בקשה של אסותא למחיקת תביעה


החלטה

זוהי בקשה למחיקת התביעה שהוגשה בת"א 832/03, על הסף, ככל שהדבר מתייחס למבקשת, היא הנתבעת מס' 2 בתביעה הנ"ל.


עניינה של התביעה בפיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובעת, לטענתה, במהלך ניתוח שבוצע בגופה ע"י המשיב מס' 2, הוא הנתבע מס' 1, אצל המבקשת. המבקשת טוענת בבקשתה וכן בכתב ההגנה, כי יש לדחות את התביעה כנגדה על הסף מחמת העדר עילה והעדר יריבות, שכן לטענתה אין היא המעסיקה של הנתבע מס' 1, הוא הרופא, וכל שהיא עושה הוא לספק את שירותי חדר הניתוח בלבד.


יצויין כי הבקשה הוגשה ביום 18/11/03 ובו ביום הוגשה גם תגובת התובעת לבקשה. בית המשפט לא הורה על הגשת תגובה, ולו היתה מגיעה הבקשה ללא תגובה גם לא הייתי מורה על הגשת תגובה, מאחר וסבור אני כי על פניו אין מקום לדחות את התביעה בהעדר עילה.


עיון בכתב התביעה מגלה כי טענות התובעת אינן מתייחסות רק לאופן ביצוע הניתוח, אלא גם לנושאים נוספים. למשל, בסעיפים 11 ו- 12 לכתב התביעה מעלה התובעת טענות כנגד הטיפול הרפואי שקיבלה לאחר הניתוח, וזאת מידי אחות במוסד הרפואי בו בוצע הניתוח. לענין זה גם טוענת התובעת בסעיף 45.8 לכתב התביעה, כי המבקשת (ביחד עם הנתבע הנוסף), הפרו חובה חקוקה ופגעו בזכויותיה.


כמו כן מעלה התובעת בכתב התביעה טענות כנגד החתמתה על כתב ההסכמה, כאשר היא טוענת כי הטיפול הרפואי שבוצע בה נעשה ללא הסכמה מדעת. טופס ההסכמה לניתוח עליו חתמה התובעת הוא טופס הנושא כותרת של המוסד הרפואי בו בוצע הניתוח, היא הנתבעת מס' 2.


מכאן, שעל פניו וללא כל קשר למהלך הניתוח עצמו, יש בכתב התביעה טענות ישירות המופנות כלפי הנתבעת מס' 2.


מעבר לאמור לעיל, ענין היקף האחריות של מוסד רפואי לניתוח המתבצע בתחומו, ומערכת הקשרים והאחריות שיש למבקשת בכל הנוגע לעבודתו של הרופא, הינה נושא הטעון בחינה במסגרת של שמיעת הראיות ושמיעת טענות לאחר שיושמעו כל הראיות. בשלב זה, וכאשר מבוצע ניתוח במסגרת מוסד רפואי, וכאשר טופס ההסכמה לניתוח הוא של המוסד הרפואי, הרי שלפחות לכאורה, וככל שהדבר נוגע למטופל, קיימת אחריות של המוסד הרפואי לטיפול שמעניק הרופא בתחומו, וככל שהדבר נוגע למטופל, הרי שלכאורה נוצר גם מצג ע"י המבקשת כי היא אחראית לטיפול הרפואי המבוצע בתחומה.


מובן כי בכל האמור לעיל אין כדי לקבוע עמדה בכל הנוגע לתביעה עצמה, וכל הטענות שיש לתובעת כנגד נתבעת מס' 2 ראויות בחינה ובסופו של הליך ולאחר שמיעת ראיות, יוכל בית המשפט להכריע במחלוקת.


אשר על כן אני מורה על דחיית הבקשה למחיקת התביעה כנגד המבקשת, היא הנתבעת מס' 2.


אני מחייב את המבקשת, נתבעת מס' 2, לשלם למשיבה מס' 1, התובעת, את הוצאותיה בבקשה זו בסך של 1,000 ₪ + מע"מ כחוק שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נבלעת

 2. התעלמות מתביעה

 3. תביעה - צמיגים

 4. תביעה חלקת קבורה

 5. תביעת השבה

 6. מכונת קפה - תביעה

 7. תביעה על דמי ביגוד

 8. תביעת חסימה

 9. תביעת פרמיה

 10. תביעה איחסון שרתים

 11. עקירת פרדס - תביעה

 12. תביעה על סכום מוגזם

 13. תביעות הדדיות

 14. תביעה על הפסקת שירות

 15. העדר הוכחה של תביעה

 16. תביעה קבוצתית

 17. תביעה על גידול פטמים

 18. תביעה על הזמנת מזנון

 19. משחק פירמידה - תביעה

 20. תביעה על הספקת קרמיקה

 21. תביעה על טונרים

 22. איך כותבים כתב תביעה ?

 23. מחיקת סעיפים כתב תביעה

 24. תביעה על התחזות

 25. בקשה להגדלת סכום תביעה

 26. תביעת בעל בית נגד דייר

 27. תביעה לקבל אש''ל

 28. תביעה על חלוקת פלאיירים

 29. תביעה בנושא רצועת מעבר

 30. תביעה על קניית משקפי שמש

 31. כרטיס עליה למטוס - תביעה

 32. תביעה של מנורה נגד מבוטח

 33. תביעה על מחיר יחידות דיור

 34. תביעת חפצא / תביעה IN REM

 35. טאנין – תביעה בנושא טאנין

 36. דחיית בקשה לצרוף צד לתביעה

 37. תביעה על סמך כרטסת

 38. תביעה של צלם מפיק נגד במאי

 39. תביעה על התקנת סורגים בבית

 40. תביעה לקבל תקבולים מפרוייקט

 41. בקשה של אסותא למחיקת תביעה

 42. תביעה על הנחת צינורות תשתית

 43. האם אפשר לתבוע חברת הובלה ?

 44. גרסה שונה בתביעה אחרת

 45. תביעה על שימוש בג'קוזי

 46. תביעה להחלפת דוד שמש

 47. מחיקת כתב תביעה מתוקן

 48. מסירת תביעה במהלך שבעה

 49. תביעה הוגשה נגד נתבע לא נכון

 50. תביעה על בזבוז זמן בנמל תעופה

 51. תביעה להשתתפות ברווחים

 52. תביעה בגין הפרשי דרגות

 53. תביעה בגין שירותי הסעות

 54. תביעה בגין גזל חלק משטח

 55. תביעה על הטרדה טלפונית

 56. הסתרת אור השמש - תביעה

 57. תביעה של איש צוות אוויר – אצ"א

 58. תביעה בגין שירותי תרגום

 59. ניסוח לא נכון של כתב תביעה

 60. מסירה אישית של כתב תביעה

 61. תביעות בנושא עצב פרונאלי

 62. תביעה על קניית משקפיים מולטיפוקל

 63. תלונות על חברת מענה אנושי

 64. דוגמא תביעת פלת''ד שנדחתה

 65. משלוח פרחים לחו''ל - תביעה

 66. תביעה של נציגות ועד הבית נגד דייר

 67. בקשה לצרף את המדינה לתביעה

 68. תביעה על הזמנת משקפיים – צבע שונה

 69. תביעה בגין אי החזרת תכשיטים

 70. פירוט הנימוקים לדחיית תביעה

 71. תביעה של ראש עיר נגד עיתונאי

 72. תביעה על הזמנת מכשיר GPS / ג'י פי אס

 73. תביעה בגין הריסת מטבח שלא כדין

 74. תביעה נמחקה - טען כי אינו הנתבע הנכון

 75. תביעה שהוגשה לפני תום שנת הבדק

 76. דחיית תביעה בטענת "העדר יריבות"

 77. אחריות מנהל תיק השקעות ניגוד אינטרסים

 78. הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית - תביעה

 79. תביעה מופרזת / תביעה מוגזמת – מה הדין ?

 80. תביעה של סטודיו נגד מורה ריקודים סלוניים

 81. תביעה בנושא קידום קריירה מוזיקלית

 82. פיצוי בגין הפסד הנחת היעדר תביעות

 83. בעל דין שלא יודע שהגישו נגדו תביעה

 84. נימוקים לדחיית תביעת מבוטח בהזדמנות הראשונה

 85. אובדן תכשיטים בבית אבות - מוסד גריאטרי

 86. תביעה של עובד נגד חברת מענה אנושי לעסקים

 87. תביעה על הפסדי יבול - החלפת שתילי קברנה סוביניון

 88. מקום בו תביעת המל"ל לא מתבררת יחד עם המזיק

 89. זכאות ל 25 אחוז מהתביעה - תביעה נבלעת בתגמולי המל"ל

 90. בקשה לאסור באופן זמני עד להכרעה בתביעה על חלוקתה של חלקה

 91. תביעה בגין בידוק בטחוני בנמל התעופה אשר חרג מכללי החיפוש המקובלים

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון