פיצול חלקות - באגודה שיתופית

מדיניות מינהל מקרקעי ישראל שלא לאפשר פיצול חלקות באגודה שיתופית חקלאית נידונה בבית המשפט העליון ונפסק כי מדיניותו של מינהל מקרקעי ישראל, הינה שלא להסכים לפיצול הבעלות במשקים חקלאיים, וזאת על מנת לשמר הן את כושרם החקלאי והן את המבנה החברתי של האגודות השיתופיות.

מדיניות זו עולה בקנה אחד עם גישת המחוקק, אשר הכיר בחשיבות אי-פיצולם של משקים חקלאיים וקבע, משום כך, את הוראת סעיף 114 לחוק הירושה , תשכ"ה-1965 המהווה הסדר מיוחד לגבי הורשת משק חקלאי.

הסעיף קובע, כי משק חקלאי, שחלוקתו עשויה לפגוע בכושר קיומו כמשק העשוי לפרנס משפחה, יימסר ליורש אחד, והוא דן באופן קביעת אותו יורש מבין מספר יורשים.

בית המשפט אימץ את הגישה כי אם הורה החבר אגודה שיתופית בצוואתו על חלוקת המשק בין שני יורשים או יותר, הרי שביצוע הצוואה כלשונה יהא בלתי אפשרי, שכן הדבר יהיה בניגוד לתקנון המושב, שאינו מאפשר חלוקת המשק בעין בין היורשים - והתוצאה תהא בטלות הצוואה

בית המשפט נתן תוקף למדיניותו של מינהל מקרקעי ישראל המתנגדת לפיצול חלקות. יתכן לראות באותה מדיניות דרך להגן על האוטונומיה של החברים שהתאגדו באגודה השיתופית והחפצים לקבוע מי יהיו שכניהם וחבריהם . עוד יתכן לראות באותה מדיניות הגנה על זכות הקניין של חברי האגודה שרכשו זכויותיהם על סמך ציפיות מסוימות, שאין הצדקה לפגוע בהן.

עם זאת צוין בפסיקה כי ההצדקה לאותה מדיניות, כפי שבאה לביטוי בפסק הדין של בית המשפט העליון, מעוררת הרהורים, לאור התפתחויות שונות המכונות "הרחבת המושבים".

אלא שדברים אלה, לדברי בית המשפט, ראוי שיישקלו על ידי קובעי המדיניות של מינהל מקרקעי ישראל, ואין בהם כדי לפגום בתוקפן של ההחלטות שקבעו את המדיניות המונעת פיצול חלקות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד אגודה שיתופית

 2. תקנות אגודות שיתופיות

 3. עורך דין אגודה שיתופית

 4. חוקר רשם האגודות השיתופיות

 5. פיצול חלקות - באגודה שיתופית

 6. בוררות באגודות שיתופיות

 7. חברות באגודה שיתופית - משק 92

 8. עורך דין אגודות שיתופיות

 9. תיקון פנקס חברים - אגודה שיתופית

 10. הפסקת חברות באגד (אגודה שיתופית)

 11. פקודת האגודות השיתופיות 1933

 12. הצבעה על הוצאת חבר אגודה - תקנות דן

 13. אגודה שיתופית חקלאית - העברת זכויות

 14. תלונה לרשם האגודות השיתופיות

 15. רשם האגודות השיתופיות - בוררות

 16. חובת תום לב והעדר הפליה אגודה שיתופית

 17. סמכות רשם האגודות השיתופיות בעניין בפירוק

 18. העברת השאלה האם לקבל חברים באגודה השיתופית להצבעה של חברי האגודה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון