שרירי רגליים


שרירי רגליים - פגיעה - כמה אחוזי נכות ?

אחוזי נכות רפואית בגין שרירי רגליים - פגיעה קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.


לפי סעיף 51 לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פגיעה בשרירי רגליים אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 50 אחוזים.


חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי.


להלן מובא הסעיף במלואו:

51. שרירי הגפיים התחתונים

(1) פציעת קבוצת השרירים

.PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 20%

ג. בצורה קשה 30%

(2) GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS

א. בצורה בינונית 20%

ב. בצורה ניכרת 30%

ג. בצורה קשה 50%

(3) LILIO-PSOAS, PECTINEUS

א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 20%

ג. בצורה קשה 30%

(4) ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS

א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 20%

ג. בצורה קשה 30%

(5) ,SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS INTERMEDIUS-INTRNUS, TENSOR FASCIAE LATAE

א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 20%

ג. בצורה קשה 30%

(6) SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS

א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 20%

ג. בצורה קשה 30%

(7) .TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT LONGUS, PERONEUS TRETIUS

א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 10%

ג. בצורה קשה 20%

(8) ,TTRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR ,PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUSIC LONGUS FLEXOR DIGIT., LONGUS, POPLITEUS

א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 20%

ג. בצורה קשה 20%

(9) .EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT BREVIS, INTEROSSEI

א. בצורה בינונית 10%

ב. בצורה ניכרת 20%

ג. בצורה קשה 30%

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חתך ברגל

 2. פגיעה בעצב ברגל

 3. כריתת רגל – ילדים

 4. כריתת רגל בגלל נמק

 5. נכות של 35% פגיעה ברגל

 6. פגיעה עצבית ברגל

 7. קשר בין תאונה לפגיעה ברגל

 8. שפיכת חומצה על הרגל

 9. תאונת עבודה בכף הרגל

 10. אר אס די - קטיעה ברגל

 11. נפילת חפץ כבד על הרגל

 12. רגל נתפסה במתקן שעשועים

 13. קור ברגליים - כמה אחוזי נכות ?

 14. פגיעה בכף הרגל - כמה אחוזי נכות ?

 15. שרירי רגליים - פגיעה - כמה אחוזי נכות ?

 16. עמידה ממושכת בעבודה - כאבים ברגליים

 17. האם הגורם הישיר לכאב ברגל היא החבלה בעבודה ?

 18. ורידים בולטים ברגליים (דליות) - כמה אחוזי נכות ?

 19. חדירת מוט מברזל לסוליית נעל אל כף רגל - תאונת עבודה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון