התיישנות תביעת דמי חופשה - 4 שנים


התיישנות תביעת דמי חופשה
לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, תקופת ההתיישנות של תביעה לחופשה, לדמי חופשה וכן לפדיון חופשה היא בת 3 שנים. בית הדין לעבודה קבע בפסיקתו כי יש להבדיל בין התיישנות של הזכות לתבוע חופשה ודמי חופשה לבין התיישנות של הזכות לתבוע פדיון חופשה. הזכות לתבוע פדיון חופשה, נולדת עם הפסקת העבודה. ממועד הפסקת העבודה ואילך, יש שלוש שנים שבמהלכן לא מתיישנת הזכות לתבוע את פדיון החופשה. בהתאם להלכה הפסוקה, את תקופת ההתיישנות בת 3 שנים יש להוסיף לשנה נוספת (קודמת) שבה היה ניתן לצבור את החופשה השנתית, לפי סעיף 7 לחוק חופשה שנתית.

ארבע שנות זכאות לאחר סיום יחסי עבודה
מרבית התביעות הנוגעות לאי תשלום דמי חופשה מוגשות לבית הדין לעבודה לאחר סיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים, בהתאם להוראות ההתיישנות שנקבעו בחוק חופשה שנתית, יש לבדוק את זכויותיו של העובד ביחס ל - 4 שנות העבודה האחרונות שכן נכון לסיום יחסי העבודה בין הצדדים עומדת לרשות העובד זכאות ביחס לשנה השוטפת ושלוש השנים שקדמו לה ולמעשה העובד "מאבד" את זכותו לדמי חופשה מעבר ל 4 השנים האחרונות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חישוב דמי חופשה

 2. חוק חופשה

 3. חוק דמי חופשה

 4. חוק ימי חופשה

 5. יציאה לשבתון

 6. יציאה לחל"ת ל- 3 שנים

 7. תקנות ימי חופשה

 8. שווי יום חופשה

 9. תקנות חופשה שנתית

 10. חופשה צבורה בלתי מנוצלת

 11. תשלום פדיון חופשה

 12. אי ניצול חופשה עקב פציעה

 13. סירוב מעביד לתת חופשה לעובד

 14. התיישנות פדיון חופשה

 15. עבודה בימי שישי פדיון חופשה

 16. דמי החופשה לעובד שעתי

 17. פדיון חופשה שנתית בסיום עבודה

 18. שווי ימי חופשה שלא נוצלו

 19. תביעה לתשלום פדיון ימי חופשה

 20. התיישנות תביעת דמי חופשה - 4 שנים

 21. יציאה לחופש ללא אישור מהמעסיק

 22. יציאה לחופשה בלי להודיע למקום העבודה

 23. האם יום העצמאות הוא יום שבתון ?

 24. תקופת אכשרה לדמי אבטלה - פדיון ימי חופשה

 25. חופשה ללא תשלום - בקשה לעבודה פרטית

 26. התיישנות תביעה בגין פדיון ימי חופשה

 27. פנקס חופשה - נטל ההוכחה תשלום דמי חופשה

 28. האם עובד שעתי יכול לצבור ימי חופשה ?

 29. פיצויים בגין עוגמת נפש ופדיון ימי חופשה

 30. איסור על תשלום פדיון חופשה בתוך תקופת העבודה

 31. הוצאת עובד לחופשה בניגוד לרצונו - חופשה כפויה

 32. צבירת ימי חופשה - חובת המעביד להוציא עובדים לחופשה

 33. האם אחזקת רכב מהווה רכיב לחישוב פדיון חופשה ?

 34. צבירת ימי חופשה שנתית בתקופת היעדרות מפאת מחלה

 35. האם שעות נוספות המהווה בסיס לחישוב פדיון חופשה ?

 36. תביעה לתשלום פדיון חופשה ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין

 37. צבירת ימי חופשה עובד מדינה - פיצויי פיטורים מעל 100% - תקשי"ר

 38. תביעת מאמן במכון כושר לתשלום פיצויי פיטורים ופדיון חופשה

 39. ימי חופשה לעובדים בענף השמירה - צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון