תאונת עבודה קטלנית


גזר דין

1. המשפט, המסתיים היום בגזר הדין, עסק בארוע טרגי: תאונת עבודה קטלנית מיום 27/08/96 שמה קץ לחייו של ויקטור לבורקאן ז"ל, כאשר מכבש לסלילת כבישים פגע בו תוך כדי עבודתו והרגו. המנוח היה צעיר, שכל חייו לפניו. הוא התנדב לעזור לחברו להדביק סרטי סימון על הכביש, שזה עתה נסלל. המכבש, נהוג ע"י נאשם מס' 2, נסע אחורנית ופגע במנוח. חברו, הנאשם מס' 1, זוכה בהכרעת הדין שקדמה לגזר דין זה, מעבירת ההריגה לפי סעיף 298 לחוק העונשין התשל"ז1977- (להלן - "חוק העונשין"), שיוחסה לו בכתב האישום, ולא נמצא אשם בכל עבירה אחרת.


2. מצאתי את הנאשם מס' 2, נהג המכבש, אשם בעבירה של גרם מוות ברשלנות, לפי סעיף 304 לחוק העונשין. הרשלנות שיוחסה לו, בעיקרה היתה, נהיגה אחורנית ברשלנות, מבלי לבחון את הנעשה על הכביש, כאשר הנאשם מס' 2 התרכז בהסתכלות אל קו השוליים השמאליים שלו.
עוד קבעתי כי נאשם מס' 2, חרג מקטע הכביש שבו נסלל אספלט חם ונסע אחורנית על קטע כביש, שהסלילה הסתיימה בו זמן קצר לפני כן. בנסיבות אלה חלה עליו חובה לבחון היטב את הנעשה על הכביש, ואם לא נמצאים עובדים או אנשים אחרים על הכביש.


3. מצאתי את הנאשמת מס' 3, סולל בונה בע"מ, אשמה בגרם מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין, כאשר קבעתי שהיא כשלה בכך שהיא לא התקינה מראה פנורמית רחבה בתוך תא הנהג, שהיתה מקלה על הנהג לראות בקשת רחבה יותר את הנעשה מאחורי המכבש בעת נסיעתו אחורנית. כמו כן קבעתי, שלא היתה הדרכה מספקת לעניין איסור עליה של עובדים או אחרים בסמוך לקטע הנסלל, או הדרכה מספקת של נהגי המכבשים להיות ערים לנעשה מאחורי המכבש בעת נסיעה אחורנית וכי גם לא היה שינון מספיק של הוראות כאלה.
עוד קבעתי כי נאשמת זו כשלה בכך שלא נקטה באמצעים סבירים, אשר היו מזהירים את נהג המכבש על כך שיש עובדים על הכביש מאחוריו.


4. התובע, בטענו כי מדובר במקרה חריג, כאשר מקרה דומה טופל בהגשת כתב אישום ובהרשעה לפני שנים רבות, ומאז לא נתקל בארוע דומה, ובהתחשב ביתר נסיבותיו של הנאשם מס' 2, ביקש לגזור על נאשם מס' 2 קנס לשיקול דעת ביהמ"ש.


5. לגבי הנאשמת מס' 3, ביקש התובע לגזור עליה קנס כספי מירבי.


6. הסניגורית של נאשם מס' 2, ביקשה להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם: העבירה בוצעה בשנת 1996. הנאשם לא היה יכול לשקול הודייה בעובדות, כיוון שחברת הביטוח אסרה עליו לפעול כך. הנאשם נהג מזה כ50- שנה ואין לו הרשעות בתעבורה או מכל סוג שהוא. לאחר ארוע טרגי של מות חבר בצבא, הוא נזקק לטיפול נפשי, ועם ארוע התאונה נשוא תיק זה, הוא נזקק שוב לטיפול נפשי. במשך 35 שנים הדריך אחרים בעבודה. הוגשו אישורים, שבהם הוערכה אישיותו ועבודתו.


7. שקלתי את התוצאה העגומה של מות המנוח אל מול הנסיבות המיוחדות של אופן ארוע התאונה והנסיבות האישיות של נאשם מס' 2, וכן את חלוף הזמן מאז ארוע התאונה, את הרשלנות התורמת של המנוח וחברו, כפי שפורטו בהכרעת הדין, ואת עמדתה של התביעה. מצאתי את עמדתה של התביעה שלא לבקש מאסר כהולמת.


אני גוזרת על הנאשם מס' 2 קנס בסך של 13,000 ש"ח או 2 חודשי מאסר תמורתו. אדגיש, שעונש זה הוא חורג בקולתו בעבירות של גרם מוות ברשלנות, אולם בנסיבות המיוחדות של המקרה, כפי שהבהרתי, העונש, למיטב הבנתי, הוא הולם.


8. סניגורה של הנאשמת מס' 3 עמד על מידת הרשלנות של נאשמת זו, שלעמדתו לא היתה גבוהה, ועל הרשלנות התורמת של יתר המעורבים בארוע. כן עמד הסניגור על כך שעצם ההרשעה מהווה עונש חמור לנאשמת מס' 3, העוסקת בעבודה בתחום של סלילת כבישים, והרשעה בעבירה חמורה של גרם מוות ברשלנות של עובד, עלולה לפגוע במוניטין שלה ולהיות לה לאבן נגף במכרזים, שתגיש כדי לקבל עבודה.


9. גם לגבי נאשמת זו איזנתי את התוצאה הקשה והצורך להקפיד עם מעבידים על מנת למנוע פגיעה בעובדים או באנשים שנקראים למקום הסכנה אל מול הנסיבות המיוחדות של המקרה.


העונש המקסימלי לעבירה זו הוא כ49,000 ש"ח. בנסיבות שלפני, מצאתי לנכון לגזור על נאשמת זו סך של 40,000 ש"ח כקנס.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון