קשר סיבתי משפטי - קשר סיבתי רפואי

יש הבדל בין קשר סיבתי משפטי לבין קשר סיבתי רפואי.

קשר סיבתי רפואי הוא הקשר בין מצב רפואי לסיבה פיזיולוגית יחידה וברורה.

קשר סיבתי משפטי הינו רחב יותר, קרי מאורע יכול להיגרם ממספר סיבות ואירועים.

המשפטן והרופא מדברים בשפות שונות, לפיכך גם כאשר המומחה הרפואי קובע כי אין קשר סיבתי בין האירוע למצב הרפואי של מבוטח, אין בכך כדי לכבול את בית הדין לעבודה לקביעה זו, אלא על בית הדין לעבודה לבחון את הקשר המשפטי בין האירוע למחלה באספקלריה רחבה יותר.

הפסיקה בארץ הכירה בשוני בין קשר סיבתי רפואי לקשר סיבתי משפטי.

בית הדין לעבודה פסק כי מורכב הוא הנושא, הן בשל כך שחלוקות הדעות בין הרופאים בשאלת היחס בין מאמץ והתרגשות, ובין היווצרות אוטם שריר הלב, ומורכב הוא בשל השוני שבין גישת המשפטן ובין גישת הרופא לשאלת הסיבתיות.

סיבתיות רפואית וסיבתיות משפטית לא מן ההכרח שתהיה להן נקודת מפגש. ההבדל בין המושג המשפטי ובין המושג הרפואי של 'סיבתיות', נובע מהשוני הבולט שבבעיות אשר בפניהן עומדים שני המקצועות, ומהשוני שבדרישות אשר מוצגות בפניהם בהקשר לסיבתיות.

בשל הכשרתו, חושב הרופא במושגים של סיבה יחידה וודאית למצב מסויים. המשפטן, מאידך, משתדל להגיע למסקנה, שיש בה מידה סבירה של וודאות רפואית, ממאורע מסויים או משורת מאורעות, ומכיר הוא ביותר מסיבה אחת לתוצאה פגיעתית מסויימת.

בדיני נזיקין נאמר שאין למזיק זכות לדגם מושלם (של אדם) שבו הוא יפגע. בדומה בתחום הפיצויים לעובדים (שנפגעו בעבודה) מקבל המעביד את עובדו כפי שהינו.

בית הדין הארצי לעבודה במחלת מקצוע למרות שהמומחה סבר כי השפעת העבודה על מחלתו של התובע הינה משנית ונפסק כדלקמן:

"סבורים אנו כי די באחוז המיוחס להשפעה של החומרים המסוכנים על המחלה בה לקה המערער, כדי להרים את הנטל המוטל על המערער ולבסס את הקשר הסיבתי הנדרש בין החשיפה לחומרים לבין המחלה זאת על אף קביעתו של המומחה לפיה התרומה של החשיפה לחומרים על המחלה היא "משנית בלבד" לעומת תרומת העישון. על כן, מחלתו של המערער מסווגת כ"מחלת מקצוע" ודין הערעור להתקבל, וסוגיית התרומה של הגורמים השונים על המחלה תידון בוועדה הרפואית, המוסמכת לקבוע את אחוזי הנכות של המערער כתוצאה ממחלת המקצוע."

יש לציין כי קביעת הקשר הסיבתי או שלילתו נתונה לסמכותו של בית הדין לעבודה וחוות דעת המומחה הי חלק מהראיות בתיק ועל בית הדין להסתייע בחוות הדעת אך ודאי שאין בית הדין לעבודה משמש חותמת גומי של חוות דעת המומחה שמונה על ידו אלא עליו להפעיל את שיקול דעתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קשר סיבתי משפטי

 2. קשר סיבתי - האירוע בעבודה

 3. קשר סיבתי פגימה בגב תחתון

 4. הבאת ראיות לסתור קשר סיבתי

 5. קשר סיבתי משפטי - קשר סיבתי רפואי

 6. קשר סיבתי בין כאבי גב לתאונה

 7. מינוי אורטופד לבדיקת קשר סיבתי

 8. קשר סיבתי בין תאונת דרכים לפטירה

 9. דוגמא למינוי מומחה רפואי לבדיקת קשר סיבתי

 10. קשר סיבתי רפואי בין תנאי עבודה לבין מחלה

 11. קשר סיבתי בין גמלת סיעוד תאונת דרכים

 12. טענת כפיה - קשר סיבתי בין כפיה לבין התקשרות

 13. קשר סיבתי בין CMC ביד לבין פגיעה בעבודה של קלדנית

 14. האם אין כל קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע לבין עבודתו ?

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון