ניתוח ריאות


ניתוח ריאות - כמה אחוזי נכות ?

נכות בגין ניתוח ריאות נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.


סעיף 7 לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מצבים שלאחר ניתוח ריאות אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 אחוזים.


חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי.


להלן מובא הסעיף במלואו:

מצבים שלאחר ניתוחים

א. שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10%

ב. Plombage I. חד-צדדי 30%

II. דו-צדדי 60%

ג. כריתות בריאה I. של חלק של הריאה עד 42 סגמנטים 10%

II. של אונה 30%

III. של ריאה שלמה 60%

IV. קיימים סיבוכים כגון Empyema or Fistula Broncho cutanea 100%רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון