קבלת ראיה שלא צוינה במסגרת גילוי מסמכים

צד לתביעה אשר לא גילה מסמך המצוי בחזקתו בשלב גילוי המסמכים, טען כי היה בידי הצג השני לבקש צו גילוי ספציפי ואף צו עיון אך לא עשה זאת ולכן יש מקום לקבלת ראיה שלא צוינה במסגרת גילוי מסמכים.


בית הדין לעבודה קבע כי טענה זו הגם שהינה נכונה היא אינה בבחינת טענה ראויה לצורך קבלת ראיה שלא צוינה במסגרת גילוי מסמכים.


עם זאת קבע בית הדין לעבודה כי התנהלות זו צריך שתפגע באפשרות הצדדים ובית הדין לברר את העובדות הנוגעות להליך זה לאשורן. אף אם היה בהתנהלות משום סטיה מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוגעים לשאלת קבלת ראיה שלא צוינה במסגרת גילוי מסמכים.


בית הדין לעבודה קבע כי במקרה הנדון על פני הדברים אין המדובר במסמך שיש בו כדי להפתיע את העד שהראיה (אשר הייתה כתובה בכתב ידו של העד) הוצגה בפניו "במפתיע".

זאת ועוד, הוסיף בית הדין לעבודה כי עת צד מבכר להעיד עד מטעמו, עליו ליתן דעתו לכך שאפשר שהעד יעומת בחקירתו הנגדית עם מסמכים בכתב ידו וכל כיוצא בזה.

לסיכום נפסק כי משלכאורה הראיה שהוצגה רלוונטית לבירור הסכסוך בין הצדדים ומשיש חשיבות בברור כלל טענות הצדדים במהלך הדיון - ניתן להציג את הראיה.

חשוב להדגיש כי מדובר בהחלטה של בית דין לעבודה ולא של בית משפט שלום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך גילוי מסמכים

 2. טופס צו לגילוי מסמך

 3. גילוי מסמכים - רשויות המס

 4. גילוי מסמכים של הבנק

 5. גילוי מסמכים בעירייה

 6. טופס צו לגילוי מסמכים

 7. דרישה להודות בעובדות

 8. גילוי מסמכים בבית דין לעבודה

 9. גילוי מסמכים הנוגעים לעובדים

 10. צו לגילוי מסמכים ספציפי

 11. גילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים

 12. גילוי מסמכים בשלב ההשגה

 13. בקשה לגילוי מסמכים כללי וספציפי

 14. חקירה על תצהיר גילוי מסמכים

 15. גילוי מסמכים לאחר דיון הוכחות

 16. מסמך שלא הוזכר בגילוי מסמכים

 17. גילוי מסמכים בעניין שינוי ארגוני

 18. קבלת ראיה שלא צוינה במסגרת גילוי מסמכים

 19. ערעור פיטורים שלא כדין - בקשה לגילוי מסמכים

 20. גילוי מסמכים - טיוטות במסגרת מו''מ

 21. גילוי מסמכים בבית המשפט לענייני משפחה

 22. גילוי מסמכים תנאי שכר של עובדים אחרים

 23. בקשה גילוי מסמכים - דוחו"ת חודשיים מכירת מוצרים

 24. מחיקת תביעה מאחר והתובע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים

 25. בקשה לקבל תמלילים המוזכרים בתצהיר גילוי המסמכים

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון