שינוי תנאי חוזה עבודה

שינויים בחוזה עבודה שנעשו בפועל, מבלי שמי מהצדדים השיג עליהם במשך תקופה ארוכה כשינויים, שנקלטו בחוזה העבודה, אין צד לחוזה יכול להשיג עליהם בשלב מאוחר יותר. למשל, בית הדין הארצי לעבודה ראה בשינוי שעות עבודה בפועל במשך שנים השלמה עם השינוי, שעליה אין צד יכול לערער בתום תקופת עבודתו ונפסק כי הצדדים שינו את תנאי החוזה על ידי ביצועו משך שנתיים. בזה השלימה המשיבה עם ביצוע חוזה העבודה במתכונת של שעות עבודתו של המערער בפועל" דב"ע נו / 22-3 דורית פני גיל נ. טכנולוגיה מתקדמת בע"מ, (לא פורסם) ) י. לובוצקי / חוזה עבודה וזכויות העובד, פרק 19, עמ'9).

במקרה אחר, שבו נמנע המעביד מלשלם לעובד כספים על פי חוזה העבודה במשך כל תקופת יחסי העבודה, והעובד לא מחה על כך, ראה בית הדין את התובע כמי שהחליט לוותר על קיום תנאי מתנאי החוזה, ונפסק כי כל תקופת עבודתו של המערער נמנעה המשיבה מלקיים חיוב זה בחוזה, אם היה חיוב שכזה, ולא מצאנו, כי המערער מחה על כך. בהסכמתו להמשיך ולעבוד אצל המשיבה על אף שזו לא שלמה את אשר לדעתו התחייבה לשלם בחוזה יש משום ויתור על תנאי בחוזה" (דב"ע נד/ 3-3 אבי כהן נ. החברה המרכזית לתכנה ואוטומציה בע"מ, פד"ע כח 90 ; דב"ע נו/ 22-3 דורית פני גיל נ. טכנולוגיה מתקדמת בע"מ; דב"ע מו / 29-2 עיריית ת"א נ. רות מוטס, פד"ע יט 180 ; דב"ע לז / 214-3 מחטבי סלמן נ. קרן קיימת לישראל, פד"ע ט 102).

הסכמה בשתיקה יכולה להיות הסכמה או ויתור על ידי התנהגות לשינוי תנאי העבודה. (דב"ע נה/ 199-3 אברהם עשוש נ. שרשרת מושב עובדים).

בדב"ע נ"ד/ 86-3 יוחנן גולן נ. אי.אל.די בע"מ , פד"ע כז 270 נידון עניינו של תובע אשר עבד במשך מספר שנים אצל מעבידיו בחוזה אישי. לאחר כ-2 שנות עבודתו, הופחת שכרו. רק לאחר פיטוריו, היינו כשמונה חודשים לאחר הפחתת שכרו, פנה תובע והגיש תביעה לבית הדין לתשלום הפרשי שכר וזכויות נוספות. בית הדין הארצי קבע, כי המעביד, אשר שינה באופן חד צדדי את שכרו של העובד הפר עמו את חוזה העבודה והעובד היה רשאי במועד ההפרה להגיש התביעה או להתפטר בדין פיטורים, אולם נפסק, כי המערער הסכים לשינוי בתנאי שכרו ולא נקט באף אחת מהאפשרויות שעמדו לרשותו כתגובה להפרת חוזה העבודה על ידי המשיבה. המערער אמנם מחה על השינוי בשכר, אך לא הגיש תביעה ולא התפטר ועבד כ- 8 חודשים על פי תנאי השכר החדשים ולפיכך נקבע, כי הגשת התביעה לאחר עיכוב ארוך ובלתי סביר מצביע על השלמת העובד עם תנאי השכר החדשים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה עבודה אישי

 2. חוזה עבודות שלד

 3. חוזה עבודות עפר

 4. מענק בחוזה עבודה

 5. חוזה עבודות קידוח

 6. משקלו של חוזה עבודה

 7. שינוי תנאי חוזה עבודה

 8. מהם תנאים סוציאליים ?

 9. אי חתימה על חוזה עבודה

 10. אכיפת חוזה עבודה

 11. חוזה עבודות שלד עם קבלן

 12. חוזה עבודות הנחת קווי מים

 13. עורך דין חוזה עבודה

 14. חוזה עבודות פיתוח עם קבלן

 15. חוזה עבודה ללא הגבלה של זמן

 16. חוזה עבודות אלומיניום

 17. הפרת חוזה עבודה לתקופה קצובה

 18. הקמת חברה מתחרה - חוזה עבודה

 19. חוזה עבודה אישי לתקופה קצובה

 20. פיצוי ברוטו - הפרת חוזה עבודה

 21. חוזה עבודה אישי - חברת היי-טק

 22. קצין בטחון (קב''ט) - חוזה עבודה

 23. חוזה עבודה המנוגד לפקודת העיריות

 24. הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי

 25. האם חייבים חוזה עבודה לעובד זר

 26. הקפאת חוזה עבודה עד הודעה חדשה

 27. חוזה עבודות קירוי עם קבלן משנה

 28. העסקת עובדים זרים ללא חוזה עבודה

 29. פיצוי בגין אי מתן העתק מחוזה עבודה

 30. חוזה עבודה עם פרילנסר הנהלת חשבונות

 31. תשלום פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה - חוזה על תנאי ?

 32. זכות עיכבון ברכב בבעלות חברת ליסינג שנמסר לשימוש במסגרת חוזה העבודה

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון