פועל רומני - יחסי עובד מעביד

השאלות שעמדו לדיון בבית הדין לעבודה היו האם התקיימו יחסי עובד מעביד עם פועל רומני, או שהיו מעסיקים אחרים בתקופה הרלוונטית; ובמידה וייקבע, כי התקיימו יחסי עובד ומעביד, האם זכאי הפועל לשכר עבודה בתקופה זו, ולכמה.

החלטה


 1.      בבית הדין האזורי בבאר שבע התבררה, בהליך של דיון מהיר, תביעה שהגיש המשיב כנגד המבקשת לתשלום שכר עבודה בגין עבודתו בחודשים 3/04 ועד 6/04.
 2.      המבקשת היא חברה קבלנית, אשר העסיקה את המשיב, עובד זר מרומניה, החל מחודש 11/03. למשיב הוצאה אשרת עבודה על שם המבקשת, אשר תוקפה היה עד 31.12.03. המבקשת ביטחה את המשיב בביטוח רפואי ב"הראל" - חברה לביטוח בע"מ בתקופה שמיום 11.02.04 ועד ליום 10.02.05. בבית הדין האזורי טען המשיב, כי הועסק על ידי המבקשת באתרי בנייה שונים, עבור שכר שעתי, אולם זו לא שילמה את שכרו בחודשים 3/04 ועד 6/04. לתביעתו צירף המשיב העתקי כרטיסי עבודה ופנקס רישום שעות שניהל בחודשים אלו. טענת המבקשת היתה, כי המשיב הועסק אצלה עד למועד בו פג תוקפה של אשרת עבודתו, קרי עד ליום 31.12.03, ועבור תקופה זו שולם שכרו במלואו. עוד נטען, כי המבקשת לא עבדה ואינה עובדת באתרים המוזכרים בכתב התביעה, ואילו המשיב הועסק על ידה באתר אחד של חב' "טבע" ברמת חובב. באשר לביטוח הרפואי טענה המבקשת, כי היא מבטחת את כל עובדיה במקובץ, והמשיב עימם, אף שנכון היה לבטחו רק עבור שני חודשי עבודתו בלבד.

השאלות שעמדו לדיון בבית הדין האזורי היו האם התקיימו יחסי עובד ומעביד בין המשיב למבקשת, או שהיו מעסיקים אחרים בתקופה הרלוונטית; ובמידה וייקבע, כי התקיימו יחסי עובד ומעביד, האם זכאי המשיב לשכר עבודה בתקופה זו, ולכמה.
3.     בית הדין האזורי (הרשם יוחנן כהן; דמ 2425/04) בחן את הראיות שהיו בפניו ולאחר ששמע את העדים וטענות הצדדים, בשים לב למשקל עדותו של המשיב, קיבל את התביעה.
בפסק דינו קובע בית הדין האזורי, כי במקרה דנן פעלה תבנית העסקה משולשת של קבלן - קבלן משנה - עובדי קבלן משנה. נקבע, כי המבקשת, החברה הקבלנית, היתה מעורבת בהעסקתו של המשיב באופן משמעותי. מעבר להנפקת אשרת העבודה, היא העסיקה אותו, הנפיקה לו ביטוח רפואי, קבעה ושילמה את שכרו ואישור הכניסה לאתר "טבע" הוצא על שמה. בנוסף, פעל קבלן משנה של המבקשת, בשם איגור, אליו הופנה המשיב בכל הנוגע לפיקוח על עבודתו ולמענה על שאלותיו בענייני שכר.
משלא זימנה המבקשת עדים ולא המציאה מסמכים מטעמה, קבע בית הדין שנוצרה הנחה של ממש שאלה היו פועלים כנגדה.
לאור כל האמור לעיל, ובהתאם לפסיקת בית דין זה בעע 1218/02 XUE BIN ואח' - חב' א. דורי חברה לעבודות הנדסיים בע"מ, נקבע כי נתקיימו יחסי עובד - מעביד בין הצדדים, לרבות תקופת המחלוקת. משלא נסתרה גרסת המשיב באשר לשיעור השכר, נפסקו לו הסכומים שפורטו בכתב התביעה.
התביעה לפיצויי הלנה נדחתה, לאור המחלוקת שעלתה בהליך זה, ונפסקו הוצאות בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ, ריבית והצמדה.

4.     בבקשת רשות הערעור קובלת המבקשת על קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי וטוענת, כי המשיב עבד אצל קבלנים אחרים, כפי שהוא עצמו טען; כי מעולם לא ביצעה עבודות פרט לאתר ב"רמת חובב"; כי לא שילמה את שכרו של המשיב בשנת 2004 ולא היתה מעורבת בתנאי עבודתו, ומשכך מסקנתו המשפטית של בית הדין בדבר קיומם של יחסי עובד - מעביד הינה מוטעית. עוד טוענת המבקשת, כי נטל ההוכחה מוטל היה על כתפי המשיב, התובע, וטעה בית הדין קמא משהפעיל את נטל זה כלפיה, הנתבעת. עוד נטען, כי קבלני המשנה לא צורפו לתביעה, והטענה בדבר "תבנית העסקה" לא נטענה על ידי המשיב, ועל כן היה מקום לדחות את תביעתו.

5.     לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובפסק הדין האזורי, אני מחליטה שלא ליתן רשות ערעור.
כלל הוא שאין ערכאת הערעור מתערבת בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית המבוססים על התרשמותה מן העדויות והראיות. בנסיבות המקרה, לא מצאתי מקום לחרוג מאותו כלל. בית הדין האזורי התרשם מעדותו המשכנעת והחד משמעית של המשיב, ומתנאי ההעסקה לפיהם פעלו הצדדים, בהם בלטה מעורבותה של המבקשת, כפי שזו פורטה לעיל. בנסיבות אלו, צדק בית הדין האזורי במסקנתו המשפטית, כי המשיב עמד בנטל ההוכחה להוכחת קיומם של יחסי עובד - מעביד.

6.     סוף דבר - בקשת רשות הערעור נדחית.
אין צו להוצאות.

7.     נוכח דחיית בקשת רשות הערעור, מתייתר הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין (בש"א 761/05) שהוגשה לבית דין זה, והיא נמחקת בזאת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת יחסי עובד מעביד

 2. עובד מעביד משפחה

 3. יחסי עובד מעביד פשרה

 4. העסקת בן משפחה

 5. מבחן הפיקוח - קשר אישי

 6. יחסי עובד מעביד - רבנים

 7. יחסי עובד ומעביד - מנכ"ל

 8. הגדרת יחסי עובד מעביד

 9. יחסי עובד מעביד - כדורגל

 10. יחסי עובד מעביד בעל ואישה

 11. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 12. מיקור חוץ - outsourcing

 13. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 14. יחסי עובד מעביד גנן

 15. מבחן ההשתלבות במשפט העבודה

 16. יחסי עובד מעביד בין אם לבנה

 17. יחסי עובד ומעביד קבלן עצמאי

 18. יחסי עובד מעביד בין אב לבתו

 19. יחסי עובד מעביד מדריך טיולים

 20. פועל רומני - יחסי עובד מעביד

 21. יחסי עובד מעביד - ספר במספרה

 22. יחסי עובד מעביד – ביטוח לאומי

 23. יחסי עובד מעביד בין אשה לבעלה

 24. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 25. עובד או קבלן עצמאי ?

 26. הסכם זכיינות - יחסי עובד מעביד

 27. יחסי עובד מעביד - עסק פיצוחים

 28. קבלן או עובד - יחסי עובד מעביד

 29. שירותי הובלה יחסי עובד מעביד ?

 30. יחסי עובד מעביד - עירייה

 31. התנדבות יחסי עובד מעביד

 32. חוזה יועצים - יחסי עובד מעביד ?

 33. מעמד בעל משאית - יחסי עובד מעביד

 34. בקשת מפרק בעניין יחסי עובד מעביד

 35. שירותי עיתונאות – יחסי עובד מעביד

 36. יחסי עובד מעביד - קרבה משפחתית

 37. יועץ חיצוני יחסי עובד מעביד

 38. משגיח כשרות יחסי עובד מעביד

 39. עירוב נכסים - יחסי עובד מעביד

 40. עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?

 41. מבחנים לשאלת ניהול עסק עצמאי

 42. יחסי עובד מעביד הפן השלילי / פן חיובי

 43. יחסי עובד מעביד / פרילנסר - עיתונאי ?

 44. לא היו יחסי עובד ומעביד - בעלות במניות

 45. קשרי ידידות או יחסי עובד מעביד

 46. האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?

 47. צביעת שער כאות מחאה - יחסי עובד מעביד

 48. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

 49. בקשה להצהיר על קיומם של יחסי עובד-מעביד

 50. ערעור על אי הכרה ביחסי עובד מעביד

 51. יחסי עובד מעביד בין רופא לבין קופת חולים

 52. יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ לבין הקיבוץ

 53. תביעה של עובדים גלי צה"ל – יחסי עובד מעביד

 54. סיכוני רווח והפסד - יחסי עובד מעביד

 55. יחסי עובד מעביד - נותן שירותי גרירה

 56. קיום יחסי עובד מעביד בעבודה לא "סדירה"

 57. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 58. מתאמן לפי חוק חוקרים פרטיים - יחסי עובד מעביד ?

 59. יחסי עובד מעביד בין שופט כדורגל להתאחדות

 60. תקופת הכשרה של עובד בעבודה - יחסי עובד מעביד

 61. התפטרות בגלל שכר נמוך יחסית לעובדים אחרים

 62. התקשרות לצורך הקמת שותפות עסקית או יחסי עובד מעביד ?

 63. כרטיס עובד / תלושי שכר / הסכמה בע"פ - יחסי עובד מעביד ?

 64. "משתמש" בעובד באמצעות קבלן כוח אדם - יחסי עובד מעביד

 65. נדחתה תביעה לדמי אבטלה בנימוק כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון