נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה


החלטה

1. בפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על משיבה 1 לפעול על פי הנחית משיבה 2 אשר שללה מהמבקשים את נקודות הזיכוי בגין אי היותם "תושב" על פי פקודת מס הכנסה.


2. מהבקשה עולה כי למעשה מבקשים המבקשים לתקוף את הנחיית נציבות מס הכנסה שניתנה למשיבה 1, לפיה אין לזקוף נקודות זיכוי לעובדים זרים.


3. המבקשים נתבקשו להבהיר מכח מה קמה סמכות לבית הדין לעבודה לדון בבקשה ובתביעה.


4. המבקשים טענו לעניין הסמכות:
עיקרה של התביעה היא למתן פסק דין הצהרתי בעניין הנובע כולו מיחסי עובד מעביד.
הבקשה לצו זמני נועדה לקיים דיון דחוף במעמד שני הצדדים על ניכוי מס חודשי המתחדש בכל משכורת.
יש סיכוי רב כי בדיון על הצו הזמני יסתיים הסכסוך, שכן לדעתינו אם המשיב 2 יחזור בו מדרישתו הבלתי חוקית לא תהיה סיבה למשיב 1, אשר רוצה "שלום בית" עם פועליו לנכות להם כספים מיותרים.
ההחלטה בעניין 2 תובעים ספציפיים אילו, תכריע את עניינם האישי, אך גם את עניינם של אלפי ואולי עשרות אלפי עובדים זרים חוקיים, אשר החל מתחילת שנת 2003 מנכים להם ממשכורתם מס הכנסה נוסף, ללא כל בסיס חוקי.
לפיכך זהו אף סכסוך עבודה מעין קיבוצי.
תשלום שכרם של העובדים עומד במרכזם של היחסים של התובע למשיבה 1 (עובד-מעביד) .
שכרם של העובדים נגזר בין היתר מניכויים "במקור" שהמעסיק מנכה משכר העובדים על מנת להעבירו לרשויות המס, לביטוח לאומי, קופת גמל, החזרים למיניהם וכיוצ"ב.
במקרה זה, המשיבה 1, שילמה לעובדים משכורת מוקטנת בגין חודש ינואר והיא מתכוונת לשלם משכורת מוקטנת גם בגין חודש פברואר מתוך שהיא ניכתה למבקשים סכומים והעבירה אותם למשיבה 2.
לטענת המבקשים הקטנת שכרם ע"י המשיבה 1 בנסיבות שתוארו בבקשה נעשה שלא על פי הדין.
אין ספק כי כל ניכוי משכר העובד שנעשה ע"י המשיבות, שלא על פי הדין, הינו בסמכות של בית משפט הדן ביחסי עבודה.


5. לכאורה, אין לבית הדין סמכות עניינית לדון בהליך שבו תוקף העובד את הוראת פקודת מס הכנסה החלה עליו (דב"ע מ"ז/6-2 דוד סגל ואח' נ' נתיב נ' דב"ע מ"ו/77-3, קרן השתלמות למשפטנים נ' עו"ד שמואל זילברמן).


6. אין למבקשים טענה כי המשיבה 1 פועלת בחוסר תום-לב או בניגוד לדין.
מהבקשה עולה כי המשיבה 1, ככל אזרח שומר חוק, פועלת על פי הנחיות מס הכנסה שאותן מבקשים המבקשים לתקוף.


7. במידה והמבקשים עומדים על טענתם כי לבית הדין סמכות עניינית לדון בבקשה – יהיה צורך להכריע תחילה בעניין זה, לאחר קבלת עמדת המשיבות.


8. המבקשים יודיעו, בתוך 3 ימים, אם הם עומדים על טענתם כאמור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון