זכות מתווך לקבל דמי תיווך


זכות מתווך לקבל דמי תיווך קמה, בין היתר, בהתקיים שני תנאים:

א.     המתווך קישר בין הצדדים ופעילותו היוותה הסיבה היעילה להתקשרות ביניהם.
ב.     התקשרות הצדדים לבשה צורה של חוזה מחייב ביניהם.

הדבר עוגן בסעיף 14 (א) (3) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו- 1996 הקובע כי זכות מתווך לקבל דמי תיווך קמה אם הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.

בית המשפט פסק כי את הביטוי "הסכם מחייב" המוזכר בסעיף 14 (א) (3) לחוק, יש לבחון בראייה אובייקטיבית, קרי, האם המתווך הביא את הצדדים לידי הסכם המקיים אחרי הדרישות הפורמליות של החוק.

דהיינו, מגלם את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים, ומקנה זכות קיום לצדדים המתקשרים בו. זכות לקיום, ולא הבטחה וודאית וממשית לקיום. לפי רוח זו, נפסק כי משימת המתווך מושלמת משגרם לחתימה על חוזה מחייב להבדיל מביצוע המכר בפועל ממש.

לפי גישה אובייקטיבית זו, אין מחובתו של המתווך להביא למפגש רצונות סובייקטיבי, וכיוצא מזה, ייתכן ומה שנחשב כהסכם חסר תוקף או בטל מעיקרו, ביחסים הישירים בין הצדדים המתקשרים - בהיבט הסובייקטיבי - ייחשב כ"הסכם מחייב" לצורך קביעת זכאותו של מתווך לדמי תיווך על פי החוק.

לגישת בית המשפט בהטילו על מתווך חובה להביא את הצדדים לידי הסכם מחייב, לא התיימר המחוקק, להטיל עליו אחריות מוגברת בגין סיכונים שאינם נכללים מלכתחילה בגדר תפקידו. כידוע, אין מתפקידו של מתווך לבדוק את "כשרותם המשפטית" של הצדדים המתקשרים, להבדיל מבדיקת זהותם ובחינת זכותם הקניינית.

אין מתפקידו (ואף אסור לו כיום עפ"י החוק) לסייע בעריכת מסמכים משפטיים, ואין מחובתו לדקדק באותנטיות המשפטית של המסמכים המונחים בפניו, והכל כשהוא פועל בשקידה סבירה. על משימה זו אמונים ציבור עורכי הדין שבידיהם הופקדה מלאכה זו.

בית המשפט פסק כי הסכם תיווך חייב להיות למטרה אותה נתבקש והתחייב המתווך להשיג וכי אין זכותו של מתווך לדמי תיווך תלויה בביצועו של ההסכם ובהבאת העסקה לידי גמר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גובה דמי תיווך

 2. הפרת חוזה תיווך

 3. נוסח הסכם תיווך

 4. דמי תיווך - חוק

 5. אכיפת הסכם תיווך

 6. זכאות לדמי תיווך

 7. דמי תיווך - מגרש

 8. הגורם היעיל

 9. תצהיר תיווך

 10. תקנות המתווכים

 11. סרוב לשלם דמי תיווך

 12. תביעת מתווך נגד לקוח

 13. רשיון לתיווך בינארצי

 14. התחמקות מתשלום למתווך

 15. תביעה לדמי תיווך

 16. סכסוך דמי תיווך

 17. הגורם היעיל תיווך

 18. ערעור על דמי תיווך

 19. תיווך פרויקט בניה

 20. זכאות מתווך דמי תיווך ?

 21. הזמנה בכתב שירותי תיווך

 22. תביעות קטנות - דמי תיווך

 23. אי תשלום דמי תיווך

 24. הכחשת חתימה על טופס תיווך

 25. זכות מתווך לקבל דמי תיווך

 26. מתי חובה לשלם דמי תיווך ?

 27. דמי תיווך ללא חתימה

 28. תיווך עבודה דלשכות פרטיות

 29. דמי תיווך מכירת עסק

 30. הסכם תיווך - תקופת בלעדיות

 31. זכאות לקבל דמי תיווך

 32. סעיף 8 לחוק המתווכים

 33. איך כותבים הסכם תיווך

 34. ביקורת מס הכנסה תיווך נדל"ן

 35. טופס בקשה לפטור מבחינה

 36. דמי תיווך רכישת קניון

 37. העסקת מתווך ללא רישיון

 38. משרד תיווך מתחרה - איסור תחרות

 39. הסכם תיווך ללא בלעדיות

 40. דרישת הכתב בחוק התיווך

 41. תביעה על תשלום דמי תיווך למתווך

 42. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 43. הבטחה בעל פה - דמי תיווך

 44. דמי תיווך - עשיית עושר ולא במשפט

 45. דמי תיווך על פרוייקט נדל''ן

 46. הונאות נדל''ן - אחריות מתווך

 47. האם שוכללה העסקה נשוא חוזה תיווך ?

 48. מכירת דירה על ידי מתווך אחר

 49. חוק המתווכים במקרקעין – חובת המתווך

 50. תיווך ברחובות - מתווך ברחובות

 51. תביעה של מתווך נגד קבלן על דמי תיווך

 52. סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין

 53. טופס בחינה רישיון מתווך במקרקעין

 54. דמי תיווך למתווך שהפחית את המחיר

 55. דרישת הכתב בהזמנת שירותי תיווך במקרקעין

 56. תאונת עבודה של מתווך בזמן העבודה

 57. העדר תרומה של מתווך לקידום העסקה

 58. ביטול עסקה הסכם תיווך באמצעות כרטיס אשראי

 59. באילו מקרים צריך לשלם דמי תיווך למתווך ?

 60. הפרטת התיווך בעבודה - חוק שירות התעסוקה

 61. תביעה לדמי תיווך - דירה "יד ראשונה"

 62. תשלום חוב בגין דמי תיווך בעסקת נדל"ן

 63. תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך של 2% + מע"מ

 64. טופס בקשה לאישור עיסקת תיווך ביהלומים

 65. תיווך זיכיון לשידורי טלויזיה בכבלים בבולגריה

 66. תקנות המתווכים במקרקעין פרטי הזמנה בכתב

 67. דמי תיווך מוסכמים בשיעור 1% בצירוף מע"מ

 68. תביעה לתשלום דמי תיווך בגין עסקת מקרקעין

 69. מינוי כונס נכסים לאחר חתימה על הסכם תיווך

 70. מהי הגדרת תיווך ? איך קובעים אם אדם פעם כמתווך ?

 71. עמלות מציאת משקיעים לקניית נדל''ן בבולגריה

 72. דמי תיווך על עסקה חדשה לאחר שהראשונה בוטלה

 73. תביעה בסדר דין מקוצר בגין דמי תיווך שלא שולמו

 74. תביעה נגד מנהל חברת תיווך נדל"ן בגין דמי תיווך

 75. האם צריך לשלם דמי תיווך על עסקה שלא יצאה לפועל

 76. תביעה כי בית המשפט יורה לשלם דמי תיווך מכוח רכישת דירה

 77. האם הסכם בלעדיות בתיווך חל על רוכשים שניהלו מו"מ לפני חתימה על ההסכם ?

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון