מיקרוטראומה - דוגמאות

על מנת להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה בדרך של מיקרוטאומה, יש להוכיח:קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר עבודתו של הנפגע.

דוגמא המובאת בדרך-כלל להמחשת אופן קרות הנזק האמור הינה של טיפות מים המחוררות חור באבן שהן פוגעות בה. לגבי אותן פגיעות זעירות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות, התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא 'זהות במהותן' כהגדרת הפסיקה, דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר.

תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פני פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע.

כדי לבסס טענה על פי תורת המיקרוטראומה, יש להוכיח תשתית עובדתית המבוססת על עובדות ברורות, מפורטות ומדויקות.

מיקרוטראומה דוגמאות

בפסק הדין אמנון כובש נ' המוסד לביטוח לאומי, התקבל ערעורו של המערער שעבד כדוור - בית הדין קבע כי הוא מבצע פעולות חוזרות ונשנות בהרמת תיק הדואר הכבד, לקיחתו למקום בו חילק את הדואר (רגלית או בעגלה או בקטנוע) והורדתו, וזאת במשך 22 שנים. בית הדין הכיר בכך שניתן לראות במתכונת עבודה זו כתשתית עובדתית לקיומה של פגיעה בדרך של מיקרוטראומה.

כן ראה גם פסקי דין והחלטות של בתי הדין האזוריים בעניין מחלקי גז, בהם נדונה תשתית עובדתית כמעט זהה באשר למתכונת עבודתם ונקבע כי הונחה תשתית עובדתית מספקת לצורך מינוי מומחה בשאלת המיקרוטראומה: בל 652/06 יאיר שרעבי נ' ביטוח לאומי - סניף חיפה, החלטה מיום 18.9.07, בל 1790/02 אברהם דהן נ' המוסד לביטוח לאומי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי מיקרוטראומה ?

 2. מיקרוטראומה - ניקיון

 3. פגיעות חוזרות ונשנות

 4. מיקרוטראומה - דוגמאות

 5. מחלה ביד - מיקרוטראומה ?

 6. מיקרוטראומה – פגיעה בגב

 7. פס"ד מיקרוטראומה

 8. מיקרוטראומה בנהיגה

 9. מיקרוטראומה קרסול

 10. מיקרוטראומה טכנאי

 11. מיקרוטראומה - סרטן

 12. מיקרוטראומה צווארי

 13. עלייה במדרגות - מיקרוטראומה

 14. מיקרוטראומה - הרמת משקל כבד

 15. פגיעה בשמיעה - מיקרוטראומה ?

 16. מיקרוטראומה - שחקן כדורגל

 17. ליקוי גב - תורת המיקרוטראומה

 18. מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין

 19. פגיעות קטנות חוזרות ונשנות בעבודה

 20. מיקרוטראומה - ערעור לבית המשפט העליון

 21. נהג אוטובוס מיקרוטראומה - ביטוח לאומי

 22. הכרה בפגיעה בגב כפגיעה בעבודה מכוח מיקרוטראומה

 23. תביעה להכרה בכאבי גב כפגיעה במגנון מיקרוטראומה

 24. ליקוי בברך מעבודה בתחום הניקיון על דרך המיקרוטראומה

 25. תביעה להכרה בפגיעה בכתף ימין על פי תורת המיקרוטראומה

 26. תביעה להכיר בפגיעה בגב כתאונת עבודה על פי עקרון המיקרוטראומה

 27. הכרה בפגיעות בצוואר ובכתפיים כפגיעה בעבודה לפי תורת המיקרוטראומה

 28. תביעה להכיר בפגיעה בחוליות הצוואר כפגיעה על פי עקרון המיקרוטראומה

 29. תביעה להכרה בפגיעה בגבו של התובע כתאונת עבודה על פי תורת המיקרוטראומה

 30. תביעה להכיר במחלת ה-CTS דו צדדי כ"תאונת עבודה" על פי תורת המיקרוטראומה

 31. תביעה להכיר בפגיעה בגין פקקת ורידית ותסחיף ריאתי כתאונת עבודה על פי עקרון המיקרוטראומה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון