גניבת רכב שכור - אחריות

המסגרת הנורמטיבית החולשת על אחריות גניבת רכב שכור מעוגנת בשלושה מקורות דין.

ראשית יש לציין את חוק השומרים, המקים על שוכר רכב אחריות בשל שומר שכר (ס' 2 לחוק השומרים, תשכ"ז-1967).

חוק השומרים יוצר מדרג של אחריות בין שומרים מסוגים שונים. שוכר רכב הוא שומר אשר "מטרת השמירה היא טפלה למטרה העיקרית של החזקת הנכס".

הנורמה המהותית שקובע חוק השומרים במקרה כזה היא נורמת הרשלנות והיא מטילה על השוכר להימנע ממעשה רשלני, ולנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על הרכב ולמנוע את גניבתו. יושם אל לב, כי לפי חוק השומרים צומחת חזקת התרשלות המעבירה את נטל ההוכחה לשוכר הרכב, שיוכיח כי הרכב נגנב שלא מחמת התרשלותו.

לצד חוק השומרים יש כמובן להזכיר את עוולת הרשלנות שבפקודת הנזיקין, המהווה נורמת-על ומסגרת כללית גם במקרה דנא. למעשה, האחריות המיוחדת המעוגנת בגדרו של חוק השומרים, איננה אלה ביטוי מיוחד של נורמת הרשלנות הכללית.

מקור דין שלישי הוא חוזה ההשכרה שנכרת בין בעלי הדין. הוראה חוזית בדבר רשלנות אינה אלה "תרגום" קונקרטי של נורמת הרשלנות, ויש בה כדי לפרט את ציפיית המשכירה בדבר דרך ההתנהגות של השוכר, והאופן שבו עליו להבטיח את שמירת כלי הרכב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב ליסינג

 2. גניבת רכב מהמוסך

 3. עונש על גניבת רכב

 4. אמצעי מיגון לרכב

 5. גניבת רכב מאוייש

 6. גניבת משאית חניון

 7. גניבת מכונית ממוסך

 8. גניבת מכונית מחניון

 9. גניבת רכב בטיול

 10. גניבת רכב מפתח רזרבי

 11. גניבת רכב לאחר גרירה

 12. גניבת רכב פעמיים רצוף

 13. גניבת משאית דאף

 14. עונש על גניבה מרכב

 15. גניבת רכב שכור - אחריות

 16. גניבת רכב מרצדס - ביטוח

 17. תאונה עם רכב שנגנב

 18. רחיצת מכוניות - גניבת רכב

 19. גניבת רכב בחניון בית מלון

 20. הצעת חוק גניבות רכב

 21. גניבת רכב לאחר גרירה

 22. גניבת מכונית סובארו – ביטוח

 23. גניבת רכב ליד מסעדה – ביטוח

 24. תביעת שיבוב גניבת רכב

 25. גניבת רכב לאחר מכירה - ביטוח

 26. גניבת מכונית פולקסווגן קומבי

 27. ריבוי עבירות גניבת רכב

 28. אי עמידה בדרישת המיגון

 29. גניבת מכונית - שתי חברות ביטוח

 30. גניבת רכב ממגרש חניה מתחת לבית

 31. גניבת משאית – אחריות חברת שמירה

 32. סירוב לבדיקת פוליגרף - גניבת רכב

 33. גניבת רכב לאחר העברת בעלות

 34. נזק לרכב שנגנב ונפדה מידי הגנבים

 35. אחריות הנהג על גניבת משאית

 36. גניבת רכב חניון תת קרקעי – ביטוח ?

 37. גניבת רכב לפני עברת בעלות – ביטוח ?

 38. האם המוסך אחראי על גניבת רכב

 39. גניבת רכב פיצוי מחברת הביטוח 80 אחוז

 40. עבירת גניבת רכב והעברתו לשטחים

 41. תשלום חלקי מהביטוח על גניבת רכב

 42. גניבת רכב - תנאי המיגון הנדרשים בפוליסה

 43. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח עקב גניבת רכב

 44. גניבת רכב גנוב – מה הדין מבחינת ביטוח ?

 45. גניבת רכב מתקן שטיפת מכוניות - ביטוח ?

 46. תאונה של נהג חדש בלי מלווה - ביטוח מקיף

 47. אמצעי מיגון מערכת ביטכונית - תביעת ביטוח

 48. מעצר עד תום ההליכים - ניסיון לגניבת רכב

 49. חברת ביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - מה עושים ?

 50. עבירת נסיון גניבת רכב והחזקת מכשירי פריצה

 51. גניבת רכב - ביטול ביטוח בגלל רשלנות שמירת מפתחות

 52. בקשה למשפט חוזר - גניבת רכב והחזקת מכשירי פריצה

 53. גניבת רכב - טענות הביטוח כי התובע ביים את הגניבה

 54. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת משאית

 55. גניבת רכב בגלל מערכת מיגון לא תקינה - ביטוח מכסה ?

 56. שכח להפעיל אזעקה האם חברת ביטוח תפצה על גניבת רכב ?

 57. גניבת רכב – חתימה על ייפוי כוח העברת בעלות חברת ביטוח

 58. ביטוח עסק נגד גניבת משאיות סרוב חברת ביטוח לשלם על ציוד שנגנב

 59. סירוב לשלם תגמולי ביטוח בגלל שהמבוטח לא סיפר לסוכן על תאונות דרכים וגניבת רכב

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון