פיצוי בגין הטרדה מינית

פיצוי בגין הטרדה מינית
על פי סעיף 6 לחוק למניעת הטרדה מינית, רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה על סך של 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק וזאת בשל הטרדה מינית או התנכלות. מטרת הפיצוי הקבועה בסעיף זה נועדה לשם הרתעה וקביעת נורמות ראויות במקום העבודה ויש לה אף מאפיינים עונשים בנוסף לפיצוי על נזק ממשי. בבואו של בית הדין לעבודה לבחון את גובהה הפיצוי הוא יבחן את מדרג חומרתם של המעשים ה מהווים את ההטרדה המינית וכלל נסיבות העניין ויפעיל את שיקול דעתו על מנת לשכלל את מכלול הנתונים. בין השאר יש לבחון האם המוטרד נפגע בתנאי עבודתו או בשכרו, כמו כן יש לבדוק האם נפגע העובד בביטחונו התעסוקתי בעקבות אותם אירועים.

ההבדל בין פיצויים על הפרת החוק לבין פיצויים עונשיים
יש הבדל בין פיצויים סטטוטוריים (הקבועים בחוק) ופיצויים עונשיים. הפיצויים העונשיים מטרתם להעניש את המזיק על התנהגותו, על ידי חיובו בפיצויים בסכום העולה על הנזק שגרם, וכן הם מיועדים להרתיע את המזיק ואחרים. לעומת זאת, פיצויים סטטוטוריים יש להם מטרה הרתעתית ולצידה מטרה נוספת, לאפשר לניזוק לזכות בסעד בגין נזק שקשה מטיבו להוכחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטרדה מינית בעבודה

 2. חוק נגד הטרדה מינית

 3. תקנות הטרדה מינית

 4. הטרדה מינית - שוטר

 5. פקחיות חניה - הטרדה מינית

 6. טיפול בתלונה על הטרדה מינית

 7. הטרדה מינית והתנכלות

 8. תביעה על הטרדה מינית של קצינה

 9. הערות מיניות כלפי עובדת

 10. התפטרות בגלל הטרדה מינית

 11. הגשת תלונה על הטרדה מינית באיחור

 12. נטל ההוכחה בתביעה שעילתה הטרדה מינית

 13. האם מקרה הטרדה מינית מצדיק פיטורים ?

 14. פיצויים - הטרדה מינית - תלונה במשטרה

 15. אחריות מעביד למניעת הטרדה מינית בעבודה

 16. פיצוי בגין הטרדה מינית - פיצוי עונשיים

 17. הטרדה מינית של מלצרית - פיצויים ?

 18. התיישנות 3 שנים - חוק למניעת הטרדה מינית

 19. זיכוי הטרדה מינית - הרשעה התנהגות בלתי הולמת

 20. פיטורי עובדת שהגישה תלונה על הטרדה מינית

 21. פיצוי על עוגמת נפש בגין הטרדה מינית בעבודה

 22. מעשים שייחשבו כהטרדה מינית ללא קשר לעניין של המוטרד

 23. הרשעה במעשה מגונה באדם, הטרדה מינית ומעשה מגונה בפומבי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון