הפרעות פסיכוטיות


הפרעות פסיכוטיות - כמה אחוזי נכות ?

אחוזי נכות רפואית בגין הפרעות פסיכוטיות קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.


לפי סעיף 33 לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של הפרעות פסיכוטיות אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 אחוזים.


חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי.


להלן מובא הסעיף במלואו:

33. הפרעות פסיכוטיות Psychotic Disorders

בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם תגובות פסיכוטיות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

א. מצבי remissio שלמה או מצבי remissio המלווים סימנים בלתי-ניכרים של חוסר-התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה וadaptio - סוציאלית. 10%

ב. מצבי remissioהמלווים סימנים קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 20%

ג. מצבי remissio המלווים סימנים בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 30%

ד. מצבי remissio חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 50%

ה. סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה 70%

ו. חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר-עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או להשגחה מתמדת 100%

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת אשפוז פסיכיאטרי

 2. נכות נוירופסיכיאטרית

 3. חופשה מאשפוז פסיכיאטרי

 4. אשפוז כפוי ועדה פסיכיאטרית

 5. נכות פסיכיאטרית תאונת דרכים

 6. החלטה למנות מומחה בתחום פסיכיאטריה

 7. ערעור על גובה נכות פסיכיאטרית

 8. הפרעות פסיכוטיות - כמה אחוזי נכות ?

 9. רשומות רפואיות - בית חולים פסיכיאטרי

 10. יציאה לחופשה - ועדה פסיכיאטרית

 11. הארכת אשפוז פסיכיאטרי ב-30 יום

 12. ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית

 13. התנגדות להארכת אשפוז פסיכיאטרי

 14. הפרעות פסיכונוירוטיות אגף השיקום

 15. הפרעות פסיכונוירוטיות - כמה אחוזי נכות ?

 16. שחרור חולה סכיזופרניה בית חולים פסיכיאטרי

 17. תנאים למינוי מומחה רפואי בתחום פסיכיאטריה

 18. ראשית ראיה - מינוי מומחה בתחום פסיכיאטריה

 19. בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה

 20. החלטה בבקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה

 21. מסמכים המותרים להעביר למומחה פסיכיאטר

 22. ועדה פסיכיאטרית - חולה נפש - ייצוג עורך דין

 23. פסיכיאטר ילדים בבית משפט לענייני משפחה

 24. בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום פסיכיאטרית ילדים

 25. ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום הנפשי / פסיכיאטרי

 26. התערבות בית המשפט בהחלטת ועדה פסיכיאטרית

 27. החלטה בבקשה למינוי מומחה בית משפט בתחום פסיכיאטריה

 28. מינוי מומחה פסיכיאטרי לאחר חוות דעת מומחה נוירולוגי

 29. פוסט טראומה סיוטים – מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה

 30. טופס הודעה על זכאות לייצוג משפטי לפני ועדה פסיכיאטרית

 31. האם מומחה בית משפט אורטופדי יכול להמליץ על מינוי מומחה פסיכיאטרי ?

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון