שחפת ריאות


שחפת ריאות - כמה אחוזי נכות ?

נכות בגין שחפת ריאות נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.


סעיף 7 לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של שחפת ריאות אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 אחוזים.


חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי.


להלן מובא הסעיף במלואו:

7. שחפת הריאות

(1) שחפת פעילה

א. יש צורך בטיפול ובשכיבה 100%

ב. שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה 60%

ג. התחדרות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60%

ד. שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך: I. השינויים בריאה נרחבים Far advanced 80%

II. השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת Mod. or min. advanced 60%

ה. שחפת ריאות בטיפול ב- Pneumothorax intrapleuralis or extrapleuralis 60%רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון