פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

נטען כי לא הוצג פתרון לנושא התנועה ולא ניתן להבין מהיכן תגיע תנועת המכוניות הן של דיירי הרחוב והן של אורחיהם. רחוב בן יוסף הינו רחוב הולנדי קטן וצר ועמוס מאוד ממילא.


למשיבים ניתנו כמה הזדמנויות לצרף נספח תנועה מעודכן אולם הפתרון התנועתי לא הוצג במסמכי התכנית.
התכנית כוללת תוספת 4 יחידות דיור, המחייבות 8 חניות ונסמכת על רחוב בן יוסף שהינו רחוב צר באופן בו גם היום קשה המעבר ברחוב ברכב מפאת רכבים החונים בשני צידי הכביש, בנסיבות האלה אישור 4 יחידות דיור ו – 8 חניות נוספות הגם שחלקן בחניון תת קרקעי תגביר את מצוקת המעבר והשימוש ברחוב.
למעט רכבי דיירי היחידות עצמן תוספת היחידות תגרור עומס מוגבר ברחוב (אורחים, ספקים, בעלי מקצוע וכיו"ב). תוספת יחידות דיור במחיר של פגיעה בקניינים ובאיכות חייהם של העוררים אינה סבירה ויש להציג פתרון תחבורתי הולם תחילה.
הפתרון הראוי הינו הסדרת הגישה למגרש מכיוון רחוב התכלת שהינו רחוב רחב מספיק נטול כל מגבלת שיפועים ו/או שדה ראיה. העוררים אף תמכו את עררם בחוות דעת מהנדס תנועה.


תמצית טענות המשיבים


המשיבים הגישו מספר תכניות ונבדקו אלטרנטיבות שונות כאשר התכנית שהופקדה הוגשה בהתאם להמלצתו של יועץ התנועה של העירייה, יתרונו של הפתרון המוצע הינו שהוא מאפשר חניות אורחים ברחוב התכלת ומתאים להפרשי הגבהים בין רחוב התכלת ובין רחוב שלמה בן יוסף.
בנספח הבינוי בתכנית מסומן החניון התת קרקעי ובו 12 חניות כלי רכב, כמו כן מסומנת כניסת הולכי רגל וחניית אורחים ברחוב התכלת ברחוב המופקע. העוררים מדברים על עומס מוגבר על ידי אורחים וספקים כאשר יוחדה חניית אורחים ברחוב התכלת.
רחוב בן יוסף אינו רחוב הולנדי קטן וצר כפי שנטען רוחבו מגיע עד 8 מטר והוא משרת מספר זעום של מכוניות.
גם המשיבים תמכו דעתם בחוות דעת מהנדס תנועה.
תמצית עמדת הועדה המקומיתרחוב התכלת הינו רחוב ראשי יחסית עם זכות לרוחב דרך של 17 מטר, הכולל חניות מקבילות בשתי פאותיו, ומוגדר כרחוב נופי לשימור עם שדרת עצים.
רחוב בן יוסף הינו רחוב משולב דו סטרי ללא מוצא באורך של 150 מטר, עם זכות דרך של 10 מטר, ולאורכו בניה צמודת קרקע ולכן ברור כי תכנונית ותנועתית נכון לבחור דווקא את רחוב שלמה בן יוסף לגישה לחניות.
הפתרון מנצל את הפרשי הגובה הקיימים ויוצר הפרדה מלאה בין כניסת הולכי הרגל וגישת כלי הרכב למגרש. התכנון נותן מענה ציבורי טוב לאורחים, ספקים, בעלי מקצוע וכיו"ב.


דיון והכרעהועדת הערר דנה בערר, שמעה את טענות הצדדים ואף יצאה לסיור במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים ומצאה כדלקמן:
רחוב שלמה בן יוסף מאופיין בבניה צמודת קרקע של כ - 2 קומות.
בעת הסיור (שעות הבוקר) הרחוב היה שקט וללא תנועת כלי רכב.
לכל המבנים הגובלים ברחוב יש מקומות חניה מקורים.
רחוב התכלת מאופיין במבנים צמודי קרקע, לחלקם כניסת רכב מאותו רחוב
מדרום למתחם נבנה פרויקט חסון, קומפלקס צמודי קרקע כולל חניה משותפת מונמכת ביחס לכביש.
מפלס רחוב בן יוסף הגובל במתחם נמוך ממפלס רחוב התכלת.
בחזית המתחם מרחוב התכלת קיים עץ ושינגטוניה אחד.
מצפון בחזית רחוב התכלת 3 שורות עצים ותיקים.
אנו סבורים כי התכנון המוצע במסגרת התכנית במתכונתה המופקדת הינה תכנון ראוי ונכון ולהלן נימוקינו:
ראשית יש לציין כי התכנון כולל חניות מספיקות (12 ל – 6 יחידות דיור), בתחום המגרש תוך ניצול הטופוגרפיה שלו ויצירת מרתף חניה, כמו גם הקצאת חניות לאורחים ברחוב התכלת.
הווה אומר מדובר בתכנון הטבעי למגרש כגון דא.
שנית, אנו סבורים כי רחוב שלמה בן יוסף הינו תשתית ציבורית דלת משתמשים וכי אין כל פסול בתוספת של כניסות ויציאות של 8 רכבים נוספים דרך אותה תשתית אשר אמורה לשמש את הציבור בכללו. נבהיר כי תקן החניה כמו גם הרישוי ברחוב מחייבים חנייה בתוך המגרשים, אולם חרף האמור נמצא כי חלק מהמשתמשים עושים שימוש בשטח הרחוב לצורך החניה אם מטעמי נוחות ואם מטעמים של שימוש אחר בחצר הבית.
כך או אחרת, גם נוכח אותו שימוש ברחוב כניסת ויציאת 8 מכוניות נוספות באותה דרך שהינה דרך רחבה ביחס להיותה דרך משולבת לא תעלה ולא תוריד.
תכנון זה עדיף לטעמנו על התכנון האלטרנטיבי של כניסה מרחוב התכלת שאז לא יהיה פתרון לחניות האורחים המתוכננות באותו כיוון ויצא שכרה של הסביבה, לרבות העוררים בהפסדה.
לא זו אף זו, באופן זה הפניית האורחים היא לרבות התכלת בעוד על פי האלטרנטיבה של העוררים הם יופנו, מן הסתם לרחוב בן יוסף.
סיכומם של דברים הן מהטעמים של טופוגרפית המגרש, הן מבחינת המצאי האפשרי בכל אחת מהקטגוריות, הן מהיבט של בחינת המשתמשים בדרך והן מבחינת השימוש בתשתיות הציבוריות אנו סבורים כי הפתרון שנבחר הוא הפתרון הנכון ולפיכך אנו דוחים את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון