שינויים במבנה מושכר

פירוש המונח "שינויים במבנה מושכר"

בית המשפט פסק כי כי הכוונה באיסור על עשיית השינויים במבנה מושכר הוא, כי על הדייר להימנע מלעשות שינוי תבניתי במושכר, אם על ידי הוספת מבנה למבנה הקיים ואם על ידי הכנסת שינוי מהותי במבנה הקיים.

האם על ידי החלפת החלונות לויטרינות חדשות ועל ידי שינוי הריצוף בחנות, ייחשב הנתבע כמי שהכניס שינוי במבנה המושכר או כמי שהוסיף מבנה למבנה הקיים?

את האיסור בחוזה המצוי בטופס רגיל שבעל הבית מגיש לדייר לחתימה, יש לפרש פירושי דווקני. לפיכך, את האיסור על "שינוי במבנה מושכר", יש לפרש באופן דווקני, ולא באופן מרחיב, כך שהשאלה אותה יש לבחון, היא האם המבנה השתנה שינוי משמעותי בעקבות שיפוצים שנעשו בו.

בספרו של השופט בר אופיר אשר אוזכר בפסקי הדין של בית המשפט צוין כי הפעולות כדוגמת הפעולות הבאות אינן מהוות שינוי משמעותי במבנה המושכר (במקרה זה דובר על חנות) ואינן מהוות הפרה של חוזה שכירות האוסר על שינוי מבנה המושכר "באיזה אופן שהוא" על הוספת כל מבנה למושכר מבלי לקבל רשות בכתב מאת המשכיר:

(1) תיקון זגוגיות של חלון ראווה.

(2) הנחת לינולאום על הרצפה.

(3) החלפת צינור ביוב

(4) שיפור החזית החיצונית.

אלה עבודות שאינן מהוות שינוי מהותי במבנה המושכר, אינן משפיעות על מבנה המושכר, והן נועדו לשפר את המושכר ולהביאו למצב סביר

במקרים אלו לא נהרסו קירות ולא בוצעו שינויים מבניים במושכר, כלומר: צורתו החיצונית של המושכר ומבנהו הבסיסי נשמרו כפי שהיו, ולכל היותר, נעשו בו שיפורים שנועדו להכשיר את המושכר למילוי יעודו החוזי (מגורים או עסק לפי העניין) .







לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק השכירות והשאילה

 2. שכירות סופרמרקט

 3. אי תשלום שכירות

 4. הסכם השכרת ציוד

 5. תביעה שכירות משנה

 6. נטישה של שוכר

 7. שינויים במבנה מושכר

 8. שכירות הזמנת ארונות

 9. סיום שכירות - תזכורת

 10. שכירות בבני ברק

 11. השכרת חלק מדירה

 12. עורך דין שכירות

 13. שכירות משנה עסק

 14. הכרה כשוכר פרטי

 15. סמכות בית הדין לשכירות

 16. כוונת דייר לחזור למושכר

 17. שכירות מכון כושר

 18. אחריות משכיר דירה

 19. שכירות מבנה ווקף

 20. חוק זכויות השוכר והמשכיר

 21. חוזה שכירות - איטום חלון

 22. שינוי מטרת השכירות

 23. חוזה שכירות מתפרה

 24. נזקים לדירה בשכירות

 25. החזר פיקדון שכירות

 26. תביעה נגד ערב - השכם שכירות

 27. הצמדת שכר דירה לדולר

 28. מושכר אשר שימש כספריה

 29. סיוע בשכר דירה לזכאים

 30. הגדרת שכירות במקרקעין

 31. הסכם להשכרת ציוד מכני

 32. סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה

 33. חוזה שכירות פחות משנה

 34. חוזה שכירות מבנה תעשיה

 35. חוק לעידוד בניית דירות להשכרה

 36. בלאי סביר פסיקה מושכר

 37. החזר שכר דירה - פסק דין

 38. פיצוי מוסכם בחוזה שכירות

 39. עורך דין לענייני שכירות

 40. החזר שכר דירה ששולם ביתר

 41. תיקון ליקויים עפ"י חוזה השכירות

 42. הקמת מבנה ע''י שוכר בשטח המושכר

 43. שוכר דירה שלא משלם חשבונות

 44. התחמקות מחידוש חוזה שכירות

 45. אחריות שוכר לתאונה בבניין

 46. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 47. פיצוי מוסכם בחוזה מכר דירה

 48. האחריות למצוא שוכרים אחרים

 49. חובת צירוף חוזה שכירות לכתב תביעה

 50. הצעת חוק זכויות המשכיר דירה

 51. איחור בכניסה לדירה בשכירות

 52. סעיף 19 לחוק השכירות והשאילה

 53. שוכר חלופי "מקובל" על הבעלים

 54. משא ומתן השכרת בית - טיוטא של חוזים

 55. סיוע בשכר דירה - משרד הבינוי והשיכון

 56. ניסוח סעיף אופציה בחוזה שכירות

 57. התקנת מזגן בדירה שכורה ללא רשות

 58. תביעה בגין הפרת הסכם בשכירות משנה

 59. שוכר שלא נותן למשכיר להיכנס לדירה

 60. נטישת מושכר לתקופת זמן העולה על 6 חודשים

 61. אחסון בחדר מדרגות בית בניגוד לחוזה שכירות

 62. תביעה על חודש שכירות דירה בתל אביב

 63. הודעה על מימוש אופציה בחוזה שכירות

 64. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמת הבעלים

 65. זכות סירוב ראשונה במכירת נכס והשכרתו

 66. מסירת המושכר לשימוש של אדם אחר שאיננו הדייר

 67. תביעה במסגרת "הסדר להשכרת דירה" שנחתם

 68. פיצוי כספי על סירוב לפנות דירה בשכירות

 69. הכנסת שותפים חדשים ללא רשות בעל הבית - שכירות

 70. האם התקנת מזגן היא שינוי במושכר לפי חוזה שכירות ?

 71. דוגמא לסעיף זכות סירוב ראשונה בחוזה שכירות

 72. תביעה כספית בגין תשלומי יתר בגין חוזה שכירות

 73. איחור במסירת דירה – פיצוי על לשכירות דירות חלופיות

 74. מחלוקת ביחס לשיתוף פעולה עם שוכרים פוטנציאליים

 75. ניהול מו"מ (חוזה שכירות) עם צדדים נוספים במקביל

 76. ניתוק זרם חשמל למושכר מהווה פעולה כוחנית מצד משכיר

 77. תביעה בגין נזקים עקב חזרה מהסכמה לאפשר למצוא שוכר חלופי

 78. מניעת אפשרות להראות את הדירה בשכירות לשוכרים פוטנציאליים

 79. כוונה לשכור דירה לשנה נוספת או משיכת זמן עד לקבלת הדירה החדשה שנקנתה

 80. לטענת התובע, נותרו ליקויים במושכר אשר לא תוקנו חרף פניות חוזרות ונשנות

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון