פרשנות פוליסת ביטוח

בית המשפט פסק כי פוליסת ביטוח היא חוזה מיוחד אשר מעבר לכללי פרשנות החוזה הכלליים, חלים עליו גם כללי פרשנות ייחודים, המאפיינים סוג חוזה זה, לאור אופיו ותכליותיו המיוחדות. כללים אלה משפיעים על פרשנותה של התנייה החוזית בענייננו, בהשלכתה על היקף הכיסוי הביטוחי החל על נהיגה ברכב בידי מורשה לצורכי עסקו.

פוליסת ביטוח משקפת חוזה בין מבטח ומבוטח, ובפרשנותה יש להפעיל, בראש וראשונה, כללים רגילים החלים בפרשנות חוזה.

חוזה מתפרש על-פי אומד דעת הצדדים. אומד דעת זה הוא "המטרות, היעדים, האינטרסים והתכנית שהצדדים ביקשו במשותף להגשים.

על אומד דעת זה ניתן ללמוד מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. בבחינת אומד דעת הצדדים לחוזה, משמשים בערבוביה נתונים הבאים מתוכו של המסמך העומד לפרשנות ומחוצה לו. "בחינת כוונת הצדדים למסמך נעשית בשני מעגלים הנעים זה בתוך זה בזרימה דו-כיוונית: מעגל פנימי שעניינו בחינת גוף הטקסט, ומעגל חיצוני שעניינו התחקות אחר הנסיבות החיצוניות, האוצלות על משמעות הטקסט, ומאירות את המטרות, היעדים, והאינטרסים שהצדדים ביקשו להגשים.

עוד נפסק ע"י בית המשפט כי לצורך קביעת המשמעות המשפטית של הטקסט החוזי יש לבחון את הלשון, ואת התכלית הנקבעת על-פי כוונתם המשותפת של הצדדים (התכלית הסובייקטיבית) ועל-פי הכוונה שניתן לייחס להם כאנשים סבירים (התכלית האובייקטיבית). שתי התכליות, הסובייקטיבית והאובייקטיבית, משתלבות יחדיו לקביעת תכלית החוזה. באיתורה של תכלית זו, בהיותה מושג נורמטיבי, משתלבים עקרונות יסוד וערכים של השיטה כ"ביטוי לרצון ההיפותטי של צדדים סבירים".

עקרונות אלה מחלחלים לכל חוזה באמצעות התכלית האובייקטיבית, ומבטאים ברמות הפשטה שונות את ערכי היסוד של השיטה מתוך קשת המשמעויות הלשוניות האפשריות שהחוזה נוקט בהן, יש לברור את המשמעות המגשימה בדרך הראויה ביותר את התכלית החוזית.

במסגרת הפרשנות התכליתית, מכירה השיטה בכללי פרשנות מיוחדים לסוגי חוזים שונים, המתאימים לנסיבות המיוחדות של הקשר החוזי - מבחינת נושא הקשר, הצדדים לו, ותנאים אחרים היוצרים קשר משפטי ייחודי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי פרמיה ?

 2. פרשנות פוליסת ביטוח

 3. חוב על חידוש פוליסה

 4. פוליסת סחר רכב

 5. הודעה על ביטול פוליסה

 6. פוליסת ביטוח ניתוח בחו"ל

 7. נוהל חידוש פוליסת ביטוח

 8. מגדל עסק - פוליסת ביטוח

 9. פוליסה לביטוח מושלם לבית

 10. שינוי פוליסת ביטוח

 11. נזק תוצאתי - פוליסת ביטוח

 12. הכחשת פוליסת ביטוח

 13. מבצר לדירה - פוליסת ביטוח

 14. פסק דין חתמי לוידס

 15. פוליסת ביטוח סחורות

 16. רפואה שלמה - פוליסת ביטוח

 17. תוכנית חיסכון פוליסת ביטוח

 18. פוליסת ביטוח מטרות חברתיות

 19. משרדית 2000 - פוליסת ביטוח

 20. החרגות בפוליסת ביטוח

 21. תקנה 15 - פוליסת ביטוח

 22. פוליסת ביטוח הובלה ימית

 23. פוליסת אלומה לבית העסק

 24. פוליסת ביטוח הרעלת עיזים

 25. ביטול פוליסה בשל אי תשלום פרמיות

 26. שחרור כספי פוליסה בלי טופס 161 ?

 27. הוצאות הגנה משפטית בפוליסת ביטוח

 28. פוליסת ביטוח לבתי עסק - בית מלאכה

 29. פוליסת ביטוח סחורה מחו''ל

 30. אי צירוף פוליסת ביטוח לכתב תביעה

 31. פוליסת ביטוח לבית - כוויה שמן רותח

 32. ביטוח תכשיטים – פוליסה כל הסיכונים

 33. מטריה בתי עסק - תביעת פוליסת ביטוח

 34. פוליסה לא מכסה רשלנות פושעת

 35. הגדרת ''עובד בניה'' - פוליסת ביטוח

 36. פסק דין הצהרתי - פוליסת ביטוח תקפה

 37. מכתב התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 38. הלוואה על חשבון פוליסת ביטול מנהלים

 39. פוליסה מטריה לבתי עסק – תביעת שיבוב

 40. פוליסה לביטוח מטענים ימיים - פרשנות

 41. מצב מזכה בפוליסת ביטוח סיעודי

 42. אי חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. ביטוח בעלי חיים - תנאי שמירה בפוליסה

 44. "האותיות הקטנות" בפוליסת ביטוח

 45. פוליסה מחריגה כיסוי נהג צעיר מתחת ל 24

 46. שינוי מוטבים בפוליסה לאחר פטירה

 47. תשלום ביטוח לעתיד עד לסיום התקופה בפוליסה

 48. פטירה בטרם קביעת מוטב בפוליסת ביטוח

 49. פוליסת ביטוח - כיסוי הפרה מכוונת של חוזה ?

 50. תאונת דרכים - פוליסת ביטוח שלא שולמה

 51. פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי - גניבת מחפרון

 52. פוליסת ביטוח על אבדן יהלומים של איש מכירות בחו"ל

 53. האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח

 54. הצעת ביטוח אחרי תאונה - הוצאת פוליסה רטרואקטיבית ?

 55. פוליסת ביטוח השתלות וטיפולים רפואיים בחו"ל – ערעור

 56. ניתוח פלסטי בקליניקה - פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 57. כיסוי ביטוחי לסוג מסויים של עבודה - פוליסת ביטוח אחריות

 58. ביטול פוליסת ביטוח רטרו אקטיבית – חידוש אוטומטי של פוליסה

 59. פוליסת ביטוח קבלנים / פוליסת ביטוח מעבידים – כפל ביטוח ?

 60. מנהל מיוחד של חברה - העברת זכויות בפוליסות ביטוח המנהלים

 61. דואר ישראל - רכישת פוליסת ערבות להבטחת זכות בעלות ברכב פרטי

 62. תביעת ביטוח בגין תכשיטים שנאבדו במסגרת פוליסת ביטוח דירה

 63. תביעה לתשלום תמלוגי ביטוח על-פי פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל

 64. שחרור בעל פוליסה מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה ?

 65. האם מוות כתוצאה מדלקת ריאות - נגיף נחשב "תאונה" כמשמעותה בפוליסת ביטוח

 66. אי חידוש אוטומטי פוליסת ביטוח - אי התראה לפני סיום מועד פוליסה – הסתמכות

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון