ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי


פסק דין

בפני המרצת פתיחה שהוגשה על-ידי אדם המיוצג על-ידי פרקליטו עו"ד יצחק חושן, ובה הוא עותר להצהיר על זכותו להינתק ממכונת ההנשמה, אליה כבר חובר באופן מתמיד, כך שכל רופא שיפעל למימוש הצהרה זו, יהיה מחוסן מכל תביעה פלילית או אזרחית, ובתנאי שינתנו לו משכחי כאבים על מנת שירדם ולא יחוש בכאב ומחנק עובר לניתוקו, ולחילופין, הוא עותר להצהיר על זכותו לבל ינתן לו כל טיפול שנועד להאריך את חייו באופן מלאכותי.


מנגד הגישה הפרקליטה מטעם המדינה, הגב' קלמן-ברום, את עמדת היועץ המשפטי, לפיה העתירה מוקדמת ומיותרת, מה גם שעמדתה העקרונית של המדינה, שיושמה גם במקרים קודמים, היא שיש לכבד את רצונו של החולה, ובכלל זה רצון שלא להתחבר למכונת הנשמה, כאשר מדובר בחולה סופני.


יש לשים לב, כי העתירה היא לצו הצהרתי ולא להוראת ביצוע כלשהי על-ידי בית המשפט. ואכן, רעייתו המסורה של העותר הסבירה, בשיחתי עימה, כי מטרת ההליך ליתן לחולה שקט נפשי בכך שידע שאם תגמול בו ההחלטה הסופית להינתק על אתר, ימצא הסדר מעשי, שלפיו הוא לא יזקק לפניה נוספת לבית המשפט – מחד גיסא, והרופאים המטפלים בו ידעו כיצד לפעול – מאידך גיסא.


כדי לשכנע את בית המשפט על נחישותו של העותר להינתק בבוא המועד ממכונת ההחייאה, הוא טרח והגיע באמצעות עוזריו המסורים את כל הדרך הארוכה מחיפה לתל-אביב, והיה נוכח בהליך המשפטי, למרות הקשיים הכרוכים בכך.


ואכן, מתוך שאלות שהוא נשאל באמצעות אשתו, הוברר לבית המשפט כי אכן זהו רצונו האמיתי להינתק, אולם הוא שומר לעצמו את המועד המתאים למימוש החלטה זו.


אכן, בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, מיום 31.1.96, צפה המנכ"ל תרחיש שכזה, אולם בעמ' 11 לחוזר הוא מציע ומנחה כי כדי לעמוד על דעתו וכוונתו של החולה, מן הראוי כי יבדק בסמוך להחלטתו זו, על-ידי מומחה בפסיכיאטריה וקביעתו תתועד בחוות-דעת מתאימה.


נראה לי, כי עתירה זו אינה סותרת את חוזר המנכ"ל אלא משלימה אותו בלבד. אין ספק כי במקרה דנן, מדובר בחולה סופני שמצבו, על-פי חוות הדעת ודברי אשתו, רק מחמיר והולך. רצון להינתק ממכונת הנשמה בסוג זה של מחלה, כבר הוכר בעבר על-ידי בית-משפט זה, בתיקה של בלאוס ז"ל. אולם במקרה ההוא, רצונה היה מיידי, ואילו במקרה דנן החולה, שנמצא בשלב קשה של המחלה, רוצה לקבוע את המועד לא באופן מיידי אלא במועד שייראה לו והמניעה היחידה המונעת ממנו להחליט מיידית, היא רצונו לשמור על קשר עם משפחתו האוהבת.


בנסיבות אלה נראה לי, כי זכותו של העותר להינתק ממכונת ההנשמה היא זכות חוקית, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי, וכל מי שיעזור לו בכך לא ינזק.


עם זאת, לפני שפעולת ההינתקות תבוצע, אם תבוצע, על הרופאים המסורים המטפלים בו ואשר יתנדבו לבצע את הפעולה, לקבל מקודם חוות-דעת פסיכיאטרית של מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בבית-חולים רמב"ם, או בהעדרו אחד מסגניו או רופא בכיר במחלקה, שבה יציין בחוות-דעת בכתב כי נחה דעתו שרצונו של החולה הוא רצונו האמיתי, הסופי והמוחלט.


לגבי דרך הניתוק, אינני נזקק למתן הוראות, שהרי הצוות הרפואי המיומן בקיא בדרך ההומנית שיש לבצע פעולה קשה זו.


לאור כל האמור לעיל, העתירה מתקבלת במגבלות שצויינו בגוף פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון