נטישה - חוק הגנת הדייר

עילת הנטישה כעילת פינוי דייר

עילת הנטישה הוספה ע"י בתי המשפט לרשימת העילות המנויות בסעיף 131 לחוק הגנת הדייר. עילת הנטישה אינה מוזכרת במפורש בחוק הגנת הדייר, אולם ההלכה הפסוקה קבעה כי יש לחייב את הדייר בפינוי כאשר הוא נוטש את המושכר.

הרציונל של חוק הגנת הדייר הוא הגנה על הדיירים כך שלא יאבדו את מקום מגוריהם או את בתי העסק שלהם כל עוד הם עומדים בדרישות שנקבעו בחוק. רציונל זה מחייב כי לא תינתן הגנה לדייר שנטש את המושכר בלי כוונה לחזור אליו.

מי שנטש את המושכר עבר מן הסתם למקום אחר, כך שיש לו קורת גג או לחילופין מקור פרנסה אחר. אין כל סיבה להחיל על נוטשים את הגנת החוק.

נטל השכנוע לקיומה של עילת נטישה מוטל לפתחו של התובע (הבעלים) בעילת הפינוי מתחילת הדיון ועד סופו ועליו להוכיח ולשכנע את בית המשפט כי הדייר נטש את המושכר לחלוטין על מנת שלא לשוב אליו עוד.

הבעלים הטוען כי הדייר נטש את המושכר חייב להוכיח שני יסודות מצטברים:

(1) יסוד עובדתי - פיזי: הדייר עזב את המושכר.

(2) יסוד נפשי: העדר כוונה מצד הדייר לחזור אל המושכר. כוונת הדייר לחזור אל המושכר מורכבת משני יסודות מצטברים - הרצון לחזור והסיכוי הממשי לכך.

רוצה לומר, אין די בהבעת רצון ערטילאית לחזור למושכר ביום מן הימים, אלא הדייר חייב להראות רצון ממשי לחזור למושכר המלווה במעשים גלויים.

על מנת לקבוע התגבשות עילת נטישה כנגד דייר, על בית המשפט להיות משוכנע שאותו דייר לא רק שנטש את המושכר אלא גם ובעיקר שהוא נוטש אותו נפשית כמקום מגוריו.

השאלה מה סוג הכוונה הדרושה על מנת שלא תהיה נטישה היא שאלה של חוק ולא של עובדה, להבדיל מהשאלה האם אכן הייתה כוונה כזו.

 

נטישה בבית עסק

בבתי עסק לא מקפידים על אותה מידה של קשר אישי בין הדייר לבין בית העסק שלו, כפי שנוהגים להקפיד בדרך כלל על הקשר שבין הדייר לבין דירת מגוריו.

הכלל הוא כי גם שימוש מוגבל בבית עסק משמש הגנה בפני נטישה, ובלבד שהעסק אשר מתנהל במושכר יהיה עסקו של הדייר.

 
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק זכויות הדייר

 2. דייר מוגן בעסק

 3. האם יורש דייר מוגן ?

 4. עילת הנטישה

 5. חוק דיור ציבורי

 6. דייר נדחה

 7. הגנת דייר של חנות

 8. שכירות מוגנת חנות

 9. פשרה עם דייר מוגן

 10. פינוי דיירים מוגנים

 11. דיירות מוגנת של מסעדה

 12. תקנות הגנת הדייר

 13. נטישה - חוק הגנת הדייר

 14. ביעה לפינוי דייר ממשיך

 15. דייר מוגן - נטישה

 16. דיירות מוגן מכוח חזקה ?

 17. זכות דיירות מוגנת

 18. סעיף 20 לחוק הגנת הדייר

 19. הוכחת עילת הנטישה

 20. פינוי דייר מוגן בתל אביב

 21. דייר מוגן או שוכר

 22. ויתור על הגנת הדייר

 23. דיירים מוגנים חוזה שכירות

 24. ילדים של דייר מוגן

 25. הוכחת דיירות מוגנת

 26. אם חד הורית - דיירות מוגנת

 27. מה זה דיירות נגזרת ?

 28. תקנה 1(3) לתקנות הגנת הדייר

 29. הסכם רכישת זכויות דיירות מוגנת

 30. דייר ממשיך בדיור הציבורי

 31. תביעה לפינוי דיירת מוגנת

 32. עילת פינוי דייר מוגן בגלל נטישה

 33. סעיף 85 חוק הגנת הדייר - הצהרות

 34. נטישת חנות בשכירות מוגנת

 35. שכירות המשנה – חוק הגנת הדייר ?

 36. עילות פינוי דייר מוגן בחנות

 37. פינוי מדיור ציבורי בתל אביב

 38. פינוי דייר מוגן ידועה בציבור – נטישה

 39. תביעת פינוי לפי חוק הגנת הדייר

 40. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 41. תקנות הגנת הדייר תשלום בעד שירותים

 42. זכויות בת זוג של דייר מוגן שנפטר

 43. תקנות הגנת הדייר החזקת הבית ותיקונים

 44. האם בן של דייר מוגן נחשב דייר ממשיך

 45. האם חוק הגנת הדייר חל על חנות סגורה / לא פעילה ?

 46. האם בעלות בדירה מכוח חזקה גוברת על בעלות דייר מוגן ?

 47. האם חובת ההוכחה שהדייר איננו מוגן מוטלת על בעל הבית ?

 48. פינוי מדינה של אדם שאימו הייתה דיירת מוגנת בדירה

 49. טענה למעמד כדיירת מוגנת וכמי שמאז ומתמיד התגוררה בדירה

 50. תפיסת חזקה בנכס בסמוך למועד העברת המנוח לבית חולים סיעודי

 51. עתירה כנגד סירוב משרד הבינוי והשיכון למכור דירה של דייר מוגן

 52. עילת פינוי דייר מוגן - ע"פ סעיף 131 (2) - הדייר לא קיים תנאי מתנאי השכירות

 53. האם סיוע בתשלום שכר דירה שוללת את זכאות לחסות תחת ההגדרה של "דייר ממשיך" ?

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון