סוכרת


סוכרת - כמה אחוזי נכות ?

נכות בגין סוכרת נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.


סעיף 4 לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של סוכרת אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 אחוזים.


חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי.


להלן מובא הסעיף במלואו:

4. סוכרת diabetes mellitus

(1) הפרעה בסבילות לפחמימות impaired glucoes tolerance 0%

(2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5%

(3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10%

(4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20%

(5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי 40%

ב. סוכרת "שבירה" (brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין 40%

ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40%

(6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול): א. נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית); ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR); ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית; ד. מחלת כלי דם היקפיים ה. מחלת כלי דם כלילים 65%

לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה על 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים. (7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100%

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון