נזקים כבלי חשמל - ביטוח עבודות קבלניות

פסק דין

1.     התובעת, חברת מ. אדלר הנדסה בע"מ הגישה תובענה כספית על סך כולל של 65,200 ₪ נגד הנתבעת, מנורה חברה לביטוח בע"מ. על פי האמור בכתב התביעה, החזיקה התובעת בפוליסת ביטוח במסגרתה ביטחה הנתבעת עבודות קבלניות שבוצעו על ידי התובעת. נטען כי נגרמו נזקים לכבלי חשמל שנחתכו במהלך העבודות המבוטחות המגיעים לסכום של 72,000 ₪. לאחר הפחתת ההשתתפות העצמית מגיעים הנזקים לסכום התביעה.

2.     המחלוקת בין הצדדים נוגעת בעיקרה לצורך בהחלפת הכבלים בשלמותם שלצידה עלות מסויימת, או לחלופין בהתאם לטענת הנתבעת, לעריכת תיקון בכבלים בלבד בעלות נמוכה יותר באופן משמעותי.

3.     מטעם התובעת הוגשה חוות דעת שמאית על ידי סנדובסקי שמאים וסוקרים אשר קבעה כי כבלים נחתכו וכי יש צורך בפירוקם והשחלת כבלים חדשים. הוגשה חוות דעת נוספת על ידי המהנדס נהרי. בסופו של עניין, הוא כתב שלמרות שבעקרון אינו מתנגד להתקנת "מופות" בעבודות חשמל, הוא מתנגד להתקנת "מופות" על כבלים חדשים ובמיוחד בכבלים בחתכים קטנים דוגמת אלו כאן, על כן המליץ על החלפת הכבלים בשלמותם. לעומת זאת, הוגשה חוות דעת של הסוקרים מטעם חברת הביטוח שהיו מוכנים לתיקון הכבלים על ידי חיבור "מופות" בעלות פחותה בהרבה מזו שנדרש לצורך החלפתם.
חוות דעת מטעם הנתבעת הוגשה על ידי המהנדס סלוצקי שטען שלא נדרש להתקין את המופה מתחת לאדמה אלא במקום גלוי לעין תחת קורת גג וכי התקנת מופה לכבל אינה גורעת מיכולתו של הכבל לשאת זרם. כתוצאה מכל האמור לעיל, הוא קבע שניתן לבצע את כל התיקון בעלות של 7,500 ₪ בלבד וכי תיקון זה יעמוד בכל תקן ועומס.

4.     מונה מומחה מטעם בית המשפט, מר דוד רוסק. הוא הגיש חוות דעת מטעמו שקבעה שלאחר שקרא את שלושת חוות הדעת שצורפו לתיק כי:
"אני מוצא שיש הצדקה להחלפת הכבלים שנפגמו מהסיבות הבאות: 1. אני מקבל דעתו של המהנדס סלוצקי שטוען שבעקרון ניתן לתקן כבלים שנזוקו אולם במקרה הנדון מספר הכבלים שנזוקו הוא 11 כבלים וזה אומר שיש לתקן 55 גידים ובנוסף 11 תיקוני מעטפת הכבלים ומכאן יהיו 65 מופות בתיקון כולל של המתקן ובמספר רב כזה של תיקונים יש סיכוי גדול לכשלים בתיקון. 2. בדרך כלל מתקנים כבלים כאלה אחרי נזק מקרי או במצב שאין אפשרות פשוטה יחסית להחלפה כגון כבל טמון באדמה. 3. במקרה זה מדובר במתקן חדש שהכבלים אמורים להיות כבלים שמזינים לוחות משנה ולא מכונה בודדת בהתקנה כזו ישנה אפשרות להגדלת עומסים על הכבל ולסיכון מוגדל של כשלים. 4. תמיד מומלץ שכבלים שעוברים מנקודה אחת לנקודה שניה ללא פיצולים בדרך יהיו שלמים ולא יהיו מורכבים מטלאים, בעיקר אם המתקן חדש. 5. למרות שלחברת חשמל, או למעשה מבחינה תקנית יש אפשרות לבצע תיקון תמיד מומלץ עד כמה שאפשר לא לבצע תיקונים. חברת חשמל אינה בודקת את טיב התיקונים או חיבורים המתבצעים במתקן."

5.     כתוצאה מכל האמור קיבל המומחה את עמדת התובעת ומומחיה (המהנדס נהרי והמהנדס סלימאן) והמליץ על החלפת הכבלים.

6.      המומחה שמונה על ידי בית המשפט נחקר על ידי הצדדים. הוא הסכים שבעקרון תיקון על ידי התקנת מופה מביא לתיקון טוב של כבל שנחתך (עמ' 8 לפרוטוקול). הוא גם הסכים כי מדובר בחיבור תקני המביא למוליכות של 100% (שם). יחד עם זאת, כאשר נשאל מה הביסוס המדעי לחוות דעתו הוא אמר: "אני לא יודע אם יש או אם אין מאמרים בנושא זה. מסקנתי לא רק בגלל שהכבל נחות או לא אלא גם לגבי העניין שזה כבל ראשי וזה כבר לא אחד. בעקרון זה לא פחות טוב. בפועל העניין הוא שזה לא תיקון של כבל אחד אלא תיקון של 11 כבלים" (עמ' 9). כמו כן, חזר המומחה והסביר שחלק משיקוליו הסתמכו על כך שמדובר במתקן חדש (עמ' 10). בסופו של דבר, הודה המומחה שמסקנותיו מסתמכת על נסיונו בתחום יותר מכל שיקול אחר (עמ' 10).

דיון

7.     לאחר ששמעתי את עמדות הצדדים ואת חקירת המומחה בבית המשפט, הנני קובע כי יש לאמץ את דעתו של המומחה מטעם בית המשפט. ראשית, מדובר במומחה הנהנה מנייטרליות (ע"א 208/65 יצחק יצחק נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, תק-על 1965 (4) 5, 7). במקרה דנן מסקנותיו של המומחה מבוססות על נסיונו המקצועי בתחום והנימוק שתיקון מספר כה רב של כבלים - אף אם מדובר בתיקון תקני - אינו רצוי, בייחוד במתקן חדש. מסקנה זו הגיונית ולא נסתרה בחקירה ויש מקום לקבלה (י' קדמי, על הראיות, חלק שני, תשס"ד-2003, עמ' 666).

8.     הנני מקבל את דעתו של המומחה מטעם בית המשפט ועל כן על הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 62,500 ₪ אשר ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלומו המלא. בנוסף, על התובעת להגיש פסיקתה נפרדת לשכ"ט עו"ד והוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישום קבלנים

 2. קבלן לא רשום

 3. חוזה קבלן משנה

 4. הסכם מסגרת עם קבלן

 5. תקלות בדירה של קבלן

 6. קבלן בניין תאונה בעבודה

 7. רווח קבלני - שכר עבודה

 8. תקנות רשם הקבלנים

 9. מסירת דירה מקבלן באיחור

 10. תקנות רישום קבלנים

 11. העלאת סיווג קבלני

 12. תקנות סיווג קבלנים

 13. מהו קבלן בונה ? מס הכנסה

 14. סיווג ג5 - קבלנים

 15. איחור בהודעה לקבלן

 16. חובות לקבלן שנפטר

 17. חברה קבלנית - ביקורת מס

 18. סכסוך בין קבלנים עבודות חשמל

 19. תביעה נגד קבלן שפשט רגל

 20. סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות

 21. תביעת קבלן משנה נגד קבלן ראשי

 22. אחריות קבלן ליקויי תכנון דירה

 23. ערעור של הקבלן על גובה הפיצוי

 24. איחור במסירת דירה מקבלן

 25. ביטוח עבודות קבלניות - חריגים

 26. אחריות קבלן משנה – תאונת עבודה

 27. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

 28. סכסוך בין קבלן ורוכש דירה

 29. מחלוקת על זהות דירה מקבלן

 30. חילוקי דעות בין יזם לקבלן

 31. סכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה

 32. השוואת תנאים של עובדי קבלן

 33. ביטוח עבודות קבלניות - קבלני משנה

 34. הסכם עם קבלן לבניית בית מעץ

 35. תביעה נגד כלל ביטוח עבודות קבלניות

 36. תביעה לתשלום יתרת חוב – חברה קבלנית

 37. ההבדל בין קבלן מבצע לבין קבלן בונה

 38. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

 39. סכסוך על גודל גינה בדירה מקבלן

 40. איחור במועד מסירת עבודה קבלנית

 41. סכסוך בין קבלן משנה לקבלן ראשי

 42. הסכם לביצוע עבודות חשמל עם קבלן

 43. נזקים כבלי חשמל - ביטוח עבודות קבלניות

 44. פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים

 45. קבלן עצמאי / מזמין שירותים - יחסי עבודה

 46. תביעה של משרד חקירות נגד חוקר קבלן עצמאי

 47. דחיית מועד המסירה בגין הזמנת שינויים

 48. חוזה עם קבלן בהליכי פירוק עקב קשיים כלכליים

 49. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 50. ערעור קבלנים עצמאים מנהלי פרויקט שיקום שכונות

 51. פיצוי כספי מהקבלן בגין אי התקנת פרקט בדירה

 52. תביעה לתשלום יתרת חוב שחב קבלן ראשי לקבלן משנה

 53. מהו המבחן בפסיקה לקביעת מעמד כ"עובד" או "קבלן עצמאי" ?

 54. תביעה נגד חברה קבלנית בגין שירותי בנייה להקמת בית מגורים

 55. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות סיווג קבלנים רשומים

 56. השלד של המבנה נבנה כולו על ידי קבלן שאינו רשום דבר שגרם נזקים רבים

 57. חוזה פאושלי מכתיב מערכת הקצאת סיכונים של הקבלן המבצע, מצד אחד, ושל מזמין העבודה, מצד שני

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון