נטל הראיה תביעת ביטוח

הלכה היא כי בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח, על המבוטח, מוטל הנטל, להוכיח את עצם קרות
מקרה הביטוח.

אשר לנטל הראיה, להוכחת מעורבותו של המבוטח, בגרימת מקרה הביטוח, נמצא, בפסיקת בית המשפט העליון, שלוש גישות.

לפי הגישה הראשונה אין מקום להבחנה בין מקרי הביטוח השונים ובכל מקרה, על המבוטח יהא להוכיח את התרחשות מקרה הביטוח ועל המבטחת מוטל הנטל, להוכיח קיומו של חריג הפוטר אותה מחבות, לרבות גרימת מקרה הביטוח במתכוון.

מנגד, עומדת הגישה על פיה, בהתייחס לכל סוגי ומקרי הביטוח, על המבוטח, יוטל הנטל להוכיח כי אין הוא מעורב בגרימת מקרה הביטוח.

על פי גישת הביניים (הגישה השלישית) יש מקום להבחין, בין מקרי הביטוח, לסוגיהם השונים ולהבדיל מביטוח כנגד סיכוני פריצה וגניבה, שם על המבוטח, להוכיח את ארוע הפריצה, לרבות היסוד השלילי, דהיינו כי ידו לא היתה במעל, הרי כשעסקינן בביטוח מסוג "כל הסיכונים" או ביטוח כנגד "סיכוני אש", מקרה הביטוח, הינו עצם התרחשות השריפה ומשהוכיח המבוטח את ארוע השריפה, עובר הנטל להוכחת הטענה כי המבוטח, היה מעורב בגרימתו, אל כתפי חברת הביטוח.

בית המשפט ציין בפסיקתו כי אף ב"מקרה בטוח" על פי פוליסת בטוח אש, בדומה לבטוח "כל הסכונים", הגורם לסכון הוא סתמי. "מקרה הבטוח" יכול להיות תוצאה של סיבות רבות ומגוונות, אש יכולה לפרוץ בדרכים שונות. אש יכולה לפרוץ באופן טבעי, כתוצאה מתנאים סביבתיים. אש יכולה לפרוץ כתוצאה מרשלנות אדם. אש יכולה לפרוץ במזיד, בהצתה מכוונת. כמו בבטוח כל הסכונים, די לו לכן למבוטח להוכיח שפרצה אש. הוא אינו חייב להוכיח איך ומדוע פרצה.

לא עליו לכן הנטל לשלול שהאש נגרמה במתכוון על ידו או בקנוניה עמו, אלא על המבטח להוכיח,
על פי מאזן ההסתברות, שכך נגרמה. אם בתום העדויות כפות המאזניים נשארו מעויינות והמקרה מתיישב במידה שווה עם שריפה מקרית כמו עם הצתה, כי אז יזכה המבוטח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מע''מ - נטל הראיה

 2. נטל ההוכחה בהתפטרות

 3. נטל הראיה תביעת ביטוח

 4. היפוך נטל הראיה

 5. נטל ההוכחה בערעורי מס

 6. נטל הבאת הראיות מע''מ

 7. ספק שקול - נטל ההוכחה

 8. נטל הראיה בתביעה שטרית

 9. נטל השכנוע בערעור מע''מ

 10. נטל ההוכחה בתביעות ביטוח

 11. נטל השכנוע במשפט הפלילי

 12. מיסים - על מי מוטל נטל ההוכחה ?

 13. מאזן ההסתברויות בהליך אזרחי

 14. נטל הראיה בתביעות ביטוח רכוש

 15. נטישה של דייר - נטל הוכחה של בעל בית

 16. התפטרות בדין מפוטר - נטל ההוכחה

 17. היפוך נטל הראיה בהסכמה בתביעה שטרית

 18. נטל השכנוע נטל הבאת הראיות - מה ההבדל ?

 19. נטל הבאת הראיות הוא החובה המשנית והנלווית לנטל השכנוע

 20. נטל השכנוע מבטא את החובה להוכיח בראיות קיומה של עובדה

 21. מהי מידת ההוכחה הנדרשת בתביעה אזרחית שעילתה הפרת חובה חקוקה ?

 22. מאזן ההסתברויות נוטה לכיוונו של בעל הדין שנטל ההוכחה מוטל עליו

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון