פיצויים בגין עוגמת נפש ופדיון ימי חופשה

תביעה לתשלום פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, פיצויים בגין עוגמת נפש ופדיון ימי חופשה.

להלן עובדות המקרה:

1. הנתבעת הינה חברה המפעילה מינימרקט בקרית ים המעסיקה שמונה עובדים לפחות (להלן: "המינימרקט").

2. התובעת עבדה במינימרקט במעדניה ועסקה במכירת גבינות ונקניקים.

3. התובעת עבדה במינימרקט מתאריך 10/1/02 ועד ליום 12/7/11, מועד בו פוטרה מעבודתה במקום.

4. התובעת עבדה בהיקף של 56% משרה במעדניה, בשכר יומי לפי 20.92 ₪ לשעה לפי תלוש שכר של חודש 4/2011.
יום חג או מחלה או חופשה חושבו לפי בסיס שכר יומי של 94. ₪.

5. התובעת נהגה כל שנה לנסוע לחו"ל בהסכמת מנהל הנתבעת, מר ולדיסלב גולדשטיין (להלן: "מנהל הנתבעת"), כשהנסיעות היו בדרך כלל בחודשים ספטמבר-אוקטובר.

6. התובעת הינה ילידת 20/5 ולכן החליטה לנסוע לחו"ל, לחגוג את יום הולדתה, ב-31/5/11.

7. לטענת התובעת, היא ביקשה אישור לנסיעה הספציפית הנ"ל וכי נסעה לחו"ל ברשות.

8. על פי עדות מנהל הנתבעת בבית הדין, התובעת פנתה לסגניתו כשבוע ימים לפני הנסיעה וסיפרה לה, כי קיבלה נסיעה לחו"ל במתנה וביקשה לנסוע לחופשה ב-31/5/11. לדבריו, הוא אמר לסגניתו, כי על התובעת לבוא ולדבר איתו, אך התובעת לא באה לדבר איתו לפני הנסיעה והוא לא טרח לזמן אותה ביוזמתו לפני שנסעה.

9. יש לציין, כי מועד נסיעתה של התובעת לחו"ל היה שבוע ימים לפני חג השבועות, שחל באותה השנה בתאריך 7/6/11.

10. כשחזרה התובעת מחו"ל היא הספיקה לעבוד יומיים וביום השני לחזרתה, כנראה ב-12/6/11, בסוף יום העבודה, כשהיתה ליד דלת היציאה מהמינימרקט, פנה אליה מנהל הנתבעת והודיע לה, כי היא מפוטרת מעבודתה. תגובת התובעת היתה רק המילה "בסדר".

11. התובעת המשיכה לעבוד עד ליום 12/7/11, מועד סיום עבודתה אצל הנתבעת.

12. עד למועד סיום עבודתה של התובעת, התובעת לא פנתה למנהל הנתבעת בבקשה לבטל את פיטוריה והיא הסבירה, כי היה לה קשה מאוד לקבל את העובדה שהמנהל החליט לפטרה מהעבודה והיא היתה בלחץ נפשי עקב הפיטורים הקרובים.

13. שונה גרסת מנהל הנתבעת. בעדותו בבית הדין הוא הסביר, כי ההחלטה לפטר את התובעת היתה "שליש" מהסיבה של נסיעתה לחו"ל ושאר הסיבות היו צמצום בהיקף כמות העבודה במינימרקט וכן אי שביעות רצון מתפקודה של התובעת, כולל תלונות על התנהגות התובעת כלפי לקוחות המינימרקט.

14. מנהל הנתבעת אישר, כי לא ערך לתובעת שימוע וכי החליט על פיטוריה מהעבודה עוד לפני ששוחח עם התובעת לאחר שובה מחו"ל (ראה עמ' 7, שורות 5-6 לפרוטוקול).

15. יש לציין, כי בתאריך 12/6/11 נתן מנהל הנתבעת לתובעת מכתב פיטורים בזו הלשון:

"כתוצאה מצמצומים הנני נאלץ להודיעך על הפסקת עבודתך החל מיום 12/7/11.
אני מאחל לך המשך הצלחה בדרכך החדשה.
הנני מאשר, כי עבדת בעסקי החל מיום 10/1/02 ועד בכלל 12/7/11".

16. לדברי מנהל הנתבעת, הוא הציע לתובעת להמשיך לעבוד במינימרקט, אם רצונה בכך, וזאת לאחר שהחלה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת בצורה יעילה ביותר, אך הוא לא ביטל את מכתב הפיטורים ולא מסר לה הודעה בכתב, כי הוא מבקש ממנה להמשיך לעבוד במינימרקט.

17. התובעת הגישה תביעה לבית הדין ביום 7/6/12. בתביעתה תבעה התובעת פדיון ימי חופשה בסך של 4,259 ₪, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 26,700 ₪ וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 10,000 ₪.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:

18. אין מחלוקת, כי לתובעת לא נערך שימוע, למרות שעבדה באותו מקום עבודה קרוב לעשר שנים. ההחלטה לפטרה התגבשה אצל מנהל הנתבעת עוד לפני שהוא ניגש לשוחח עם התובעת בסיום עבודתה ביום ראשון, ה-12/6/11 וכי הנסיעה לחו"ל היתה רק אחת משלושת הסיבות להחלטה לפטרה.

19. מנהל הנתבעת הסביר, כי היתה ירידה בעבודה במינימרקט ומיד לאחר פיטוריה של התובעת מהעבודה הוא לא העסיק במקומה במשך חודשים אחדים עובדת אחרת.

20. כן הסביר מנהל הנתבעת, כי הוא כתב במכתב הפיטורים את הסיבה לפיטורים כצמצומים וזאת במטרה לא לפגוע בתובעת (ראה תצהירו נ/1).

21. בבית הדין הסביר מנהל הנתבעת, כי הוא כעס על התובעת בגין נסיעתה לחו"ל בערב חג השבועות, כשיש עומס גדול במעדניה לרכישת מוצרי גבינה, אך בפועל מעדותו עלה, כי ההחלטה לפטרה היתה מכלול של סיבות ולא רק הנסיעה לחו"ל. הוא היה מודע היתה שהתובעת ביקשה לנסוע לחו"ל, אך הוא לא טרח לזמן אותה לשיחה בקשר לכך לפני נסיעתה, בגלל שלא פנתה אליו אלא לסגניתו בנדון. כן טען, כי התובעת "חצתה את הגבול" בכך שלקחה לעצמה חופשה שלא כדין. לדבריו, הוא ערך לה שימוע כדין, אך התובעת ביקשה לעזוב את מקום העבודה ביוזמתה.

22. לאור האמור לעיל אנו קובעים, כי לא נערך לתובעת שימוע למרות שמדובר במקום עבודה שבו עבדה התובעת קרוב לעשר שנים. שיחה ליד דלת היציאה מהמינימרקט בסיום יום עבודה אינה בגדר שימוע כדין.

23. על פי חישוב 12 חודשי השכר של התובעת בהתאם לתלושים שהוגשו לבית הדין לתקופה מ-7/2010 עד 6/2011, התובעת השתכרה סך הכל 29,233 ₪ לחלק ל-12 חודשים. לכן השכר הקובע של התובעת הינו הגדר 2,436 ₪.

24. על כן אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי על אי קיום הליך שימוע כדין בסך של שלוש משכורות, לפי שכר קובע של 2,436 ₪ לחודש.
סך הכל על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 7,308 ₪ תוך 30 יום ממועד הפיטורין, היינו מיום 12/7/11 ועד מועד התשלום המלא בפועל.
יש לשלם את הסכום הנ"ל תוך 30 יום מהיום.

25. התובעת תבעה פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 26,700 ₪ בשווי של שכר שנת עבודה אחת.
אין הצדקה משפטית לפיצוי בגין גובה של שנת עבודה אחת בנסיבות המקרה, כפי שפסקנו בסעיף 24 לעיל.

26. התובעת תבעה גם פדיון 40 ימי חופשה בסך 4,255 ₪, כאשר לטענתה, היא היתה זכאית לקבל 4,400 ₪ פדיון ימי חופשה, אך בפועל קיבלה מהנתבעת רק 141 ₪ בגין פדיון חופשה.

27. על פי תלוש השכר של חודש 8/2011 שולמו לתובעת 3.5 ימי חופשה, לפי תעריף יומי של 110.25, סך הכל 386 ₪. על פי מכתבו של רואה החשבון, מר דוד קלאוזנר, התובעת היתה זכאית ל-60 ימי חופשה בשלושת שנות עבודותיה האחרונות. בפועל התובעת ניצלה 58.5 ימי חופשה והנתבעת נותרה חייבת לה תשלום בגין יום וחצי.

28. מבדיקת תלושי השכר עולה בבירור, כי תלושי השכר שימשו כיומן החופשות ושם נרשמו ימי החופשה, כולל ניצול יתר של ימים כאלה. לא ברור מכתב התביעה כיצד הגיעה התובעת לחישוב של זכאות ל-40 ימי פדיון חופשה שנתית. לעומת זאת, מכתבו של רואה החשבון, מר דוד קלאוזנר, מקובל עלינו, כי הוא מפרט את צורת החישוב במדויק.

29. על כן אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת יתרת פדיון חופשה בסך של יום וחצי בסך של 166 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כחוק מיום 12/7/11 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
יש לשלם את הסכום הנ"ל תוך 30 יום מהיום.

27. התובעת גם תבעה פיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 10,000 ₪.
כל הליך של פיטורים גורם לעוגמת נפש לעובד המפוטר, אך זה לא מצדיק מתן פיצוי בגין עוגמת נפש בנסיבות מקרה זה. מחובתה של התובעת היה לדבר עם מנהל הנתבעת לפני נסיעתה לחו"ל ולא להסתמך רק על כך שהיא פנתה לסגנית שלו והודיעה לה שהיא נוסעת לחו"ל, כך שגם התובעת עצמה תרמה במידה מסוימת בהתנהגותה לכך שפוטרה לאחר שובה מחו"ל.

28. לאור האמור לעיל התביעה בגין עוגמת נפש – נדחית בזאת.

29. על הנתבעת לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪ תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.







לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חישוב דמי חופשה

 2. חוק חופשה

 3. חוק דמי חופשה

 4. חוק ימי חופשה

 5. יציאה לשבתון

 6. יציאה לחל"ת ל- 3 שנים

 7. תקנות ימי חופשה

 8. שווי יום חופשה

 9. תקנות חופשה שנתית

 10. חופשה צבורה בלתי מנוצלת

 11. תשלום פדיון חופשה

 12. אי ניצול חופשה עקב פציעה

 13. סירוב מעביד לתת חופשה לעובד

 14. התיישנות פדיון חופשה

 15. עבודה בימי שישי פדיון חופשה

 16. דמי החופשה לעובד שעתי

 17. פדיון חופשה שנתית בסיום עבודה

 18. שווי ימי חופשה שלא נוצלו

 19. תביעה לתשלום פדיון ימי חופשה

 20. התיישנות תביעת דמי חופשה - 4 שנים

 21. יציאה לחופש ללא אישור מהמעסיק

 22. יציאה לחופשה בלי להודיע למקום העבודה

 23. האם יום העצמאות הוא יום שבתון ?

 24. תקופת אכשרה לדמי אבטלה - פדיון ימי חופשה

 25. חופשה ללא תשלום - בקשה לעבודה פרטית

 26. התיישנות תביעה בגין פדיון ימי חופשה

 27. פנקס חופשה - נטל ההוכחה תשלום דמי חופשה

 28. האם עובד שעתי יכול לצבור ימי חופשה ?

 29. פיצויים בגין עוגמת נפש ופדיון ימי חופשה

 30. איסור על תשלום פדיון חופשה בתוך תקופת העבודה

 31. הוצאת עובד לחופשה בניגוד לרצונו - חופשה כפויה

 32. צבירת ימי חופשה - חובת המעביד להוציא עובדים לחופשה

 33. האם אחזקת רכב מהווה רכיב לחישוב פדיון חופשה ?

 34. צבירת ימי חופשה שנתית בתקופת היעדרות מפאת מחלה

 35. האם שעות נוספות המהווה בסיס לחישוב פדיון חופשה ?

 36. תביעה לתשלום פדיון חופשה ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין

 37. צבירת ימי חופשה עובד מדינה - פיצויי פיטורים מעל 100% - תקשי"ר

 38. תביעת מאמן במכון כושר לתשלום פיצויי פיטורים ופדיון חופשה

 39. ימי חופשה לעובדים בענף השמירה - צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון