החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא


החלטה

1. בפני שלוש בקשות לרישום סימני מסחר. שתיים מהן לגבי השם KUPPER, אחת (199845) מהן לגבי KUPER.2. באשר לשם KUPER, הודתה המבקשת בפני כי אין היא עושה בו שימוש וכי אין בכוונתה לעשות שימוש כזה. אמנם בישראל לא נדרש שימוש קודם בסימן, או הוכחה על כוונה לעשות זאת, אולם מקום בו מצהירה המבקשת כי מטרת סימנה היא הגנה בלבד, אין מקום להתיר רישומו של סימן כזה, וודאי לא לאור הקשיים וההסתייגויות האחרות שהועלו כנגד רישום הסימן. אין לה למבקשת אלא להתמודד עם מפרים בכלים הרגילים אותם הקנה המחוקק להגנה מפני סימנים דומים עד כדי להטעות או שיש בהם משום דילול.3. לעניין אי-ההכרה בסימן מסחר הגנתי (Defensive trade mark), ראו בג"ץ 67/71 פרמו נ' רשם סימני המסחר, פ"מ כה(1) 802, 809 (1971):

"אילו אפשר היה לרשום בארץ סימן מסחר ולא להשתמש בו, ... לא זו בלבד שהיינו מרוקנים את הסעיף [סעיף 41 – נ.ש.ש.] מכל תכנו, אלא היינו מכניסים בדלת האחורית מוסד שבמתכוון נמנע המחוקק הישראלי מלקבלו, הוא המוסד של סימן מסחר הגנתי."

וכן ראו בקשה לביטול סימן מסחר מס' 82207 "TIME-OUT" (23.12.2003), בסעיפים 26-29 להחלטה.4. באשר לשני הסימנים האחרים, הרי שבהתאם לאמור בדיון שהתקיים בפני ביום 4 בספטמבר 2008, וכן לאור המסמכים המשלימים שהוגשו בדבר היקפי הפעילות ואופן השימוש בסימן, התרשמתי כי מדובר בסימן בו עושה המבקשת שימוש בהיקפים גדולים ולאורך תקופה ארוכה. הסימן חי בשלום עם סימנים אחרים הנושאים את השם קופר כחלק מצירוף מילים, אולם המבקשת מעוניינת להתגונן מפני הפרות של הסימן בדרך של מוצרים הנושאים את המילה KUPPER. המבקשת הצהירה בפני כי אין בכוונתה למנוע מאחרים את השימוש במילה קופר כחלק מביטוי או מצמד או קבוצת מילים.5. לאור האמור, ולאור העובדה כי לא מצאתי שימוש אחר במילה קופר כשהיא לבדה, אני מקבל את הסימן לרישום, כשלאור הסכמת המבקשת תופיע בנוסחו הודעת ההסתלקות הבאה: "רישום הסימן מתייחס למילה KUPPER כשהיא לבדה, ולא יהיה בו כדי למנוע מכל אדם את השימוש במילה KUPPER כשהיא חלק מצמד או מקבוצת מילים".6. כמו כן תשלח הודעה בדבר קיבול הסימן לבעלי סימן מסחר רשום 153579 וכן לבעלי הסימנים 174199-201.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סימן מסחר גנרי

 2. סימן מסחרי מטעה

 3. סימן מסחר תלת מימדי

 4. סימן מסחר מוכר היטב

 5. הפרת סימן מסחר רשום

 6. דמיון בין סימני מסחר

 7. סימן מסחר אופי תיאורי

 8. סימני מסחר דומים

 9. תקנות סימני המסחר

 10. הפרת סימן מסחר לא רשום

 11. אופי מבחין - סימן מסחר

 12. סימן מסחר - אריזה

 13. דומיין - הפרת סימן מסחר

 14. סימן מסחר – בקבוק וודקה

 15. הפרת סימני מסחר באינטרנט

 16. סימן מסחר - תרופות

 17. פנקס כינויי מקור - מחיקה

 18. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

 19. חוזה מכר - הפרת סימן מסחר

 20. השוואה בין שני סימני מסחר

 21. ערעור על רישום סימן מסחרי

 22. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר

 23. העתקה של רעיון - סימן מסחר

 24. סימן מסחר - שימוש שם של אדם

 25. החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר

 26. סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה

 27. סימן מסחר דומה במראה ובצליל ?

 28. סימני מסחר - משפט משווה

 29. הפרת סימן מסחר - תביעת פיצויים

 30. תפיסה של המכס - הפרת סימן מסחר

 31. שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?

 32. דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

 33. דחיית התנגדות לרישום סימן מסחרי

 34. פקודת סימני מסחר נוסח חדש

 35. ערעור על החלטת פוסק - סימני מסחר

 36. רישום סימן מסחר תלת מימדי

 37. החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא

 38. פגיעה בזכות הקניין - הפרת סימן מסחר

 39. הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

 40. שימוש בסימן מסחר במשך שנים בלי רישום

 41. הפרת סימני מסחר - סמכות עניינית

 42. צו סימני המסחר אמנות נכסי תעשיה

 43. רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים

 44. צירוף שתי מילים גנריות – רישום סימן מסחר

 45. קניית דומיין כדי למנוע שימוש ע"י חברה אחרת

 46. שומת הוצאות בתביעת הפרת סימן מסחר הרשום

 47. עיכוב הליכים בבקשה לביטול רישום סימן מסחר

 48. פוסק קניין רוחני - ערעור על החלטה של פוסק קניין רוחני

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון