יום מילואים תשלום

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן- חוק הביטוח הלאומי), מפרט בפרק יב את ההוראות בדבר תגמולים למשרתים במילואים.

(קראו על הפרשות לפנסיה במהלך מילואים)

סעיף 271 לחוק הביטוח הלאומי קובע:

"271.     הזכות לתגמול

(א)     מי שמשרת כחוק במילואים יותר מיום אחד בהתייצבות אחת ישולם לו תגמול בשיעור האמור בסעיף 272 עד כל יום שירותו במילואים...."

סעיף 272 לחוק הביטוח הלאומי קובע:

"272.     שיעור התגמול

(א)     שיעור התגמול ליום למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה -

(1)     עובד - שכר העבודה הרגיל.

(ב)     לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערי ולא יעלה על התגמול המירבי.

העקרון הוא שיש לפצות את המשרת במילואים על איבוד ההכנסה שהיתה צפויה לו בימי השירות על ידי תשלום (תגמול) שהוא פונקציה של ההכנסה.

תגמול המילואים מושתת על שכר העבודה הרגיל של העובד השכיר ועל ההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי. כאשר תגמול המילואים משתלם לעובד השכיר על ידי מעבידו, דינו כדין שכר עבודה. ככל שהמעסיק שילם לעובד שכרו בתקופת שירות המילואים - לא יהא עוד העובד זכאי לתגמול מילואים ממעסיקו.

מעצם טיבו וטבעו, מבוסס תגמול המילואים על כך שנבצר מן המבוטח להשתכר מחמת שירותו במילואים, המונע בעדו לעבוד ולמלא את תפקידו אצל מעסיקו על כן, ומשנכפה על המבוטח שלא לעבוד ולהשתכר בפועל, משולם לו תגמול המילואים כ"תחליף הכנסה.

בפרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי לעיל שכותרתו "תגמולים למשרתים במילואים" שם המחוקק לנגד עיניו את ייחוד מצבו של המבוטח הכפוי לשרת במילואים, שנבצר ממנו לעבוד ולהשתכר בעת שירותו. במטרה להגן על העובד שלא יצא בחסרון כיס ובהיזק השתכרות לעת שירות המילואים ולאחריו, נקבעה מסכת ההוראות שבפרק י"ב, ובה בין היתר, הזכות לתגמול (סעיף 271); שיעור התגמול (סעיף 272); אופן חישוב התגמול ותשלומו(סעיפים 273 - 282); וחובת המשך התשלומים לקופות ולקרנות - כאמור בסעיף 283 לחוק.

מקור הוראותיו של פרק י"ב בחוק שירות מילואים (תגמולים) [נוסח משולב], התשי"ט - 1959 , אשר נועד להעניק זכות לתגמול לכל אדם המשרת במילואים.

על התכלית אותה נועד להגשים תגמול המילואים, עמד, זה מכבר, בית דין לעבודה זה בפסיקתו הנרחבת, ועיקרי הדברים לעניינו הם אלה: מטרתו של תשלום על יום מילואים לאזן נטל כספי עקב שירות מילואים והפסד הכנסה, לכל מי שמשרת במילואים.

ההסדר שבחוק נועד להעניק לעובד השכיר הנקרא לשירות מילואים, תחושה של יציבות וודאות ששכרו משולם באורח שוטף ורצוף. ההסדר נועד להסיר מליבו של השכיר הנקרא למילואים את דאגות הפרנסה לתקופת השירות אליה נקרא

 
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כוננות מילואים

 2. יום מילואים - תשלום

 3. פיטורים לפני מילואים

 4. מילואים – תשלום עבודה

 5. התאבדות - מילואים

 6. צו שירות מילואים

 7. היתר לפטר עובד במילואים

 8. כאבי גב במילואים

 9. צו שירות המילואים

 10. זכויות רופאים - מילואים

 11. ירידה בשכר אחרי מילואים

 12. פגיעה בגב במילואים

 13. נכות נפשית - מילואים

 14. תאונת דרכים במילואים

 15. הפרשות לפנסיה במהלך מילואים

 16. היעדרות ממילואים עונש

 17. עריקות ממילואים - מאסר

 18. פגיעה בברך במהלך שירות מילואים

 19. ביטוח תאונות אישיות - מילואים

 20. חישוב תגמולי מילואים שירות קבע

 21. תביעה לתשלום הפרשי גמול מילואים

 22. נכי צה"ל עקב שירות מילואים

 23. דחיית מועד דיון בית משפט בגלל מילואים

 24. החמרת מצב בעמוד השדרה בשירות מילואים

 25. חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם

 26. צו בקשה על ידי איש מילואים ליציאה לחוץ לארץ

 27. האם רשאי מעביד לפטר עובד בשל שירות מילואים ?

 28. צו הביטוח הלאומי סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון