זכויות יוצרים – עונשין


הפרת זכויות יוצרים – עונשין

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 קובע כדלקמן:

61. עבירות

(א) לא יעשה אדם עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

(ב) לא ייבא אדם לישראל עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

(ג) לא יעסוק אדם במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה.

(ד) לא ימכור אדם, לא ישכיר ולא יפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי.

(ה) לא יחזיק אדם עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

(ו) לא ייצר אדם ולא יחזיק חפץ שייעודו עשיית עותקים של יצירה, כדי לעבור עבירה לפי סעיף קטן (א).

62. עונשין

(א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 להלן - חוק העונשין):

(1) עושה עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו;

(2) מייבא לישראל עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

(ב) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה;

(2) מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי;

(3) מחזיק עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

(ג) המייצר או המחזיק חפץ שייעודו עשיית עותקים של יצירה, כדי לעבור עבירה לפי סעיף קטן (א)(1), דינו - מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע
בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ד) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

63. אחריות נושא משרה בתאגיד

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף 61 (בסעיף זה – עבירה) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה, דינו - הקנס הקבוע
בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות יוצרים מהי ?

 2. חוק זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים – עונשין

 4. הפרת זכות יוצרים

 5. תקופת זכות היוצרים

 6. חיקוי עיצוב

 7. חיקוי מוצר

 8. מהי אקו''ם ?

 9. העתקת דגמים

 10. זכות יוצרים - בעלות

 11. זכות מוסרית של יוצרים

 12. חוק זכות יוצרים - הגדרות

 13. זכויות יוצרים בשטחים

 14. ביצוע פומבי - מוסיקה

 15. זכויות יוצרים - תנאים לקיום

 16. זכויות יוצרים - איורים

 17. עורך דין יצירות אמנות

 18. פקודת זכות יוצרים 1924

 19. שימושים מותרים בזכויות יוצרים

 20. עותקים מפירים - העתקות מפירות

 21. העתקת יצירה לצורך מכירה

 22. צו זכות יוצרים הסכם טריפס

 23. זכויות יוצרים במשחק קופסא

 24. שירים לחתונה זכויות יוצרים

 25. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 26. צו זכות יוצרים ארצות הברית

 27. רשימת תפוצה - זכויות יוצרים

 28. זכויות יוצרים על עיצוב שיער

 29. הפרת זכויות יוצרים - בית דפוס

 30. זכויות יוצרים פורמט טלוויזיה

 31. יצירה קולנועית - זכויות יוצרים

 32. ספריה מוסיקלית - זכויות יוצרים

 33. הפרת זכויות יוצרים בטקסט משפטי

 34. האם יש זכויות יוצרים על תמונות חתונה ?

 35. תמלוגים על השמעת מוזיקה בצימרים

 36. ארכיאולוגיה מקראית - זכויות יוצרים

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון