ניצול יחסי מרות בעבודה


הגדרת המונח יחסי מרות
המונח "יחסי מרות" במקום עבודה אינו מתייחס רק ליחסי מרות ישירים, אלא גם למצב דברים בו העובד והעובדת נמצאים במעמדות שונים בהירארכיה הארגונית. עצם השוני במעמד, מעניק לבכיר מבין השניים כוח והשפעה על העובד ועל מעמדו במקום העבודה, אף בלא הפעלת לחץ או כפייה מפורשים מצידו כלפיו, ואף אם אין כל כוונה ליצור לחץ או כפייה כאמור.

ניצול יחסי מרות
בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסיקתו כי בהטרדה מינית המתבצעת במקום העבודה תוך ניצול מרות, אין הכרח להראות את חוסר העניין של המוטרד באותה הטרדה נוכח העובדה שמערכות יחסים במסגרת יחסי העבודה הכוללים יחסי מרות, יכולות להוות קרקע פורייה לניצול בעל אופי מיני של הכפוף ובהתקיים יחסי מרות, הגישה הרווחת כיון בבתי המשפט היא כי גם במקרים של הסכמה לכאורה של העובד להתנהגויות מטרידות, בית המשפט יקבע כי ההתנהגות אינה בגדר הסכמה. השאלה האם ממונה ניצל את מרותו לביצוע מעשים המהווים הטרדה מינית, תוכרע בשים לב למכלול הנסיבות וההקשר ובנוסף, יש לבחון האם הנפגע היה מודע למעמדו של הפוגע במקום העבודה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק עבודה

 2. חוק עבודת נוער

 3. חוק בגדי עבודה

 4. חוק דיני עבודה

 5. חוק עבודה בגובה

 6. חוק ישיבה בעבודה

 7. חוק עבודה בישיבה

 8. החלקה במקום עבודה

 9. הכחשת הזמנת עבודה

 10. אי הצעת עבודה אחרת

 11. חוק בית דין לעבודה

 12. החלקה בעבודה

 13. הפסקת עבודה בגיל 65

 14. עבודה מעל 8 שעות

 15. תקנות עבודת נוער

 16. התייבשות בעבודה

 17. תקנות דיני עבודה

 18. ניצול יחסי מרות בעבודה

 19. התדרדרות ביחסי העבודה

 20. הפסקות בזמן העבודה

 21. תקנות נפגעי עבודה

 22. הפסקת עבודה בגלל הפרטה

 23. תקנות עבודה בגובה

 24. איפוס ותק בעבודה

 25. יחס משפיל בעבודה

 26. שתי תביעות בית דין לעבודה

 27. מקום ביצוע העבודה

 28. סביבת עבודה לחוצה

 29. חוק ציוד מגן אישי בעבודה

 30. הכנת מפות - עבודות תשתית

 31. פקודת מחלקת העבודה

 32. האם טיול נחשב ליום עבודה ?

 33. תקנות עבודה סוציאלית

 34. קורס הכשרה - עבודה חודש אחד

 35. כימות תביעה בית דין לעבודה

 36. שיקולים זרים - הפסקת עבודה

 37. חוק ארגון ופיקוח על העבודה

 38. חוק שירות עבודה בשעת-חירום

 39. שינוי ארגוני בעבודה

 40. השהייה של יחסי העבודה

 41. עבודה באסבסט שלא כדין

 42. עבודה צמיתה – תקנות התקשי"ר

 43. חוק זמן הפסקה בעבודה

 44. בית דין לעבודה – תביעה למוסד

 45. צמצום כוח עבודה במפעל

 46. דחיית בקשה לחזרה לעבודה

 47. הרמת דברים כבדים בעבודה

 48. דרישה ללבוש חצאית בעבודה

 49. הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה

 50. סחיבת משאות כבדים בעבודה

 51. האם הקלטה קבילה בבית דין לעבודה

 52. תביעה בגין אי קבלה לעבודה

 53. מה אורכה של תקופת העבודה ?

 54. גרסאות סותרות - נסיבות סיום העבודה

 55. כושר עבודה פחות מ- 50 אחוז - שיקום

 56. חושפי שחיתויות במקום העבודה

 57. תביעה בגין הזמנת עבודות תשתית

 58. אי החתמת כרטיס נוכחות בעבודה

 59. אובדן מוחלט של כושר העבודה - מזכירה

 60. הפסקות של חודש חודשיים בעבודה

 61. עזיבת מקום עבודה לפני סיום יום עבודה

 62. תחולת הדין הירדני בדיני עבודה

 63. עבודה ללא ציוד מיגון מתאים ללא הדרכה

 64. תביעה נגד מקום עבודה לאחר סיום העבודה

 65. תקופת עבודה מעל 35 שנים - ותק פנסיוני

 66. אילו חוקים חלים בבית דין לעבודה

 67. הגבלה קלה עד בינונית בכושר העבודה

 68. חיוב רטרואקטיבי בגין עבודות תיעול

 69. החתמת כרטיס נוכחות בעבודה ע"י אחרים

 70. הגבלת ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה

 71. הפסקת עבודה בנסיבות הקשורות למצב הבריאותי

 72. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו

 73. האם יש לראות את עבודתה של התובעת כעזרה משפחתית ?

 74. פסק בוררין - הממונה האזורי על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה

 75. הפסקת עבודה שאינה עולה על 6 חודשים אינה פוגעת ברציפות העבודה

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון