דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

פסק דין

השופט יגאל פליטמן

1.     לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת ורדה סאמט ונציגי הציבור מר אריה המר ומר יהשוע ישי; בל 1487/03), בו נדחתה תביעת המערער לתשלום דמי אבטלה בתקופת היותו בהכשרה מקצועית, מן הטעם שהוא החל ללמוד "בקורס התכנות" אליו נשלח במסגרת ההכשרה המקצועית, רק לאחר סיום תקופת האבטלה.

2.     להלן פירוט עיקרי העובדות על פי פסק דינו של בית הדין האזורי:

א.     המערער מהנדס אלקטרוניקה בהכשרתו פוטר ביום 11.2.01.

ב.     ביום 15.3.01 החל המערער להתייצב בשירות התעסוקה, כך שהתאריך הקובע לגביו היה ה-1.3.01, וזכאותו לדמי אבטלה ללא צבירת תקופת אכשרה נוספת יכולה היתה להתממש אך ורק עד ליום 28.2.02 [סעיפים 158 ו-171 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק).

ג.     ביום 12.7.01 הופנה המערער לקורס הנדסת תוכנה שבוטל.

ד.     ביום 27.1.02 הופנה המערער לקורס תקשורת מחשבים, בו הוא למד מיום 28.1.02 ועד ליום 18.4.02 (להלן - הקורס הראשון) למערער שולמו דמי אבטלה עבור תקופת לימודיו בפועל בקורס הראשון, מעבר לשנת האבטלה הראשונה מכיוון שהוא החל ללמוד במסגרת אותו הקורס במהלכה של אותה שנה.

ה.     משהתברר כי קורס תקשורת מחשבים, אינו מתאים למערער, אישרה ועדת חריגים של שירות התעסוקה בהחלטתה מיום 28.4.02, הפנייתו לקורס תכנות. קורס התכנות נפתח ביום 7.7.02 ונמשך עד ליום 19.2.03. המערער למד באותו קורס כל תקופת הימשכו, (להלן - הקורס השני).

3.     טענת המערער היתה לזכאות לדמי אבטלה על פי סעיף 173 לחוק גם בתקופת לימודיו בקורס השני, למרות שאותו קורס החל למעלה מארבעה חודשים לאחר שהסתיימה שנת האבטלה הראשונה והוא חדל להיות "זכאי לדמי אבטלה" על פי סעיף 173 לחוק.

4.     בית הדין האזורי דחה כאמור את תביעת המערער, ובדיון בקדם הערעור על פסק דינו, הוסכם על הצדדים כי המערער יגיש סיכומיו בכתב ובאת כח המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) תכתיב לפרוטוקול את סיכומיה למועד שיקבע. לאותו מועד יהא המערער רשאי להגיב לסיכומי המוסד, ופסק הדין ינתן על ידי המותב על סמך סיכומי הצדדים וכל החומר שבתיקי בית הדין.

5.     עיקר טיעונו של המערער בסיכומיו היה, כי שירות התעסוקה הפנהו בטעות לקורס הראשון שלא התאים לו, ולכן יש לראותו כמי שהחל את הקורס השני במועד המקנה לו זכאות לדמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית; שכן הוא יכול היה להשתלב באחד מקורסי התיכנות שנפתחו בשנת האבטלה הראשונה ולפני ה-28.2.02 אלמלא טעות שירות התעסוקה בהפנייה.

6.     באת כח המוסד טענה מאידך, כי משהחל המערער את הקורס השני חודשים רבים לאחר סיום שנת האבטלה הראשונה ומיצוי זכויותיו- הוא איננו זכאי לדמי אבטלה בתקופת היותו בקורס השני. מעבר לכך המערער לא הוכיח טעות של שירות התעסוקה בעצם הפנייתו לקורס הראשון שבוטל, וסיבת האיחור בתחילת הקורס השני אינה מקנה לו זכאות.

7.     אשר לדעתנו -

א.     זכאות המערער לדמי אבטלה על פי סעיף 173 לחוק בתקופת ההכשרה המקצועית צריכה להיבחן כזכאות על פי דין ולא בהתאם לתקנות בדבר הענקה מטעמי צדק, משלא הוגשה תביעה להענקה מטעמי צדק ואין בית הדין נדרש לתביעה שלא הוגשה למוסד ולא הוכרעה על ידי פקיד התביעות.

ב.     אשר לזכאות המערער על פי דין, אזי העובדה כי במהלך הקורס הראשון הוברר כי המערער אינו מתאים לו - אין משמעה כי ההפנייה אליו מלכתחילה יסודה בטעות. לעניין זה לא מצאנו מקום להתערב במימצא העובדתי של בית הדין קמא בפסק דינו.

ג.     אפילו היתה נופלת טעות בהפניית שירות התעסוקה את המערער לקורס שאינו מתאים לו - גם אז עדיין אין משמעות הדבר, כי הוא זכאי לדמי אבטלה בגין קורס אחר שהחל לאחר תום שנת האבטלה הראשונה; וביחוד, משעבור תקופת לימודי המערער בקורס שהתברר בדיעבד כלא מתאים - שולמו לו דמי אבטלה.

ד.     טעות של שירות התעסוקה בהפניית המערער לקורס שאינו מתאים לו - אין משמעה שדמי האבטלה ששולמו לו בגינו שולמו שלא כדין, ואין היא מקנה זכאות לקבלת דמי אבטלה בניגוד לדין; כשם שאין היא מקנה למוסד את הזכות על פי סעיף 315 לחוק לדרוש מהמערער החזר הגימלה ששולמה לו עבור אותו קורס שלא התאים לו.

8.     סוף דבר - הערעור נדחה בזאת ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי אבטלה

 2. סירוב עבודה

 3. דמי אבטלה שכיר

 4. חוק ביטוח אבטלה

 5. דמי אבטלה תנאים

 6. צבעי - דמי אבטלה

 7. דמי אבטלה ערעור

 8. דמי אבטלה מטפלת

 9. דמי אבטלה קורס

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. מובטל ביטוח לאומי

 12. דמי אבטלה מינימרקט

 13. רישום סירוב בלשכה

 14. סירוב לחתום בלשכה

 15. דמי אבטלה עובד יומי

 16. מכתב דחיה דמי אבטלה

 17. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 18. דמי אבטלה - צבירת ימים

 19. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 20. דמי תאונה למובטל

 21. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 22. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 23. דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

 24. התייצבות חלקית לשכת האבטלה

 25. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 26. דמי אבטלה עבודה בתקופת אבטלה

 27. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 28. דמי אבטלה - הקמת חברה

 29. טופס ערעור לשכת האבטלה

 30. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד

 31. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?

 32. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?

 33. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?

 34. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 35. אישור מחלה לשכת התעסוקה

 36. דמי אבטלה - ניכוי תגמולי ביטוח

 37. דמי אבטלה - חישוב בסיס השתכרות

 38. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 39. רישום פיקטיבי בלשכת האבטלה

 40. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 41. הוכחת עבודה לצורך דמי אבטלה

 42. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח אבטלה

 43. דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי

 44. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 45. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 46. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?

 47. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 48. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 49. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 50. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר

 51. מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי

 52. תביעה לביטול חוב בגין קבלת דמי אבטלה

 53. מטפלת של בני משפחה – דמי אבטלה ביטוח לאומי

 54. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 55. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית

 56. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 57. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 58. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 59. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה

 60. הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

 61. מכתב פיטורים רטרואקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 62. סירוב לעבוד - חוסר אפשרות למצוא אדם שיטפל בתינוק

 63. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 64. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 65. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 66. ביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לתשלום דמי אבטלה

 67. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 68. דמי אבטלה - תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 161(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי

 69. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה בגלל רצון לעבוד עבודה זמנית בגלל נסיעה לחו"ל

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון