מעשים שייחשבו כהטרדה מינית ללא קשר לעניין של המוטרד


במקרים הבאים המעשים ייחשבו כהטרדה מינית ללא קשר לעניין של המוטרד

קטין או חסר ישע - תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין

מטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי - תוך ניצול תלות של במטפל

עובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות - תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות

תלמיד בכיתה י"ב, או י"ד, שאינו קטין , תוך ניצול יחסי מרות בלימודים

תלמיד או סטודנט , תוך ניצול יחסי מרות בלימודים

משתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים במסגרת תעסוקה תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטרדה מינית בעבודה

 2. חוק נגד הטרדה מינית

 3. תקנות הטרדה מינית

 4. הטרדה מינית - שוטר

 5. פקחיות חניה - הטרדה מינית

 6. טיפול בתלונה על הטרדה מינית

 7. הטרדה מינית והתנכלות

 8. תביעה על הטרדה מינית של קצינה

 9. הערות מיניות כלפי עובדת

 10. התפטרות בגלל הטרדה מינית

 11. הגשת תלונה על הטרדה מינית באיחור

 12. נטל ההוכחה בתביעה שעילתה הטרדה מינית

 13. האם מקרה הטרדה מינית מצדיק פיטורים ?

 14. פיצויים - הטרדה מינית - תלונה במשטרה

 15. אחריות מעביד למניעת הטרדה מינית בעבודה

 16. פיצוי בגין הטרדה מינית - פיצוי עונשיים

 17. הטרדה מינית של מלצרית - פיצויים ?

 18. התיישנות 3 שנים - חוק למניעת הטרדה מינית

 19. זיכוי הטרדה מינית - הרשעה התנהגות בלתי הולמת

 20. פיטורי עובדת שהגישה תלונה על הטרדה מינית

 21. פיצוי על עוגמת נפש בגין הטרדה מינית בעבודה

 22. מעשים שייחשבו כהטרדה מינית ללא קשר לעניין של המוטרד

 23. הרשעה במעשה מגונה באדם, הטרדה מינית ומעשה מגונה בפומבי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון