מחיקת תצהירים – רשלנות רפואית


החלטה

מבוא:
בפני שתי בקשות; בבש"א 5113/06 מתבקש בית המשפט להורות על הוצאת תצהיריהם של ד"ר גילין, ד"ר ברקמן וד"ר רחמני מתיק בית המשפט ועל החזרתם לידי המשיבים. בבש"א 5114/06 מתבקש בית המשפט להורות על מחיקת סעיפים מתצהירו של ד"ר ברקמן.


המשיבים הגישו תגובה, לפיה הם מתנגדים לבקשות מטעמים שפרטו בתגובתם.


הרקע לבקשות:
עניינה של התובענה שבכותרת בתביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבים בטענה, כי הפרו כלפיו את חובת הגילוי בקשר עם ניתוח שעבר וכי התרשלו בדרך הטיפול בו.


ביום 30.10.03 הורתה כב' השופטת לבהר שרון על הגשת תצהירי עדות ראשית. ביום 11.1.04 הגיש המבקש תצהיר עדות ראשית מטעמו. תצהירי המשיבים הוגשו ביום 8.6.04עוד במועד הגשת תצהירי המשיבים הודיעה ב"כ המשיבים, כי היא טרם קיבלה את הסכמתם ושיתוף פעולתם של ארבע עדים נוספים, בהם העדים שאת תצהיריהם מתבקש בית המשפט להוציא מתיק בית המשפט (להלן: "העדים הנוספים"). ב"כ המשיבים ציינה כי נעשים מאמצים לקבל את תצהיריהם של העדים הנוספים וכי באם יעלה בידה לעשות כן, הם יוגשו לפני מועד הדיון שיקבע להוכחות.


ביום 10.6.04 ניתנה לב"כ המשיבים ארכה להגשת תצהיריהם של העדים הנוספים עד ליום 1.9.04בימים 8.3.04 ו-18.1.05 הגיש המבקש תצהירים נוספים וכן תצהיר משלים מטעמו.


בין הצדדים התנהל הליך גישור וביום 3.7.05 הודיעו הצדדים כי הליך הגישור לא צלח.


ביום 8.1.06 הורה כב' השופט ברוך על קביעת התיק להוכחות. באשר לעדים הנוספים, אשר טרם נתנו תצהירים, הורה כב' השופט ברוך, כדלהלן:
"אשר לעדים שהנתבעים מבקשים לקבל תצהירים מהם – בתוך 10 ימים מהיום, תפנה עו"ד ברזילי לכל אחד ואחד מהעדים האמורים, תצרף עותק של פרוטוקול ישיבת היום ותבהיר, שעל מנת לייעל את הליך העדות בבית המשפט ולקצרו, מתבקש כל אחד מהעדים האמורים, להתכבד ולסור למשרדה לצורך חתימה על תצהיר.
...
ככל שיענו העדים הפוטנציאלים לפניות, יוגשו תצהירים מטעמם בתוך 30 ימים מהיום.."ביום 19.1.06 הוגשו תצהיריהם של העדים הנוספים: ד"ר גילין, ד"ר רחמני, ד"ר בקרמן וד"ר קזצקר לתיק בית המשפט. שלושה מהתצהירים הנ"ל הוגשו כשהם חתומים ע"י העדים אך אינם מאומתים ע"י עו"ד כנדרש.


בד בבד עם הגשתם של התצהירים הגישה ב"כ המשיבים הודעה על הגשת התצהירים ובקשה להזמנת עדים, במסגרתה ציינה כדלהלן:
"התצהירים נחתמו בפקס בשל בעיה בתאימות מדפסת בית החולים למחשב הנישא של הח"מ, עליו נערכו התצהירים בבית החולים, ויוגשו חתומים במקור בסמוך למועד הדיון."ביום 22.1.06 הורה כב' השופט ברוך על קבלת התצהירים.


ביום 20.2.06 הגיש המבקש את הבקשות שבכותרת. לטענתו, התצהירים הנ"ל הוגשו באיחור רב, כשהם אינם מאומתים ולפיכך, אין למעשה בפני בית המשפט תצהירי עדות ראשית. אשר על כן עותר המבקש להוצאתם מתיק בית המשפט. באשר לתצהירו של ד"ר בקרמן טוען המבקש כי ד"ר בקרמן "מגניב" לתצהירו עניינים של חוות דעת בשעה שהוא למעשה טיפל במבקש בבית החולים "מעייני הישועה" בשנת 1999 ועל כן אינו יכול ליתן חוות דעת במסווה של תצהיר.
דיון והכרעה: בש"א 5113/06

לאור השתלשלות העניינים המפורטת לעיל, ברור כי התצהירים הוגשו במועד וכי כב' השופט ברוך כבר הורה על קבלתם, אף שאינם מאומתים כדין.


אשר על כן התצהירים יוותרו בתיק בית המשפט ויוגשו כשהם חתומים ומאומתים כדין בסמוך למועד הדיון.

בש"א 5114/06

לאחר שעיינתי בתצהירו של ד"ר בקרמן אני סבורה, כי לכאורה אין המדובר ב"הגנבת" עניינים של חוות דעת לתצהירו, כי אם בסקירת חלק מהשיקולים אשר הנחו אותו בבחירת דרך הטיפול המתאימה למבקש ועל התרשמותו ממצבו ועל כן איני מורה על מחיקתם. לאחר שתשמע עדותו של ד"ר בקרמן בפני, אתן דעתי לעניין בשנית, באם אתבקש לעשות כן על ידי המבקש.


סיכומם של דברים:
הבקשות נדחות.


הוצאות הבקשות יילקחו בחשבון בעת מתן פסק-הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכמה מדעת

 2. אי גילוי מום גנטי

 3. עמימות סיבתית

 4. הוכחת רשלנות רפואית

 5. רשלנות בטיפול בחדר מיון

 6. התיישנות רשלנות רפואית

 7. הזרקת סיליקון לאבר מין

 8. סי.טי ראש - טעות פענוח

 9. האם חובה למדוד לחץ דם ?

 10. שתלים להגדלת חזה פגומים

 11. חיסון צהבת b תופעות לוואי

 12. רשלנות רפואית – שאלת הנזק

 13. רשלנות רפואית הגדרה

 14. רשלנות רפואית בהריון

 15. פיצויים על מות תינוק

 16. רשלנות רפואית בחו''ל

 17. בדיקת fna - סיכונים

 18. רשלנות רפואית - ערעור

 19. תיקון ראיה בלייזר - סיכונים

 20. חירשות - רשלנות רפואית

 21. הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 22. התיישנות ברשלנות רפואית

 23. מחיקת תצהירים – רשלנות רפואית

 24. רשלנות רפואית בחדר מיון

 25. פסקי דין ברשלנות רפואית

 26. אשם תורם ברשלנות רפואית

 27. רשלנות רפואית - אשם תורם

 28. פיצול דיון תביעת רשלנות רפואית

 29. תאונת דרכים או רשלנות רפואית ?

 30. העברת דיון תביעת רשלנות רפואית

 31. רשלנות רפואית - אי גילוי

 32. עקירת שן - רשלנות רפואית

 33. דחיית תביעת רשלנות רפואית

 34. רשלנות רפואית גניקולוגיה

 35. ניתוח CTS - רשלנות רפואית

 36. דחיית ערעור רשלנות רפואית

 37. אינטובציה - רשלנות רפואית

 38. רשלנות רפואית – כימותרפיה

 39. הסכמה מדעת ברשלנות רפואית

 40. ניתוח ביד - רשלנות רפואית

 41. רשלנות רפואית איחור בניתוח

 42. תסביב האשך - רשלנות רפואית

 43. רשלנות רפואית הקטנת שדיים

 44. סיכון טבעי - רשלנות רפואית

 45. רשלנות רפואית הולדה בעוולה

 46. חובת הזהירות רשלנות רפואית

 47. ניתוח ברגל - רשלנות רפואית

 48. רשלנות רפואית - השתלת שיער

 49. איבוד ראיה - רשלנות רפואית

 50. כריתת כליה - רשלנות רפואית

 51. אולטרסאונד הריון - אי גילוי מומים

 52. פסק דין על דרך פשרה רשלנות רפואית

 53. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 54. רשלנות רפואית - סיבוך בניתוח

 55. רשלנות רפואית ניתוח ערמונית

 56. טיפול בחיות - רשלנות רפואית

 57. חישוב פיצויים ברשלנות רפואית

 58. פיצויים על טיפול רפואי רשלני

 59. פסילת שאלות למומחה – רשלנות רפואית

 60. ניתוק מוניטור - רשלנות רפואית

 61. אישה מבוגרת - רשלנות בטיפול רפואי ?

 62. האם כל טעות היא רשלנות רפואית

 63. פיצויים עונשיים ברשלנות רפואית

 64. חיסון תינוקות תופעות לוואי - סיכונים

 65. איך יודעים אם יש רשלנות רפואית

 66. תביעת רשלנות רפואית נגד רמב''ם

 67. גילוי מום - סקירת מערכות מורחבת

 68. אי הפניה לייעוץ גנטי - טיפת חלב

 69. הוספת סעד בתביעת רשלנות רפואית

 70. נטל הראיה בתביעות רשלנות רפואית

 71. צורך בניתוח קיסרי – תביעת רשלנות רפואית

 72. חסינות המדינה - תביעות רשלנות רפואית ?

 73. אי צירוף חוות דעת לתביעת רשלנות רפואית

 74. ההבדל בין טעות לבין רשלנות רפואית

 75. ניתוח הגדלת שדיים - רשלנות רפואית

 76. הריון בסיכון גבוה - רשלנות רפואית

 77. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 78. הפרדות רשתית העין - רשלנות רפואית

 79. ניתוח קיסרי בקפלן - רשלנות רפואית

 80. תיעוד רפואי בתביעות רשלנות רפואית

 81. ביטוח לאומי - רשלנות רפואית - התיישנות

 82. רשלנות רפואית דופק עוברי - מוניטור

 83. פסילת חוות דעת מומחה רפואי רשלנות רפואית

 84. רשלנות רפואית - אובדן סיכויי החלמה

 85. חישוב פיצויים רשלנות רפואית - דוגמא

 86. תביעת רשלנות רפואית אחרי תאונת דרכים

 87. רשלנות בטיפול רפואי אחרי תאונת דרכים

 88. מימון ביניים חוות דעת מומחה - רשלנות רפואית

 89. אפשרויות טיפול חלופיות - רשלנות רפואית

 90. בקשה למינוי מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 91. בקשה להחלפת מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 92. הגשת חוות דעת למומחה בית משפט - רשלנות רפואית

 93. הפחתת מזונות בגלל זכייה בתביעת רשלנות רפואית ?

 94. קביעת ממצאים עובדתיים בתביעת רשלנות רפואית

 95. דחיית התביעה על הסף - התיישנות רשלנות רפואית

 96. החלטה בבקשה למינוי מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 97. מינוי מומחה קרדיולוגיה מטעם בית משפט - רשלנות רפואית

 98. ערעור על פיצויים חצי מיליון שקל - תביעת רשלנות רפואית

 99. תביעת רשלנות רפואית בטענה לאיבחון מאוחר של גידול בבלוטת המגן

 100. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון