שוויון בעבודההזכות לשוויון בעבודה
בית המשפט העליון קבע כי ההפליה היא נגע היוצר תחושת קיפוח ותסכול. היא פוגמת בתחושת השייכות ובמוטיווציה החיובית להשתתף בחיי החברה ולתרום לה וחברה אשר בה נוהגת הפליה איננה חברה בריאה, ומדינה שבה נהוגה אפליה לא תוכל להיקרא מדינה מתוקנת. הזכות לשוויון בעבודה קיבלה מעמד של זכות יסוד חוקית מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1998.

החקיקה בישראל בתחום השוויון
החקיקה הישראלית נתנה ביטוי לעקרון השוויון במספר הוראות חוק, העוסקות במערכת יחסים מיוחדות, ובפרט במסגרת יחסי עבודה, כך, למשל חוק שיווי זכויות האישה , הקובע כי דין אחד יהיה לאישה ולאיש לכל פעולה משפטית, חוק שכר שווה לעבודת ולעובד, בא להבטיח שוויון בשכר בין עובדת לעובד, כמו כן, סעיפים 42 ו-64א ל חוק שירות התעסוקה , הקובעים איסור על לשכת שירות תעסוקה ועל לשכה פרטית להפלות לרעה אדם בשליחה לעבודה, סעיף 8 ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים והנוגעים לו, חוקים אלו נועדו לאכוף את עקרון השוויון בעבודה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפליה

 2. חוק נגד אפליה

 3. חוק נגד גזענות

 4. חוק אפליה מתקנת

 5. הפליה – התיישנות

 6. עורך דין זכויות אדם

 7. קבלת קביעות - הפליה

 8. כדורסל נשים - אפליה

 9. אפליה בגזר דין

 10. פרוייקט שיקום שכונות

 11. הזכות לשוויון בעבודה

 12. הפליה בעבודה מחמת גיל

 13. הפליה של גמלאי בנושא שכר

 14. פיצויים בגין הפליה פיטורים

 15. הגבלת גיל כניסה לפאב

 16. אפליה בכניסה למועדונים

 17. התכנסות בעלת אופי פוליטי

 18. תביעה בגין אפליה בבית קפה

 19. הקושי בהוכחת טענת ההפליה בעבודה

 20. הפליה בגלל אמונה דתית ראיון עבודה

 21. הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?

 22. נטל ההוכחה בתביעות בגין הפליה בעבודה

 23. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הפליה בשכר

 24. תביעה על דרישה לשלם בכניסה למועדון – אפליה ?

 25. הצעת חוק איסור אפליה בגלל ארץ מוצא תלמיד

 26. עדי ג'הובה (jehovah witness) בישראל - הפליה

 27. הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון