תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

פסק דין

 1.      לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופטת עידית איצקוביץ ונציגי ציבור מר יוסף לוי ומר שמריהו ברט; ב"ל 1856/06) בו נדחתה תביעתו של המערער להכיר בתאונה שארעה לו כבתאונת עבודה.
 2.      על עובדות המקרה אין חולק ולהלן עיקרן:
 3.      המערער עורך דין במקצועו ומנהל משרד לעריכת דין בכפר כנא.
 4.      יום עבודה של המערער מתחיל בשעה 08:00 בבוקר ומסתיים בדרך כלל בשעה 19:00; יום העבודה כולל הפסקה לצורך ארוחת צהריים בין השעות 14:00 עד 16:00 בערך. בדרך כלל המערער סועד ארוחת צהריים בביתו בכפר כנא, הנמצא בקרבת מקום למשרדו.
 5.      ביום 1.3.05 התחיל המערער את עבודתו במשרד בסמוך לשעה 08:00 בבוקר ויצא ממשרדו בסמוך לשעה 15:00 לצורך ארוחת צהריים בביתו בכפר כנא.
 6.      לאחר ההפסקה, המערער יצא מביתו בסמוך לשעה 16:30 בדרך למשרדו לצורך המשך יום עבודתו, אולם בעת יציאתו החליק ונפל במדרגות ביתו.
 7.      כתוצאה מהתאונה הנ"ל אושפז המערער בבית החולים נצרת אי.מ.מ.ס. לאחר סידרה של בדיקות אובחן אצלו שבר מרוסק בקרסול שמאלי ובוצע לו גבס מעל קרסול שמאלי והומלץ לו במהלך האשפוז על מנוחה מוחלטת.
 8.      בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי התאונה אשר ארעה למערער לא ארעה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו כעורך-דין, אלא בחזרה מזמן הפסקה שהמערער נוהג לעשות בביתו. אין חולק כי התאונה ארעה במדרגות ביתו הפרטי בשטח מעונו, ולכן לא ניתן לראות בה כתאונת עבודה לפי סעיף 80 (1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק").
 9.      טענת המערער להכיר באירוע על בסיס סעיף 80 (4) לחוק לעניין הפסקת אוכל לגבי מבוטח שהוא בגדר עובד נדחתה, משבית הדין האזורי שדן בתביעת המערער סבר אחרת משנקבע בפסק דינו של בית הדין האזורי עליו נסמך המערער בטיעונו, ובייחוד נוכח העובדה שסעיף 80 (4) לחוק מתייחס למבוטח שהוא עובד.
 10.      המערער בטיעונו בפנינו חזר למעשה על טיעונו שלא התקבל על דעת בית הדין קמא בפסק דינו, ואילו המוסד תמך טיעונו בהנמקתו של בית הדין קמא.
 11.      לאחר עיון בכל חומר התיק ובחינת טענות הצדדים סבורים אנו כי פסק דינו של בית הדין קמא ראוי להתאשר מטעמיו בהתאם לתקנה 108 (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991. לאור האמור, דין הערעור להידחות.
 12.      חרף זאת, לא נצא ידי הנמקת הדין מבלי לעמוד על העניינים הבאים:
 13.      משהמערער הינו בגדר מבוטח שהוא עובד עצמאי, עליו חובת ההוכחה כי נפגע תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו, על פי סעיף 79 א' לחוק.
 14.      משהמערער הינו עורך דין עצמאי, ומקום עבודתו הינו משרדו, אזי עיסוקו במשלח ידו הינו בעקרו של דבר בתחומי משרדו, אלא אם כן עליו לצאת את משרדו לטיפול בענייני לקוחות המשרד. ביתו של המערער אינו מקום עבודתו. משהמערער נוהג כדבר שבשגרה להפסיק עבודתו במשרדו למשך שעה וחצי עד שעתיים מדי יום, ולשהות אותה עת בביתו, אזי אותה שהייה בבית אינה בגדר עיסוק במשלח יד או עקב עיסוק במשלח יד.
 15.      צדק בית הדין קמא בנסיבות המקרה עת קבע כי המערער עבד למעשה יום עבודה מפוצל. התאונה ארעה למערער ברשות היחיד שלו בטרם יצא לרשות הרבים. לפיכך, נפילתו לא ארעה לו עקב סיכוני הדרך.
 16.      סעיף 80 (4) לעניין פעולת אכילה נלווית שראויה להיחשב כתאונת עבודה ככל שמדובר בהפסקת אוכל אינו רלוונטי לענייננו, לא רק משום שהמערער אינו בגדר עובד אלא עובד עצמאי, ולא רק משום שהסעיף מתייחס לסעודת עובדים במקום העבודה להבדיל משליחת כל עובד לביתו, אלא גם משום שבנסיבות המקרה כאמור אין מדובר בהפסקת אוכל תוך כדי עבודה, אלא בהפסקת עבודה עם צאת המערער את משרדו לאחר שהייתו שם בבוקר ועשייתו לעצמו בביתו במשך כל הזמן שלאחר מכן עד שובו אליו ממעונו. ההפסקה במקרה זה אינה חלק מעיסוקו במשלח ידו.

8.     משאלה הם פני הדברים, הערעור נדחה ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון