חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור

חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ"ח-1998

1. הגדרות

בחוק זה -

"אזור" - כהגדרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967;

"מצבת זכרון" - למעט הקבר והמצבה שעליו.

2. איסור הקמה

לא תוקם מצבת זכרון לזכר מבצע מעשה טרור.

3. חובת הסרה

מצבת זכרון שהקמתה מהווה עבירה לפי סעיף 4 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, תוסר ממקומה.

4. ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

5. תחולה

הוראות חוק זה יחולו גם על מצבות זכרון שהוקמו לפני תחילתו של חוק זה.

6. הרחבת תחולה (תיקון: תשנ"ט)

שר הבטחון יורה למפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, להורות על הסרת מצבות זכרון שהוקמו באזור ושהקמתן מהווה עבירה כאמור בסעיף 3.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גזר דין למחבל

 2. העסקת מחבל

 3. חוק איסור מימון טרור

 4. פקודת מניעת טרור

 5. סיוע למחבל מתאבד

 6. חברות בארגון טרור

 7. ניסיון חטיפת יהודי

 8. תקיפת נהג על ידי מחבלים

 9. עורך דין נפגעי טרור

 10. חברות בארגון טרוריסטי

 11. ביטוח חיים - רצח ע"י מחבלים

 12. פיצויים בגין חטיפה של מחבלים

 13. כתב אישום נגד פעיל טרור

 14. ניסיון לזריקת חפץ מבעיר

 15. פעילות נגד ביטחון האזור

 16. הכנסת מחבל מתאבד לישראל

 17. ערעור פעילי טרור על עונש

 18. עתירה לביטול שחרור מחבלים

 19. לחץ נפשי בעקבות אירוע טרור

 20. גניבת כבשים - רקע פלילי או פעולת טרור ?

 21. האם אפשר להגיש תביעה אישית נגד מחבלים ?

 22. חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון