שעות נוספות - מנהל

האם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה חלות על מנהל ? האם מנהל זכאי לתשלום בגין שעות נוספות ? האם יש להחיל על התובע את החריגים הקבועים בסעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה על מנהלים ?

סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי החוק לא חל בין היתר על עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ועל עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

כבר נפסק כי חוק שעות עבודה ומנוחה הוא חוק סוציאלי והוראות חריגות שבו יש לפרש באופן מצמצם ודווקני.

(ראו עוד: שעות נוספות - מנהל)

על פי הפסיקה, התואר "מנהל" כולל בתוכו סממנים אחדים ובהם מתן סמכויות לארגון פעולות המפעל ובכלל זה מתן הוראות לעובדים אחרים ופיקוח על עבודתם.

התפקיד מקנה חופש פעולה ועצמאות, מעמד בכיר במבנה החברה, ושכר של מנהל ולא של עובד.

הלכה היא כי מנהל הוא מי שקובע את מדיניות המפעל, מיישם את החלטות ההנהלה ומביאן לידי ביצוע ולו שיקול דעת עצמאי בביצוע מדיניות ההנהלה. תפקיד הנהלה אינו כולל תפקיד של עובד המבצע את מדיניות הנהלת המפעל על ידי החלטות ופעולות הבאות במסגרת אותה מדיניות.

הפסיקה קובעת כי תפקיד הנהלה אינו מתייחס למנהל בדרג הזוטר, הממונה הישיר (Superviser) או מי שנמנה על דרג ביניים של המפעל (middle management), אלא שמדובר במנהל בכיר.

מנהל בכיר הוא לדוגמא מנכ"ל המפעל, חברי ההנהלה המצומצת, מנהלי אגפים הראשיים.

עוד נקבע בפסיקה כי לבעלי תפקידים אליהם מתייחס החריג בסעיף 30 ניתן חופש פעולה מירבי, מתוך הכרה שהאיש ראוי לכך וזקוק לכך כדי לבצע את התפקיד בצורה נאותה. פירושו של חופש פעולה זה הוא עצמאות רבה מאוד בקבלת החלטות, בביצוען ובאחריות לנעשה.

באשר לבחינת התנאי באם התפקיד דורש מידה מיוחדת של אמון אישי, ההלכה הפסוקה היא כי הבחינה תיעשה לפי קנה מידה אובייקטיבי ולא סובייקטיבי.

חובת הראיה כי חל אחד מהתנאים שבסעיף קטן זה הוא על הטוען לתחולת החריג.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק עבודה ומנוחה

 2. גמול שעות נוספות

 3. שעות נוספות – שומר

 4. שעות נוספות - מנהל

 5. תביעה לשעות נוספות

 6. הוכחת שעות נוספות

 7. תביעה לתשלום שעות נוספות

 8. לא אושר לעבוד שעות נוספות

 9. שעות נוספות עבודה במחצבה

 10. מזכירה בכירה - שעות נוספות

 11. שעות נוספות הייטק – מתכנת

 12. שעות נוספות לנהגים

 13. שעות נוספות - תורנות

 14. תשלום שעות נוספות - 10 שעות

 15. התפטרות בגלל ביטול שעות נוספות

 16. שעות נוספות לעובדי מוסך

 17. כמה משלמים על שעות נוספות בעבודה ?

 18. אי תשלום שעות נוספות באופן חד צדדי

 19. עבודה בשעות נוספות של אישה בהריון

 20. תביעה נגד חברת שמירה על שעות נוספות

 21. הפסקת שעות נוספות בגלל קשיים כספיים

 22. תשלום גמול עבודה בשעות נוספות

 23. נטל ההוכחה בתביעה בגין שעות נוספות

 24. שעות נוספות גלובליות - הסדרים פיקטיבים

 25. אי תשלום שעות נוספות בגלל אי הגשת דוחות

 26. התפטרות עקב אי תשלום שעות נוספות

 27. עבודה בשעות נוספות בכמות "מוגזמת"

 28. חוק שעות עבודה ומנוחה - תשלום על שעות נוספות

 29. פיטורים עקב סירוב לעבוד שעות נוספות

 30. שעות נוספות למנהלים ולעובדי משרת אמון אישי

 31. עובדת זרה סיעוד – האם צריך לשלם שעות נוספות ?

 32. אי תשלום שעות נוספות - התפטרות בדין מפוטר

 33. זכאות עובד החזר הוצאות רכב, שעות נוספות, הוצאות טלפון האם חלק מהמשכורת

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון