אי שיתוף פעולה עם חברת ביטוח

בבחירה בין העיקרון הבסיסי בדיני הנזיקין על פיו יש לשאוף שלא יוותר הניזוק ללא פיצוי, לבין הטלת אחריות על חברת ביטוח שלא יכולה להתגונן כראוי עקב אי שיתוף פעולה עם חברת ביטוח מצד מבוטח - שיקולי מדיניות מטים את הכף לעבר הדאגה לפיצוי הניזוק, וזאת מהשיקולים הבאים :

(1) הנתבעת כחברת ביטוח היא מפזרת הנזק הטובה יותר, במקרים בהם מדובר בתובע פרטי .

(2) מכוח העיקרון הבסיסי בדיני הנזיקין שלא יוותר ניזוק ללא פיצוי .

(3) לחברת הביטוח יש את פרטי המבוטח, ולכן יכולה ביתר קלות ליצור קשר עם מבוטחה מאשר צד ג' .

בית המשפט פסק כי אין הדעת נוחה ממצב בו מבטח אינו יכול להתגונן בפני טענות המועלות כנגדו עקב אי שיתוף פעולה מצד המבוטח, אך אין זה מתקבל על הדעת שבמקרים אלו, יוותר הניזוק ללא פיצוי.

עוד נפסק כי מכוח השיקולים לעיל, מן הראוי שגם במקרים בהם אין שיתוף פעולה מצד מבוטחה, תשא המבטחת בנזק שנגרם לצד ג' על ידי הרכב המבוטח, במקרים בהם עמד צד ג' בנטל להוכיח גרסתו באשר לאחריות לגרם התאונה.

אין הצדקה לפטור את המבטח מוציא הפוליסה ממחויבותו, כלפי ניזוק צד שלישי, בשל טענות חיצוניות לפוליסה, שיש לו כלפי המבוטח רוכש הפוליסה, שאלה אינן נוגעות לניזוק ואינן מעניינו.

הכלל הוא, שעם כניסתה לתוקף של פוליסת ביטוח לטובת ניזוק צד שלישי, שוב אין זכויותיו של הניזוק כלפי המבטח כפופות למערכת היחסים שבין האחרון לבין המבוטח.

זאת ועוד, סעיף 24 לחוק חוזה הביטוח, אינו מקנה לחברת הביטוח פטור מחבות, אלא מאפשר למבטחת להפחית את שיעור תגמולי הביטוח שעליה לשלם, בין השאר כאשר המבוטח אינו מקיים את נטל שיתוף הפעולה.

באשר לנטל ההוכחה לתחולת סעיף 24, נפסק כי מידת ההוכחה המוטלת על המבטח. דורשת ממנו להראות קיומו של נזק ממשי עקב אי מתן ההודעה על ידי המבוטח, ואין להסתפק בהוכחת האפשרות התיאורטית שיגרם נזק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סחבת של חברת ביטוח

 2. תום לב - חברת ביטוח

 3. ארנונה חברת ביטוח

 4. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 5. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 6. תביעה של כלל נגד מבוטח

 7. חוב פרמיה - חברת ביטוח

 8. ציון חברה לביטוח - תביעה

 9. תביעה של שומרה נגד מבוטח

 10. תביעה של אליהו נגד מבוטח

 11. תביעה של חברת ביטוח במקום

 12. פיטורים מחברת ביטוח הפניקס

 13. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 14. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 15. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 16. הודעה על תאונה לחברת הביטוח

 17. דחיית תביעה של הפניקס

 18. אי שיתוף פעולה עם חברת ביטוח

 19. תביעת חברת ביטוח נגד עורך דין

 20. תביעה של הראל ביטוח נגד מבוטח

 21. תביעה של ביטוח ישיר נגד מבוטח

 22. הוספת חברת ביטוח כנתבעת

 23. עיכוב תשלום מחברת הביטוח

 24. הסתרת תאונות קודמות מחברת ביטוח

 25. נימוקי דחייה - חברת ביטוח

 26. תביעה נגד איי.די.איי חברה לביטוח

 27. נתונים שגויים - חברת ביטוח

 28. גביית יתר של תשלומי פרמיה

 29. ביטול משיכת כספים מחברת ביטוח

 30. ההסדר בין חברות הביטוח למל''ל

 31. תביעה של הכשרת היישוב נגד מבוטח

 32. הסכם בין ביטוח לאומי לבין חברות ביטוח

 33. טענת חברת הביטוח שהתאונה מבוימת

 34. אי מסירת מכתב דחייה של חברת ביטוח

 35. תאונת דרכים - חברות ביטוח איילון אליהו

 36. נימוקי דחייה חברת ביטוח בהזדמנות הראשונה

 37. האם מותר לחברת ביטוח לתת מתנות למבוטחים ?

 38. זכות החזרה של ביטוח לאומי כלפי חברת הביטוח

 39. תביעה על הפרש סכומים שלא התקבלו מחברת ביטוח

 40. התיישנות תביעת נזיקין נגד חברת ביטוח

 41. הפחתת מחיר רכב ע"י חברת ביטוח – מחירון לוי יצחק

 42. סרוב מעביד לשחרר כספים מחברת ביטוח לאחר פיטורים

 43. חובת חברת הביטוח למסור את מלוא עמדתה בכתב

 44. חיוב חברת ביטוח בסכום נמוך מההשתתפות העצמית

 45. בקשה של חברת ביטוח למנוע העברת מסמכים למומחה רפואי

 46. אי תשלום פרמיה לחברת ביטוח – האם חברת ביטוח תגיש תביעה ?

 47. תעודת הביטוח מונפקת ע"י חברת הביטוח והסוכן מוסר אותה ללקוח

 48. התיישנות תביעת השתתפות של חברת ביטוח נגד חברת ביטוח - כפל ביטוח

 49. בטרם התפשרה עם הנפגע לא יידעה חברת הביטוח על פרטי המשא ומתן

 50. האם עסקינן ב"מיצוי עילה" המונעת מלפנות לחברת הביטוח לתיקון נזק

 51. אי מתן הודעה מפורשת למבוטח על כוונת חברת ביטוח לוותר בשמו על הוצאות

 52. התיישנות: נטען כי חברת הביטוח עשתה ככל שניתן בכדי "להרדים" את המבוטח

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון