניות
 • בקשה ביטול הסכם שיעבוד
 • כתב העברה העברת המניות
 • בקשה לאשר תביעה ייצוגית - אי קיום תקנות
 • סעיף 257(5) לפקודת החברות – פירוק חברה בגלל צדק ויושר
 • התנגדות להתראת פשיטת רגל
 • שכר מימוש
 • פירוק על ידי בית המשפט עקב חדלות פרעון
 • טען ביניים או תביעה רגילה ?
 • חוזה מכר מלגזה
 • תקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים מיידיים
 • אופציה לצאת מחברה – הסכם
 • בקשת צו לא לקבל מסמכים מעו"ד
 • סעיף 235 לפקודת החברות - קיפוח
 • הענקה ללא תמורה - ביטול
 • על מי מוטל תשלום חוב ארנונה לעירייה ?
 • נושא מובטח של חברה - העברת מסמכים
 • בקשה אישור להמשיך בהליך נגד חברה בפירוק
 • תקנה 241 לתקנות פשיטת הרגל
 • הכרה משתתפת בחברה - בקשה מקדמית
 • מניעת מכירת נכס של חברה בפירוק
 • חובות לספקים הוצאה לפועל
 • בקשה לקבלת שכר ביניים
 • פסק דין לא במעמד הצדדים
 • חוזה פיתוח - רכישת זכויות לבניית יחידות דיור
 • ערעור של בנק על החלטה של נאמן
 • מהי סמכות כונס נכסים ?
 • ערעור על דחיית תביעת חוב
 • מלאי חברה בפירוק - בקשה לקבל נתונים
 • התמחרות כונס נכסים
 • בקשה לאשר תביעה כספית נגד חברה בפירוק
 • כספים בקופת גמל של חברה בפירוק
 • פירוק חברה חוב שכר לעובדים
 • ביטול הסכם שיווק
 • הגשת תביעה - שימוש לרעה בהליכי בית המשפט ?
 • תרומה לקופת הפירוק
 • עסקאות סיבוביות - תביעה של חברה על הונאה
 • ביטול הוראות תקנון אגודה
 • תביעה להעברת מניות
 • בקשה לתבוע חברה בהליכי פירוק
 • שינוי שם עמותה - סעיף 4(ג) לחוק העמותות
 • בקשה לעיין בהסכם
 • בקשה לבטל פסק משקם
 • פסק דין משקם - ביטול / תיקון
 • התנגדות נושים לפירוק חברה
 • זכאות לרישום חכירה במושב
 • הסכם מיזוג - ביצוע ע"י נאמן
 • פירוק שותפות בחברה
 • למוטב בלבד קרוס
 • חוזה לטובת צד שלישי
 • התניה על חוק חוזה הביטוח
 • הפחתת שכר טרחה תיק הוצאה לפועל
 • הסכם זכות בניית בית
 • ערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי
 • סעיף 5 לחוק המחאת חיובים
 • צ'ק למוטב בלבד - משמעות המילים - שלמו ל… בלבד
 • תניית שיפוט בהסכם - בית משפט תל אביב
 • שם לא מדויק על צ'ק – מה הדין ?
 • צ'ק חוזר לא אזרח ישראלי
 • השלמת פרטים בחוזה
 • שיק מעותד
 • תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה
 • חתימה חסרה על צ'ק - מה הדין ?
 • שינוי ספרות צ'ק בכתב יד
 • הסכם שכירות – פינוי שוכרים
 • פיצוי מוסכם הסכם שכירות על אי פינוי
 • תביעת בנק נגד ערב על ערבות לחברה
 • תביעה לתשלום יתרת חובה בחשבון בנק
 • חתימה על הסכם קומבינציה
 • התיישנות תביעה נגד בנק
 • לאן עובר צ'ק שחזר ?
 • תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש נגד מוכר הרכב
 • הסכם עם קבלן שיפוצים
 • הפטר לערב
 • ביטול חיוב עמלת פריסת אשראי
 • הסכם אספקת שרותים עם מלון
 • חוזה במטרה להבריח נכסים
 • האם תניית שיפוט ייחודית מהווה תנאי מקפח בחוזה ?
 • חתימת שלוח על צ'ק
 • תביעה נגד בנק על כיבוד שיק לא כדין
 • תוקף שטר משכון על פי יפוי כח
 • בנק לא הודיע כי אסור מצב של מכירה בחסר
 • הסכם יעוץ כלכלי קידום מכירות
 • קרוס צ'ק
 • מכסת חלב ברפת - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ייצור חלב
 • הסכם העברת בעלות רכב
 • הפרת הבטחה לצנזר זהות בטלויזיה
 • מה ההבדל בין גרפולוג לבין מומחה לכתב יד ?
 • הסכם עם ערוץ הקניות – חוזה אחיד ?
 • הסכם קניית דירה – החזר כספי
 • המרצת פתיחה ביטול הסכם
 • ביטול עסקה אחרי חתימה על הסכם
 • סכסוך על עסקה
 • רנטה חודשית גרמניה - זכאות
 • שטר משכנתא לא תקף
 • איסור לעבוד בחברה מתחרה עפ"י הסכם עבודה
 • תנאי מקפח חוזה אחיד עם חברה משכנת
 • היקף חובת הסודיות הבנקאית
 • חוזה עם חברה משכנת
 • התר עסקא - איסור נטילת ריבית בתורת ישראל
 • אכיפת הסכם תיווך
 • ימי ערך - תביעה נגד בנק
 • חוזה מכר - הפרת סימן מסחר
 • רישום תנאי "לבטחון" על צ'ק
 • האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?
 • חח"ד בבנק – חישוב ריבית לא נכון ?
 • שעבוד הנכס - השפעה בלתי הוגנת
 • השלמת חסר בהסכם / השלמת חסר בחוזה
 • בקשה לסילוק יתרת חוב בנק
 • תניית שיפוי בחוזה
 • חוזה החלפת רכב
 • תביעה של בנק נגד לקוח על חוב
 • האם אפשר לרשום בכתב יד "למוטב בלבד" על שיק ?
 • כתב התחייבות להחזרת הלוואה
 • ההלוואה צמודה למדד יוקר המחיה
 • האם בנק רשאי לפרוע ערבויות בנקאיות למרות החזר ?
 • האם מודעה בעיתון מהווה חוזה ?
 • החזקת זכויות בנאמנות
 • שינוי צ'ק בכתב יד
 • חוזה עם בית אבות
 • חוזה פרוגרמה
 • אכיפת זכרון דברים
 • ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ
 • דחייה על הסף מעשה בית דין
 • הגשת מסמכים בניגוד להחלטה
 • אי התייצבות לתזכורת
 • זכות עכבון בנכס המוחזק על ידי נושה
 • בן ממשיך - הקצאת מגרשים
 • החזקת ניירות ערך מעבר לשיעור המקסימלי
 • נושה בעל שיעבוד צף / נושה בעל זכות עכבון
 • ביטול החלטה אסיפה כללית של חברה
 • עיכוב ביצוע החלטה של בית משפט מחוזי
 • בקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית
 • בקשה לעיכוב הליכים ולמינוי בורר
 • בקשה למחיקת כותרת סדר דין מקוצר
 • ערעור על בקשה לתיקון כתב התביעה
 • ועדת היגוי – מהי ועדת היגוי ?
 • הארכת הסדר נושים
 • אחריות אישית מנהלים
 • בקשה של מנהל מיוחד
 • תביעה בן ממשיך - פסק דין הצהרתי
 • איסור פרסום מכרז
 • הודעה לצד שלישי החוב סולק
 • תביעה נגזרת על נזק
 • תביעה נגד נאמן
 • רשות להגיש כתב תביעה לאחר צו פירוק
 • איסור מפרק לצבור חובות חדשים
 • חובת הגילוי הסכם מכר
 • חוקר רשם האגודות השיתופיות
 • אכיפת שעבוד
 • ביטול אישור מכר
 • שותפות לא רשומה
 • חילוט ערבות בנקאית - בקשת כונס נכסים
 • הסדר נושים - העברת חברה למשקיע
 • ערעור מפרק מס הכנסה
 • הקפאת מימוש ערבויות אישיות כנגד בעל שליטה של חברה בהקפאת הליכים
 • התנגדות לאישור הסדר נושים
 • התנגדות לבקשה הארכת צו הקפאת הליכים
 • אי הצדקה לבקשת פירוק
 • בקשת ביטול היתר המצאה
 • פסילת שופט שהיה עורך דין
 • מהו פסק דין על דרך הפשרה ?
 • תקופת סדר הנושים / תקופת הקפאת הליכים - הבדלים
 • בקשה להקפאת הליכים - דוגמא
 • ניהול עסק ללא רשיון - ערעור
 • ביטול צו איסור פתיחת עסק בשבת
 • פרשנות איגרת חוב
 • הפרת הסכם הרשאה
 • הסכם לבניית מחסן
 • הפרת הסכם רכישת מניות
 • התנגדות לביצוע צ'ק
 • חוזה פיתוח מכרז
 • טיוטה של חוזה – האם מחייב ?
 • הסכם הפצת סיגריות
 • הסתרת מידע לפני חתימה על חוזה
 • חוזה קבלן משנה
 • שטח נטו של דירה - אי גילוי חוזה
 • הפרת חוזה תיווך
 • הפרת הסכם ליסינג
 • התניית שירות בשירות - דוגמא
 • הסכם / חוזה - סוסים
 • פרשנות מסמך
 • הסכם לעבודות חפירה
 • הלוואה בעל פה
 • חוזה למראית עין - בנק
 • חוב השקעה באופציות מעוף
 • אחריות להחזקת מכונית לאחר תאונה
 • הסכם תכנון בניין
 • הפרת הסכם שותפות
 • הסכם סופרמרקט
 • ביטול הסכם בגלל אי קבלת רישיון עסק
 • הפרת הסכם קניית דירה
 • זכרון דברים חוזה שכירות
 • תעודת משלוח ללא חתימה - תביעה
 • הסכם השכרת ציוד
 • הסכם אספקת בטון
 • חוזה עבודות עפר
 • קבלת מלגה דוקטורט
 • המרצת פתיחה חוזה מכר
 • הפרת חוזה קבלן / עירייה
 • הסכם עבודות שיפוץ
 • אישור חוזה אחיד
 • הסכם עבודות חשמל
 • שכירות סופרמרקט
 • הסכם שכירות מאפיה
 • שינוי טיוטה הסכם לפני חתימה
 • תביעה על שותפות עסקית בכפיה - פרוטקשן
 • הפרת הסכם מכירת מכונית
 • הסכם עבודות ריתוך - קבלן עבודות צנרת
 • הפרת חוזה דירה
 • פירוק שותפות עסקית
 • הסכם למכירת מגרש
 • הסכם עבודות גביה עירייה
 • חוזה עבודות קידוח
 • חוזה עבודות פיתוח עם קבלן
 • חוזה עבודות הנחת קווי מים
 • אספקת ברזל
 • חוזה עבודות שלד
 • הסכם בוררות מכרז
 • הסכם פרסום בטלוויזיה
 • הסכם מכירת דירה - נזקים בגין אי פינוי דירה בזמן
 • ביטול חתימה על תצהיר של אדם שנפטר
 • תביעה אישית נגד מנהל חברה
 • תקנון הגרלה - פרשנות
 • ביטול פסק בורר מטעמי צדק ?
 • הלוואה בין בני זוג
 • תביעה חלקת קבורה
 • ביטול פסק דין הנותן תוקף של פסק דין להסדר פשרה
 • ביטול עסקת אשראי לאחר שבועיים
 • משחק פירמידה - תביעה
 • אריזה לא נכונה של מטען
 • הפרת חוזה הובלה ימית
 • ביטול עסקת מכירת רכב
 • הסכם עיבוד חקלאי עם קיבוץ
 • עבודות בניין להשלמת מבנה קיים
 • האם נכרת חוזה ?
 • הצהרת כוונות קניית דירה
 • האם שוכללה העסקה נשוא חוזה תיווך ?
 • חוזה רכישת מלאי
 • תוקף זכרון דברים
 • הסכם לבניית יחידות דיור
 • הסכם תיווך - תקופת בלעדיות
 • הרמת מסך חוק החברות החדש
 • הסכם החלפת רכב פגום
 • חילוץ מכונית תקועה בבוץ
 • ביטול קניה טלפונית
 • הפרת הסכם ניהול
 • עיקול משאית
 • השתחררות מנהלית מהסכם
 • שימוש אסור בתוכנה
 • תלבושת אחידה - נהגים
 • החרמת נכסים לאוצר המדינה
 • סירוב משפחה נתיחה לאחר מוות
 • הנחת צינורות ע"י עירייה – חוק עזר
 • מכרז ערבות בנקאית
 • היטל השבחה - עו"ד
 • ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה
 • מינוי כונס נכסים זמני
 • אוחז בצ'קים מול מעקל – מי גובר ?
 • תוכנית סלילת כביש
 • חיוב קרקע תפוסה ארנונה
 • שטר מניה התיישנות
 • כיסוי הגה גניבת עין
 • המחאת זכות חברה
 • המוסד לתקינה חשבונאות
 • הסכם התייקרות מים
 • חובות בחוג של אוניברסיטה
 • טענות קיזוז
 • המחאת הזכות לפי הסכם
 • מוסדות תכנון – משפט מנהלי
 • מחלוקת בין כונס נכסים של חברות
 • תוכנית מיתאר שכונה
 • פשיטת רגל - בית המשפט המחוזי
 • העדפת נושים רשות המס
 • פשיטת רגל בני זוג
 • שכר נאמן
 • החלטת ראש ההוצאה לפועל
 • העברת בעלות על שם הבעל - הברחת נכסים ?
 • ועדת המינויים
 • תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע
 • עכבון על דוקומנטים
 • מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה
 • התיישנות תשלום חוב ארנונה
 • סעיף 12 לחוק החוזים
 • הסכם שותפות ערבות בנקאית
 • עתירה שר התחבורה
 • ראש מועצה מקומית ממונה
 • מכרז להסעות מיוחדות באוטובוסים
 • פרוייקט שיקום שכונות
 • אגף הרישוי – מספר שילדה
 • אחריות אישית לחוב הרמת מסך
 • הפרת חובות אמון כלפי בעל מניות
 • אחריות כלפי רוכשי דירות
 • מינוי ראש המטה למלחמה בטרור
 • חדלות פרעון - ההתאחדות לכדורגל
 • סעיף 248 לפקודת החברות
 • מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי
 • מסך ההתאגדות
 • אסיפה כללית להוציא חבר מן הקיבוץ
 • תעודת הכשר - הרבנות הראשית
 • מוטב הערבות
 • זכות הסירוב
 • אמצעי שליטה בתאגיד
 • דירקטור בנק
 • מלאי של חברה – הסדר נושים
 • סעיף 350 קופות גמל
 • היועץ המשפטי - החלטה

  ירושה - צוואה
 • דיני צוואה
 • מהו צו ירושה
 • איך מבטלים צוואה
 • צוואה בכתב יד
 • ירושה בלי צוואה - יורשים כשאין צוואה
 • צד לירושה - הגדרת צד הנוגע בדבר
 • הוראה משתמעת צוואה - הוראה לא ברורה בצוואה
 • חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת
 • זכות ירושה לאדם שהרג את המוריש
 • יורש במקום יורש - סעיף 41 חוק הירושה
 • יורש אחר יורש - סעיף 42 חוק הירושה
 • צוואה - האם חייבים שני עדים
 • צוואה בעדים - לטובת עדים
 • צוואה - הגדרה
 • מהי צוואה משותפת
 • מהי צוואה הדדית
 • צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה
 • ירושה בלי צוואה – ידועים בציבור
 • מימוש כתובה - נכסי עיזבון
 • נאמן פי צוואה
 • דיון בבקשה לקיום צוואה
 • ויתור על ירושה
 • צוואה - איסור למכור דירה
 • כתב תביעה למזונות
 • זכויות אם נפטרה על רכוש אב נפטר
 • זכות גרושה חצי דירה
 • פירוש צוואה
 • תביעה למזונות מהעזבון
 • פיצול נחלה – ירושה
 • לקיחת כספים מאדם לפני צוואה - תביעה
 • פירוק שיתוף במקרקעין פסק דין הצהרתי
 • חוב של אדם שנפטר
 • כתיבת צוואה - לחצים על אדם
 • ניתן להגיש הודעה לצד שלישי בבית משפט לענייני משפחה ?
 • הסתלקות מירושה קטין – האם קטין יכול להסתלק מירושה ?
 • צוואה להמשיך לגור בבית - התנגדות אחים
 • תביעה נגד יורש על חלק מהעזבון
 • תביעה נגד אדם שנפטר - המשך תביעה נגד יורשים
 • פסק דין הצהרתי של אלמנה - זכויות רכוש
 • בקשה לתיקון צו ירושה אחרי ויתור
 • סעיף 23 לחוק הירושה - צוואת שכיב מרע
 • צוואה הדדית
 • תביעה נגד בת זוג של אב נפטר
 • תביעה של ידועה בציבור זכויות ירושה
 • צוואה מאוחרת - בקשה לביטול צו קיום צוואה
 • טיפול בהורה לפני שנפטר - ירושה
 • איך מפרשים צוואה ?
 • סעיף 147 לחוק הירושה - מוטבים קופת גמל / פוליסת ביטוח
 • תביעה לקבל חצי דירה - ירושה
 • התנגדות לבקשה למתן צו ירושה - דוגמא
 • ביטול צו ירושה על ידי ידועה בציבור
 • בקשה לביטול צו קיום צוואה
 • בקשה לקיום צוואה מאוחרת - ביטול צוואה קודמת
 • בקשה לפטר מנהל עזבון
 • צוואה משותפת והדדית
 • פגמים בצוואה - דוגמאות
 • סכסוך בין אחיות על ירושה
 • סעיף 2 לחוק הירושה
 • יותר מצוואה אחת - בקשה לקיום צוואה ?
 • סעיף בצוואה לבטל צוואה קודמת
 • מנהל עזבון - בקשה להעביר כספים
 • חוות דעת מומחה - דיני משפחה
 • מצב נפשי בעת כתיבת צוואה
 • ויתור על ירושה - התחרטות
 • האם זכות בר רשות ניתנת להעברה / ירושה ?
 • שכיב מרע
 • החזר הלוואה אחרי ירושה
 • מתנה לאחר מוות
 • צוואות סותרות
 • שתי צוואות - מה הדין ?
 • התנגדות צוואה נוטריונית
 • סעיף 30 לחוק הירושה - פסילת צוואה
 • עסקת קומבינציה - צוואה
 • ירושה משק
 • יורש נעדר
 • זכות כלפי נכס ספציפי לפני חלוקת עיזבון
 • מזונות מן העיזבון
 • כתובה - זכויות ירושה
 • בר רשות ירושה
 • ירושה / מתנה - זכויות במקרקעין
 • בקשה פסילת צוואה
 • מדור מזונות אלמנה
 • שינוי צוואה בכתב יד

  דיני מיסים
 • ערעור מע"מ על מס עסקאות
 • בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה
 • ערעור על בקשה להוצאות מימון
 • שומת הכנסות לפי מיטב השפיטה
 • סעיף 147 לפקודת מס הכנסה - פתיחת שומה
 • ניכוי מס תשומות בגין נכסים שנרכשו מהרשות הפלסטינאית
 • פסילת ספרים - אי סבירות הכנסות מוצהרות
 • תשלום עמלות עובדים מתחת לשולחן - ניכוי מס במקור
 • גידול הון בלתי מוסבר - שתי הצהרות הון
 • דמי שימוש - פטור מס הכנסה ?
 • בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?
 • ערעור על על שומת מס ערך מוסף עסקאות
 • סיווג מוצרים - מס הכנסה
 • סעיף 156 פקודת המכס
 • זכות לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון ?
 • הגדרת מבטח - חוק מע"מ
 • מיסים על יבוא ציוד רפואי - פטור מותנה ?
 • סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה
 • סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה - הפרשי הון בלתי מוסברים בין שתי הצהרות הון
 • מס רטרואקטיבי על ייבוא
 • תעריף מכס מכונות מכשירים חשמליים
 • חוק מס רכוש וקרן פיצויים - ערעור על החלטת ועדת ערר
 • חשבוניות פיקטיביות - סעיף 50 חוק מע"מ
 • ערעור מע"מ של כונס נכסים
 • ערעור מס קניה - תעריף מכס
 • האם קיימת חובה להגיש תוך שישה חודשים מיום הוצאתן של חשבוניות מס הנוגעות לעיסקה
 • מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה
 • מהי קרקע פנויה לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ?
 • ערעור על סיווג דירה לפי צו המיסים של עירייה
 • האם מע"מ הוא חלק משווי מקרקעין ?
 • האם יש מס על יער ?‏
 • סעיף 117 (א) (6) חוק מס ערך מוסף
 • סעיף 2 פקודת מס הכנסה
 • סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה
 • מס הכנסה - חופש המידע
 • אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה
 • אחוזי ריווח בלתי סבירים
 • ערעור מע"מ סוכן ביטוח
 • מס אפס - חוק אזור סחר חופשי באילת
 • ערעור מע"מ פסילת ספרים
 • נהג מונית עצמאי - ביקורת מס
 • ביקורת ניהול ספרים מס הכנסה - מסעדה
 • הפרש בין הצהרות הון בגלל מלאי
 • הוצאות מימון הלוואות בעלים
 • טענה מקדמית ערעור שומה
 • הוצאת חשבוניות לפני מועד הדיווח למע"מ
 • מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים
 • מחסום מס הכנסה / מחסום מע"מ - ביקורת ספרים
 • העלמת מס תשלום תלושי משכורת עובדים
 • הצהרת הון - מרצדס
 • דמי שימוש / פיצויים נזיקין - פטור ממס ?
 • סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול
 • מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג
 • ביקורות ספרים מס הכנסה - מסעדת פועלים
 • ערעור הפחתת הוצאות מחיה
 • סעיף 9(7) פקודת מס הכנסה - תאונת דרכים
 • סעיף 77 חוק מע"מ
 • חשבוניות קבלן משנה - חוקרי מס הכנסה
 • מהו קבלן בונה ? מס הכנסה
 • כתב אישום עבירת דיווח כוזב - חוק מע"מ
 • עוסק מורשה - אי גביה של מע"מ
 • מעסיק - חוק אזור סחר חופשי באילת
 • צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין
 • סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה
 • הסבת הכנסה
 • האם חיסכון הכנסה חייבת מס ?
 • חוק עדוד התעשיה (מסים) - הטבות
 • אי ניכוי ריבית והצמדה על הלוואה
 • "מס רווח" על פי סעיף 4(ב) לחוק מע"מ
 • מגן דוד אדום - פטור ממס
 • בקשת רשות ערעור - מס הכנסה
 • מיסים על ייבוא מכוניות - נמל
 • חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות
 • ניכוי מס עמלות - סעיף 170 פקודת מס הכנסה
 • מיסוי מקרקעין - ערעור על החלטת ועדת ערר
 • מס תשומות - כונס נכסים
 • מועד הגשת דו"ח מע"מ - פסק דין
 • מס הכנסות מבנין
 • חובת תשלום מס על קרקע ?
 • סיווג דירה / בית מלון - מס הכנסה
 • בניין משובח - צו מיסים עירייה
 • תקנה 2 (א) לתקנות מכס - תוספת על הובלה אווירית
 • צו לשימוש ארעי של אזרח
 • מס רטרואקטיבי - אחזקת מכוניות
 • קרקע תפוסה - צו מיסים
 • ערעור ניכוי מע"מ תשומות שלא כדין
 • ביקורת מס - קיזוז חשבוניות
 • מס קניה במכס
 • ועדת ערר קבילות פנקסים
 • עבירה לפי סעיף 117 (א) (6) לחוק מס ערך מוסף
 • תקנה 4 תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר)
 • מיסים - ויתור על היטלים בתמורה לביצוע עבודות
 • הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה
 • דוגמא לערעור מס הכנסה
 • חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג
 • הוצאה השומה לפי סעיף 12
 • אי רישום מלאי פתיחה בדו"ח רווח והפסד
 • ערעור מס קניה
 • הטבות מס חברה תעשייתית בהשקעת חוץ
 • איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?
 • מס הכנסה נהג מונית
 • רציונל כלכלי
 • סעיף 1 פקודת המכס - המושג בעל
 • תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי
 • הפרש מע"מ
 • הישבון מכס – מהו הישבון מכס ?
 • ביקורת מס הכנסה – דוגמא
 • קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח
 • הברחה של מוצרים לישראל ללא תשלום מיסים
 • מיסוי שותפות
 • מקדמות על הוצאות עודפות
 • קיזוז הפסדי הון מול רווחי הון ?
 • כתב אישום נגד יועץ מס / מנהל חשבונות
 • השמטת הכנסות
 • השוואה בין שתי הצהרות הון
 • הצהרת הון לא סבירה
 • ביקורת מס הכנסה תיווך נדל"ן
 • רשימוני יבוא - מס הכנסה
 • מתי נוצר חיוב מע"מ ?
 • התחמקות תשלום מס קניה - זיכוי עבירה
 • מפת אזורי מס למגורים
 • הטלת כפל מס
 • סיווג מוצרים מכס
 • מס רכוש על בנייה – אחוז שטח מנוצל לבנייה
 • הצהרות הון הפרשים
 • סעיף 83 חוק מס ערך מוסף
 • ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה
 • חיוב מס מי שבפועל נהנה מזכות במקרקעין שהועברה לו
 • הגשת מסמך כוזב – עבירה
 • מסלול ירוק מכס - כתב אישום
 • ערעור מס הכנסה
 • סעיף 188 לפקודת המכס
 • פטורים והנחות ממסים אילת
 • חוב בדין קדימה – ערעור
 • חוק מסי מכס ובלו שינוי תעריף
 • התחמקות ממס
 • מצב קודם היטל השבחה
 • טענת תום הלב – מע"מ תום לב
 • אי דיווח על הכנסות מעסק
 • תנאי רישום מקרקעין - אישורים תשלום מיסים
 • הצהרת הון גבוהה בגלל הלוואה
 • מהו מסמך אחר ? סעיף 38(א) חוק מע"מ
 • החזרת עודף ארנונה
 • קנס מנהלי מע"מ
 • תביעה נגד רואה חשבון על הגשת דו"ח
 • ניכוי מע"מ הרשות הפלסטינית
 • בקשה לפטור ממס קניה - מכס
 • קנסות בגין מע"מ עסקאות
 • מס מעסיקים - שנה ראשונה ?
 • חשבוניות מס שטחים
 • מענק לעובדים - הוצאה מוכרת ?
 • הוצאת חשבונית בלי עבודה
 • פשיטת רגל - זכות לקבל כספים בקופת גמל
 • חובות אבודים מע"מ
 • השמטת הכנסה מדוח
 • דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה
 • מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה
 • מס על סחורה שנגנבה ?
 • סעיף 220 לפקודת מס הכנסה
 • מיסי ארנונה כללית על בנק
 • החזרת דיון שלב ההשגה
 • חשבונית לא אמיתית
 • הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה
 • ערעור על השגה
 • השוואת הון - דוגמא
 • סעיף 83 לחוק מע"מ
 • חשבונית בלי סחורה
 • מיסים - על מי מוטל נטל ההוכחה ?
 • אי כתיבת סוג סחורה על חשבונית
 • שינוי יעוד קרקע חקלאית - מס הכנסה
 • אמנת בריסל - מכס
 • צו להקפאת הליכים - הוצאת חשבוניות
 • מס שבח מקרקעין על חלקה
 • האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?
 • הכנסה חלקית מנכס
 • ערעור על החלטת ועדת ערר ארנונה
 • הצהרת הון - אי הצהרה על גידול תכולת בית
 • ניכוי שכ"ט עו"ד ?
 • היטל בטחה
 • דו"ח אפס
 • הכנסות מעסק חנות - מס הכנסה
 • עבירת מס - מאסר או עבודות שירות ?
 • הגדרת תושב ישראל לצורכי מס הכנסה
 • חשבוניות פיקטיביות - כתב אישום
 • שומה לפי מיטב השפיטה
 • חובת הראיה על נישום
 • אי תשלום מס עסקאות מקרקעין
 • סעיף 152 לפקודת מס הכנסה
 • החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה
 • גזר דין העלמת מס
 • פטור ממס בולים
 • חישוב מס לפי מחיר שוק
 • מס יבוא
 • הכנסה נוספת של נכים
 • אי תשלום שכירות
 • ניכוי הוצאות ריבית ריאלית
 • היטל השבחה על מגרש
 • מבנה על קרקע חקלאית - ארנונה ?
 • תשלום למניעת תחרות
 • מיסוי בני זוג
 • הישבון
 • הגדרת "בעל" חוק מס רכוש
 • ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?
 • החזר מס קניה
 • העלמת מס - יסוד נפשי
 • 4 שנים - פטור ממס שבח כל ארבע שנים
 • היטל השבחה תוכנית עתידית
 • פטור מותנה ממס
 • הקלות מס אילת
 • אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן
 • פירוק איגוד מקרקעין
 • ארנונה חברה ממשלתית
 • ארנונה בית אבות
 • היטל סלילה
 • ארנונה - הקפאה
 • ניכוי מס - עמלת ניהול תיקי השקעות
 • זיוף חשבוניות
 • פטור מארנונה כללית
 • ניכוי מס קופת גמל
 • מהו מס בולים ?
 • הודעת איסור להוציא חשבוניות מס
 • הבדלים בין יועץ מס לבין מנהל חשבונות
 • מימוש זכויות בנכס - היטל השבחה
 • אמיתות חשבונית מס

  חוקים
 • חוק דמי אבטלה
 • קוד סעדים בית משפט - (מלא )
 • חוק הגיור
 • חוק ימי מחלה
 • חוק גיוס חובה
 • חוק ימי חופשה
 • חוק דמי מחלה
 • חוק כרטיסי חיוב
 • חוק דמי הבראה
 • חוק כרטיסי אשראי
 • חוק כלי יריה
 • חוק כלבים מסוכנים
 • חוק כביש 6
 • חוק כניסה לישראל
 • חוק כנוביץ
 • חוק כינוס נכסים
 • חוק ועדות חקירה
 • חוק אוויר נקי
 • חוק השבות
 • חוק דיני עבודה
 • חוק גילוי נאות
 • חוק זכויות הצרכן
 • חוק אלכוהול
 • חוק חינוך חובה
 • חוק ארנונה
 • חוק חופשה
 • חוק אכיפת פסקי חוץ
 • חוק ט' באב
 • חוק בתים משותפים
 • חוק טיפולי פוריות
 • חוק ביטול עסקה
 • חוק טיפים
 • חוק גל
 • חוק טבע
 • חוק לשכת עורכי הדין
 • חוק לישראל
 • חוק למניעת מפגעים
 • חוק מיסוי מקרקעין
 • חוק מע"מ
 • חוק מכר דירות
 • חוק מידע גנטי
 • חוק מבקר המדינה
 • חוק מאגרי מידע
 • חוק משק החשמל
 • חוק ניירות ערך
 • חוק נהרי
 • חוק נכסים של נספי שואה
 • חוק נכסי נפקדים
 • חוק ני"ע
 • חוק נפגעי עבירה
 • חוק הגנת הצרכן החזרת מוצר
 • חוק זכויות יוצרים
 • חוק זכויות מבצעים
 • חוק זכויות מטפחים
 • חוק נכסי המדינה
 • חוק שיקים ללא כיסוי
 • חוק מוגבלויות
 • חוק תביעות ייצוגיות
 • חוק תביעות קטנות
 • חוק סדר הדין הפלילי
 • חוק דיינים
 • חוק ריבית והצמדה
 • חוק תמ"א 38
 • חוק זכויות הפרט
 • חוק צנעת הפרט
 • חוק עשיית עושר ולא במשפט
 • חוק אפליה מתקנת
 • חוק נגד הטרדה מינית
 • חוק אימוץ ילדים
 • חוק נגד הכחשת שואה
 • חוק נגד זנות
 • חוק עבודה
 • חוק עובדים זרים
 • חוק עבודה בישיבה
 • חוק הגנת השכר
 • חוק שכר מינימום
 • חוק זכויות הדייר
 • חוק דיור ציבורי
 • חוק עוולות מסחריות
 • חוק נגד גזענות
 • חוק רישוי עסקים
 • חוק הגבלים עסקיים
 • חוק התייעלות כלכלית
 • חוק פיצויים
 • חוק עבודת נוער
 • חוק עבודת נשים
 • חוק השוויון
 • חוק נגד אפליה
 • חוק פרישה
 • חוק פנסיה חובה
 • חוק צרכנות
 • חוק הפליה
 • חוק החזרת מוצרים לחנות
 • חוק קרן פנסיה
 • חוק תרומת איברים
 • חוק זכויות המטופל
 • חוק זכויות הסוכן
 • חוק פונדקאות
 • חוק נוער
 • חוק רואי חשבון
 • חוק קופות הגמל
 • חוק קצבת ילדים
 • חוק קצבת זקנה
 • חוק ספאם
 • חוק דואר זבל
 • חוק זכויות יולדת
 • חוק הבטחת הכנסה
 • חוק הפריה חוץ גופית
 • חוק עזר עירוני
 • חוק הרבנות
 • חוק זכויות תלמיד
 • חוק ליקויי למידה
 • חוק זכויות הסטודנט
 • חוק זכויות האזרח הוותיק
 • חוק ביקורת פנימית
 • חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • חוק דגל ישראל
 • חוק דרכונים
 • חוק הגמלאות
 • חוק צינון
 • חוק חיילים משוחררים
 • חוק זכויות המורה
 • חוק נהג חדש
 • חוק רשות השידור
 • חוק האזנת סתר
 • חוק זכויות השוכר והמשכיר
 • חוק נגד הסתה
 • חוק רעש
 • חוק שילוט
 • חוק נגד עישון
 • חוק ניסויים בבעלי חיים
 • חוק צה"ל
 • חוק פינוי בינוי
 • חוק צריכת מים
 • חוק הביוב
 • חוק רישום קבלנים
 • חוק סיעוד
 • חוק עבודה ומנוחה
 • חוק שעות עבודה
 • חוק קצבת שארים
 • חוק צבאי
 • חוק אסירים
 • חוק בית סוהר
 • חוק שבס
 • חוק תכנון ובניה
 • חוק התפטרות
 • חוק הודעה מוקדמת
 • חוק הודעה לעובד
 • חוק הריון עבודה
 • חוק הפרשה לפנסיה
 • חוק הוצאות נסיעה
 • חוק התפטרות לאחר לידה
 • חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
 • חוק הרשויות המקומיות משמעת
 • חוק הקולנוע
 • חוק הלנת פיצויים
 • חוק הלנת שכר
 • חוק מס שבח
 • חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים
 • חוק צ'רנוביל
 • חוק הרשות לפיתוח ירושלים
 • חוק הרשות לפיתוח הנגב
 • חוק הרשות לפיתוח הגליל
 • חוק השכירות והשאילה
 • חוק מעליות
 • חוק בצורת
 • חוק שמאי מקרקעין
 • חוק המים החדש
 • חוק היערות
 • חוק היטל השבחה
 • חוק מרפסות
 • חוק הפקעת קרקעות
 • חוק המרעה
 • חוק מעלית שבת
 • חוק הלוואות לדיור
 • חוק פרגולה
 • חוק מס השבחה
 • חוק היטל הטמנה
 • חוק מערכות תשלומים
 • חוק היטלי סחר
 • חוק הלוואות שכר לימוד
 • חוק הלוואות לדיור
 • חוק חשמל
 • חוק התקנים
 • חוק הוצל"פ
 • חוק הפרווה
 • חוק הוצאה לפועל
 • חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
 • חוק חברות ממשלתיות
 • חוק ייעוץ השקעות
 • חוק הייעוץ
 • חוק הלוואות חוץ בנקאיות
 • חוק השבת אבידה
 • חוק ספרי לימוד
 • חוק ספריות ציבוריות
 • חוק הפרוות
 • חוק הימורים באינטרנט
 • חוק הספרים
 • חוק הזמנת טכנאי
 • חוק התנתקות משירותים ממושכים
 • חוק התנתקות מספק שירות
 • חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים
 • חוק פיקדון בקבוקים
 • חוק החופים
 • חוק כנרת
 • חוק הגנת הצומח
 • חוק הים
 • חוק הטיס
 • חוק ערוץ 2
 • חוק טכנאים
 • חוק הימורים
 • חוק מחזור
 • חוק מס קניה
 • חוק מס בולים
 • חוק מס מקביל
 • חוק מס הכנסה
 • חוק ריבית
 • חוק מס רכישה
 • חוק מס מכירה
 • חוק מס עזבון
 • חוק מס רכוש
 • חוק הכשרות המשפטית
 • חוק אמהות
 • חוק הליכי חקירה והעדה
 • חוק טיפול שיניים חינם
 • חוק התנתקות
 • חוק הלוביסטים
 • חוק התקציב
 • חוק הליבה
 • חוק הכנסת
 • חוק טיפול בחולי נפש
 • חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • חוק מעונות יום שיקומיים
 • חוק ביטוח אבטלה
 • חוק הרצל
 • חוק היועץ המשפטי לממשלה
 • חוק הווטרנים
 • חוק הצהרת מוות
 • חוק המרת דת
 • חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים
 • חוק הקאדים
 • חוק ביטוח נכות
 • חוק ביטוח תאונות
 • חוק ביטוח נפגעי חיסון
 • חוק מד"א
 • חוק ביטוח ספורט
 • חוק מכוניות ישנות
 • חוק מעבר חציה
 • חוק משכנתא
 • חוק ביטוח
 • חוק ביטוח מנהלים
 • חוק ביטוח רכב
 • חוק ביטוח סיעוד
 • חוק ליסינג
 • חוק גריטה
 • חוק הורדת רכב מהכביש
 • חוק הינשוף
 • חוק כביש אגרה
 • חוק רכב משומש
 • חוק מאבחנים דידקטיים
 • חוק שיניים
 • חוק בריאות
 • חוק אלמנות צה"ל
 • חוק בריאות הנפש
 • חוק בחירות
 • חוק נישואים אזרחיים
 • חוק בדיקת רקמות
 • חוק אבהות
 • חוק בשורת איוב
 • חוק משפחות שכולות
 • חוק שחרור על תנאי ממאסר
 • חוק אשפוז כפוי
 • חוק דרעי
 • חוק חולי נפש
 • חוק אפוטרופוס
 • חוק אסירי ציון
 • חוק אמנת האג
 • חוק אלימות במשפחה
 • חוק ברית הזוגיות
 • חוק דמי לידה
 • חוק גביית קנסות
 • חוק גזזת
 • חוק אחריות המדינה
 • חוק ארכיונים
 • חוק מזונות
 • חוק גיל הנישואין
 • חוק דחיית שירות
 • חוק בדר עופר
 • חוק גנדי
 • חוק בגידה
 • חוק גיל ההסכמה
 • חוק ארוחה יומית לתלמיד
 • חוק לא תעמוד על דם רעך
 • חוק דמי חופשה
 • חוק סכסוכי עבודה
 • חוק עבודה במשמרות אישה בהריון
 • חוק אתיקה לשופטים
 • חוק בית דין לעבודה
 • חוק עו"ד
 • חוק אתיקה עורכי דין
 • חוק איסור עבודה בשבת
 • חוק דיווח שעות עבודה
 • חוק ישיבה בעבודה
 • חוק בטיחות בעבודה
 • חוק עבודה בגובה
 • חוק ציוד מגן אישי בעבודה
 • חוק בגדי עבודה
 • חוק גן ילדים
 • חוק גנים פרטיים
 • חוק ארגון ופיקוח על העבודה
 • חוק יום העצמאות / חוק יום השואה / חוק יום ירושלים
 • חוק אנג'לים
 • חוק איסור שיבוט
 • חוק מאגר ביומטרי
 • חוק אנרגיה סולארית
 • חוק איסור סחר בבני אדם
 • חוק אבטחה
 • חוק ויקיפדיה
 • חוק בית משפט
 • חוק בוררות
 • חוק מחשבים
 • חוק צ'קים ללא כיסוי
 • חוק איסור מימון טרור
 • חוק בכר
 • חוק אשראי
 • חוק איסור גידול חזיר
 • חוק איסור פרסומות בבתי ספר
 • חוק החזרת בקבוקים
 • חוק גופים ציבוריים
 • חוק גז טבעי
 • חוק אמת בפרסום
 • חוק בנק הדואר
 • חוק מאגרי מידע
 • חוק איסור התערבות גנטית
 • חוק איסור סחר באיברים
 • חוק אכיפה משלימה
 • חוק איסור הונאה בכשרות
 • חוק החזקת נשק
 • חוק אגרת טלויזיה
 • חוק איסור שתיית אלכוהול
 • חוק האריזות
 • חוק טוקבקים
 • חוק מוצרים פגומים
 • חוק איסור מכירת סיגריות לקטינים
 • חוק אכיפה סביבתית סמכויות פקחים
 • חוק בשר ומוצריו
 • חוק איסור עישון במקומות עבודה
 • חוק גנים לאומיים
 • חוק בעלי חיים
 • חוק דייג
 • חוק בטיחות במקומות ציבוריים
 • חוק אסבסט
 • חוק דלקנים  לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

 • רקע תחתון  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון