הפרת סימן מסחר לא רשום


החלטה

רקע

מבקשת 1 (להלן: "המבקשת") עסקה בהוצאה לאור של לוח רכב מצולם בו פורסמו מכוניות למכירה ומגזין בשם "ZOOM" (להלן: "מגזין ZOOM" ואתר אינטרנט בשם מתחם – www.zoommagazin.co.il עד סמוך לספטמבר 2005, עת נקלעה לקשיים כלכליים שלא איפשרו את המשך פעילותה. מאז פועלת זום למציאת משקיע שירכוש מבעליה, יצחק רביבו, חלק ממניותיו ויאפשר לזום להמשיך בפעילותה העסקית.


המבקשת לא רשמה סימן מסחר בתקופה בה הוציאה לאור את מגזין ZOOM, אולם ביום 24.5.06 הגישה בקשות לרישום סימן המסחר "זום" בסוג 16, מגזין תרבות, פנאי ובילוי, לוח מצולם וכתוב רכב ונדלן, ובסוג 35 שירותי קניה ומכירה מקוונים של רכבים באינטרנט.


ביום 8.6.06 החלה משיבה 1 (להלן: "ידיעות אחרונות") לפרסם לוח רכב מצולם ובו תמונות של מכוניות למכירה בשם "זום" (להלן: "המגזין המפר") ומאז היא מפיצה בין מנויי ידיעות אחרונות לוח רכב כאמור אחת לשבועיים לערך.


לטענת המבקשים עיצוב המגזין המפר ותוכנו דומים למגזין ZOOM של המבקשת במיוחד לנוכח השימוש שעושה ידיעות אחרונות בסימן "זום". בכך, לטענת המבקשים מנצלת ידיעות אחרונות את המוניטין וההשקעה שהשקיעו המבקשים בעיצוב, פרסום ושיווק מגזין ZOOM ואתר האינטרנט שלהם ומטעה את ציבור הלקוחות והמפרסמים לחשוב שהמגזין המפר הוא של המבקשת או קשור אליה.


בת.א 1846/06 תבעו המבקשים צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן "זום" ו/או כל סימן דומה לו בקשר עם לוח רכב מצולם ו/או פרסום מגזין ו/או עיתון ו/או גרסה אלקטרונית של פרסומים כאלה, מתן חשבונות, ופיצוי כספי.


בבקשה שלפני עותרים המבקשים לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים ו/או מי מטעמם לעשות שימוש בסימן המסחר "זום" ו/או בכל סימן הדומה לו עד כדי להטעות, לגבי לוח רכב מצולם ו/או גירסה אלקטרונית של לוח כאמור ו/או כל טובין מאותו הגדר.


דיוןא. א. המבקשים מבססים את תביעתם על עילות של גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, התערבות לא הוגנת, פרסום תיאור כוזב, גזל ועילות נוספות שאיני רואה צורך לפרטן.


דמיון בין הסימניםב. ב. מהשוואה בין הסימן "ZOOM" המופיע על המגזין שפרסמה המבקשת (נספח א1) לבין הסימן "זום" המופיע על המגזין המפר (נספח ח), נמצא שאף על פי שבמבחן המראה קיים הבדל בין הסימנים האמורים, אין ספק שבמבחן הצליל מדובר בסימנים זהים באופן המאיין לכאורה את ההבדל הויזואלי שבין הסימנים ומעורר למצער חשש שיש קשר בין הסימן "זום" המופיע על המגזין המפר לבין המבקשת בעלת המגזין ZOOM. אם לא די בכך, המבקשת אף עושה שימוש בסימן "זום" כחלק משמה ובכך יש כדי לקשור לכאורה בין המבקשת לבין המגזין המפר.


השימוש המוקדם בסימנים "ZOOM" ו – "זום"ג. ג. לטענת המבקשים, עובדת של המבקשת בשם טלי בנימין (להלן: "טלי"), עניינה את משיב 2, מנכ"ל לוח ידיעות אחרונות (להלן: "בן טל"), אותו הכירה קודם לכן, במציאת משקיע שיחבור למבקשת שנקלעה לקשיים כלכליים, עוד בשלהי 2005, ובין היתר העבירה לו עותק ממגזין ZOOM. הלה הבטיח לה שיסייע למבקשים, אולם במקום לסייע למבקשים, יזם את ההוצאה לאור של המגזין המפר.


בן טל, מכחיש את גרסת המבקשים. לטענתו רק במאי 2006 דיבר עם טלי, לאחר שידיעות אחרונות כבר פעלו לפרסם את הגיליון הראשון של לוח הרכב שלהם.


משיחה שהתקיימה בין טלי לבין בן טל ביום 14.6.06 ותומללה (נספח יב) עולה לכאורה שבן טל ידע על מגזין ZOOM עוד בטרם יצא לאור המגזין המפר.


אין מחלוקת שהמבקשת הייתה הראשונה לעשות שימוש בסימנים "ZOOM" ו – "זום", ממילא הדעת נותנת שבמקום שפורסם ברבים מגזין ZOOM התודע בן טל ו/או מי מעובדיה של ידיעות אחרונות העוסקים בתחום למגזין ZOOM. לפיכך, נראה שיקשה על ידיעות אחרונות לשכנע שרק לקראת פרסום המגזין המפר גילו שהמבקשת פרסמה את מגזין ZOOM.


גניבת עיןד. ד. כדי לזכות בתביעתם בעילה של גניבת עין על המבקשים להראות כי מגזין ZOOM צבר מוניטין וכי קיים חשש שציבור הקוראים והמפרסמים יטעו לחשוב שהמגזין המפר הוא מגזין של המבקשת או קשור אליה.


מוניטיןה. ה. המבקשים צירפו לבקשתם העתקים מהסכמי הפצה ופרסום, לפיהם התקשרה המבקשת עם מפרסמים ומפיצים לפרסום והפצת מגזין ZOOM ואתר האינטרנט שלה (נספחים ב1 – ה6).
המבקשת הוציאה לאור 12 מגזינים עד אשר כרעה תחת הנטל הכלכלי ונאלצה להפסיק להוציא לאור את מגזין ZOOM (נספחים א1 – א4). הכנסותיה של המבקשת מפרסום המגזינים הסתכמו בסך של 567,000 ₪ (נספח ד).
ועוד. המבקשת צירפה תצהיר מטעם מנחם שמיר, ממנו עולה שהלה הסכים לרכוש 25% ממניות המבקשת תמורת סך של 1,250,000 ₪. בכך, יש כדי ללמד שלכאורה רכש מגזין ZOOM מוניטין.


טענת המשיבים, כי המצב הכלכלי הקשה אליה נקלעו המבקשים מלמד על המוניטין השלילי שצבר המגזין, אינה מקובלת עליי. בעל עסק שלא הכין עצמו להשקעה הכרוכה בהפעלת העסק עד לשלב שבו יצמיח העסק רווחים, עלול להיקלע לקשיים כלכליים שיקשו על הפעלת העסק ואף יביאו לקריסתו, אולם אין בכך כדי לשלול את האפשרות שמוצר המשווק על ידי אותו עסק רכש מוניטין. סביר להניח שמבקש 2 לא נערך כראוי מבחינה כספית עת החל להוציא לאור את מגזין ZOOM ועל כן נאלץ להפסיק את הוצאתו לאור קודם שהרווחים מהמגזין החזירו את ההשקעה הראשונית שהושקעה בו. אין בכך כדי לשלול את מסקנתי לפיה רכש מגזין ZOOM מוניטין.


הטעיהו. ו. קיימת זהות בין צלילי הסימנים "זום" ו – "ZOOM". לכך יש להוסיף משמעותו של המונח "זום" כמשמעות המונח "ZOOM" הלועזי, וקיים חשש ממשי שהנתקל במונח "זום" יסבור שמדובר ברישום עברי של הסימן "ZOOM" המשמש את המבקשת כשם המגזין שלה. מסקנה זו מתחזקת לנוכח השימוש שעושה המבקשת בסימן "זום" כחלק משמה הרשום. ועוד. אין ספק שגם מגזין ZOOM וגם המגזין המפר עוסקים בתחום המודעות, הפרסום והעתונות ומספקים למפרסמים את אותו השירות.


על המגזין המפר (נספח 3 לתשובת המשיבים) מופיע הכיתוב "מבית לוח ידיעות אחרונות כולל מחירי יצחק לוי" בקטן מאוד ואין הבלטה של הסימן "ידיעות אחרונות".
בשולי העמוד הפנימי של תוכן העניינים במגזין נרשם באותיות קטנות מאוד "כל הזכויות שמורות לידיעות אחרונות" והודעה שהמגזין מופץ לקוראי ידיעות אחרונות. פרטים אלה אינם שוללים קשר למבקשת. בהתחשב בסימן "זום" המופיע בהבלטה בשער המגזין ובדמיון שבין אופן פרסום הלוח המצולם של המכוניות במגזין המפר והאופן בו הוא מופיע במגזין ZOOM, יש יסוד לחשש שציבור הקוראים והמפרסמים יטעה לחשוב שמדובר במגזין של המבקשת או שהמגזין המפר קשור במבקשת.


ז. ז. לנוכח האמור עד כאן, נראה לכאורה שלמבקשים סיכוי לזכות בתביעתם בעילות של גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט והם זכאים לסעד זמני שיגן על זכויותיהם בסימנים "זום" ו – "ZOOM" בקשר עם הוצאה לאור של מגזינים ו/או לוחות רכב מצולמים ו/או אתרי אינטרנט העוסקים בפרסום לוחות רכב מצולמים.


שיהויח. ח. לטענת ידיעות אחרונות, עד להגשת הבקשה לסעד זמני פרסמה שלושה גיליונות ושינתה את מצבה לרעה. לפיכך, השתהו המבקשים בהגשת הבקשה באופן המצדיק את דחייתה.


ביום 8.6.06 פורסם הגיליון הראשון של המגזין המפר, ביום 16.6.06 פנו המבקשים אל ידיעות אחרונות בדרישה שתחדל מהשימוש בסימן "זום" ורק ביום 22.6.06 דחתה ידיעות אחרונות את טענות המבקשים ודרישתם. בנסיבות אלה ובהתחשב במועד הגשת הבקשה, 4.7.06 איני מוצא ממש בטענת השיהוי.


ועוד. ידיעות אחרונות ידעה עוד בטרם הוציאה לאור את המגזין המפר על השימוש שעושה המבקשת בסימן "ZOOM" בפרסום גיליונותיה, ואף ידעה כי הסימן "זום" כלול בשמה של המבקשת. בהחלטתה להמשיך ולהפיק את המגזין המפר תוך שימוש בסימן "זום" נטלה סיכון שהמבקשת תעמוד על זכויותיה, ועל כן אין לה אלא להלין על עצמה בקשר עם ההוצאות שנגרמו לה מהפקת המגזין המפר תוך שימוש בסימן "זום".


ט. ויתורידיעות אחרונות טוענת כי המבקשת ויתרה על סימנה. טענה זו אינה מקובלת עלי. אומנם המבקשת חדלה להוציא לאור את מגזין ZOOM אולם מאז לא חדלה מפעילותה והיא עדיין תרה אחרי משקיע שיסייע לה להמשיך ולהוציא לאור את המגזין. זאת ועוד. שמה של המבקשת כולל את הסימן "זום" המזהה אותה עם המגזין ZOOM והיא לא הפסיקה את פעילותה ולא נמחקה מרישומי רשם החברות.


י. מאזן הנוחותכאמור, ידיעות אחרונות החלה להוציא לאור את הגליון המפר רק לאחרונה, ובהתחשב בעובדה שהמגזין המפר משווק למנויי ידיעות אחרונות, לא נראה שהנזק הצפוי לה ממתן הסעד הזמני, הכרוך בשינוי השם "זום" לשם אחר שאינו מפר את זכויות המבקשים, שקול לנזק שייגרם למבקשת אם לא יינתן לה הסעד הזמני המבוקש.


סוף דברמטעמים אלה החלטתי להיעתר לבקשה.


הנני אוסר על המשיבים ו/או מי מהם לעשות שימוש בסימנים "זום" ו – "ZOOM" ו/או כל סימן דומה אחר בקשר עם הוצאה לאור ו/או פרסום לוח רכב מצולם, מגזין ו/או עיתון ו/או אתר אינטרנט המפרסם לוח רכב מצולם.


תוקף הצו מותנה בהפקדת עירבון בסך -.50,000 ₪, וכן בתשלום אגרת משפט בגין צו המניעה הקבוע שנכלל בתביעת המבקשת, אגרה שמתשובת המבקשת ברור שתוכל לשלמה.


המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך

-.20,000₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סימן מסחר גנרי

 2. סימן מסחרי מטעה

 3. סימן מסחר תלת מימדי

 4. סימן מסחר מוכר היטב

 5. הפרת סימן מסחר רשום

 6. דמיון בין סימני מסחר

 7. סימן מסחר אופי תיאורי

 8. סימני מסחר דומים

 9. תקנות סימני המסחר

 10. הפרת סימן מסחר לא רשום

 11. אופי מבחין - סימן מסחר

 12. סימן מסחר - אריזה

 13. דומיין - הפרת סימן מסחר

 14. סימן מסחר – בקבוק וודקה

 15. הפרת סימני מסחר באינטרנט

 16. סימן מסחר - תרופות

 17. פנקס כינויי מקור - מחיקה

 18. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

 19. חוזה מכר - הפרת סימן מסחר

 20. השוואה בין שני סימני מסחר

 21. ערעור על רישום סימן מסחרי

 22. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר

 23. העתקה של רעיון - סימן מסחר

 24. סימן מסחר - שימוש שם של אדם

 25. החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר

 26. סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה

 27. סימן מסחר דומה במראה ובצליל ?

 28. סימני מסחר - משפט משווה

 29. הפרת סימן מסחר - תביעת פיצויים

 30. תפיסה של המכס - הפרת סימן מסחר

 31. שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?

 32. דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

 33. דחיית התנגדות לרישום סימן מסחרי

 34. פקודת סימני מסחר נוסח חדש

 35. ערעור על החלטת פוסק - סימני מסחר

 36. רישום סימן מסחר תלת מימדי

 37. החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא

 38. פגיעה בזכות הקניין - הפרת סימן מסחר

 39. הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

 40. שימוש בסימן מסחר במשך שנים בלי רישום

 41. הפרת סימני מסחר - סמכות עניינית

 42. צו סימני המסחר אמנות נכסי תעשיה

 43. רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים

 44. צירוף שתי מילים גנריות – רישום סימן מסחר

 45. קניית דומיין כדי למנוע שימוש ע"י חברה אחרת

 46. שומת הוצאות בתביעת הפרת סימן מסחר הרשום

 47. עיכוב הליכים בבקשה לביטול רישום סימן מסחר

 48. פוסק קניין רוחני - ערעור על החלטה של פוסק קניין רוחני

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון