עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

החלטה

זוהי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת ת. נאות-פרי) ביום 20.05.2007, בת.א. 10915/04 לפיו התקבלה תביעתו של המשיב והמבקש חוייב לשלם לו סך של 220,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 20% מהסכום בתוספת מע"מ, ובתשלום אגרת משפט ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ("פסק הדין"). עתירת המבקש לעיכוב ביצועו של פסק הדין נידחתה על ידי בית משפט קמא, וכעת, לאחר שהוגש ערעור לבית משפט זה, מוגשת בקשה זו לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור.


לאחר שמיעת הראיות ובהן עדויות של מומחים רפואים, הן מטעם הצדדים והן מטעם בית משפט. קבע בית המשפט קמא כי אמנם לא היתה רשלנות בביצוע הניתוח אך על המבקש לפצות את המשיב בגין נזקיו בשל הפרת חובת הגילוי שהיתה מוטלת על המבקש, עם זאת נקבע כי שעל המשיב מוטל אשם תורם של כ20% לאור חתימתו על טפסי ההסכמה לניתוח. בית משפט קמא פסק למשיב פיצוי בסך של 275,000 ₪ ובניכוי חלקו של המשיב בשל אשמו התורם הסכום שנפסק היה 220,000 ₪.


המבקש חולק על חבותו לפצות את המשיב בגין נזקיו עקב הניתוח וכן הוא חולק על גובה הפיצוי שפסק בית משפט קמא. לטענתו, הפיצוי שנפסק גבוה מדי ואינו מתיישב עם פסקי דין שניתנו ע"י ערכאות אחרות. לטענת המבקש, המשיב "המשיך לבצע מסעות ברחבי העולם גם לאחר הניתוח, במשך תקופות זמן ממושכות, תוך שילוב ספורט אתגרי והוא איננו נזקק לטיפול רפואי ו/או תרופתי ומנהל חיים מלאים ככל אדם ואף מעבר לכך ולפיכך יוכל להמשיך ולנהל אורח חיים תקין והולם גם ללא הסכומים אשר נפסקו בפסק הדין ואין המדובר בסכומים הנדרשים למשיב לשם קיומו הבסיסי, ולא ייגרם לו כל נזק בשל עיכוב ביצוע פסק הדין".
דומה כי המבקש נתפס לכלל טעות. כשמדובר בעיכוב ביצועו של פסק דין, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בפסק דין שהוא חיוב כספי, השאלה העומדת לדיון איננה הנזק שיגרם לזוכה אם יעוכב ביצוע התשלום עפ"י פסק הדין, אלא אם בביצוע התשלום עלול להגרם נזק בלתי הפיך למי שחוייב עפ"י הפסק. משום כך היה על המבקש לנמק מדוע על בית משפט לחרוג מהכלל הקבוע בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי ולעכב את ביצועו של פסק הדין. וטענותיו הנוגעות לאורחות חייו של המשיב או לנחיצות קבלת הכספים על ידו, הן לכן בלתי רלבנטיות ואולי אף סרות טעם.


הכלל הוא שרק במקרים חריגים ובהתקיים נסיבות מיוחדות, יעוכב ביצועו של פסק דין ועל המבקש עיכוב ביצוע מוטל נטל כבד להצביע ולשכנע בקיומם של שני תנאים מצטברים: להראות שסיכוייו להצליח בערעור גבוהים, וכי ביצועו המיידי של פסק הדין יגרום לו נזק, שקשה יהיה לתקנו במידה ותצלח דרכו בערעור (ראה: ע"א 7609/01 משה בר שלום נ' יוסף קירשנבוים, תק-על 2001(3), 491 (2001); ע"א 9709/06 כהן נ. כונס הנכסים הרשמי (טרם פורסם)).


לא ניתן לקבל את טענת המבקש כי יהא זה מן הנמנע, או קשה מאוד, להשיב את המצב לקדמותו. המבקש לא הוכיח כי מצבו הכלכלי של המשיב אינו טוב וכל טענותיו בדבר קושי להשיב את המצב לקדמותו, הושתתו על חששות לא מבוססים. מאותו טעם גם אין לקבל את טענת המבקש לפיה "סביר שאדם ממוצע, אשר סכום בסדר גודל כזה יתקבל אצלו, יעשה בו או בחלק נכבד ממנו שימוש, כאשר לאחר מכן לא יהיה בידו להשיבו" או את הטענה כי המשיב הינו עצמאי ועל כן שכרו משתנה. טענה אחרונה זו כלל אינה מובנת ולא ברור מהי הרלבנטיות של היות המשיב עצמאי לחשש שיגרם למבקש נזק שאינו ניתן לתיקון.


גם הטענה כי המשיב נעדר מהמדינה לתקופות זמן ארוכות, ולכן יתקשה המבקש לגבות חזרה את הסכום הפסוק, אינה מבוססת ונראה שהיא נטענה על דרך הסתם. לא הובאה כל ראיה לתמוך בה או להעיד כי אכן בכוונתו של המשיב לעזוב את הארץ לתקופה ארוכה אשר תקשה על שמיעת הערעור או על החזרת סכומי כסף למבקש (אם יתקבל הערעור).

לאור האמור אני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקש בתשלום שכר טרחתו של המשיב בסכום של 2,000 ₪ (בצירוף מע"מ).

עם מתן החלטה זו מתבטלת החלטתי מיום 22.10.07 בתיק בש"א 14568/07 זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכמה מדעת

 2. אי גילוי מום גנטי

 3. עמימות סיבתית

 4. הוכחת רשלנות רפואית

 5. רשלנות בטיפול בחדר מיון

 6. התיישנות רשלנות רפואית

 7. הזרקת סיליקון לאבר מין

 8. סי.טי ראש - טעות פענוח

 9. האם חובה למדוד לחץ דם ?

 10. שתלים להגדלת חזה פגומים

 11. חיסון צהבת b תופעות לוואי

 12. רשלנות רפואית – שאלת הנזק

 13. רשלנות רפואית הגדרה

 14. רשלנות רפואית בהריון

 15. פיצויים על מות תינוק

 16. רשלנות רפואית בחו''ל

 17. בדיקת fna - סיכונים

 18. רשלנות רפואית - ערעור

 19. תיקון ראיה בלייזר - סיכונים

 20. חירשות - רשלנות רפואית

 21. הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 22. התיישנות ברשלנות רפואית

 23. מחיקת תצהירים – רשלנות רפואית

 24. רשלנות רפואית בחדר מיון

 25. פסקי דין ברשלנות רפואית

 26. אשם תורם ברשלנות רפואית

 27. רשלנות רפואית - אשם תורם

 28. פיצול דיון תביעת רשלנות רפואית

 29. תאונת דרכים או רשלנות רפואית ?

 30. העברת דיון תביעת רשלנות רפואית

 31. רשלנות רפואית - אי גילוי

 32. עקירת שן - רשלנות רפואית

 33. דחיית תביעת רשלנות רפואית

 34. רשלנות רפואית גניקולוגיה

 35. ניתוח CTS - רשלנות רפואית

 36. דחיית ערעור רשלנות רפואית

 37. אינטובציה - רשלנות רפואית

 38. רשלנות רפואית – כימותרפיה

 39. הסכמה מדעת ברשלנות רפואית

 40. ניתוח ביד - רשלנות רפואית

 41. רשלנות רפואית איחור בניתוח

 42. תסביב האשך - רשלנות רפואית

 43. רשלנות רפואית הקטנת שדיים

 44. סיכון טבעי - רשלנות רפואית

 45. רשלנות רפואית הולדה בעוולה

 46. חובת הזהירות רשלנות רפואית

 47. ניתוח ברגל - רשלנות רפואית

 48. רשלנות רפואית - השתלת שיער

 49. איבוד ראיה - רשלנות רפואית

 50. כריתת כליה - רשלנות רפואית

 51. אולטרסאונד הריון - אי גילוי מומים

 52. פסק דין על דרך פשרה רשלנות רפואית

 53. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 54. רשלנות רפואית - סיבוך בניתוח

 55. רשלנות רפואית ניתוח ערמונית

 56. טיפול בחיות - רשלנות רפואית

 57. חישוב פיצויים ברשלנות רפואית

 58. פיצויים על טיפול רפואי רשלני

 59. פסילת שאלות למומחה – רשלנות רפואית

 60. ניתוק מוניטור - רשלנות רפואית

 61. אישה מבוגרת - רשלנות בטיפול רפואי ?

 62. האם כל טעות היא רשלנות רפואית

 63. פיצויים עונשיים ברשלנות רפואית

 64. חיסון תינוקות תופעות לוואי - סיכונים

 65. איך יודעים אם יש רשלנות רפואית

 66. תביעת רשלנות רפואית נגד רמב''ם

 67. גילוי מום - סקירת מערכות מורחבת

 68. אי הפניה לייעוץ גנטי - טיפת חלב

 69. הוספת סעד בתביעת רשלנות רפואית

 70. נטל הראיה בתביעות רשלנות רפואית

 71. צורך בניתוח קיסרי – תביעת רשלנות רפואית

 72. חסינות המדינה - תביעות רשלנות רפואית ?

 73. אי צירוף חוות דעת לתביעת רשלנות רפואית

 74. ההבדל בין טעות לבין רשלנות רפואית

 75. ניתוח הגדלת שדיים - רשלנות רפואית

 76. הריון בסיכון גבוה - רשלנות רפואית

 77. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 78. הפרדות רשתית העין - רשלנות רפואית

 79. ניתוח קיסרי בקפלן - רשלנות רפואית

 80. תיעוד רפואי בתביעות רשלנות רפואית

 81. ביטוח לאומי - רשלנות רפואית - התיישנות

 82. רשלנות רפואית דופק עוברי - מוניטור

 83. פסילת חוות דעת מומחה רפואי רשלנות רפואית

 84. רשלנות רפואית - אובדן סיכויי החלמה

 85. חישוב פיצויים רשלנות רפואית - דוגמא

 86. תביעת רשלנות רפואית אחרי תאונת דרכים

 87. רשלנות בטיפול רפואי אחרי תאונת דרכים

 88. מימון ביניים חוות דעת מומחה - רשלנות רפואית

 89. אפשרויות טיפול חלופיות - רשלנות רפואית

 90. בקשה למינוי מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 91. בקשה להחלפת מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 92. הגשת חוות דעת למומחה בית משפט - רשלנות רפואית

 93. הפחתת מזונות בגלל זכייה בתביעת רשלנות רפואית ?

 94. קביעת ממצאים עובדתיים בתביעת רשלנות רפואית

 95. דחיית התביעה על הסף - התיישנות רשלנות רפואית

 96. החלטה בבקשה למינוי מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 97. מינוי מומחה קרדיולוגיה מטעם בית משפט - רשלנות רפואית

 98. ערעור על פיצויים חצי מיליון שקל - תביעת רשלנות רפואית

 99. תביעת רשלנות רפואית בטענה לאיבחון מאוחר של גידול בבלוטת המגן

 100. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון