סימפונות הריאה


סימפונות הריאה - כמה אחוזי נכות ?

נכות בגין מחלות סימפונות הריאה נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.


סעיף 5 לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מחלות סימפונות הריאה אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 אחוזים.


חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי.


להלן מובא הסעיף במלואו:

5. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות

(1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (Bronchrectasis)

א. קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0%

ב. קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר-נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות-דם לפעמים 20%

ג. קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר-נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%

ד. קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר-הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי- דם תכופים 60%

ה. קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא-הפסקות עם קוצר- נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי Cor pulmonale 100%

(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה - Broncho

cutaneous fistula or broncho-pleural fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.

(3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה

א. ציסטה קטנה מסויידת 0%

ב. ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%

ג. ציסטות בשתי הריאות 40%

ד. קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

(4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול

(5) מחלות-ריאה אחרות

במחלות-ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף-קטן (1).

(6) גוף זר בחלל בית-החזה

א. זעיר ואינו גורם להפרעות 0%

ב. הגורם להפרעות בלתי-ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת 10%

ג. הגורם לכאבים בחזה וקוצר-נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או hemoptysis 30%

ד. הגורם ל Tachycardia-וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה Peri cardium- הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50%רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון