הוצאת חוות דעת רפואית - תחשיב נזק

החלטה

1.     בפני בקשה מטעם הנתבעים, להוצאת חוות דעת רפואית נוספת אשר צורפה לתחשיב הנזק מטעם התובעת.

2.     רקע עובדתי
     
ענייננו בתביעה בגין רשלנות רפואית.

כנטען בכתב התביעה, התובעת, ילידת 1950, אושפזה בבית חולים "קפלן" (הנתבע 1) ביום 11.1.2004, לצורך ניתוח לתיקון דליפה בשלפוחית השתן, אשר בוצע ביום 15.1.04, על ידי רופאי בית החולים, הם הנתבעים 2 ו-3.
לטענת התובעת, הניתוח בוצע ברשלנות ובגינו נאלצה לעבור שלושה ניתוחים נוספים, בגינם היא סובלת מכאבים עזים ונזקקת לשימוש בתרופות שאינן כלולות בסל התרופות, ועלותן החודשית גבוהה.

התובעת הגישה, בצירוף לכתב תביעתה, את חוות דעתו של פרופ' ורדי, כמומחה רפואי מטעמה בתחום האורולוגיה.
ביום 7.6.07 הגישו הנתבעים חוות דעת נגדית מטעמם, אשר נערכה על ידי ד"ר אלקלעי, בתחום האורוגניקולוגיה.

לתחשיב הנזק שהוגש במסגרת הליכי ק.מ. צרפה התובעת את חוות דעתו של ד"ר שינפלד, מנהל המחלקה האורולוגית בבית החולים "שערי צדק", על הצורך להיזקק לתרופת ה"אלמירין" לצמיתות, שאינה כלולה בסל התרופות.

בבקשה זו עותרים הנתבעים להוצאת חוות הדעת של ד"ר שינפלד, מתחשיב הנזק של התובעת.

3.     טענות הצדדים

הנתבעים מתנגדים להגשת חוות הדעת שכן לטענתם, הדין אינו מתיר הליך בו מומחה מטעם התובעת, לאחר הגשת חוות דעתו, מתייחס לחוות דעת נגדית במסגרת הגשת חוות דעת משלימה. לטענתם, התקנות אינן מתירות הליך מסוג זה שאם לא כן, נוצר היה מעגל שוטים, בו הצדדים מגישים היו חוות דעת נגדיות בלי די, דבר שהיה מביא לסרבול ההליך המשפטי.
זאת ועוד, חוות הדעת הנוספת הוגשה כשהיא ערוכה על ידי מומחה נוסף, שאינו המומחה אשר חוות הדעת מטעם התובעת אשר צורפה לכתב התביעה.

מנגד, טוענת התובעת כי הטענות אשר הופיעו בחוות דעתו של ד"ר שינפלד הופיעו בכתב התביעה, ומקצת הטענות שלא נטענו בכתב התביעה הן תשובה לנאמר בחוות הדעת אשר נערכה על ידי ד"ר אלקלעי, ובכך לא קופחה כל זכות של הנתבעים.
לטענתה, חוות דעתו של ד"ר שינפלד אינה עוסקת בתחום רפואי חדש, אלא מטרתה לסתור האמור בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים.

עוד טוענת התובעת, כי אין המדובר בחוות דעת משלימה, אלא עסקינן בחוות דעת ראשונה מטעמו של ד"ר שינפלד אשר צורפה לאור עמדת הנתבעים בכתב ההגנה ובחוות הדעת מאת ד"ר אלקלעי.
כן טוענת היא, כי בניגוד לטענת הנתבעים כי התקנות אינן מתירות הליך מסוג זה של צירוף חוות דעת נגדית מטעם תובע, קבעה כב' הש' שטרסברג כהן ברע"א 7431/96 כי: "הזכות להביא מומחים כמו הזכות להביא ראיות בכלל, היא זכות יסוד ואין לשללה אלא בצורה מפורשת בחוק".


4.     דיון ומסקנות

כבר נפסק ונקבע כי בית המשפט לא יתיר לבעל דין, כדבר שבשגרה, להביא ראיה נוספת בשלב מאוחר של הדיון, "שאם לא ישקוד בית המשפט על סדרי דין תקינים, תשתלט אנדרלמוסיה בבית המשפט, ולא ייעשה צדק" (ראה: זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 510).

על המבקש לסטות מהסדר האמור לשכנע את בית המשפט בשלושה טעמים:
א.     אופי הראיה - האם המדובר בראיה טכנית ופשוטה.
ב.     השלב אליו הגיע הדיון.
ג.     האם יכול היה בעל הדין להביא את הראיות בשלב קודם, ואם כן הסברו למחדלו זה.

(ראה: ע"א 579/90 מרדכי וגילה רוזין נ' צפורה בן נון, פד"י מו (3) 738. ע"א (באר-שבע) 169/98 בש"א 5083/99 בנק למסחר בע"מ נ' פתחי ריגה תעשיות פח בע"מ, תקדין שלום, כרך 99 (2) ).
כמו כן, בית המשפט שוקל את משמעות התרומה של הראיה לגילוי האמת ולעשיית הצדק (ראה: ע"א 188/89 פואד אחמד עזאיזה נ' המועצה המקומית כפר דבוריה, פד"י מז(1) 661).

הלכות אלו יפות ונכונות, אך אינן רלבנטיות לענייננו.

בתיק התקיימה ישיבה מקדמית אחת בלבד. התיק נקבע לדיון בתחשיבי נזק, וטרם ניתנה הוראה להגשת ראיות הצדדים.
כך, שנמצאים אנו בעיצומם של ההליכים המקדמיים, שטרם הסתיימו, וזכותם של הנתבעים לא תקופח בשום צורה ואופן, באם יותר לתובעת להסתמך על חוות דעת נוספת מטעמה. אמנם, הדרך הנכונה והראויה היתה להגיש בקשה להארכת המועד לצרוף חוות דעת נוספת מטעם התובעת, אך הואיל והמטרה העיקרית שלשמה צורפה חוות דעתו של ד"ר שינפלד, היא לעניין הטענה להיזקקות לטיפול תרופתי - אני מוצאת לנכון להתיר הגשתה, במועד שהוגשה. הנתבעים כבר ניצלו זכותם והגישו חוות דעת משלימה מטעמם - כך שתהליך הגשת חוות הדעת מטעם הצדדים, לכאורה, הושלם.

סוף דבר
הבקשה להוצאת חוות דעתו של ד"ר שינפלד - נדחית.
הוצאות הבקשה בסך 1,000 ₪ + מע"מ יחולו על הנתבעים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משיכת חוות הדעת

 2. פסילת חוות דעת אורטופדית

 3. אי התייחסות לחוות דעת

 4. פטור מהגשת חוות דעת רפואית

 5. חוות דעת בעניין סימון מודד

 6. חוות דעת מומחה - דיני משפחה

 7. עלות חוות דעת חשבונאית

 8. הסתמכות על חוות דעתו של המומחה

 9. האם חוות דעת נחשבת ראיה חדשה ?

 10. פסיכוסקסולוגיה - חוות דעת

 11. דחיית בקשה להגשת חוות דעת

 12. בקשה לצרף חוות דעת נוספות

 13. הגשת חוות דעת מומחה באיחור

 14. בקשה לפטור מהגשת חוות דעת רפואית

 15. דחיית בקשה לצירוף חוות דעת

 16. פסילת חוות דעת מומחה ביטוח לאומי

 17. פסילת חוות דעת מומחה מוסכם

 18. הוצאת חוות דעת רפואית - תחשיב נזק

 19. חוות דעת כלכלית לבית המשפט

 20. חוות דעת גרפולוגית בבית דין לעבודה

 21. נאונטולוגיה - חוות דעת מומחה רפואי

 22. חקירת מומחה לשיקום על חוות דעת

 23. פסילת מומחה בגלל חוות דעת בתיק אחר

 24. בקשה להורות על הגשת חוות דעת

 25. בקשה להוצאת חוות דעת מתיק בית המשפט

 26. אי צירוף חוות דעת בתביעת ביטוח

 27. פסילת חוות דעת מומחה בגלל קשרי עבודה

 28. בקשה לפסילת חוות הדעת של מומחה רפואי

 29. דוקטור אלי סלטי חוות דעת רפואית

 30. פסילת חוות דעת מומחה רפואי בתחום הנפשי

 31. בקשת תובע לפטור מהגשת חוות דעת רפואיות

 32. אי התייחסות לשאלת רשלנות בחוות דעת

 33. עתירה נגד חוות הדעת של משרד החקלאות

 34. בקשה להוציא חוות דעת מתיק בית המשפט

 35. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי – חוות דעת

 36. פסילת חוות דעת מומחה ניגוד עניינים

 37. טופס חוות דעת מומחה רפואי - ועדת ערר

 38. ליקויי בניה – חשיבות חוות דעת מומחה ניטרלי

 39. טעויות בחוות דעת חשבונאית על פי הפסיקה

 40. האם מותר לצרף חוות דעת מומחה רפואה תעסוקתית ?

 41. הגשת חוות דעת רפואיות למומחה רפואי - תקנה 8(א)

 42. ערעור על חוות דעת מומחה אשר מונה בהסכמת הצדדים

 43. בקשה לפסילת חוות הדעת של מומחה מוסכם על הצדדים

 44. פטור מהגשת חוות דעת רפואית בתחום השיקום

 45. הגשת חוות דעת מומחה לפני הזמן – פסילת חוות דעת ?

 46. ערעור על דחיית תביעה בגלל חוות דעתו של מומחה רפואי

 47. ועדה רפואית של ביטוח לאומי לא התייחסה חוות דעת פרטית

 48. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון