חוק חברות בקופת חולים

חוק קופת-חולים (איסור הגבלות), התשנ"ג-1993

1. הגדרות

בחוק זה -

"קופת-חולים" - תאגיד המנוי בתוספת.

2. איסור הפסקת חברות

לא תפסיק קופת-חולים חברותו של אדם בקופה מחמת מצב בריאותו; הוראה זו לא תחול על מי שבעת קבלתו כחבר, מסר הצהרה על מצב בריאותו שלא בתום לב.

3. איסור הגבלות לנפגעי אלימות

לא תסרב קופת-חולים לתת עזרה רפואית לחבריה, בהיקף הנהוג אצלה, במחלה או בפגיעה שנגרמו עקב מעשה אלימות במשפחה, תקיפה מינית, או תקיפה אחרת, ולא תתנה קופת-החולים מתן עזרה רפואית כאמור בתשלום מיוחד, בתשלום נוסף או בתנאי אחר כלשהו.

3א. איסור אפליה מטעמי מין (תיקון: תשנ"ד)

קופת חולים לא תפלה מטעמי מין בכל אחד מאלה:

(1) קבלה לקופת חולים כחבר, כמבוטח שאינו חבר או כבן משפחה מבוטח;

(2) תנאי החברות בקופת חולים;

(3) תנאי הביטוח הרפואי.

3ב. מקור האפליה (תיקון: תשנ"ד)

לענין סעיף 3א אין נפקה מינה אם האפליה מקורה בתקנון קופת חולים, בנהלים והוראות שהקופה פועלת על פיהם, או בהסכם שהקופה היא צד לו.

4. עדיפות החוק

כל הוראה בתקנון קופת-חולים הסותרת הוראה מהוראות חוק זה - בטלה.

5. ביצוע (תיקון: תשנ"ד)

שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה.

תוספת

קופת-חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י;

קופת-חולים לעובדים לאומיים;

קופת-חולים מאוחדת (מרכזית-עממית);

קופת-חולים מכבי, כוללת קופת חולים אסף.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק חברות בקופת חולים

 2. תביעה נגד קופת חולים לאומית

 3. בקשה לקבל בדיקות רפואיות

 4. שתל קוכליארי – מימון קופת חולים

 5. תביעה נגד קופת חולים כללית

 6. מימון ניתוח ע''י קופת חולים

 7. בוררות בין רופא לקופת חולים

 8. מרפאת קופת חולים כללית - ארנונה

 9. החזר עלות טיפול בחמצן תא לחץ – קופת חולים

 10. תביעה נגד קופת חולים לעובדים לאומיים

 11. פיצויי פיטורים רופא שיניים קופת חולים

 12. מימון ניתוח אורטופדי ע''י קופת חולים

 13. האם צריך לצרף את קופת חולים כנתבעת בכתב תביעה ?

 14. בקשה קופת חולים - מימון תרופה של חולי טרשת נפוצה

 15. החזר כספי ביטוח רפואי משלים של קופת חולים - תביעה

 16. בקשה לסילוק על הסף של תביעה כנגד קופת חולים מכבי

 17. שיפוי קופת חולים בגין הוצאות רפואיות בתביעות נזיקין

 18. האם קופת חולים חייבת לממן תרופות שאינן בסל הבריאות ?

 19. תביעה נגד קופת חולים מאוחדת - הוצאות בגין טיפול רפואי בחו"ל

 20. חוזה לטיפולי הסרת שיער לצמיתות במסגרת קופת חולים לאומית

 21. תביעה לחיוב מכבי שירותי בריאות בהוצאות עבור בדיקת אולטראסאונד ובדיקת מוניטור

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון