זיוף מסמכים בבית חולים ?


שנה לאחר הלידה, הגישו הילד והוריו תובענה לבית-המשפט המחוזי בירושלים נגד בית חולים ונגד קופת חולים בגדרה בטענה כי הילד סובל מפגיעה מוחית בשל התרשלות הרופאים בעת לידתו. הועלו טענות בדבר זיוף מסמכים בבית חולים וכן העלמת מסמכים מתוך התיק הרפואי. להלן פסק הדין בערעור:

פסק דין

השופטת ד' דורנר:

‎1. בחודש השביעי להריונה בבית-חולים מרכזי "הנגב" בבאר-שבע (להלן: בית-החולים), אשר בבעלות קופת החולים של ההסתדרות הכללית (להלן: קופת-החולים). שנה וחצי לאחר הלידה התברר להורים - כי בנם סובל משיתוק-מוחין. בשנת ‎1973, לאחר שצילמו את תיקו הרפואי של הילד בבית-החולים, פנו ההורים בתלונה למשרד הבריאות בטענה, כי הילד נפגע בעת לידתו בשל התרשלות הרופא המיילד. משרד הבריאות לא מצא ממש בתלונה לנוכח הרישומים בתיק.


‎2. בתאריך ‎14.7.96, כ-‎25 שנה לאחר הלידה, הגישו הילד והוריו תובענה לבית-המשפט המחוזי בירושלים נגד בית-החולים ונגד קופת-החולים, בגדרה טענו כי הילד סובל מפגיעה מוחית בשל התרשלות הרופאים בעת לידתו. לתובענה צורפו המסמכים הרפואיים, אך נטען בה כי מסמכים אלה שוכת ואינם משקפים את אשר התרחש.


התובענה בוססה על סיפורה של האם. לטענתה, היא הגיעה לבית-החולים בשעה ‎01:00 ונבדקה לראשונה על-ידי ד"ר חיים - שהיה אז מתמחה בשנתו השלישית במחלקת היולדות והיום נושא הוא בתואר פרופסור. ד"ר חיים גרם לפקיעת מי-השפיר וככל הנראה עזב את בית-החולים לאחר מכן. האם לא כתה לטיפול רפואי כלשהו עד לשעה ‎06:45, שעה שבה הגיעו רופאי משמרת הבוקר וביניהם ד"ר מרים כץ, אז רופאה צעירה והיום נושאת גם היא בתואר פרופסור. לטענת האם, הבחינה ד"ר כץ בשלולית דם מתחת למיטתה, זעקה כי היולדת הוזנחה, כי היא בסכנת חיים וכי יש ליילד אותה מייד וף כי, קרוב-לוודאי, היילוד כבר מת. האם הוסיפה וסיפרה, כי ד"ר כץ יילדה אותה על-ידי ישיבה על בטנה וכאשר בצבץ ראש היילוד צעקה הרופאה כי ראשו שחור וכי, ככל הנראה, הוא מת.


מנגד, מן הרשומות הרפואיות עולה, כי האם הגיעה לבית-החולים בשעה ‎03:00, כי עד לפקיעת מי-השפיר היא נבדקה חמש פעמים, כי פקיעת המים נעשתה בבדיקה השישית בשעה ‎07:40 וכי מהלך הלידה היה תקין, נמשך ‎40 דקות והיילוד נולד באפגר ‎10 (כלומר במצב בריאותי תקין). כן עמן הרשומות, כי בעוד שד"ר חיים פקע את מי-השפיר, ד"ר כץ היא זו שיילדה את האם ובגדר הרישומים שרשמה כתבה הרופאה - "דימום טרום-לידתי והפרדה חלקית של השיליה, לידה עצמונית".


‎3. בעדותה במשפט חזרה האם על גרסתה. כמו כן, הוגשה מטעמה חוות-דעתו של פרופ' שנקר שקבע, כי המסמכים הרפואיים אמנם אינם מצביעים על טיפול רשלני, אך אם תתקבל גרסת האם, הרי היא מלמדת על סטייה מן הנורמה המקובלת של טיפול וייתכן, כי בטיפול נכון ניתן היה למנוע את שיוק-המוחין של הילד.


הנתבעים (בית-החולים וקופת החולים), מצדם, הכחישו את טענותיה העובדתיות של האם והסתמכו על הרשומות הרפואיות, אלא שלא היה בידיהם להציג את התיק הרפואי המקורי, שבוער ‎20 שנה לאחר לידת הילד.

בא-כוחם של הילד והוריו, עורך-הדין יובל ג'משיד, הצביע על פגמים וחסרים ברישומים וטען כי הם זויפו, או למצער כי הועלמו מסמכים, וביקש לקבל את עדות האם.


בית-המשפט המחוזי (השופט משה רביד) לא מצא בסיס לטענה בדבר זיוף רשומות והעלמת מסמכים. הגם שהעיר, כי לאור תלונת ההורים ראוי היה להימנע מביעור התיק הרפואי המקורי, קבע בית-המשפט המחוזי כי צילום התיק בשנת ‎1973 מסיר כל חשש לחסר במסמכים או להעלמתם. לגוף העניין, גם שמצא כי האם, מבחינתה הסובייקטיבית, מאמינה אמונה שלמה בסיפורה, קבע בית-המשפט המחוזי כי סיפור זה אינו משקף את המציאות. על אשר התרחש ניתן ללמוד מן הרשומות הרפואיות, שנערכו בזמן אמת, ובחסרים ובפגימות שעליהם הצביע עורך-הדין ג'משיד, אין כדי לפגוע בערכם הראייתי של הרישומים הקיימים, הסותרים חזיתית את גרסת האם ומלמדים, כי היא נבדקה מספר פעמים לפני הלידה וכי היילוד נולד באפגר ‎10. אף טענתה של האם על דימום קשה נשללת, בהיעדר רישום על מתן עירוי-דם.

תביעתו של הילד נדחתה איפוא לגופה, ואילו תביעת ההורים - שהגישו את תובענתם שנים רבות לאחר שנודע להם עם הפגיעה - נדחתה בשל התיישנות.


‎4. בערעור על פסק-הדין, הגם שהוגש על-ידי הילד והוריו גם יחד, נטען כנגד דחיית תביעתו של הילד בלבד. בגדר הערעור חזר עורך-הדין ג'משיד על טענותיו בבית-המשפט המחוזי, לרבות טענות בדבר זיוף התיק והעלמת מסמכים מתוכו ונכנס לפרטי חומר הראיות, תוך שהצביע על חסרים ופירכו ברשומות.


לא מצאנו בטענות אלה עילה להתערב בממצאיו העובדתיים של בית-המשפט המחוזי. כאמור, התיק המקורי צולם על-ידי המערערים בשנת ‎1973, טרם הגשת התלונה - עובדה השוללת חשש לחסר במסמכים - ואילו לטענות בדבר העלמה מכוונת וזיוף לא נמצא יסוד כלשהו בראיות. ממצאיו של בית-המשפט המחוזי מעוגנים בראיות אובייקטיביות - הרשומות הרפואיות - השוללות את גירסת האם. רשומות אלה, כעולה מחוות-דעת המומחה מטעם הילד והוריו, אינן מצביעות על טיפול רשלני.


אשר-על-כן, אנו דוחים את הערעור.


נוכח פגיעתו הקשה של הילד נמנעים אנו מלחייבו בתשלום הוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה מהמיטה בבית חולים

 2. תביעה נגד בית חולים קפלן

 3. זיוף מסמכים בבית חולים ?

 4. תביעה נגד בית חולים איכילוב

 5. ביטול פיטורים מנהל בית חולים

 6. קיוסק בבית חולים

 7. תביעה נגד בית חולים בילינסון

 8. שחרור מוקדם מבית החולים

 9. פיצויים על חשש הידבקות באיידס

 10. פיטורי רופא בבית חולים

 11. תאונה בבית חולים ברזילי

 12. תביעה נגד בית חולים אנגלי נצרת

 13. שחרור מוקדם מבית חולים – רשלנות

 14. ביטול פיטורים מעבודה בבית חולים

 15. אי זמינות רופא כונן - בית חולים

 16. תביעה נגד בית חולים איטלקי

 17. תאונה של עובדת ניקיון בבית חולים

 18. תביעה נגד בית חולים ברזילי

 19. אישור פיטורים של עובדי בית חולים

 20. תביעות נגד בית חולים פוריה

 21. תביעה נגד בית חולים הלל יפה

 22. תביעה נגד בית חולים בני ציון חיפה

 23. התאבדות בבית חולים - קפיצה מהחלון

 24. מכרז כיבוס וגיהוץ בתי החולים

 25. תביעה נגד בית חולים שערי צדק

 26. אחריות שילוחית צוות רפואי בית חולים

 27. תקנות הסמים המסוכנים בתי חולים

 28. סיבוכים בלידה בבית חולים סורוקה

 29. זיהום ברחם – תביעה נגד בית חולים הדסה

 30. ביטוח הוצאות תשלום בית חולים בניו יורק

 31. תקנות בריאות העם רישום בתי חולים

 32. נפילת אישה בהריון בשטח בית חולים

 33. תביעת רשלנות רפואית נגד בית חולים בפירוק

 34. כוח עזר בבית חולים - זכויות עובדים

 35. תביעה נגד בית חולים רמב"ם - ניתוח כיס מרה

 36. תביעה נגד בית חולים לניאדו - כישלון ניתוח

 37. רשלנות רפואית לידה בית חולים סורוקה

 38. תקנות בריאות העם צוות סיעודי בבתי חולים

 39. תביעה נגד בית חולים הדסה - ניתוח לקיצור קיבה

 40. קבלת מסמכים רפואיים מבית חולים בארה''ב

 41. תקנות בריאות העם עוסקים בסיעוד בבתי חולים

 42. תביעת רשלנות רפואית נגד בית החולים שערי צדק

 43. הסברים לפני שחרור מבית החולים - רשלנות רפואית

 44. ביטול מינוי מומחה בגלל טיפול בבית חולים בו עובד המומחה

 45. נהיגה בלי רישיון בדרך לבית החולים עם אישה בהריון

 46. תאונת עבודה של עובדת כח עזר בבית חולים בזמן רחיצת חולה

 47. חולה דיאליזה הנוסע לקבל טיפול בבית החולים יקבל החזר כספי מלא או חלקי

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון