אחריות מעביד למניעת הטרדה מינית בעבודה


אחריות מעביד למעשים של עובדיו
נקבע, כי החוק מטיל אחריות על מעבידים בשל הטרדה מינית שביצעו עובדיהם או ממונים מטעמם במסגרת יחסי העבודה. בבסיס אחריות זו עומדת ההנחה לפיה, המעביד הינו בעל חובות אימון כלפי עובדיו ועליו חובה לדאוג לרווחתם ולספק להם סביבת עבודה חפה ממעשים של הטרדה מינית. חובתו של המעביד לשמור על כבוד על העובד המועסק על ידו ולהגן על פרטיותו. חובה זו נובעת חוזה העבודה שבין הצדדים והחובה לקיימו בתום לב.

מתי תוטל אחריות על המעביד
אחריות תוטל על מעביד מקום בו לא מילא את חובותיו על פי החוק למניעת הטרדה מינית ועל פי התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) נקבע, כי על המעביד להביא לידיעת כל עובד את איסור על ההטרדה המינית והתנכלות, לאפשר לעובדים להשתתף בשעות העבודה בפעולות שעניינן הדרכה והסברה למניעת הטרדה והתנכלות. כמו כן נקבע כי, המעביד חייב למנות אחראי על טיפול בתלונות בגין הטרדה מינית וכן לערוך תקנון במקרה שמעסיק יותר מ-25 עובדים על מנת להבהיר לעובדים את הוראות החוק ואת התקנות למניעת הטרדה מינית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטרדה מינית בעבודה

 2. חוק נגד הטרדה מינית

 3. תקנות הטרדה מינית

 4. הטרדה מינית - שוטר

 5. פקחיות חניה - הטרדה מינית

 6. טיפול בתלונה על הטרדה מינית

 7. הטרדה מינית והתנכלות

 8. תביעה על הטרדה מינית של קצינה

 9. הערות מיניות כלפי עובדת

 10. התפטרות בגלל הטרדה מינית

 11. הגשת תלונה על הטרדה מינית באיחור

 12. נטל ההוכחה בתביעה שעילתה הטרדה מינית

 13. האם מקרה הטרדה מינית מצדיק פיטורים ?

 14. פיצויים - הטרדה מינית - תלונה במשטרה

 15. אחריות מעביד למניעת הטרדה מינית בעבודה

 16. פיצוי בגין הטרדה מינית - פיצוי עונשיים

 17. הטרדה מינית של מלצרית - פיצויים ?

 18. התיישנות 3 שנים - חוק למניעת הטרדה מינית

 19. זיכוי הטרדה מינית - הרשעה התנהגות בלתי הולמת

 20. פיטורי עובדת שהגישה תלונה על הטרדה מינית

 21. פיצוי על עוגמת נפש בגין הטרדה מינית בעבודה

 22. מעשים שייחשבו כהטרדה מינית ללא קשר לעניין של המוטרד

 23. הרשעה במעשה מגונה באדם, הטרדה מינית ומעשה מגונה בפומבי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון