חוק זכויות פיצוי פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן

חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע-2010

1. מטרה

מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון.

2. הגדרות

בחוק זה -

"פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" - מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא אזרח ישראל, לרבות אם היה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה;

(2) הוא היה תושב אחת מארצות ערב או איראן, ועזב אותה בין השאר בשל רדיפתו בגלל יהדותו והיותו חסר הגנה מפני רדיפה כאמור;

(3) הוא הותיר בארץ מוצאו רכוש שהיה בבעלותו;

"רכוש" - מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות, וכל רכוש נוסף שקבעה הממשלה בצו.

3. ניהול משא ומתן להשגת שלום

במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון, תכלול הממשלה את נושא מתן פיצוי על אבדן רכוש לפליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, לרבות רכוש שהיה בבעלות קהילה יהודית בארצות אלה.

4. ביצוע

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הסתננות לישראל

 2. מהי משמורת ?

 3. ביטול צו משמורת

 4. עתירה נגד הרחקה מהארץ

 5. צו משמורת - עובדים זרים

 6. היתר שהייה - סוחר

 7. בית הדין למשמורת - ערעור

 8. חוק המסתננים

 9. הכרה כפליט מניגריה

 10. מקלט מדיני לאתיופים

 11. זכויות עובד אריתראי

 12. שחרור שוהה בלתי חוקי

 13. הוכחת נתינות אתיופית

 14. תלונות עובד נגד משטרת ההגירה

 15. שהייה בלתי חוקית בישראל

 16. היתר שהייה זמני בישראל

 17. הכרה כפליט מגאנה בישראל

 18. מקלט מדיני עקב מילת נשים

 19. חוק שהייה שלא כדין - איסור סיוע

 20. אריתראים עם דרכון אתיופי

 21. הכרה כאריתראי במשרד הפנים

 22. מה העונש על הסתננות לארץ ?

 23. הכרה כפליט מניגריה בישראל

 24. אריתראה - תביעה להפרשי שכר

 25. זכויות פליטי מיאנמר בישראל

 26. מקלט מדיני לאזרחי חוף השנהב

 27. הכרה כאתיופי לצורך מעמד פליט

 28. גירוש מסתננים חשודים בפלילים

 29. הגנה קבוצתית הומניטרית זמנית

 30. סיוע לעובדים זרים מסתננים לארץ

 31. אישור שהייה בישראל - אזרח ירדן

 32. גירוש אריתראי שעבר עבירה פלילית

 33. פגמים חוקתיים בחוק למניעת הסתננות

 34. מקלט מדיני בישראל ליוצאי חוף השנהב

 35. גירוש מסתננים שעברו עבירות פליליות

 36. נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל

 37. איך אפשר למנוע גירוש שוהה בלתי חוקי בישראל ?

 38. הוועדה הבין משרדית לעניינים הומניטריים

 39. שלילת גמלאות ביטוח לאומי שוהה שלא כדין בישראל

 40. הסתננות יליד קונגו לישראל דרך גבול מצרים

 41. אזרח מאלי, הסתנן לישראל וביקש מקלט מדיני

 42. הסעת / הכנסת נהג מונית שוהים בלתי חוקיים לישראל

 43. תביעה של תושב מחנה פליטים ג'נין נגד מדינת ישראל

 44. נוהל הטיפול במסתננים המעורבים בהליך פלילי

 45. הסתננות לישראל שלא כחוק דרך הגבול עם מצרים

 46. רישיון זמני ישיבה בישראל למשתחררים ממשמורת

 47. סתירות בעדות אריתראי במסגרת בקשת מקלט מדיני

 48. יחידת ה-RSD - מעמד של פליטה המבקשת מקלט בישראל

 49. חוק זכויות פיצוי פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן

 50. בקשה לשחרור המסתמכת על סעיף 13(א)(2) לחוק הכניסה לישראל

 51. עתירה נגד החלטת משרד הפנים להרחיק אזרחית סרי לנקה מישראל

 52. ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

 53. שחרור ממשמורת - נתינה אתיופית שהסתננה לישראל דרך גבול מצרים

 54. מעמד בישראל מכוח אמנת הפליטים משנת 1951, והפרוטוקול משנת 1967

 55. עבירה של כניסה לישראל שלא כחוק - סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל

 56. לטענת העותרת נשקפת לה סכנת חיים במולדתה בשל רדיפתה על-ידי קבוצת מוסלמים

 57. לטענת העותר נשקפת לה סכנת חיים במולדתו בשל רדיפתו על רקע דתי, שכן הוא נוצרי

 58. אתיופי ממוצא אריתראי שנמלט מארצו לישראל לנוכח הרדיפה והאפליה של קבוצתו האתנית

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון