סימן מסחרי מטעה


החלטה

1. בפני שתי בקשות לרישום סימן המסחר BERLINER (לא מעוצב). האחת, מספר 188191, בסוג 9 לגבי "טלוויזיות מכשירי וידאו וסטריאו" ואילו השניה מספר 188192 בסוג 11, לגבי "מכשירי חשמל ביתיים, מקררים, מקפיאים כלי בישול ואפיה".

2. מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימנים בנימוק שמשמעות השם BERLINER' היא תושב ברלין, ומשכך עשוי הסימן להטעות את הציבור לחשוב כי המוצרים המסומנים בו, מקורם בברלין.

3. מכיוון שהשם המבוקש אינו ברלין, הסתמך הסירוב על סעיף 11(6) לפקודה ולא על סעיף 11(11).

4. המבקשת ביקשה להשמיע טענותיה בפני, אולם ויתרה על הזכות לעשות זאת בדיון, וביקשה ממני להכריע בבקשתה על סמך החומר המצוי בתיק.

5. אציין כי המבקשת אינה מיוצגת בהליך, ומכתיבה כללו טיעונים סתמיים לפיהם קיימים סימנים אחרים המהווים ציונים גיאוגרפיים ואלו נרשמו בפנקס, וכי הציבור ידע לזהות את השם BERLINER כשם, ולא יחשוב כי מדובר במקור הטובין.

6. לתיק לא צורפה כל ראיה על היקף מכירות, אופי מבחין וכיוצ"ב ואני מניח לצורך הכרעה זו כי השם לא רכש אופי מבחין כלשהו.

7. משכך עלי לבדוק האם הסימן המבוקש כשלעצמו הוא אכן מתאר באופן שיש בו כדי להטעות ביחס למקורם הגיאוגרפי של הטובין אם לאו.

8. כאמור, הבדיקה תעשה בהתאם לסעיף 11(6) הפוסל לרישום סימן מסחר "המכיל ציון מקור כוזב", ו- 11(6)א לפיו פסול לרישום "סימן הכולל ציון גיאוגרפי לעניין טובין שמקורם אינו באיזור הגיאוגרפי המצוין". סעיפים אלה נבדלים מסעיף 11(11) שעניינו בסימן מסחר "שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה". לטעמי יתכן וניתן היה להכשיר את השימוש בסימן אילו היה לנו עניין בשאלת השיוך לעיר ברלין. על אף שגרמניה כולה מפורסמת בתעשייה שלה, איני סבור כי העיר ברלין רכשה לה מוניטין מסוים בתחום המוצרים לגביהם מבוקש הרישום, ואיני סבור כי סתם קריאה בשם הייתה מובילה את הצרכן לחשוב כי זה סימן מתאר או כי מדובר בסחורה שיוצרה בברלין.

9. בעניין זה חשוב ההבדל שבין המילה ברלין ובין זו המבוקשת לרישום ברלינר. בספרו דיני סימני מסחר ודינים קרובים קבע המלומד זליגסון (עמ' 42):

"סימן גיאוגרפי: השם המדויק המתיחס למקום גיאגרפי, אך לא שם הדומה למקום הגיאוגרפי. אי לזאת אין הצדקה להשגה מטעם לשכת סימני המסחר המבוססת על כך, שהסימן המבוקש דומה (או אפילו דומה מאד) לשם הגיאוגרפי. יש לי ספק אם הסירוב לרשום את הסימן NYLSUISSE היה מוצדק. הרשם נימק את סירובו בכך שהסימן מהווה קיצור של המילים 'ניילון' ו'סוויס'. אין הסימן דומה לשם הגיאוגרפי של שוויץ בשפה הצרפתית, אך גם אין בסימן השלם תאור של סחורה מתוצרת שוויץ".

10. בענייננו אני סבור כי השם ברלינר מרמז על הקשר עם ברלין יותר מאשר 'ניילסוויס' מלמד על שוויץ.

11. מהי משמעותה של המילה ברלינר? למילה קיימים שני פרושים מושאלים, האחד כינוי לסופגניה מהסוג אותו נהוג לרכוש בארצנו בימי החנוכה, דהיינו כדור בצק שמרים מטוגן, אשר לתוכו הוזרקה ריבה, השני, כינוי לפורמט בו יוצא עיתון יומי, והוא האחד מבין שלושה אפשריים, המתאפיינים בעיקר במידות הגיליון ובדרך קיפולו. הדעת נותנת כי שני שימושים אלה קשורים בדרך זו או אחרת לעיר ברלין, וכנראה שהם מלמדים על מקורם מהעיר ברלין.

12. בנוסף לשני שימושים מושאלים אלה, קיים השימוש המילולי הרגיל, 'תושב ברלין', והתפתחותו לשם משפחה שכנראה נובע מאותה משמעות.

13. כאמור לעיל, לצד האיסור על רישום שם שהוא בלע משמעות גיאוגרפית, נפסל לרישום גם סימן שהוא שם משפחה. כתב לעניין זה המלומד זליגסון בספרו הנ"ל, עמ' 43:

"שמות משפחה גם הם פסולים. . . נראה כי הוראה זו, אם נשתמש בה באופן מילולי, עלולה להצר את האפשרויות של סימנים טובים וכשרים לרישום בצורה בלתי נסבלת ולכן יש צורך לקבוע כמה סייגים: קודם צריך לבחון אם שם המשפחה נפוץ או נדיר. קרו מקרים שהסימן היה זהה עם שם משפחה שהופיע במדריך הטלפון של ניו יורק שלוש עד חמש פעמים, ויש להניח שלמעשה התייחס למשפחה אחת גרידא . . . אם המשמעות של הסימן היא אחרת והקהל בקוראו את השם לא מתיחס לסימן כאל שם משפחה, אפשר לוותר על ההשגה"

14. בבואי לבחון את התרשמותו של הציבור הישראלי מן השם ברלינר, אני מסיק כי הוא ישייך את השם או לעיר ברלין או לשם משפחה. במצב דברים זה ההבדל בין המילה ברלין למילה ברלינר היא שולית, כי הלא ממאי נפשך, אם תשוייך המילה לעיר ברלין, מצאנו כאן שם גיאוגרפי, ואם ייתפס הסימן כשם משפחה, גם אז לא כשיר הוא לרישום ככזה.

15. השם נתפס דיו כשם משפחה, ואין לו כל משמעות אחרת אשר תאפשר לרשמו גם לאור הפרשנות המצמצמת של סעיף 11(11).

16. לאור האמור אני דוחה את הבקשה. תיקי הבחינה יסגרו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סימן מסחר גנרי

 2. סימן מסחרי מטעה

 3. סימן מסחר תלת מימדי

 4. סימן מסחר מוכר היטב

 5. הפרת סימן מסחר רשום

 6. דמיון בין סימני מסחר

 7. סימן מסחר אופי תיאורי

 8. סימני מסחר דומים

 9. תקנות סימני המסחר

 10. הפרת סימן מסחר לא רשום

 11. אופי מבחין - סימן מסחר

 12. סימן מסחר - אריזה

 13. דומיין - הפרת סימן מסחר

 14. סימן מסחר – בקבוק וודקה

 15. הפרת סימני מסחר באינטרנט

 16. סימן מסחר - תרופות

 17. פנקס כינויי מקור - מחיקה

 18. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

 19. חוזה מכר - הפרת סימן מסחר

 20. השוואה בין שני סימני מסחר

 21. ערעור על רישום סימן מסחרי

 22. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר

 23. העתקה של רעיון - סימן מסחר

 24. סימן מסחר - שימוש שם של אדם

 25. החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר

 26. סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה

 27. סימן מסחר דומה במראה ובצליל ?

 28. סימני מסחר - משפט משווה

 29. הפרת סימן מסחר - תביעת פיצויים

 30. תפיסה של המכס - הפרת סימן מסחר

 31. שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?

 32. דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

 33. דחיית התנגדות לרישום סימן מסחרי

 34. פקודת סימני מסחר נוסח חדש

 35. ערעור על החלטת פוסק - סימני מסחר

 36. רישום סימן מסחר תלת מימדי

 37. החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא

 38. פגיעה בזכות הקניין - הפרת סימן מסחר

 39. הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

 40. שימוש בסימן מסחר במשך שנים בלי רישום

 41. הפרת סימני מסחר - סמכות עניינית

 42. צו סימני המסחר אמנות נכסי תעשיה

 43. רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים

 44. צירוף שתי מילים גנריות – רישום סימן מסחר

 45. קניית דומיין כדי למנוע שימוש ע"י חברה אחרת

 46. שומת הוצאות בתביעת הפרת סימן מסחר הרשום

 47. עיכוב הליכים בבקשה לביטול רישום סימן מסחר

 48. פוסק קניין רוחני - ערעור על החלטה של פוסק קניין רוחני

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון