חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג-1993

1. הגדרות

בחוק זה -

"עיוור" - מי שמחזיק או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;

"מקום ציבורי" - כל מקום הפתוח לקהל הרחב, לרבות משרדי הממשלה והשלטון המקומי, בתי מלון, אכסניות, מתקני קמפינג, מסעדות, בתי קפה, תיאטרון, קולנוע, אולמות ומתקני ספורט;

"כלב נחייה" - כלב מאולף המסייע לעיוור לנוע ממקום למקום.

2. איסור הפליה בתעסוקה

עובדת היותו של עיוור מלווה בכלב נחייה, לא תשמש, כשלעצמה, עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.

3. מקום ציבורי ותחבורה ציבורית

(א) לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

(ב) לא ייגבה מעיוור כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

4. עונשין

העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - קנס.

5. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נשיכה ברגל

 2. נשיכה על ידי כלב

 3. חוק כלבים מסוכנים

 4. עתירה של מאלף כלבים

 5. קניית כלב עיוור

 6. נשיכה של כלב רוטווילר

 7. נשיכת כלב פיטבול

 8. תקיפת כלב - תביעה

 9. מעצר על תקיפת כלב

 10. הרדמת כלבים - כלבת

 11. נפילה במהלך מנוסה מפני כלב

 12. נשיכת כלב - הכחשה של הבעלים

 13. עתירה נגד שימוש בכלבים

 14. מכרז לאספקת כלבי הרחה

 15. נשיכת כלב בכף יד ללא מחסום פה

 16. לכידת כלבים - תביעת פיצויים

 17. נשיכה של כלב אמסטף - פיצויים

 18. נשיכת כלב באזור תעשייה

 19. פיצוי על נשיכת כלב - 4,000 ש''ח

 20. תביעת פיצויים על נשיכת כלב לא קשור

 21. הסכמתם של מאלפי כלבי נחייה לעיוורים

 22. עוולת היזק על ידי כלב - פקודת הנזיקין

 23. פסקי דין דיני נזיקין - נשיכת כלב

 24. תאונת דרכים בגלל כלב שחצה את הכביש

 25. חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה

 26. תקיפה של כלב ע"י בן אדם – פיצויים לבעל הכלב ?

 27. לפתע, וללא כל התגרות מצדו, זינק עליו כלב ונשך אותו בזרוע

 28. טוען כי בעת שהוא הלך ברחוב בתל אביב, נשך אותו כלב בשוק רגלו השמאלית

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון